MP3 : SAMED - Hacetlerin Bitirilmesi, Izdırapların Giderilmesi İçin Tek Merci Olan