MP4 : Bir fikri milyonlarca kişi savunuyorsa bu fikir doğru mudur?