MP3 : Cansız atomları proteinlere dönüştüren kusursuz tasarım