Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2018> Daha Fazla

Dünyaya barışın gelmesi için tüm gücümüzle gayret etmeye devam edeceğiz. Her zaman savaş, silahlanma ve kan karşıtı olacağız. Dostça sevgi içinde yaşamak, dostça, sevgi içinde ahirete gitmek lazım. Allah’ın istediği budur. Allah insanlardan sevgi ister, barış ister, dostluk ister. Deccaliyetin körüklediği öfkeyi ve kini susturacağız. Savaş için istedikleri kışkırtmayı yapsınlar bu kışkırtmalara prim verdirtmeyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Nisan 2018> Daha Fazla

İslam Birliği, “birleşip diğer ülkelere tahakküm edeceğiz” diye değil, birleşip dünyaya barış, sevgi, dostluk getirmek içindir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2018> Daha Fazla

Allah dev gibi incir ağacına toplu iğne ucu kadar tohumu vesile ediyor. Mehdi de dünyanın barış, sevgi, güzellik bulması için bir vesiledir. Allah’ın izniyle 3-5 yıl içinde Mehdiyet çok netleşmiş olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Şubat 2018> Daha Fazla

Doğal olan sevgi, barış ve kardeşliktir. İnsanların savaşa ve çatışmaya şaşırması lazım. Anormal olan insan öldürmek için malzeme yapan fabrikalar olmasıdır. Makul, vicdan sahibi insanlar bir araya gelip, “Biz ne yapıyoruz, tüm silahları kaldıralım, kardeşçe yaşayalım” demesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah güzel günleri yakınlaştırsın dünyaya barış hakim olsun. Allah sevgisi her yerde konuşulsun. Allah bizi o kutlu günlere kavuştursun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2017> Daha Fazla

İslam Birliği sevginin, dostluğun, kardeşliğin pekişmesiyle olacak. İslam bir askeri birlik olmayacaktır. Bazıları bunu yanlış anlıyor, “Birleşeceğiz dünyayı ezeceğiz” anlamında bir birlik olacak sanıyorlar. Böyle değil. Bir dostluk ve kardeşlik birliği olacak. Sadece barışı amaçlayan, kan dökmeye karşı olan, birleşmeden amacın silah ve saldırı olmadığını çok iyi vurgulayan, birleşmeden amacın sadece merhamet sevgi ve dostluk olduğunu çok iyi vurgulayan bir birlik olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi’nin gelişindeki ana amaç adalettir. Mehdi sevgiyi, barışı, kardeşliği sağlayarak adaleti tesis edecek. Dünyada adaletin tam tesis edilmesi sadece Mehdiyet döneminde olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2017> Daha Fazla

Sevgi, kardeşlik, muhabbetin tüm dünyaya hakim olmasını istiyoruz. Israrla bu hayati konuların üzerinde duracağız. Sevgi, dostluk, muhabbet, neşe, barış, kalite, sanat isteyen herkes Mehdiyet taraftarıdır. Dünya Mehdiyet özlemi içinde.
Deccaliyetin atakları dünyanın her yerinde insanların canını yaktığı için herkes ittifakla sevgiyi, barışı, güzelliği yani Mehdiyeti arıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2017> Daha Fazla

Barış olması için önce dünyanın Sahibini sevmek, O'nunla dost olmak ve O'na yakın olmak gerekiyor. Dünyanın Sahibini haşa yok saydıklarında dünyanın Sahibi de insanlara huzur vermiyor. Barış talepleri de yüzeyde kalıyor, samimi olmuyor. Barış Allah sevgisiyle hakim olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2017> Daha Fazla

Hiçbir sorun savaşla, çatışmayla çözülmez. Her insana sahip çıkmakla, herkesi arkadaş bilmekle, barışla, sevgiyle, itidalle çözülür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2017> Daha Fazla

Gençlerin neredeyse tamamının güzellik, sanat, kalite, sevgi ve barış özlemi içinde olması Mehdiyetin dalga dalga yayıldığının ispatı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2017> Daha Fazla

Dünyaya İslam'ın doğru yol izini, Mehdiyetin, Kuran'ın sevgi, barış, kardeşlik izini bırakacağız. Tüm dünyanın neşeli olmasını istiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Ekonomik refah, sosyal adalet, İslam aleminin birleşmesi ve dünya barışının sağlanması Mehdiyet dışında teknik olarak mümkün değildir.
Dünya barışının sağlanması için tek bir akılda birleşmek gerekir. O da Mehdiyettir. Mehdiyet sanat, güzellik, sevgi, kardeşlik, akıl demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bazı kardeşlerimiz komünizmin sosyal adalet yönünü düşünerek sahipleniyorlar ancak komünizmde sosyal adalet baskıyla, zorla, diktatörlükle oluşturulmaya çalışılır ve aile, din, namus kavramları yoktur. Bu yönleriyle komünizm hiçbir insanın isteyeceği bir model değildir. Sosyal adalet, savaşların bitmesi, barışın hakim olması ve kardeşlik isteyen herkes Mehdiyeti savunmalıdır. Çünkü Mehdiyet tüm bunları kamil anlamda gerçekleştirir. Komünizm proletarya diktatörlüğüyle insanlara dehşeti yaşatırken Mehdiyet sevgiyle sosyal adaleti hakim kılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2014> Daha Fazla

Allah hepimize, bütün milletimize hayır versin. Barış, kardeşlik, sükûnet, sühulet, ferahlık, inşirah versin, fitneden korusun, kardeşi kardeşe düşürmesin. Kardeşlerin arasını bulsun Rabbimiz, onlara dostluğun, kardeşliğin, sevginin ruhunu versin. Enaniyetten, tekebbürden, büyüklük hissinden, makam mevki hırsından Allah korusun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2014> Daha Fazla

Başarıyı Allah meydana getirir. Müslümanları barıştırmak farz. Biz sonuna kadar uğraşacağız. Bu hafta olmasa bir dahaki hafta olur. O hafta olmasa öbür hafta olur. Yani bir şekilde olur. Gayret etmek lazım. Ümit kesip kenara çekilmek olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2014> Daha Fazla

Barışın gelmesi için herkesle ittifak etmek lazım. Masonlarla, Tapınak Şövalyeleriyle, Neoconlarla, CFR ekibiyle aklınıza gelen herkesle. Çünkü aklın yolu bir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2014> Daha Fazla

Biz kanla, silahla hiçbir şeyin halledileceğine inanmıyoruz. Kana silaha, acıya, ıstıraba karşıyız. Sevgiyle, barışla, kardeşlikle, imanla, Kuran’la insanlığın düze çıkacağına inanıyoruz.
Sevgi dilinde bıkma olmaz. Israrla barış, ısrarla sevgi. Mesela iki sene sevgiden bahsediyor üçüncü sene yoruluyor, bırakıyor. Barıştan beş sene bahsediyor altıncı sene götüremiyor. Olmaz. Ömrünün sonuna kadar barışı, sevgiyi savunacak. Farz bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2014> Daha Fazla

Biz silaha karşıyız, kana da karşıyız. Kurşuna karşıyız. Kan kokusu, barut kokusu istemiyoruz. Mis gibi gül koksun etraf.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2014> Daha Fazla

Sen zulmü öğretirsen adam da zulmü uygular. Merhameti, aklı, konuşmayı, ikna metodlarını, bilimsel delilleri öğret. Hepsinin üstünde Allah sevgisini, Allah korkusunu öğret.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2014> Daha Fazla

Kuran’da şiddet yok, Kuran’da savunma vardır. Zalim saldırırsa kendimizi savunuruz, Kuran’da baskı yok. Müşrik, kafir saldırınca koruyorsun kendini. Ayet açık “dinde zorlama yoktur” (Bakara Suresi, 256) diyor. “Ey kafirler, sizin dininiz size bizim dinimiz bize” (Kafirun Suresi, 6) diyor. Nerede burada zorlama?

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2014> Daha Fazla

Belanın adamı olursan, belanın adamı üstüne çöküyor. Kanın adamı olursan, kanın adamı üstüne çöküyor. Kan kanı, şiddet şiddeti, ölüm ölümü getiriyor. PKK’lının özelliği kahpece adam öldürmek. Kahpece adam öldüreni açıkça adam öldüren öldürüyor.
Allah zalimi zalime musallat ediyor. İnsanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesinden bahsediyor Kuran. Hatta halk arasında vardır; “Dinsizin hakkından imansız gelir” diye.
Zulmü arayan zulme müstahak oluyor. Zulmü teşvik edersen, belayı, kanı teşvik edersen, bela seni boğuyor. Kan seni boğuyor. Sevgiyle yaklaşmış olsaydın sevgi gelecekti. Kan istedin karşına kan geldi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2014> Daha Fazla

Cihad ‘cehd etmek’ gayret etmek demektir. Adam ‘cihad’ı’ doğramak olarak anlıyor. Birisini sen doğrayarak ikna edeceğine, fikirle ikna etsen daha doğru değil mi? Sen adamı doğradığında adam yok olur, bir daha Müslüman olamaz o! Tebliğ yaparsan, anlatırsan iman eder.
Şiddet terörü meydana getirir, dehşeti meydana getirir ve dinsizlerin, zalimlerin ekmeğine yağ sürmüş olursun. Nerede şiddet varsa orada dinsizlik yayılır. Din huzur ortamında yayılır, sevgi ortamında yayılır, merhamet ortamında yayılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2014> Daha Fazla

Yaşamak için yaşatmayacaksın mantığı çok egoistçe ve çok acımasız bir tavır. Öyle yaşamanın bir anlamı yok ki, hiç yaşama daha iyi o zaman. Öyle egoistçe, vahşice yaşayacaksan hiç yaşama. İnsan gibi yaşamak için yaşanır. Müslümanca yaşamak için yaşanır. Vahşice yaşamak için yaşanmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2014> Daha Fazla

Dünyada iyiler, sevenler, sevgiyi arayanlar her yerde birbirini arayıp bulmalı. Bunu hızlandırmak lazım. Dehşeti, terörü, anarşiyi isteyenler birbirlerini buluyorlar; koruyup kolluyorlar, her yerde destekliyorlar. Ama sevgiyi savunanların birçoğu bundan habersiz. Sevgiyi savunanların birbirleriyle çok iyi bağlantıda olması lazım, bunun için çok uğraşmak lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2014> Daha Fazla

İyiler, güzeller, doğrular, sevgi dolu insanlar birbirlerini kalben seviyorlar uzaktan; ama bir araya gelmenin yolunu bulamadılar. Bir araya gelmenin yolunu onlara Moşiyah yani ahir zaman Mehdi’si gösterecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2014> Daha Fazla

Sevgi üslubuna geçiş için liderlerin güçlü atak yapması lazım. Bir araya gelip sevgi üslubunda anlaşmaları lazım. Bundan sonra ısrarla sevgiden bahsedelim diye karar almaları lazım. Pek çok siyasinin ağzından sevgiyi duyamıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2014> Daha Fazla

Kinin yerini sevgi alsın. Kavganın yerini barış alsın. Cenab-ı Allah bizden sevgi istiyor. Dünya hızla belaya doğru koşmak istiyor. Allah bu belayı kaldırıp yerine sevgiyi hâkim kılacak, inşaAllah.
Sevgi insanları, dünyaya hakim olanlar onlardır; ama dağınıklar, dağınık oldukları için de güçleri az oluyor.
Sevgi insanları dünyanın her tarafında var, ciddi bir güçler, ama bir araya gelmediler daha. Allah o vakti bize doğru sürekli yaklaştırıyor.
Kim kavgayı körüklerse ona sempati duyuyorlar. Kim kan dökülmesini teşvik ediyorsa ona muhabbet duyuyorlar, onu değerli görüyorlar. Bu da şeytanın teşvikiyle oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2014> Daha Fazla

Yastan bir şey çıkmaz. Yas çok pasif bir hareket; ağlıyorsun sadece veyahut üzülüyorsun yahut neşesiz oluyorsun. Yas bir çözüm değildir, İsrail ve Filistin’i barıştırmak bir çözümdür. Barış için de her iki tarafla bağlantı kurmak çözümdür. Bir tarafa kızgın olup bağlantı kurmazsan barış olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Temmuz 2014> Daha Fazla

Barışı istemek farzdır. Sulhu istemek farzdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2014> Daha Fazla

Şiddet şiddeti getirir. Ancak sevgiyle, merhametle, dostlukla, kardeşlikle Libya’da denge olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2014> Daha Fazla

Müslümanlar arasında taraf olan bertaraf olur. Müslümanlar arasında taraf olmak haramdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2014> Daha Fazla

Şiddet şiddeti doğurur. Şiddet şiddeti doğururken de şiddet eğitimi yapılmış olur. Mesela Suriye, Irak şiddetin okulu oldu, muazzam zemini var. Ama mehdiyette sadece şefkat, merhamet, sevgi, dostluk, kardeşlik, barış ve akıl hakimdir. Mehdiyete yanaşmaya mecbur olacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2013> Daha Fazla

Allah'ın asıl istediği barıştır. Allah kavga istemez. Kavgayı Allah imtihan vesilesi olarak meydana getirir. Kavgayı kaldıran, o fitneyi izale eden kimdir? Allah'tır. Müminleri de vesile eder, barış ortamını meydana getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2013> Daha Fazla

Müminlerin arası açıldığında aralarını bulup düzeltmek farzdır. Gücün yettiği kadar. Sen gayret edeceksin, sebebe sarılacaksın; olur veya olmaz. İki Müslüman cemaat- topluluk birbirine düştüğünde ona müdahale farzdır. Aralarını düzeltmek için gayret etmek farzdır. Sen o ibadeti yapmakla mükellefsin, namaz gibi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2013> Daha Fazla

İyi niyetle yaklaşan, sevgiyi, barışı, güzelliği, dostluğu, dünyanın sevecenlik içinde yaşamasını isteyen herkes bizimle doğal müttefiktir. İlimle, irfanla, kardeşlik bağıyla tabii ki destekleriz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2013> Daha Fazla

Teröre, anarşiye karşı en güzel çözüm Sahabe İslamı’dır. Hristiyanlığın da rahatça hareket edebileceği sistem budur, Museviliğin de rahatça hareket edeceği sistem budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2013> Daha Fazla

Bütün güç Allah’ın. Barış sağlanmayacak bir şey değil, dostluk sağlanmayacak bir şey değil. Ama son derece iyi niyetli olmak lazım, çıkar peşinde olmamak lazım. İki tarafın çıkar hırsı varsa mutlaka kavga çıkar. Mehdiyet çıkarsız olduğu için, samimi olduğu için sevgiyle her şeyi halledebiliyor.
En şiddetli kavgada bile arayı bulmak mümkündür. Yatıştırıp asgari müşterekle ittifak ederek kavga sonlandırılabilir, karmaşa sonlandırılabilir.
Ülkelerle sevecen ve uzlaşıcı bir politikayla bağlantı kurmak lazım. Örneğin Esad daha en başında ikna edilebilirdi. Olanlar uzun süre seyredildi. Ama yine geç kalınmış değil. En şiddetli kavgada bile arayı bulmak mümkündür. Meselelerde açmaza girmek diye bir konu olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2013> Daha Fazla

Özgürlük, barış Kuran’ın emridir. Allah’ın bize verdiği bir nimettir, cennetin özelliğidir. Mümin zaten hep özgürlük ve barış isteyecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2013> Daha Fazla

Mehdiyet insan öldürmeye set koyan bir sistemdir; insan öldürmekten, kandan, feryattan tiksinir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2013> Daha Fazla

Türkiye'de kim savaş istiyor da barışa ikna etmeye çalışıyorsunuz? Kimse savaş istemiyor, buna milletimizi ikna etmeye çalışılmasına gerek yok. Bizim milletimiz çok asil ve sevecendir, zaten savaştan kaçınır. Sanki milletimizin anlayışı eksik gibi göstermek çok ayıp. Kan akmasını kimse istemiyor, askerimiz can havliyle kendini savunuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2013> Daha Fazla

Barış yanlılarının, sevgi yanlılarının çok kararlı olmaları gerekiyor, azimli olmaları gerekiyor. Caydırmaya çalışabilirler, yolumuzdan çekmeye çalışabilirler; azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2013> Daha Fazla

Özgürlük, barış ve sevinç insanın beynini açar.
Biz barışı savunanlar çok iradeli olmamız lazım. Zorluklara karşı dirençli olacağız, zorluklar bizim sevincimiz olacak. Yanlış insanları da daima şefkatle düzeltmeye çalışacağız.
Sevgiyi ve barışı savunanlar her devirde galip gelmişlerdir. Allah'ı seven insan mutlaka üstün gelir. Şiddeti savunanlar, deccaller de her devirde mağlup olmuşlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2013> Daha Fazla

Savaşı deli olan kabul eder. Savaş aklı başında birinin kabul edebileceği bir şey değildir. Acımasızlık, kan dökmek neden olsun? Akıllı insanlarız biz, konuşarak her şeyi hallediyoruz.
İnsanlar telkine açıktır; savaşı telkin edersen savaşa gider, barışı telkin edersen barışa gider. Nefret telkini verirsen nefrete gider, sevgiyi telkin edersen sevgiye gider. İnsan ruhu sevgiye yatkındır. Savaşı telkin edenler cazgır olduğu için bu telkin biraz güç buldu. Yoksa barışı, sevgiyi bir anlatsak gençliğe, insanlara bir anlatsak herkes coşkuyla kabul eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2013> Daha Fazla

Müslümanların iddialı olacakları yön savaşçı yönleri değil de, barışçı yönleri olması lazım. Ve herkesi kucaklayan bir ruh Müslümanlarda olması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2013> Daha Fazla

Savaş dünyası, kan dünyası, kargaşa dünyası barış dünyasını teslim alıyor. Şiddet dünyayı teslim alıyor. Ona karşı yapılacak olan, Kuran ahlakının dünyaya hâkim olması için gayret etmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2013> Daha Fazla

Sulhun yolu, karşı tarafı bilimsel delillerle ikna etmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2012> Daha Fazla

Barış için Hicri 1400’den sonra Mehdiyet devreye girdi. Çünkü Kral Mesih’i yani Mehdi (as)’ı 1980’lerde dünyaya Cenab-ı Allah görevli olarak sundu. Ve İsa Mesih de 2002’lerde göreve başlamış oldu dünya barışı için.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2012> Daha Fazla

Müslüman barış insanıdır, sevgi insanıdır. Barışı ve sevgiyi; sanatı ve bilimi hep gündemde tutmak lazım hep, kesintisiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2012> Daha Fazla

Mesihiyetin etkisi her yerde görülüyor. Kan mümkün mertebe azaltılıyor. Ama bir zaman gelecek, kan hiç olmayacak. Savaş hiç olmayacak, silah hiç olmayacak, düşmanlıklar hiç olmayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2012> Daha Fazla

Barışın bir dili vardır. Nezaket dili, sevgi dili, şefkat dili.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2012> Daha Fazla

Benim bir anafikrim vardır: Ben zulmü hiçbir zaman için takdir etmem. Biz Mehdi talebesiyiz, Mehdiyette kan yok, zulüm yok, acı yok. Nerede varsa karşıyız.
İsmailoğullarından kim adam öldürürse zulüm yapmıştır, İsrailoğullarından da kim adam öldürürse zulüm yapmıştır. Biz her türlü cinayeti kınıyoruz.
Mehdi (as)’ın dışında barışı kimse sağlayamaz. O sevgiyi kimse sağlayamaz. SEVGİ ÖĞRETMENİ MEHDİ (AS)’DIR. ŞEFKAT ÖĞRETMENİ MEHDİ (AS)’DIR.
Zulmü hiçbir zaman takdir etmeyiz. Kim zulüm yapıyorsa ona karşıyız. Bizler Mehdi talebesiyiz. Daima barıştan, sevgi ve şefkatten, kardeşlikten yanayız.
Yatıştırıcı tavrımızla, birçok olayda sükunete biz vesile oluyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2012> Daha Fazla

Filistin halkının barışa davet edilmesi Kuran’la, hadisle olursa bu yumuşatıcı, kalpleri ferahlatıcı olur. Kan dökücülere fırsat vermemek için Filistin’de de, İsrail’de de dilin, üslubun olgun, Kuran üslubu, Tevrat üslubu olarak kullanılması lazım. Aksi yıkıcı olur.
Barışı savunurken, barışı yıkan bir üslup kullanmak olmaz. Barışın özel dili vardır. Barışın dilinde kızdırıcılık olmaz, öfkeyi tahrik olmaz, kabadayılığı tahrik olmaz, kabadayı üslubu olmaz.
Barışın tesisi için, kabadayı üsluptan herkesin kaçınması lazım.
Türkiye, Mısır, İsrail birleşse şahane olur. Bölge barış denizi olur. Barış ırmağı olur. Şahane bir ortam olur ama illaki bunu Mehdi (as) yapacak işte. Kimse yapamıyor. Allah illa ki Sahib-i Zaman’a, Zamanın Sahibine o şerefi veriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2012> Daha Fazla

İsrail – Filistin arasındaki ateşkes, Kral Mesih yani Mehdi (as)’ın talebiyle sağlanmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2012> Daha Fazla

İsrail’le Filistin’in savaşmasına müsaade etmeyiz.
İsrail ve Filistin, Mehdi (as)’ın hakemliğinde cennete dönecektir.
Mehdiyetin sıcak, dost ruhu varken bu acılar gereksiz yere yaşanıyor. İsrail-Filistin hepimiz dost olalım, kardeş olalım.
İsrail-Filistin arasında ılımlı cümleler kullanılması, kızdırıcı, sert söylemlerden kaçınılması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2012> Daha Fazla

Şeytan devreye girmiş, kardeşi kardeşe düşürüyor. İsrailoğulları ve İsmailoğulları aynı peygamberlerin evlatları. Bölge Allah’ın izniyle güzelleşecek ama Mehdi zuhur ettiğinde inşaAllah.
Mehdi (as) olmadan barış olmuyor. Her iki taraf Filistin ve İsrail için de Moşiyah Mehdi (as) ilaç gibi adeta, mutlaka şart. Yoksa bunun önü sonu gelmez, gelmiyor da. Boş yere acı çekiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2012> Daha Fazla

İsrail-Filistin çatışmalarında bir kör dövüş var, kör kavga var. Bu, makul bir akılla makul bir mantıkla ortadan kalkar. Bu da ancak Mehdiyettir. Mehdiyet aklıyla mümkün olur.
İsrail’in yapacağı sürekli Moşiyah’ı Allah’tan istemek, Kral Mesih’in zuhurunu Allah’tan istemektir. Filistin’in de yapacağı Allah’tan sürekli Mehdi (as)’ı istemek ve İttihad-ı İslam için gayret etmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2012> Daha Fazla

Hep sevgiyle, barışa çağırarak, kardeşlikle hareket edeceğiz, hiç kimseye düşman olarak olmaz. Çünkü, “Sana kötülük edene iyilik et. Bir de bakarsın ki sana dost olmuştur” diyor Cenab-ı Allah. Mucize, ne güzel.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) güzelliği, barışı, kardeşliği, sevecenliği esas alacak. Şiddeti esas almayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2012> Daha Fazla

Türkiye ile İran birleşirse tüm bölge barış adası haline gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2012> Daha Fazla

Her inançtan insana karşı şefkatli olmak lazım. Kan akıtmadan, olay çıkartmadan, can yakmadan savaşsız bir dünyayla insanları kardeşçe bir arada yaşatmak mümkün. Bu da ancak İttihad-ı İslam’la olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2012> Daha Fazla

İstersen üç yüz bin kişiyi öldür, değişmez. Onunla netice alınmaz. İmanla, Kuran’la, akılla, felsefeyle, bilimle, sanatla, sevgiyle, şefkatle, merhametle, adaletle, demokrasiyle netice alınır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2012> Daha Fazla

Şiddetle hiçbir şekilde netice alınmaz. Hamasi nutuklarla da netice alınmaz. Mutlaka sevgiyle, akılla, bilimle mücadele gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2012> Daha Fazla

Cihad; cehd etmek, gayret etmektir, adam öldürmek değildir ki.
Din kanı yasaklıyor. Damla kanı yasaklamış Peygamberimiz (sav), haram kılmış.
Din kan dökmeyi söylemez. Dindar olduğunu zanneden faşistler kan döker. Veyahut dindar olduğunu iddia eden komünistler kan döker.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2012> Daha Fazla

Dünya’nın hakkıdır, barış içinde yaşamak. Bizi alıştırtırdılar savaşa. Savaş ne demek? Toplu katliam. Toplu katiller ordusu demektir. Mafya, gaddarlık, zalimlik, psikopatlık, kan dökmek dehşet verici bir olaydır. Biz ısrarla Peygamberimiz (sav)’in bize söylediklerini, yani Allah’ın bize söylediklerini uygulayacağız.
Dünya’da barışın oluşması için, kavganın son bulması için, kan akmasının durması için, silahların kalkması için vargücümüzle gayret etmemiz gerekiyor. Kardeşlerimiz “Bizim ne gücümüz olabilir ki?” diye düşünebilirler. Gayret etsinler. Ben buradayım. 2017’lerde de buradayız. 2019’larda da buradayız. Dediğimin aynısıyla gerçekleştiğini görecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2012> Daha Fazla

Şeytan insanları birbirine düşürdü. Mehdiyet bu belayı durduracak. Adam öldürmek için silah yapmak ne korkunç bir şey!

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2012> Daha Fazla

Kanla revanla bir yere varılmaz. Barışla, sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle, iyilikle, Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle varılır.
Bombalama, asma, kesme hiçbir zaman için hoş şeyler değil. Akılcı anlatımla, ilimle, sevgiyle, bilimle, sanatla meseleleri halletmek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Temmuz 2012> Daha Fazla

Savaş zordur, kavga zordur. Adamlara diyoruz ki “Dünya kardeş olacak”. “Olur mu ki?” diyor. “Çok zor şey söylüyorsun sen” diyor. Şeytan zor gösteriyor. Gayet kolay, en kolay olanı söylüyoruz.
Haksız yere kan dökmek çok büyük zulümdür, acımasızlıktır. Cennete giremez öyle insanlar. Küfredenler, ağzını bozanlar, saldırganlaşanlar, insanlara nefret sunanlar, insanları sevmeyenler cenneti unutsunlar inşaAllah, Allah’ın dilemesiyle.
Ta Habil, Kabil olayından beri insanlarda bir savaş ruhu var, kan dökme ruhu var. KAN DÖKÜLMESİNİ ALLAH ŞEYTANİ GÖRÜR. ALLAH, BARIŞI ESAS ALIR.
Aslında barış da, rahatlık da, sevecenlik de, sevgi de çok kolay da insanlara karmakarışık ve zor gösteriyorlar. Yobaz takımı da küfrederek, saldırarak, hakaret ederek, kadınları ezerek, insanları mutsuz ederek, insanlara eziyet ederek dinin hâkim olacağını düşünüyorlar. Allah’ın onları beğeneceğini düşünüyorlar. Hâlbuki Allah insanların eziyet çekmesini istemiyor “Allah size eza edip de ne yapsın?” diyor Cenab-ı Allah. ALLAH DAİMA BARIŞI İSTİYOR.
Önümüzdeki günlerde artık savaşçı dünyanın yerini barışçı dünya almaya başlayacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2012> Daha Fazla

Türkiye kan döken süper güç değil, kan durduran süper güçtür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Haziran 2012> Daha Fazla

Anlaşın, herkes silahları kaldırsın, Mehdi'ye tabi olun, o savunmaya harcanan katrilyonlar fakire fukaraya yiyecek, elbise, kıyafet, araba, ev olarak dağıtılsın. Siz de rahat edin, onlar da rahat etsin. Öbüründe hem kan dökme var, ızdırap var, acı var. Yenen de yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2012> Daha Fazla

Yobazlığın zaten ana düşüncesi “benim gibi olmayan yaşamasın”dır. Ama bizler yani Hz. Mesih taraftarları, Hz. Mehdi (as) taraftarları daima barışı, kardeşliği savunuyoruz. Fikir hürriyetini savunuyoruz. Aydın olmayı, bilimle hareket etmeyi, sanatla hareket etmeyi, Allah’ın hükümlerine sıkı sıkı sarılmayı hedefliyoruz.

A9 TV, 1 Mayıs 2012> Daha Fazla

Barışı korumak, sevgiyi korumak, aşkı korumak, geliştirmek öyle kolay iş değildir. Çok özen göstereceksin. Bir kere son derece sabırlı olması lazım insanın. Şefkatli, anlayışlı olacak. Derin düşünecek ve fedakar olacak. Diğerkâm, özenli olacak. O şekilde muhafaza edilir. Öbür türlü her an denge bozulabilir.
Barışın, sevginin halledeceği bir şeyi kavgayla halletmeye kalkıyorlar. EN GÜZEL SİLAH SEVGİDİR. Sevgiyle halledilmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2012> Daha Fazla

Vatanseversen, fakirleri koruyorsan o zaman Mehdiyet’i savun. Barışı istiyorsan Mehdiyet’te var. Sosyal adaleti istiyorsan mal bolluğundan en fakir adam dahi “o kadar çok mal oldu ki, utanıyorum artık” diyor, malını geri götürüp veriyor Mehdiyet devrinde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Nisan 2012> Daha Fazla

Yapılacak şey kavga değil, barıştır. Kin, nefret, düşmanlık değil; sevgi ve dostluktur. Ne yapacağız? Bütün bölge ülkelerini kucaklayacağız. Yunanistan’ı kucaklayacağız, Ermenistan’ı kucaklayacağız, İsrail’i kucaklayacağız. İslam’ın sıcak, candan, sevecen ruhunu onlara göstereceğiz. Koruyup kollayacağız.

13 haziran 2011, A9 TV> Daha Fazla

“Allah birdir” diyenlerin, Allah’ın birliği konusunda ittifak etmeleri lazım. Çünkü dünyada Allah’sızlık hâkim. Darwinist, materyalist düşünce dünyanın yüzde doksanını Allah’sız, Kitapsız hale getirdi. Ona karşı Hıristiyanlar, Museviler, Müslümanlar da birbirleriyle uğraşırsa deccalın ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. “ALLAH BİRDİR” DİYENLERİN ALLAH’IN BİRLİĞİ KONUSUNDA MUTLAKA İTTİFAK ETMESİ GEREKİYOR, BİRLİKTE HAREKET ETMELERİ GEREKİYOR.

17 Mayıs 2011; A9 TV ve Gaziantep Olay TV> Daha Fazla

Sabırla ve ısrarla barışı savunmak lazım, kardeşliği savunmak lazım, sevgiyi savunmak lazım. Savundukça, gemi gibi yara yara ilerliyoruz. Böyle ilginç bir yapısı vardır barışı, kardeşliği, sevgiyi savunmanın. Hiç yerinde durmaz, sürekli gelişir ve ilerler ama çok ısrarlı ve kararlı devam edilmesi lazım.

> Daha Fazla

Müslümanların büyük kısmı birbirine düşmanlık yapıyor. Hz. Mehdi (as) olmadan Müslümanlar birlik olamıyor. Deccaliyet kanlı pençesini gösteriyor, çözüm Mehdiyettir. Her gün deccaliyet var, her gün Mehdiyet olacaktır.
KANDAN ALLAH'A SIĞINALIM, ALLAH DAMLA KANI DAHİ İSTEMİYOR. İdeal olan dünyanın cennet gibi olmasıdır. Kan, irin cehenneme has kötülüklerdir. Peygamberimiz (s.a.v.) hep yatıştırıcı olmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.) sadece düşmandan kurtulma ve savunma amaçlı hareket etmiştir. MÜSLÜMAN’IN KITALDEN KAÇINMASI GEREKİR. FİTNECİLİK TAKVA OLMAK DEĞİLDİR. FİTNE ADAM ÖLDÜRMEKTEN DAHA KÖTÜDÜR.

25 Temmuz 2011, A9 TV> Daha Fazla

İSLAM DÜNYAYA GÜLER YÜZLE, SEVGİYLE, BARIŞLA, KARDEŞLİKLE HAKİM OLACAK. Damla kan akmayacak. Bütün silahlar kaldırılacak. Bütün silah sanayi kaldırılacak. Dünyaya huzur, güvenlik ve barış hakim olacak... DÜNYA HUZUR ÜLKESİ OLACAK.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top