MP3 : RAKIB - Bütün Varlıklar Üzerinde Gözcü Olan, Bütün İşler Kontrolü Altında Tutan