Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2018> Daha Fazla

Allah Filistin’de şehit olan kardeşlerimizi rahmetiyle kuşatsın, gazilere bir an önce şifa nasip etsin. Ortadoğu’da büyük olaylar katlanarak devam edecektir. Hadislerin işaretlerinden de bunu görüyoruz. Bizim temennimiz Filistin ve İsrail’in, peygamber soyu olan iki kardeş halkın bir an önce barışması, bölgeye huzur ve güvenliğin gelmesi. Allah bir an önce barışı hakim kılsın, Müslümanların, Hristiyanların, Musevilerin kardeşçe birlikte yaşayacağı bir ortam oluştursun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mayıs 2018> Daha Fazla

Kuran’da anti semitizm yoktur. Tam tersine Kuran’da Musevilere sevgi, şefkat ve saygı vardır. Müslümanlar Hristiyanlara ve Musevilere dostlukla, sevgiyle yaklaşırlar. Allah Kitap ehlinin yemeğini Müslümanlara helal kılmıştır. Kitap ehlinden kadınlarla evlilik helal kılınmıştır. Bu kadar yakın ilişki helal olduğuna göre Kitap Ehlini düşman olarak gören zihniyetin Kuran’da olması imkansızdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2018> Daha Fazla

Bir çok konuyu yanlış biliyorlar. Allah bir kavmi toptan lanetlemez. Bir çocuk doğuyor Musevi diye lanetli olduğunu iddia edersen Kuran’a uymazsın. Ateist anne babanın çocuğu da masum hükmündedir. Çocuk masumdur. Allah Kuran’da dinsiz, imansız, zalim Musevileri, zalim müşrikleri, zalim münafıkları lanetliyor. Allah’ın müşrikleri lanetlediğinden hiç bahsetmiyorlar. Allah Kuran’ın bir çok ayetinde iman eden Musevilerden bahsediyor. Kitap Ehli’nin hepsi bir değildir diyor. Bir kavmin hepsini toptan lanetli ilan etmek İslam’a uygun değildir. Bu, putperest dönemden gelen bir batıl inançtır. Gerçek Müslüman zalim ile mazlumu ayırır, mazlum olanı korur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2018> Daha Fazla

Tayyip Hocam’ın Kilise ve Sinagogları onarıp ibadete açtırması çok hayırlı bir hizmet. Özellikle Musevi ve Hristiyan düşmanlığının arttığı bu dönemde nefret dolu insanlara en güzel cevap.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah Kitap Ehli’yle en güzel olan üslupla konuşun diyor. Müslümanın Hristiyanlara ve Musevilere daveti bir olan Allah’a iman etmektir. Onlara şefkatli ve anlayışlı olmakla sorumludur. Ehli Kitaptan hanımlarla evlenmek Müslümana helaldir. Bu da Müslümanlarla Kitap Ehli’nin arkadaş, dost olabileceğini gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2017> Daha Fazla

Bir hadisi değerlendirirken Kuran’ın ve hadislerin bütününe bakarız. Ağaçlar, taşlar ardına saklanan Musevi’yi gösterecek, o Museviler de öldürülecek diye bir hadis Kuran’a da Peygamberimiz (sav)’in güzel üstün ahlakına da uygun değildir. Taş, kaya söyledi diye insan öldürmek putperest bir inançtır. İslam’da böyle bir inanç yoktur. Kuran’a baktığımızda Kiliselerin, Sinagogların korunması gerektiğini, Ehli Kitap’la en güzel sözle konuşmayı, onlara şefkat ve merhametle yaklaşmak gerektiğini görüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2017> Daha Fazla

Deccaliyet Ortadoğu’da sürekli savaş ve parçalanma istiyor. İran ile Türkiye’yi savaştırmak istediler ilimle irfanla buna engel olduk. Museviler ve Hristiyanlarla Müslümanları birbirine düşürmek istiyorlar, buna da müsaade etmeyiz. Kuran’a göre onlar Kitap Ehli’dir. Allah Kitap Ehli’ne ne söylememiz gerektiğini, nasıl yaklaşmamız gerektiğini Kuran’da bildirmiştir. Onlar bize Hz. İsa ve Hz. Musa’nın emanetidir. Allah’ın açık emrine rağmen, Kitap Ehli’ne saldırmak, ibadethanelerine zarar vermek, onlara hakaret etmek haram olur. (Ankebut Suresi, 46: İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz.")

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2017> Daha Fazla

Kuran’a göre Allah Musevi, Hristiyan kadınlarla evlenebilir, onlarla ailece birleşebilir, yemeklerini yiyebilirsiniz diyor. Düşmanın olanın yemeğini yemeyeceğine, evlenmeyeceğine göre demek ki Kuran’da Musevilere Hristiyanlara bir düşmanlık yok. Ayrıca Kuran’da Sinagogların ve Kiliselerin korunması gerektiği de bildiriliyor. Tüm bu ayetlere göre Musevi ve Hristiyan düşmanlığı İslam’da yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Aralık 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin Ortadoğu’da oluk oluk Musevi ve Müslüman kanı akmasını isteyen oyununu bozacağız. Müslüman, Musevi, Hristiyan bir arada sevgiyle yaşayacağız.
Kuran’da Musevi ve Hristiyan düşmanlığı yoktur. Her toplumun zalimi olabilir. Müslüman zalime ve zulme karşı olur ama bir insana Musevi diye Hristiyan diye düşman olamaz. Tam tersine Allah Musevilerden ve Hristiyanlardan kadınlarla evlenebilirsiniz diyor. Musevileri gördüğünüzde öldürün demiyor, dost olun arkadaş olun diyor. Sivil bir insanı öldürmenin cezası Kuran’a göre ebedi cehennemdir. Müslüman asla şiddete başvuramaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2017> Daha Fazla

Kiliselere, Sinagoglara her yerde sahip çıkmak gerekir. Musevilere, Hristiyanlara karşı saldırgan tutum çok korkunç. Hepsi bize emanet, mazlum insanlar. Müslüman, Kitap Ehli’ne rahatça ibadetlerini yapabilmeleri için imkan sağlamakla sorumludur. Bayramlarında onları tebrik etmek, ziyaretlerde bulunmak, güzellik sunmak Müslüman ahlakının gereğidir. Musevi ve Hristiyan müminleri korumak Allah’ın Kuran’da emridir. Müslüman sadece zulmedenlerle mücadele eder bu mücadele de ilimle, irfanla, kanunla, hukukla olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2017> Daha Fazla

Ben samimi olan herkesi severim. Masum Musevi, Hristiyan, Ermeni, Budist herkese sevgi ve şefkatle yaklaşırım. Museviler binlerce yıldır Hz. Musa’ya sadıklar. Allah Kuran’da Kitap Ehli’ni korumamızı ve onlara şefkatle yaklaşmamızı söylüyor. Mazlum Museviler bize emanettir. Onları her zaman koruyacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah insanları kardeş olmaları için farklı ümmetler olarak yaratmıştır. Hristiyan ve Musevi düşmanlığı Kuran'a uygun değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2017> Daha Fazla

Allah Hristiyanlara ve Musevilere şefkatle yaklaşın diyor. Bağnazlıkta ise Kitap Ehli potansiyel düşman görülüyor. Bu, Kuran'a uygun değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2017> Daha Fazla

Tayyip Hocam, Amerika'da Musevi toplumunun önde gelenleriyle görüşmekle çok iyi yapmış. Kitap Ehli, Müslümanlara emanettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2017> Daha Fazla

Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında bir savaş değil tam tersine dostluk, kardeşlik ve birlik olacak. Savaş istemiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Temmuz 2017> Daha Fazla

Toptan tüm Musevileri düşman olarak görmek cehaletin ve gelenekçi ortodoks eğitimin nasıl bir felaket olduğunun delilidir. Allah Kuran'da Kitap Ehli'nden kadınlarla evlenebilirsiniz, onların yemekleri size helaldir diyor. Kuran'a göre Kitap Ehli dosttur. Düşmanlık ve nefreti telkin eden anlayış en çok Müslümanlara zarar veriyor. Allah nefret duygusuyla değil şefkatle hareket etmemizi ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) döneminde Museviler ve Hristiyanlara nezaket, hürmet ve saygı vardı. Onları düşman görmek Kuran'a uygun değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2017> Daha Fazla

Hristiyanlar Kitap Ehlidir. Kuran'a göre Müslümanlar Kitap Ehli'ne şefkat ve sevgiyle yaklaşmakla yükümlüdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2017> Daha Fazla

Sivillere yönelik saldırı vahşettir. Allah Müslümanların Hristiyanlara ve Musevilere dost olmalarını bildiriyor, savaşmalarını değil. Maide Suresi'nin 82. ayetinde Hristiyanların Müslümanlara yakın olduğu bildiriliyor. Kitap ehli Müslümanlara emanettir, onlara saldırılmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mayıs 2017> Daha Fazla

Mısır'da veya diğer ülkelerde Hristiyanların ve Musevilerin ibadethanelerine saldırı olması İslam'a göre zulümdür. Tüm ibadethaneler Müslümanların koruması altındadır. Kardeşlerimiz ülkelerindeki Kitap ehli'ne sahip çıksınlar ve onların kutsal mekanlarını korusunlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kitap ehlinden yani Hristiyan veya Musevi bir kadınla Müslüman bir erkek evlenebilir. Kuran'a göre bu helaldir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2017> Daha Fazla

Müslüman, Hristiyanlara toptan tavır almaz tam tersine dindar Hristiyanlarla kötülüklere karşı ittifak eder. Hristiyan düşmanlığı yanlıştır. Bediüzzaman da dindar İsevilerle Müslümanların ittifak etmesi gerektiğini söylüyor. Hristiyan-Müslüman çatışmasından kesinlikle kaçınmak lazım.
Bazı çevreler Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında çatışma istiyor. Bu çatışmaya zemin oluşturabilecek her türlü üsluptan kaçınmak gerekir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2017> Daha Fazla

Masum Hristiyan ve Musevileri seviyoruz. Kuran'a göre onlar Kitap Ehli ve Müslümanların koruması altında olan güzel insanlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2017> Daha Fazla

Kuran'da Kitap Ehli'nden yani Musevi ve Hristiyanlar içinde samimi olarak iman eden insanlar olduğu bildirilmiştir. (Ali İmran Suresi, 113-115: Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah, muttakileri bilendir.)
Ehli Kitap ile Müslümanlar arasında benzerlikler olması, hak dinler silsile olarak geldiği için, normaldir. Mehdilik tüm hak dinlerde vardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2017> Daha Fazla

Kuran'ın hükmü ahirete kadar geçerlidir. Kuran'ın sevgi, şefkat hükümlerinin kalktığını iddia edenler büyük zulüm yapmış oluyorlar. Bazı bağnazlar Kuran'da sevgi, şefkat hükümlerinin nesh edildiğini söyleyerek Musevilere ve Hristiyanlara şefkatle yaklaşmayı yasaklıyorlar. Kuran'ın hiçbir ayeti nesh edilmemiştir. Allah Kitap Ehli'ne şefkatle, merhametle yaklaşmayı emretmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2017> Daha Fazla

Allah Müslümanlara Kitap Ehli'nin yemeklerini helal kılmış, Ehli Kitap’tan hanımlarla evlenebileceklerini söylemiştir.
Amansız bir Hristiyan ve Musevi düşmanlığı Müslümana yakışmaz. Allah onların Ehli Kitap olduğunu bildirmiştir. Ehli Kitap'a şefkat duyulur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2017> Daha Fazla

Noel kutlayana gavur denmez. Allah Hristiyanlara gavur demiyor, Ehl-i Kitap diyor, Ehl-i Kitap'tan hanımlarla evlenebilirsiniz diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2016> Daha Fazla

Allah münafıkların tüm tuzaklarını yerle bir etsin. Ehli Kitap'a hayır ve güzellik versin, ateistlere hidayet nasip etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2016> Daha Fazla

Ehli Kitap kendi şeriatını yaşayabilir ama Peygamberimiz (sav)'e kendince yalancı diyen ve Peygamberliğini kabul etmeyen küfre düşer.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2016> Daha Fazla

Din bozanlar mutluluğu, güzelliği, sanatı, estetiği dinin karşıtı gibi gösteriyorlar. O zaman Müslümanları bir nevi cehenneme itiyorlar. İslam cennettir. Allah Müslümanlar için dünyada da ahirette de cenneti istiyor. Müslümanlar dünyayı cennet gibi yapacaklar. Zulüm yapan, asıp kesen, şiddet uygulayan "gavur"dur. Müslümanların da Kitap Ehli'nin de içinde zulüm yapan çıkabilir.
Hristiyanlara ve Musevilere "gavur" denilmez. Onlar Ehl-i Kitap'tır. Allah Ehl-i Kitabın yemeğini ve hanımlarla evliliği helal kılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2016> Daha Fazla

Allah Kuran'da Ehl-i Kitap'a karşı sevgiyle, şefkatle ve merhametle yaklaşmak gerektiğini bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2016> Daha Fazla

Allah Kuran'da, Ehl-i Kitaptan herkesi Hz. İsa’ya iman ettireceğini söylüyor. Bu ayetteki hüküm de açık. Hz. İsa Mesih tekrar dünyaya gelecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Eylül 2016> Daha Fazla

Ehl-i Kitap'a gavur denilmez, bu çok çirkin bir söz. Allah Hristiyanlar ve Musevilerin Ehli Kitap olduğunu bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2015> Daha Fazla

Yakın bir gelecekte Müslümanlarla Hıristiyanlar ittifak edecekler. Hristiyanlar tevhid inancını, Allah'ın birliğini kabul edecekler. Yani Hıristiyanlık Müslüman Hıristiyanlığı şekline gelecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2015> Daha Fazla

Hiçbir dini engellemek doğru değil. Yayılsın kardeşim. Hristiyan Hristiyanlığı yaysın, Musevi Museviliği yaysın, Müslüman Müslümanlığı yaysın. Yeter ki dindar olsun toplumlar. Önce dindarlığın kabul edilmesi çok önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mart 2015> Daha Fazla

Musevi düşmanlığı bir ruh hastalığıdır. Bir iman rahatsızlığıdır. Hz. İsrail (as)’ın evlatları, Hz. Yakup (as)’ın evlatları Allah’ın bize emanetidir. Onlara karşı nefret, Kuran’ın üslubuna, Kuran’daki ayetlere zıt olur. Bu, Müslüman’ın yapacağı bir şey değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2015> Daha Fazla

Musevi kardeşlerimizi sevecek, onları koruyup kollayacak, onlara saygı duyacak bir üslubu gençliğe, insanlarımıza verelim. Adım adım bir belaya doğru gidiş var, bir uğursuzluğa doğru gidiş var, bunu durduralım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2015> Daha Fazla

Kilise de yapsınlar, sinagog da yapsınlar. Peygamberimiz (sav) zamanında serbestti. Allah Müslümanların sahip çıkmasını söylüyor kiliselere, sinagoglara. “Saldırın” demiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2015> Daha Fazla

Sinagog nefreti yok Kuran’da. Kilise nefreti yok. Bilakis Müslümanların kiliseleri ve havraları korumasını söylüyor Cenab-ı Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2014> Daha Fazla

Osmanlı döneminde Musevilerle nasıl dostsak, şu anda da dost olduğumuzu vurgulayan güzel gayretler, çalışmalar iyi netice verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Kasım 2014> Daha Fazla

Deccaliyete karşı Müslümanların Hıristiyanlarla ittifakı acil, Musevilerle ittifakı acil. Müslümanların Hıristiyanlarla iç içe olmaları lazım.
Müslümanlar dindar Hıristiyanlarla ittifak etsin. Yoksa deccal hem Müslümanları hem Musevileri hem Hıristiyanları ezecek. Müslüman, Hıristiyan, Musevi hiçbir şeyi bırakmamayı düşünüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2014> Daha Fazla

Kilise de Allah’ın evi, sinagog da Allah’ın evi, cami de Allah’ın evidir. İsteyen istediği yerde ibadet eder. Bütün dünyayı Allah bize mescit kıldı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2014> Daha Fazla

Museviler, Ermeniler, Rumlar hepsiyle iç içe kardeş olarak yaşıyorduk. Ehl-i Kitap’tır onlar Allah’ın bize emaneti. Yeniden Türk İslam Birliği olduğunda inşaAllah onları da, hepsini bağrımıza basacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2014> Daha Fazla

İslam gerçek Hristiyanlıktır. Müslümanlık gerçek Museviliktir. Gerçek Hristiyan olmak isteyen Müslüman olmalıdır. Gerçek Musevi olmak isteyen de yine Müslüman olmalıdır. Müslüman oldun mu hem gerçek Muhammedi olursun hem gerçek Musevi olursun, gerçek İsevi olursun ve kusursuz ve mükemmel.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2013  > Daha Fazla

Hristiyanlarla ittifak Mehdiyetin bir nişanesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2013> Daha Fazla

Bir Musevi, Muhammedi olursa gerçek Musevi olmuş olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2013> Daha Fazla

Gerçek bir Müslüman aynı zamanda gerçek bir Musevi'dir, gerçek bir Hıristiyan'dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Eylül 2013> Daha Fazla

İnsanlar bağnaz zihniyetin etkisinde olduklarından Musevilere sevgi, şefkat gösterenin dinden taviz verdiğini düşünüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2013> Daha Fazla

Musevilere şefkatle yaklaşılmalı, bu nefret bir cinnet hali.
Museviler Müslümanları kafir olarak görmüyorlar, beni Nuh olarak görüyorlar.
Allah Kuran’da, Musevi hanımlarla evlenin diyor, bazıları da Musevileri asıp kesmekten bahsediyor. Müslüman nefret ve vahşet ruhunu nasıl beğenebilir?
Musevilere sevgiyle, şefkatle yaklaşan onlardan sevgi görür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2013> Daha Fazla

Modern Hıristiyanlarla modern İslam anlayışını savunan Müslümanlar birleşsin, bütün dünya devletlerinin ileri gelenleri de bunu desteklesin. Çok şefkatli ama çok çok şefkatli, çok sevgi dolu yönetimle dünya yönetilsin, merkezden. Herkes de huzurlu olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2013> Daha Fazla

Museviler sanılanın aksine ısrarla barışı ve sevgiyi savunan insanlar.
Hristiyan demek Hz. İsa (as)’ı seviyor demektir. Hz. İsa (as)’ı seven Allah'ı da sever. İnşaAllah Muhammedi de olurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2013> Daha Fazla

Hristiyan ve Musevi nefretini enjekte edenler çok yanlış yapıyorlar.
Musevileri aşağılık gören bir üslup bereketsiz ve uğursuz bir üsluptur. Kuran'da yüzlerce ayette Musevilerden bahsediliyor. Allah, dindar beni İsrail hanımları ile evlenebilirsiniz diyor. İsrail düşmanlığı uğursuzluk getirir, Kuran'a uygun değildir ve günahtır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2013> Daha Fazla

Müslüman kilise yakmaz, kiliseyi korur, kilisenin ayakta durmasını sağlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2013> Daha Fazla

Dindar Musevileri desteklemek lazım ki bölgede dinsizlik azalsın.
Musevi düşmanlığı ilkel bir bakış açısını yansıtır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2013> Daha Fazla

Museviler ve Hristiyanlar Allah'a inanıyorlar, biz onları tabii ki severiz. Ateistlere de şefkat duyarız. Hatta eksikliği Müslümanlar olarak biz kendimizde ararız; “demek ki yeteri kadar kişiye ulaşamamışız, daha çok tebliğ yapmamız, anlatmamız gerekiyor” diye düşünürüz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2013> Daha Fazla

Hristiyanlar, Museviler dünyanın her yerinde eziliyorlar. Onlara sahip çıkmak, sevgi, şefkat göstermek çok sevap olur, bereket getirir inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2013> Daha Fazla

Kuran'da Musevileri anlatan yüzlerce ayet vardır. Musevileri yok saymak Kuran'a uygun olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2013> Daha Fazla

Bağnaz zihniyet içinde Musevi düşmanlığını güya kutsal görenler var. Museviler Ehli Kitap'tır, Allah onlara zulmedilmesine razı olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2013> Daha Fazla

Musevilere, Hristiyanlara karşı öfke günah olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kitap Ehli, bir zaman gelecek, hepsi topluca İsa Mesih’e inanacaklar, inşaAllah.
Hıristiyan kardeşlerimize coşkuyla, sevgiyle sahip çıkalım. Kardeşlerimiz her yerde koruyup kollasınlar. Çarşıda, pazarda da öyle, her yerde saygı, hürmet göstersinler. Böyle komşuluk bağlarını güçlü tutsunlar. Allah Hıristiyanlara şefkatle davranmamızı istiyor. Ehl-i Kitab’a şefkatle davranmamızı istiyor, yani Musevilere de öyle.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mayıs 2013> Daha Fazla

Hıristiyanlara şefkat, Hıristiyanlara sevgi güzel ahlakın bir gereğidir. Kuran’ın emridir. Allah’ın emrettiği bir güzelliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kardeşlerimiz Hristiyanlara çok şefkatli davransınlar. Onlara her durumda sevgiyle karşılık versinler. Hristiyan kardeşlerimizi her yerde koruyup kollamak çok önemli. Onlar bizim canımız, onlar Hz. İsa (as)’ın talebeleri olacaklar. İnşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2013> Daha Fazla

Hıristiyanlar, Museviler bir avuçlar, çok az sayıları. Ve her yerde eziyorlar. Korkuyorlar onlar Hıristiyanız demeye çekiniyorlar. Göğsünü gere gere desin, “Hıristiyanız” desin. Göğsünü gere gere, “Museviyiz” desin. Niye çekinsinler? Korkuyu üzerlerinden kaldırmak, onlara sevgi muhabbet göstermek, şefkat göstermek çok önemli.
Hıristiyanlara ve Musevilere çok şefkat gösterin. Sinagoglara da gidin. Onlara muhabbet gösterin. Ne güzel, Allah’a inanıyorlar. Ne güzel, bütün peygamberlere inanıyorlar,meleklere inanıyorlar, ahirete inanıyorlar. İnşaAllah Muhammedi de olurlar.
Musevilik de, Hıristiyanlık da, Müslümanlık da şefkat, merhamet ve sevgiyi anlatır. Bazı şeytani unsurlar, zorlayarak dinlerin içerisinden şiddet çıkarmaya çalışırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2013> Daha Fazla

Musevi-Müslüman sevgisine engel olmaya çalışıyorlar şeytani güçler. Biz bunu kırdık. Biz Musevileri çok seviyoruz, Museviler de bizi seviyor. Hıristiyanlara olan sevgimizi kırmaya çalıştılar, buna da engel olduk. Son verdik.
Hıristiyanlar, Museviler hepsi Allah’ı seven insanlar. Cenab-ı Allah bizlere emanet ediyor onları. Bizler onlara emanet, onlar da bize emanet. Çünkü hepimiz Allah dostuyuz. Sevgiyle bakacağız, şefkatle bakacağız.
Musevi olsun, Hıristiyan olsun canlarımıza çok coşkuyla sahip çıkın. Çok eziliyorlar dünyanın her tarafında. Alay ediyorlar, küfür ediyorlar kendi kıyafetleriyle dışarıda gezdiklerinde. Çok fazla dinsiz, ateist var. Onun için her yerde şefkat, merhamet gösterin ve sahip çıkın.
Hıristiyanların hiçbiri teslise inanmaz. Konuştuğumuzda hepsi, “Allah bir” diyorlar. Hepsinin kalbinde de gizli bir Hz. Muhammed (sav) sevgisi var.
Hıristiyanlara çok şefkat gösterelim. Mazlum onlar, onlar can. Çok nadir, orada burada küçük küçük kiliseleri var. Alay edenler oluyor, darp edenler oluyor. Zor şartlarda Allah’a inançlarını korumak, Allah’a olan sevgilerini ifade etmek için gayret ediyorlar. Çok çok şefkatli davranın. Merhametle, muhabbetle davranın. Her yerde kardeşlerimiz koruyup kollasınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2013> Daha Fazla

Hristiyanların nur Peygamberimiz (sav)’i mutlaka kabul etmeleri, sevmeleri gerekir, yoksa vicdanlar yaralanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2013> Daha Fazla

Ehli Kitab’a sahip çıkalım, Hıristiyanlara sahip çıkalım. Şefkatle yaklaşalım. El birliği ile deccaliyeti manen yok edeceğiz. Hıristiyanlarla el ele, Musevilerle el ele, inşaAllah. Onlar da ‘Allah bir’ diyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2013> Daha Fazla

Musevilere karşı bizim kadar şefkatli olan yok. Hıristiyanlara karşı bizim kadar şefkatli olan, bu kadar kucaklayıcı yaklaşan kimse görmedik, topluluk olarak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2013> Daha Fazla

Hıristiyanlara ve Musevilere şefkat, kardeşlerimizin vazgeçilmez bir vasfı olmalı, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2013> Daha Fazla

Hıristiyanlarla ittifak hayati bir konudur.
Bir Hıristiyan da bir Musevi de namaz kılmakla yükümlüdür.
Müslüman, Hıristiyan veya Musevi bir dindar hiçbir peygamberi inkar edemez. Bir Hıristiyanın gerçek Hıristiyan olması için Peygamberimiz (sav)’i de kabul etmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2013> Daha Fazla

“Bütün Yahudiler lanetlenmiştir” diye yanlış biliyorlar. Her çocuk Müslüman olarak doğuyor. Nasıl lanetlenmiş oluyor çocuk? Allah’ın adaletine uygun değil. Allah’ı tanımıyorlar bunu söyleyenler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2013> Daha Fazla

Dinimizde Hıristiyanlara, Musevilere baskı yapmak yoktur. Her yerde dinlerini özgürce yaşarlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2012> Daha Fazla

Museviler de İttihad-ı İslam olduğunda çok rahat edecekleri için, Allah’ın vaat ettiği o güzel topraklarda rahat yaşayacakları için, barış, esenlik ve huzur içinde olacakları için ve Kral Mesih için başka vakit de kalmadığı için İttihad-ı İslam’ı istiyorlar. İttihad-ı İslam’ın zuhuruyla Kral Mesih’in (Mehdi (as)’ın) zuhurunun aynı anda olacağına inanıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2012> Daha Fazla

Hem Musevilikte haramdır faiz, Müslümanlıkta da haramdır. Yani Rahmani, İbrahimi dinlerde faiz hep haram kılınmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2012> Daha Fazla

“Ve hayat sürdüğüm müddetçe, bana namazı ve zekatı vasiyet (emr) etti”. (Meryem Suresi, 31) Hıristiyanlar namazını kılıp, zekatını verirse Peygamberimiz (sav)’in peygamberliğini kabul ederse Müslümandır ayete göre. İsa Mesih namazlarını kılıyordu, zekatını da veriyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

Hıristiyanlar şirkten kurtulduğunda ferahlık içinde olacaklardır, güzellik içinde olacaklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2012> Daha Fazla

Hıristiyanlar, Hz. Muhammed (sav)’i peygamber olarak kabul etseler gerçek bir Hıristiyan olmuş olacaklar. Yani Kuran’ın o hak olan hükümleriyle, yanlış olan inançlarını değiştirseler inançları tam oturmuş olacak,inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2012> Daha Fazla

Hıristiyanların özgürce ibadet etmesini sağlamak, Musevilerin özgürce ibadet etmesini sağlamak, bütün dünyanın kardeş olmasını sağlamak en mükemmel ibadettir. Müslümanlar eğer bu ibadetleri yapmıyorsa öbür türlü yöntemler deccaliyetin yani antichristin hizmetçisi olmak anlamına gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2012> Daha Fazla

Hıristiyanlarla Müslümanların ittifak etmesi çok hayati. Museviler, Hıristiyanlar, Müslümanlar ittifak edecekler; Allah sevgisi, Allah korkusu, peygamberlere saygı konusunda insanlara güzel örnek olacaklar inşaAllah.
Ben dindar Musevilerle görüştüm; çok yüksek ahlaklılar ve savaştan şiddetle kaçınan insanlar. Ama İsrail devleti Darwinistlerin elinde, materyalistlerin elinde. Bomba da yağdırıyor, zulüm de yapıyor. Genel anlamda tabii bu söylediklerim yoksa tabii ki istisnalar vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Allah’ı seven Musevileri, Allah’ı seven Hıristiyanları da her zaman destekleyeceğiz. Allah’ı seven Müslümanlar, Alevi, Bektaşi her ne olursa olsun, ehl-i kıble olan bütün kardeşlerimizi baş tacı ediyoruz ve edeceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2012> Daha Fazla

Hıristiyanların Muhammedi olması kolay. Bu kadar peygamberi sevenin, Peygamberimiz (sav)’i sevmemesi mümkün mü? Hz. İbrahim (as)’i sevenin, Hz. İbrahim (sav)’in coşkuyla sevdiği bir peygamberi sevmemesi mümkün mü?
Bir Musevi, eğer kelime-i şehadeti kabul ediyorsa o artık Muhammedi Musevi olmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2012> Daha Fazla

Ayrı ayrı mağlup olunur. Museviler de mağlup olur, Hıristiyanlar da mağlup olur, Müslümanlar da mağlup olur. Ama ittifak ettiklerinde galip olurlar. Dindar sayısı az olduğu için başka hiçbir çözüm yok. MUTLAKA MÜSLÜMANLARIN EHLİ KİTAP’LA İTTİFAK ETMESİ GEREKİYOR.
Müslümanlar ittifaka mecburdur. Çünkü Allah’a inanan sayısı dünyada zaten az oluyor. Yani Darwinist, materyalist hâkimiyeti olduğu için çok az bir Müslüman var, Çok az bir Hıristiyan var, çok az bir Musevi var. İttifak ettiklerinde tabii çok büyük bir güç olur bu. Dinsizliğe karşı muazzam bir güç olur. Onun için ittifak etmek mecburiyetindeler. Başka bir yol yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2012> Daha Fazla

HAHAM YOSEF EFENDİ, İSA MESİH'İN VE MEHDİ'NİN ZUHURU İÇİN DUA ETSİN.
HAHAM YOSEF EFENDİ DUASINI DÜZELTSİN, YIKIM İSTENMEZ.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2012> Daha Fazla

Ehli Kitap da Ademoğludur, Adem ile Havva’dandır. Onlar da bizim kardeşlerimizdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Temmuz 2012> Daha Fazla

Anti deccal olan Hıristiyanlar müttefikimizdir. Hıristiyanlar antichrist değil anti deccaldır. Yani deccal zıttıdır Hıristiyanlar.
Hıristiyanlar bizim canlarımız, Museviler bizim canlarımız. Onlarla birlikte ittifak ederek Allahsız, Kitapsız deccaliyeti ortadan kaldıracağız ilimle, fikirle.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2012> Daha Fazla

Peygamber soyunu sen kazımaya kalkarsan şeytana hizmet etmiş olursun.
Musevi düşmanlığı kutsal bilinir. Halbuki o insanlara yaklaşıp doğruyu, hakkı söylersen o senin kardeşin olur. Doğrusu da budur, güzel olan budur. Düşmanlıkla onun hidayetini engellemiş oluyorsun. İslam'a yaklaşmasını engellemiş oluyorsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2012> Daha Fazla

Hıristiyanlarla ittifakla, Hıristiyanların yanlış üçleme inançlarının düzelmesiyle İslam dünyaya hâkim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2012> Daha Fazla

Hıristiyan-Müslüman ittifakı Mehdiyet’in bir vasfıdır. Yoksa onun dışında İslam’ın dünya hakimiyeti diye bir konu yok. Mutlaka İsa Mesih (as)’in talebeleriyle, Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri birlikte hareket edecekler ve dünyaya o şekilde hakim olacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2012> Daha Fazla

Allah Hıristiyanlara yapılan saldırıdan da bizleri mesul tutuyor. Onların güvenliğinden de biz sorumluyuz. Musevilere yapılan saldırının güvenliği de bizim üstümüzdedir, biz sorumluyuz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2012> Daha Fazla

Hıristiyanlıktan çıkmaktan korkması yersiz. Bütün mesele Muhammedi olmasındadır. “İncil’i terk et” demiyoruz ki zaten. İncil’in hak olan her kısmını alsın, sonuna kadar en güzel şekilde yaşasın, biz de yaşıyoruz.
Hıristiyanken Müslüman olduğunda, zannediyor ki Hz. İsa (as)’ı da bırakıyor, Hz. Meryem (as)’ı da bırakıyor. İncil’deki güzel her şeyi bırakıyor zannediyor. Halbuki İncil’de olan her güzel şeyin hepsini alıyor, tamamını alıyor. İlave olarak bozuk olan şeyleri bırakıyor. Güzel olan bilmediği daha ilave olan şeyleri de alıp; en mükemmele gelmiş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2012> Daha Fazla

Musevilerin Tevrat’ı çok iyi öğrenecekleri, Kuran’ı da iyi öğrenecekleri, İncil’i de çok iyi öğrenecekleri, genel kültürlerini çok çok artıracakları döneme girdik. Artık bu dönem kültürün, bilimin, sanatın, estetiğin, güzelliğin, iyiliğin hakim olacağı yıllar olacak inşaAllah.
Benim, Musevilerden ricam Musevilerin mezhep ayrılıklarını kaldırıp bir araya gelmeleri, kardeş olmaları ve topluca büyük meydanlarda toplanarak İbranice, Allah’a “Yarabbi bize Mesih’i göster. Yarabbi bize Davutoğlu’nu gönder. Geldiyse artık onu görelim. Bize onları lider haline getir. Onun ve talebelerinin gücünü bize göster. Bizlere onunla destek ver.” diye dua etmelerini istiyorum ki Tevrat’ın da bir hükmüdür bu.
Gerçek bir Musevi’nin Hz. Moşiyah’a yani Hz. Mehdi (as)’a tabi olması şart, farz. Müslümanlar için de aynı şekilde Hz. Mehdi (as)’a tabiiyet ve Hz. Mehdi (as)’ı aramak şart.
Her Musevi’nin yapacağı, Allah’tan Moşiyah’ı bir an önce göstermesini, Moşiyah’a tabi olmayı istemeleridir. Bunun dışında Allah rahatlık vermeyeceğini Tevrat’ta gösteriyor.

A9 TV, 29 Nisan 2012> Daha Fazla

Ehl-i Kitap’a şefkat, merhamet çok hayati bir konudur. Resulullah (s.a.v.)’in ahlakıdır, Kuran’ın bize emridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2012> Daha Fazla

KATOLİK KİLİSESİNE ÇÖREKLENEN MAFYAYI, MEHDİYET PARAMPARÇA EDECEK. Mafya yönetiminde Vatikan. Mafya hakimiyeti var. Onu ortadan kaldıracağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2012> Daha Fazla

Musevilere karşı şiddet tarihin en eski devirlerinden beri var. Şeytan bu insanları ortadan kaldırmak, bu Peygamber neslini yok etmek istiyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2012> Daha Fazla

Ehl-i Kitap Kuran’a imanla mükelleftir. Bir kısmı Hz. İsa (as)’a “Allah” diyor (Allah’ı tenzih ederiz). Hristiyanların %99’u bu yüzden imansız durumdalar. Nur gibi hak din varken perişanlığa sürüklemenin alemi ne?

20 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

HIRİSTİYANLAR BİZİM SAYEMİZDE ŞU AN ATAĞA GEÇTİ. Onların da kendine güveni yoktu, Musevilerin de kendine güveni yoktu. Biz deccal’in kafasını ezince deccal’in pençesi bunların sırtından çıktı. O zaman ferahladılar. Ama bu rahatlamanın nereden kaynaklandığını anlamıyorlar.

> Daha Fazla

BEN AYETLE, HADİSLE İSPATLAYARAK HER KONUYU ANLATIRIM. Kitap Ehli'ne tutumumuz da ayette emredildiği gibi olur. Allah, Kitap Ehli’ni şefkatle LailaheilAllah'a davet edin diyor.
İSRAİL PEYGAMBER İSMİDİR, MUSEVİLER DE PEYGAMBER NESLİDİR. Museviler Osmanlı döneminde de Müslümanların korumasındaydı.
HZ. İSA (A.S.) GELDİĞİNDE HIRİSTİYANLAR MÜSLÜMAN OLACAK. Hz. İsa (a.s.)'ı gördüklerinde gerçek İsa'ya bağlanmış olacaklar. Hz. İsa (a.s.) kimseyi zorla Müslüman yapmayacak. ALLAH'IN HÜKMÜ AÇIKTIR; DİNDE ZORLAMA YOKTUR.
KİTAP EHLİ, PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)'İ KABUL ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. Tek bir hak kitap vardır, Kuran'dır. HERKES KURAN'A UYMALIDIR. Hıristiyanlar, "Muhammediyim" derlese Hz. İsa (a.s.) hoşnut olur. Hz. İsa (a.s.), Kuran'a tabi olarak gelecek inşaAllah.
GİZLİ NAMAZ KILAN BİR ÇOK MUSEVİ VAR. İslam her insanın fıtratında vardır. Yakında tüm Museviler Kuran'ı ezberden bilecekler.
Evrime inananlar çok az bir bilgiyle inanıyorlar. Bu konuda çok cahiller. En fazla bir sayfalık bilgileri vardır gazete yazarlarının bile. Cahil halkı zaten böyle aldatıyorlar. Cahil halka zaten detaylı anlatmaya gerek yok. Bu bir önyargı, zaten kabul etmiş durumdalar delil olmadan.
MUSEVİLERE DE, HIRİSTİYANLARA DA YAKLAŞIMIN ŞEFKATLE OLMASI GEREKİYOR. GÜZEL bir üslupla olması gerekiyor. Allah, “güzel bir tartışma ile tartışın” diyor. Nezaketli bir üslup istiyor Allah. “Allah’ın birliğine davet edin” diyor. Ama bir kısmı onları asıp kesmenin peşinde. Onları ortadan kaldırmanın peşinde koşuyorlar. İsa Mesih gelecek ve hepsini kucaklayacak. Biz bu aşamada İsa Mesih’e hazırlıyoruz onları.
Musevilerin de Hıristiyanların da hepsinin iyi olması güzel olması için gayret edeceğiz. İNŞAALLAH ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HZ. İSA (A.S.)’IN GELİŞİ İLE MUHAMMEDİLİKLE ŞEREFLENECEKLER. Çok güzel bir hayat onları bekliyor. Bu, baskı olmadan olacak. Kan akıtılmayacak, bir kişinin bile burnu kanamayacak. Peygamberimiz (s.a.v.)'in açık vaadi var.
Bazı Hıristiyanların Hz. İsa (a.s.)’a Allah demeleri (Allah’ı tenzih ederiz), onların beyinlerini kavurdu. Avrupa’da Amerika’da bu yüzden pek çok kişi terk ediyor Hıristiyanlığı şu anda.
Gerçek bir Musevinin mutlaka Muhammedi olması, Kuran’a uyması gerekir. O zaman Tevrat’a sevgisi Hz. Musa (a.s.)’a sevgisi çok mükemmel ve pürüzsüz olur. Kafası ve vicdanı çok rahat olur.
İslam aşk dinidir. Hristiyanları da Musevileri de korur. Müslümanlar arasındaki mezhep ayırımını hiçbir zaman tasvip etmez.
Hz Musa (a.s.) Müslüman’dı, Hz. İsa (a.s.) Müslüman’dı. Museviler Hz. Muhammed (s.a.v.)’e iman ettiklerinde Hz. Musa (a.s.) dönemi Müslüman’ı olurlar. Kusursuz birer dindar olurlar. İseviler de, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e iman ettiklerinde, Hz. İsa (a.s.) dönemi Müslüman’ı olurlar. Hıristiyanlığı tam anlamıyla yaşarlar. Hz. Muhammed (s.a.v.)’e iman; Musevilerin elinden Hz. Musa (a.s.)’ı almaz, Hıristiyanların elinden Hz. İsa (a.s.)’ı almaz. Aksine, kendilerini onlara daha çok yaklaştırır.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top