Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Haziran 2018> Daha Fazla

Cehennemin en korkunç yönü Allah’a karşı mahcup olmaktır. Müslümanın cehennemden çekinmesinin asıl sebebi, cehennemin Allah’a karşı en büyük mahcubiyet olmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Haziran 2018> Daha Fazla

Münafıklar cehennemin en dibindedir. Münafıklar o kadar aşağılık ve haindir ki, Allah cehennem ehlini dahi münafıklarla ahirette muhatap etmiyor. Münafıklar gayya kuyusunun en dibinde sonsuza kadar kalacaklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafık hiçbir zaman özgür değildir. Allah’tan bağımsız değildir. Münafık, münafıklık yapması için özel yaratılmış bir cisimdir. Allah’ın belirttiği eylemler dışında bir şey yapamaz. Yeri de hazırdır, cehennemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2018> Daha Fazla

Bir insan tüm hayatını Allah’a adadıysa, hayatın tüm yönlerinden kendini çekip sadece Allah için yaşıyorsa bu o kişinin takvasının delilidir. Ama buna rağmen Müslümanda yine de hep Allah korkusu ve cehennemden sakınma olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mart 2018> Daha Fazla

Mümin cehennem korkusuyla ibadet etmez. Müminin ibadeti Allah sevgisinden kaynaklanır. Cehennemin varlığının amacı da Allah sevgisini, Allah korkusunu, helale harama titizliği, sevginin kalitesini ve derinliğini meydana getirir. Dolayısıyla mümin Allah’ı çok sevdiği için Allah’a ibadet etmiş olur. Mümin için cehennemin ateşinden ziyade Allah’ın ona darılması çok acıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2018> Daha Fazla

Allah cehennem ehlini ibret olsun diye dünyaya gönderiyor. Onların da varlıkları önemli çünkü onları gören müminler imanlarının değerini anlıyor, Allah’a olan yakınlıkları artıyor. Cehennem ehlinin ruhu yoktur, ölüdürler. Allah onları insanlara gösterse insanlar korkudan sokağa çıkamaz ama Allah onları belli etmiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2018> Daha Fazla

Allah ahirette hiçbir mazereti kabul etmeyecek. Ancak Allah orada cehennem ehlini sorgulayacak ve konuşturacak. Bunun nedeni cehennem ehlinin ne kadar alçak ve kahpe olduklarını ve cehennemi neden hak ettiklerini göstermek ve müminlerin kalplerine bir ferahlık ve inşirah olmasıdır.
Açık şuurla bir insan asla Allah’ı inkar edemez. Öyle bir şeye gücü yetmez, imkansız. Ama ruh sahibi olmayanlar, mesela münafıklar bunu yapabilir, Allah’ı inkar edebilir. Onlar ölüdür zaten, cehennemliktirler. Allah Tevrat’ta da cehennemden ölüler diyarı diye bahseder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2018> Daha Fazla

Ruh sahibi bir insan, Allah’ın ruhunu taşıyan insan cehennem ehli olmaz. Cehennem ehli görünümde insan ama şuuru kapalı olan varlıklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2017> Daha Fazla

Cehennem derece derecedir. Cehennemin bazı yerleri karanlık, sıkıcı, dar sokaklardan oluşan izbe mahalleler şeklindedir. Allah’ı inkar eden ama kötülük yapmamış olanlar buralarda olur. Münafıkların kaldığı yerler ise dehşet vericidir, çok korkunçtur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2017> Daha Fazla

Cennette madde akıllıdır ve tamamı insanın lehine hareket eder. Mesela ağaç yoldaysa Müslüman geçerken kenara çekilir. Cehennemde de her madde oradakilerin aleyhinedir. Adam geçerken ağaç dalını boynuna dolar, taş gider ayağına çarpar.
Mümin için rahatlık canının alınmasında başlar sonrasında kusursuz rahatlık vardır. Ölümden sonra mümin için tedirgin olacağı, heyecan duyacağı hiçbir şey olmaz. Tedirginlik yaşayacak olan sadece küfürdür. Cehennemin varlığı müminlerin Allah’ın adaletini görmesi ve bu adaleti görmekten sevinç duyması içindir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2017> Daha Fazla

Cehennemdekilerin en büyük ızdırabı cennet ehlinin mutluluğunu görmektir. Cennet ehli ise cehennemdekileri gördüklerinde Allah’a olan sevgileri artıyor. Allah’ın adaletinin tam tecelli ettiğini görüp şükrediyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Aralık 2017> Daha Fazla

Cehennemin amacı müminlerin mutluluğudur. Allah’ın adaletinin tecelli ettiğini görüp mutlu olmalarıdır. Cehennem ehli ölü olarak yaratılmış özel mahluklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2017> Daha Fazla

Biz alelade bir varlık değiliz. Allah’ın ruhunu taşıyoruz. Allah’ın ruhunu taşıyan hiçbir şekilde cehenneme gitmez. Ama mümin olarak her zaman cehennemden korkacağız, cehennemin insanı olmaktan Allah’a sığınacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafıklar ahirette köpek yalı gibi iğrenç yiyecekler yiyecekler. Müslümanlar hem dünyada hem ahirette hep cennet sofralarındalar. MaşaAllah.
Allah sonsuz güzellik, sonsuz iyilik, sonsuz akıldır. Allah bizim sonsuza kadar cennette güzel yaşamamızı istiyor. Allah bizim iyiliğimizi istiyor. Allah cehennemi, cennetin kıymetinin bilinmesi için yaratmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Kasım 2017> Daha Fazla

Cehennem ölü varlıkların mekanıdır. Cehennemin ölüler diyarı olduğu Tevrat’ta da geçer. Cehennemin varlığı cennet ehlinin kıyas yapması için vardır. Cehennemin varlığı cennetin güzelliğini kıyaslayan bir durumdur. Cennet ehli, cehennemle kıyas yaptığında en yüksek mutluluğu ve zevki elde eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2017> Daha Fazla

Mümin en çok Allah’ı gücendirmekten korkar. Mümini tek başına cehennemdeki azap değil Allah’a karşı mahcup olma ihtimali korkutur. Cehennemden korkmak da Allah rızasına uygun bir tavırdır. Cehennem korkusunu yanlış görmemek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Cehennemin varlığı insanın eğitimi için gereklidir. Cehennemin varlığı aynı zamanda cennet ehlini motive eder. Güzellik kıyasla olur. Herkesin güzel olduğu bir ortamda güzelliğin kıymeti o kadar bilinmez. Cehennem kıyas olması için özel olarak yaratılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Hutame cehennemde insana azap ve sıkıntı veren ateş görünümünde bir azap şeklidir. Allahualem bizim bildiğimiz alev görünümünde olmayabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Münafık ve kafirler çok dik başlı, inatçı ve ahlaksız oldukları için cehennemde ölü hayvan sürüklenir gibi sürüklenecekler. Cehennem melekleri onlara karşı çok sert ve yaptırımcı olacaktır. Cehennem melekleri çok heybetli ve güçlüdür, onlar cehennemden etkilenmezler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2017> Daha Fazla

Cehennem aslında bir ölüler diyarıdır. Ruhu olmayan robot, ölü varlıkların mekanıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2017> Daha Fazla

Cehennemin varlığı adaletin tecellisi için şarttır. Ruh terbiyesi için de cehennemin varlığı gereklidir, bunun için özel yaratılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2017> Daha Fazla

Cehennemin varlığı insanların daha tutarlı, dengeli ve akıllı olmasını sağlar. Müslüman cehennemin varlığını düşünerek akılcı olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bağnaz sistemde cehennem ehlinin %90'ının kadınlar olduğuna inanıldığı için kadına bakış açısı en baştan çok yanlış oluyor.
Cehennemin varlığı cennetin kıymetini daha iyi anlamamız için gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bağnaz sistemde cehennem ehlinin %90'ının kadınlar olduğuna inanıldığı için kadına bakış açısı en baştan çok yanlış oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Haziran 2017> Daha Fazla

Cennet ve cehennemin tabaka tabaka olması aynı değildir. Cennetteki tabakalar kişinin takvasına göre aldığı zevkle orantılıdır. Cehennem ise kişinin yaptığı zulme göre derece derecedir. Hem ortamın dehşeti hem çekilen acı buna göre farklıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mayıs 2017> Daha Fazla

Şuuru açık samimi bir insan cehenneme gitmez.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mayıs 2017> Daha Fazla

İntiharın karşılığı sonsuz cehennemdir. Kişi cinayet işlemiş konumunda olur. Allah insana asla dayanamayacağı imtihan vermez.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Nisan 2017> Daha Fazla

Cehennem bizim tahayyül edebileceğimiz bir yer değildir, gerçek yüzü içine girildiğinde anlaşılır. Cehennemdeki bütün dehşete rağmen, bazıları cehennemde bile kötü ahlaklarını devam ettirip, tartışıyor, kavga ediyorlar, bu çok hayret verici.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2017> Daha Fazla

Küfrün cehennemde yaşadığı acı bizim bildiğimiz anlamda bir acı değil Allahualem. Ama Allah sözünü mutlaka tutar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2017> Daha Fazla

Allah'ın aklını kabul etmeyenler cehennemde kendilerinin savunduğu tesadüf mantığının nasıl bir ortam oluşturduğunu görecekler.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mart 2017> Daha Fazla

Cehennem ehli, cehenneme layık bir ahlaksızlıkla yaratılmıştır. Bizim bildiğimizin ötesinde garip birer mahlukturlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2017> Daha Fazla

Cehennem ehli, cehennemde büyülendiklerini ve zaman algısının bozulduğunu zannediyorlar, o yüzden azabın sonsuzluğunu anlayamıyorlar.
Cehennemde acının algısı da değişik oluyor. Bizim dünyada bildiğimiz anlamda bir yanma acısı değil, daha farklı bir acı oluyor Allahualem.
Cehennem ehli çok anormal mantığa sahip oluyor. Kendilerinin büyülendikleri için azap çektilerini sanıyorlar, sonsuz azap olduğunu anlamıyorlar. Cehennemde olduklarına ve sonsuza kadar kalacaklarına inanmadıkları için bir çıkış olacağını sanıyorlar. O yüzden sürekli çıkış arıyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2017> Daha Fazla

Dünya cennet ile cehennem arasında bir yer. Allah müminleri cennet ağırlıklı bir dünyada yaşatıyor, bu çok büyük nimet.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2016> Daha Fazla

Din bozanlar mutluluğu, güzelliği, sanatı, estetiği dinin karşıtı gibi gösteriyorlar. O zaman Müslümanları bir nevi cehenneme itiyorlar. İslam cennettir. Allah Müslümanlar için dünyada da ahirette de cenneti istiyor. Müslümanlar dünyayı cennet gibi yapacaklar. Zulüm yapan, asıp kesen, şiddet uygulayan "gavur"dur. Müslümanların da Kitap Ehli'nin de içinde zulüm yapan çıkabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafık cehennemin en derin katmanından dünyaya gelmiş bir varlıktır. Bir nevi cesettir. Kuran ayetlerinden asla etkilenmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2016> Daha Fazla

Cehennemin farklı farklı azapları vardır. Cehennemde hayat monoton ve anlamsızdır, dar, kasvetli sokakları vardır. Cehennem ehline verilen en büyük azaplardan biri cennet ehlinin nimetlerini ve güzelliklerini görmeleridir. Ayrıca bedenlerine de verilen azap vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2016> Daha Fazla

Güldüren, neşe veren Allah'tır. Cennette de müminler, küfrün cehennemde içine düştükleri hali görüp güleceklerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2016> Daha Fazla

Münafık şeytani bir zekaya sahip olduğu için oyuncu ve alaycıdır. Cehennemde küfürden çok aşağı makamdadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2016> Daha Fazla

Cehennem ehlinin şuuru açık gibi görünür ama kapalıdır. Onlar ölüdürler. Allah bunu özellikle bildiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2016> Daha Fazla

Vatan müdafaasında şehit olan bir insan için hiçe gitti denilmez. Bir insan ya cennete ya cehenneme gider. İslam'a göre hiçe gitme yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2016> Daha Fazla

Cennet modelinde olmamız lazım. Allah, dünyayı cennete benzetmemizi istiyor. Yani insan gelenekçi Ortodoks inançla dünyayı Cehenneme benzetirse; gelenekçi Ortodoks inanç otomatik olarak cehennem görüntüsünü ortaya çıkarıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2016> Daha Fazla

Cehennem ehli nasıl debeleniyor, kaçmaya çalışıyor, oyun oynamaya çalışıyor ama her seferinde rezil rüsva oluyor; münafık da cehennem ehli gibi müthiş bir debelenme içindedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Haziran 2016> Daha Fazla

Nasıl biz cehennemi görünce cennetin kıymetini daha iyi anlıyorsak, cehennem ehli gibi olan münafığı görünce de Müslümanların ve imanın kıymetini daha iyi anlamış oluruz. Kıyas sağlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mayıs 2016> Daha Fazla

Cehennem vahşi, deli bir hayvan gibidir. Hep böyle ezmek, yakmak, yıkmak, azap vermek ister. Küfre karşı, münafıklara karşı saldırgandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mayıs 2016> Daha Fazla

İnsan cehenneme azabını kendi getiriyor. Kendini yakacak azabı oraya kendi getiriyor. Dünyadaki bütün sıkıntısı onunla beraber oraya gidiyor. O sıkılma, korkma, tedirgin olma, azap çekme özelliği var ya, o kalkmıyor işte. Allah cennette müminlere kaldırıyor onu ama küfre kaldırmıyor. Kendi ateşiyle oraya gidiyor. O kendi ateşiyle orada yanıyor.
Cehennem her türlü sıkıntının, rahatsızlığın yaşandığı bir yerdir. Allah yüreklere tırmanan bir ateşten bahsediyor. Manevi azap çoktur cehennemde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2016> Daha Fazla

Münafık, Kuran ayetlerindeki uyarıları hiç üstüne almaz, hep kendine hüsnü zan eder. Tüm samimiyetsizliğine, ahlaksızlığına rağmen ahirette de çok iyi olacağı kanaatindedir. Halbuki Allah ahirette cehennemin en alt tabakasında olduklarını bildiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2015> Daha Fazla

Allah, ‘Gaffur ve Rahim’dir, merhametlidir. Mümin olan bir insan, Allah’tan korkan bir insan cehenneme girmez. Allah’tan korkan dinin gereğini zaten yapar. İkinci bir ihtimal olmaz. Onlar mümin yaratılıyorlar zaten.
Eğer kişi iman ehliyse Allah’ın dilemesiyle korkmasın. “Ben varım” “Beni kim yarattı?” diyorsa, Allah’tan korkacak güce sahipse iman ehlini Allah yakmaz. Bu kadar diyeyim de anlasınlar. Cehennem ehli nasıl bir mahlûkattır? Onu anlayamazlar. Cehennem ehli ölü oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2015> Daha Fazla

Cehennem ehli özel yaratılıyor. Yani onlar hidayet verilmemiş özel varlıklar. Küfür karakteriyle yaratılıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2013> Daha Fazla

Allah Kuran’da, kendine asi olanları korkutmak için cehennemdeki azapları anlatıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2013> Daha Fazla

Kişi dinsizdir ama zalim değil, zulüm yapmıyor; onların cehennemi ayrı oluyor. Yani düz bir hayat yaşıyorlar. Cennetle kıyasladıkları için ızdırap çekiyorlar. Monoton ve anlamsız bir hayat, cehennemin tabakalarından bir tanesidir. Sıkılıyor orada, bunalıyor. Sevgisizlikten, muhabbetsizlikten, cennetin güzelliğiyle kıyaslamaktan bunalıyor. Allah’ın ona azabı da o şekilde oluyor.
Adam insan yakmış, cehennemde Allah da onu yakıyor. Adam mesela birini zincire vurmuş Müslüman’ı, Allah da cehennemde onu zincire vuruyor. Ama sonsuza kadar zincire vuruyor.
Dinsiz ama zalim olmayanların cehennemi ayrı oluyor. Allah can yakmayan dinsizlere cehennemde düz ve sıkıcı bir hayat yaşatıyor. Dünyada insan yakanı cehennemde Allah yakıyor, insanları zincire vuranı Allah cehennemde zincire vuruyor; sonsuza kadar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2013> Daha Fazla

Nasıl olsa çıkarım diye düşünmek çok yanlış olur. Müslüman cehenneme girmemeye çalışacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Temmuz 2013> Daha Fazla

Cehenneme gitmemek çok kolay; Allah'ı seveceksin, Allah'tan korkacaksın. "Dünyayı size verdim." diyor. "İstediğin gibi ye, iç, eğlen, sev, oyna, dans et." Allah'ın, sana dünyayı verdim demesi ne demek? "Sizin, her şeyi yapın." diyor Allah. Bir avuç haram var, bir avuç.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2013> Daha Fazla

Allah'ın velileriyle uğraşılmaz. Allah’ın velisiyle uğraşan bir insanı bütün dünya bir araya gelse Allah’ın gazabından kurtaramaz. Kim Allah'ın velisine düşman olursa Allah onu birden cehenneme yuvarlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2013> Daha Fazla

Derece derece cehennem. Yani her yerinde ateş yoktur cehennemin, her yerinde aynı şey yoktur. Azılı adamlar için şiddetli azap vardır. Bazı yerleri daha sakindir cehennemin.
Cehennem derece derecedir. Cehennemin öyle yerleri vardır ki adam oturur, sohbet eder. Sadece sakin bir ortamdır, dümdüz. Ama oranın verdiği acının sebebi şudur; cennetle kıyasladığı için çok canı yanar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2012> Daha Fazla

Allah’a samimi iman eden bir mümin cehenneme gitmez. Cehennemi seyreder, görür, duyar, haberlerini alır ama cehenneme gitmez. Arazisine gider, görür ama acı çekmez.
Allah hiç kimseye zulmetmez. Müminler hiçbir şekilde cehenneme gitmez. Ama mümin cehennemden korkacak, cehennem azabından çekinecek. Ama tekrar söylüyorum; bir mümin asla ve kesinlikle cehenneme gitmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2012> Daha Fazla

Cenab-ı Allah müminleri cennete koyacak. MÜMİNE CEHENNEM HARAMDIR. Mümkün değil cehenneme girmez. Cehennemi de televizyon ekranı gibi seyrediyor müminler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2012> Daha Fazla

Herkes cehennemde yanmaz. Suçunun derecesine göre yapılır, cehennem tabaka tabakadır. Mesela münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadır. Onlara çok şiddetli azap yapılıyor. Çok üst tabakada cehennemin sakin tabakaları var ama sıkıntıyla Allah orada azap yapıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2012> Daha Fazla

Cehennem ehli, ilk olarak, "Bizler namaz kılanlardan değildik" diyorlar.

A9 TV 3 Mayıs 2012> Daha Fazla

Cehennem ehli “ben görüyordum, gözüme ne oldu” diyor? Soruyor. Tesadüfe inanmıyor muydun işte? Mutasyon gözü kör eder. “Göz tesadüfen oldu” diyordun, işte tamam. Karşılığını almışsın.
“Yok, canlıları Allah yaratmadı; tesadüfen, evrimle oldu” diyor. O zaman tamam diyor Cenab-ı Allah. Ahirette tesadüfen nasıl olurmuş, Ben sana ona göre bir ortam meydana getireyim diyor. Allah böyle demiyor da, ben anlamaları için söylüyorum. TAM TESADÜFEN OLMUŞ GİBİDİR CEHENNEM, TAM ONLARIN DEDİĞİ GİBİ.

A9 TV, 29 Nisan 2012> Daha Fazla

Cehennemin özelliği o işte, her şey tesadüf gibidir. Yerden ateşler kaynar, insanlar maymun gibidir, kafalar arkaya çevrili, kiminin yüzü silinmiş, suratı yok.

> Daha Fazla

CEHENNEM, TESADÜFE İNANANLAR İÇİN TAM TESADÜF İDDİALARINA UYGUN OLARAK YARATILACAK. Kükürtlü, lezzetsiz, zehirli sular çıkacak her yerden. İnsanlar tesadüfen oluşmuş gibi olacaklar; kolları ters dönmüş, gözleri alınlarında. Tam bekledikleri gibi, tam evrim işte, yeryüzü bitkiler, hayvanlar, kediler, köpekler, kafası karnının altında kuyruğu burnunun üstünde... O şekilde yaratılacak. Madem mutasyon olduğuna inanıyor, ona göre yaratılacak. ORADA, GÖZ VE AKIL ZEVKİNİ TAMAMEN ALACAK ALLAH. Ve onlara böyle tam istedikleri gibi bela verecek. Allah’a inanmadıkları için bir şey de diyemeyecekler. Madem tesadüf yapmış, tesadüfe de şikayet edemeyecek, yakınamayacaklar. TESADÜFE İTİRAZ EDEMEYECEKLER. KENDİLERİNİ YARATANIN ALLAH OLDUĞUNU, TESADÜFLERİN HİÇBİR GÜCÜ OLMADIĞINI ALLAH ONLARA GÖSTERECEK.
Allah cehennemde tesadüfün nasıl bir sonuç oluşacağını gösteriyor. Mutasyona uğramış anormal mahluklar olacak cehennemde. Cehennemde bitkiler, hayvanlar ve insanlar çok patolojik olacak. Tesadüflere inanan Darwinistlerin tam bekledikleri tam düşündükleri gibi bir ortam olacak.
Ahirette herkes cehenemin kıyısına getiriliyor. Orada zulmedenlerin gururunu kırmak için Allah, onları cehennemin çevresinde dizüstü çöktürüyor. Müslümanlar da oraya geliyor, Allah Müslümanları ayırıyor. Onların önlerinde ve sağlarında ışık oluyor. Dizüstü çökenler ise cehenneme alınıyorlar.
Madem Darwinist bir dünyaya inanıyor, Allah da bu kişiye, o inanca uygun bir cehennem yaratıyor. Orada, evrim nasıl olurmuş, mutasyon nasıl olurmuş onlara gösteriyor. Orada her şey biçimsiz, düzensiz, her şey aleyhte, her şey can yakıcı.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top