MP3 : FALİK - Yaran, Yarıcı (Karanlığı Yarıp Sabahı Çıkaran, Tohumu Yaran)