Sayın Adnan Oktar'ın 3 Ağustos 2016 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 3 Ağustos 2016

 

Kuran'ın En Mühim Yönlerinden Biri Berrak Ve Net Olmasıdır. İnsanın Kalbinde Hiçbir Huzursuzluk Meydana Getirmeyecek Şekilde Net Olması

Tabii Kuran’ın en mühim yönü en berrak net din olması. Yani insanın kalbinde hiçbir huzursuzluk, kuşku meydana getirmeyecek şekilde imanını hiç sarsmayacak şekilde mantıksız hiçbir ifade bulunmayan, her şeyi doyurucu açıklayan, Hristiyanlığın ve Museviliğin yanlış yönlerini de mükemmel izah eden, onları da kurtaran, onların da içine girecekleri vesvese bataklığında onları tahir hale getiren, aklı ortaya çıkaran, mantıklı düşünmeyi sağlayan, normal Allah’ın beğeneceği insan modelini geliştiren, cennet terbiyesi veren, cennette normal yaşamayı sağlayacak olan hayat kılavuzu Kuran. Olmasa dünya kitlevi cinnet geçirir, bütün dünya aklını oynatır, birbirlerini kırar geçirirler. Kuran sayesinde dünya ayakta duruyor. Hak din kalktı mı dünyanın aklı gider. Bediüzzaman Said Nursi diyor bak: “Dünyanın aklı hükmünde olan Kuran’ın göğe ref edilmesiyle” diyor ahir zamanda ref, çekilmesiyle “dünya artık divane olur” diyor “aklını kaybeder” diyor “ve intizamsız hareketlerle kafasını başka seyyarelere vurur” diyor “ve İzni İlahiyle kıyamet kopar” diyor. Cinnet hali gelir, Kuran dünyadan kalktı mı cinnet. Yani bu dünyadaki dengenin sebebi halen anarşinin kargaşanın olmasına rağmen meydana gelen dengenin sebebi yine Kuran’dır. Kuran’ın az yaşanmasından anarşi ve dengesizlik meydana geliyor. O denge şimdi düzelecek, Müslümanların lehine olacak.

 

Tayyip Hocam Suikast İhtimaline Karşı Yiyecek Ve İçeceklerine Mutlaka Dikkat Etsin. İslam Tarihinde Benzeri Eylemler Çok Vardır

Tayyip Hocam yiyeceğine içeceğine çok dikkat etsin. Çünkü Kuran’da da buna işaret var ve geçmiş tarihlerde de, mesela Hz. Hasan (r.a)’a yönelik, Hz. Hüseyin (r.a) yönelik eylemlerde, Ehli Beyt’e yönelik eylemlerde zehirleme vakaları görülüyor. Resulullah (s.a.v.)’ta da mesela zehirleme olayı görüldü. O Hayber’in fethi döneminde biliyorsunuz Resulullah (s.a.v.)’in etine zehir karıştırdılar. Münafıkların yaptığı bir yöntem bu. Onun için Tayyip Hocam’ı uzun vadeli de bir zehirleme programı içine sokmuş olabilirler. Mesela arsenik yavaş yavaş verebilirler. Veyahut DDT yavaş yavaş yiyeceğine verebilirler. Bu uzun vadede çökertme meydana getirir. Onun için Tayyip Hocam bir kan tahlili yaptırsın, çok kapsamlı toksik madde aransın kanında, toksikasyon. Yani yavaş yavaş uzun vadede zehir veriliyor mu yahut verilmiş mi bunu tespit ettirelim. Yiyeceklerinde de, çaprazlama sistemle yemek tabağı değiştirildin. Mesela hiç alakasız bir kişiye giden yemeği ani olarak istesinler onu alsın Tayyip Hocam. Kendine gelen yemek de incelensin.  

 

Münafıklar Tarih Boyunca Müslümanları Zehirleyerek Şehit Etmişlerdir. Cinayete Eğilimlidirler, Müslümanların Yakınında Olup Zarar Verebilirler

Münafık öyledir. Müslümanların mesela yemek kaplarını kirletmeye kalkar, pislik yapmaya kalkar, gizlice o pis şeyleri Müslümanlara bulaştırmak ister. Mesela ne bileyim, kirletir bir kabı Müslümanların yiyeceğinin içine karıştırabilir. Kirli pis bir eşyayı Müslümanların eşyalarının içine karıştırabilir yani sapıkça bundan zevk alabilir. Ama en yüksek noktada istediği zehirlemedir ve cinayettir. Cinayete münafıklar çok yatkın olurlar. Cinayet için yanıp-tutuşurlar. Hz. Yusuf (a.s)’da var ya, kıskanıyor kardeşleri cinayet için yanıp-tutuşuyorlar. Tayyip Hoca için de öyle cinayet için yanıp-tutuşan insanlar olabilir. Kendi sevdiği yakın dostlarından da milis olarak korumaları olsun. Polisten de yine çok güvendiği kişilerden yani öyle bilmediği etmediği kişileri yanına almasın. Bulunduğu binada bomba araması yapılsın, kendi odasında, bir yere gizlenmiş bir şey olabilir, zamanında gizledikleri bir şey olabilir. Binanın inşaatı döneminde gizledikleri bir şey olabilir. İlk bina yapılırken binanın temellerinde veyahut Tayyip Hoca’nın kullanacağı makam odasında patlayıcı madde yerleştirmiş olabilirler. Dedektörlerle bunları araştırsınlar, inceleme yapılsın. 14’ünde de bence o sarayı kullanmasın, o binayı kullanmasın, yer değiştirsin. Yani bir kaç kere yer değiştirse iyi olabilir. O gün milletimiz de çok teyakkuzda olsun. Çünkü o gün değil her gün aslında teyakkuzda olmak lazım. Bir de böyle şeylerde İngiliz derin devleti devrede olduğu için onların bir müdahalesi ve oyununa karşı çok dikkatli olmak lazım.

 

Türkiye'de Bir İç Savaş Çıkmaz, Kürtler Aleviler Ve Tüm Milletimiz Bir Bütündür, Aynı Kültür Ve Ruh İçinde Birleşmiştir

İç savaş çıkmaz bizde. Biz çünkü birlik halindeyiz. Kürt kardeşlerimizi biz canımız gibi seviyoruz. Onlar da Müslüman Türk kültürü içerisinde yetişmiş koçyiğitler. Onlar şiddetle karşı darbeye. Zaten gördünüz Güneydoğu’daki gösterileri, asla kabul etmezler. PKK belki pislik yapmaya kalkabilir, öyle birçok yerden atak yapmaya kalkabilir. Poliste de bir süre izinler kaldırılsa iyi olur, inşaAllah. Ve ağır silahlarla donatılsın. Bir de Tayyip Hocam AK Parti’yi tamam koruyup-kolluyor fakat bu anayasayla netleştirilsin, bu sakıncayı kaldıralım. Anayasanın o maddesi iptal edilsin. Partili cumhurbaşkanı olsun. AK Parti, CHP, MHP adeta koalisyon gibi Türkiye’yi idare etsinler. Hiçbir şey olmaz gayet aklı başında insanlar. CHP’nin aklı başında insanları devreye girer. MHP’nin vatanseverleri devreye girer. Hatta BBP ve Saadet Partisi de çok önemli yerlerde görevlendirilebilir iyi olur yani. Benim bu teklifimi birçok siyasi ileri gelen de kabul etti, yani hükümet içinde görev almaları konusunu. Bu bayağı güzel bir şey olur, iyi bir şey olur. Tayyip Hoca’nın üstünden de yük kalkar. CHP bayağı vatansever, darbelere karşı aklı başında insanlar. Hiçbir şey olmaz.

 

İran Ve Rusya İle Ortak Savunma Anlaşması Yapalım. Çok Güçlü Bir İttifak İnşa Edelim

İran’la arayı çok iyi tutalım. İran’la bir askeri pakt da oluşturabiliriz. Gizli de olabilir, gizli bir askeri pakt da oluşturulabilir. Dostluğu çok güçlü hale getirelim çok çok güçlendirelim. Rusya ve İran’la bir ortak savunma anlaşması yapalım. İran muazzam bir güçtür. Rusya zaten müthiş bir güç, dünyanın süper gücüdür. Çok iyi olur.

 

Hükümetin Yöntemi İtirafçıları Kazanma Yönünde Olsun. Vicdan Sahibi Olan Kişiler Mutlaka Vardır, Bu Vicdan Sahibi Olanları Kazanalım

Tayyip Hoca’nın yöntemi, hükümetin yöntemi itirafçıları kazanma yönünde olsun. İtirafçılığı çok teşvik edelim kazanma yönünde. Çünkü bunların hepsinin vicdanı bozuk değildir yani, içinde yine bir vicdan sahibi insanlar vardır. Bu teşkilatın yani bu karanlık yapılanmanın. Zaten Fethullah Gülen cemaati içinde de iyi insan bayağı vardır çoktur yani. Mesela bak Hüseyin Gülerce’yi görüyorsunuz bayağı normal adam. Demek ki alayı psikopat değil. İçlerinde normal makul insanlar var. İtirafçılığın kapısını iyice açmak lazım. İtirafçıyı ayrıca ödüllendirmek de gerekebilir. Adamların Müslümanlığı güzel, bir şey demiyoruz. Mehdi olarak da inanabilir insan sevdiğine, onda da bir şey yok. İslam’ın dünyaya hakim olmasını da isteyebilir. Anormal olan çoluk-çocuk, kadın, masum insanlara, kahraman polisimizi kahpece ve alçakça, şerefsizce, kalleşçe şehit etmeleri. Benim takıldığım nokta bu. Yoksa adam devlet içinde tabii ki kadrolaşır, her topluluk kadrolaşır mecburen olur. Adam mesela mason mecburen devlet içinde görev alıyor. Ama akşam gider mason kulübünde toplantıya katılır. Veyahut mesela İskender Paşa cemaatinin mensubu bir yerde müdür olmuş suç mu bu? Olur. Ama devleti yıkmaya kalkmak, hükümeti yıkmaya kalkmak anormal bir hareket. Kadrolaşmak anormal bir şey değil. Adam mecburen kadrolaşır nasıl yapsın? Şimdi mesela Menzil cemaati burada üniversiteye giden binlerce genç var. Bunlar devlette görev alıyorlar tabii ki. Yükseliyor bir yerlere geliyor bu bir suç değil ki. Ama bunu organize yapmak anormal hareket olur. Yani kasıtla devleti ele geçirmek için, hükümeti yıkmak için, ihtilal için darbe için yapmak bu anormal. Yoksa normal olarak tabii ki kadrolaşır ona kimse bir şey demez. Zaten bir şey demiyorduk biz. Fethullah Gülen cemaatinin biz biliyorduk her yerde kadrolaştıklarını. Bütün Türkiye biliyordu. Hatta onur duyuyorduk yani, Müslümanlar ne güzel diye. Çünkü Müslümanların hakikaten böyle hiç polis de, asker de pek esamesi pek olmazdı. Hukukta, yargıda, Yargıtay’da tahayyül dahi edilemezdi. Onun için çok büyük bir sevinç duydu Müslümanlar dediler “ne güzel Yargıtay’da görev alıyorlar, devletin her türlü önemli mevkiinde görev alıyorlar diye herkes destekledi. Demirel’den tut Özal, Ecevit özellikle ANAP zamanında Turgut Özal ve ekibi büyük bir coşkuyla teşvik etti. Her yerde garanti verildi yurt dışında çalışmaları için. Çünkü iftihar edeceğimiz bir şeydi. O zamanlar iftihar ediyorduk bütün Türkiye iftihar ediyordu. İyi niyetli olduklarını düşündük. Nurcudur utangaçtır başı yerde gider, kimseye karşı bir taşkınlığı olmaz, merhametli şefkatli olur, işte yerdeki karıncayı bile incitmez. Dolayısıyla devlette kadrolaşınca da herkes sevindi. Yargıtay’a geniş çapta atamalar yapıldı bütün herkes biliyordu. Emniyette her yerde kadrolaştılar. Ama sonradan anormal olaylar gelişmeye başladı, şeytani olaylar gelişmeye başladı. Baktık ki İngiliz derin devleti bunları pençelemiş. Ta ciğerlerine kadar girmiş. Müslümanlar tabii hep ezik olduğu için daha önce ezilmiş oldukları için böyle bir kadroya sevinç gözüyle bakmışlardı. Ama sonra İngiliz derin devletinin kahpelik yaptığını anladık. Ve bunları içten çürüttüğünü anladık. Ama geç oldu tabii. Mehdilik iddiası zaten biliniyordu Fethullah Gülen’in. Mehdilik değil de güya Hz. İsa Mesih (a.s) olduğu. Yani şöyle; Hz. İsa Mesih (a.s)’ın şahsı manevisinin onda tecelli ettiği Fethullah Gülen’de.

 

(Altı tanınmış senatörün ABD senatosuna “Erdoğan’ı devirelim ve Fethullah Gülen’i iktidara getirelim” diye mektup yazdığı ortaya çıktı Adnan Bey. Bu senatörlerden biri de Hillary Clinton’ın başkan olursa yardımcılığına gelecek olan Tim Kaine. Söz konusu mektubun detayları şu şekilde. Uygun görürseniz okuyacaktım. Bir; Erdoğan Türkiye’yi seküler bir yapıdan radikal İslamcıların savaştığı bir yere çeviriyor. İki; Türkiye’de insan hakları ihlalleri ve özgürlük konusunda sıkıntılar var. Üç; küresel toplumun Türkiye’nin daha fazla dini radikalleşmesini engellemesi çok önemlidir. Dört; demokratik prensiplerin temsilcisi olan din adamı Fethullah Gülen’e verilecek yetki, bize Türkiye’nin radikal İslam’dan uzaklaşmasını sağlayacaktır. Beş; biz şiddetle Türkiye’nin mevcut durumuna baskı yapılması konusunda ABD dış politikasının yeniden düzenlenmesine çağırıyoruz.)  

“Devirelim” bak ne kadar kolay, ne kadar basit, ne kadar sıradan görüyor olayı ve Türk halkına bakış açısına bak. Sanki mutfakta bir eşyayı bir yerden bir yere alıp oraya koyuyor, “hemen devirelim.” Bu Türk milletine yönelik bir hakaret aynı zamanda, ağızlarını bozmuşlar, ağızlarını düzeltmeleri lazım, çok münasebetsiz bir hareket. Türk milleti kimi iktidara getireceğini, kimi iktidardan götüreceğini bilir ve bunu demokrasiyle yapar, böyle bir üslup çok çirkin. “Devirelim” bu bir suç ayrıca bu yaptıkları da bir suç, bunların arkasına baktığımızda kim geliyor? İngiliz derin devleti çıkıyor. Bu adamlarla konuştuğunda bunların çok gariban olduğunu görürsünüz. Bakın, bomboş adamlardır, hiçbir özelliği olmayan insanlar. Bunlara bu mektubu yazdırtan, imzalatan kim ona bakmak lazım. Bunlar aklının ucundan bile geçmez öyle bir şey, durduk yere niye yapsın onu?

 

İmralı'da Da Hem Deniz Hem Havadan Gelecek Saldırılara Karşı İyi Tedbir Alınsın, Mutlaka Yer Altı Sığınağı Oluşturulsun

Bu İmralı konusunda da çok dikkatli olsun hükümet. Oranın hava savunma sistemini hem denizden, hem havadan savunma sistemini güçlü yapmaları lazım. Tabii onlar daha iyi takdir ederler ama ben yine de bir ehli vicdan olarak söyleyeyim. Bir destroyerle falan, harp gemisiyle adanın kenarında tedbir alınsın. Havadan da saldırı ihtimaline karşı uçaksavarlarla tedbir alınsın. Öcalan’a yönelik bir şey yapmaya kalkabilirler, kargaşa çıksın diye. Bir de orada yeraltı sığınağı oluşturulsun, herhangi bir hava saldırısı olduğunda, buna benzer saldırı olduğunda Öcalan’ı sığınağa alsınlar. Yani bomba etki etmeyecek bir sığınak yer altında. Çok kolay yapılabilir, iki günde üç günde bile yapabilirler, titiz bir çalışmayla. Alet edevat getirsinler, o şeyin arazisinde var, müsait yer var. Üç-beş kişinin sığacağı yahut on kişilik kadar sığacağı kadar artık kaç kişiyse oranın personeli sığacağı kadar bir yeraltı sığınağı yapsınlar. Yerin yaklaşık on metre altında olabilir, yeter on metre kadar altında. Yeraltı sığınağı, beton, çelik takviyeli, çok kalın çelik kullansınlar. Bu gerekir. 

 

(Meclisi F16’yla vuran darbeci pilot Hüseyin Türk’ün de bir ifadesi var Adnan Bey.  Meclisi bombaladığını itiraf ederek “Bana talimat gelince ‘burası şehir içi’ dedim, ‘sıkıntı yok, ateş serbest’ dediler. Ben de hedef olarak belirttikleri yer olan meclisi bombaladım. Talimatı da Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’den aldım” dedi.)

Ama bu çok manyakça bir üslup yani. Demek ki ona tecavüz etmek isteseler onu da kabul edecek bu. Annesine, babasına kurşun sık deseler onu da kabul edecek. Böyle iğrenç bir şey kabul edilir mi? Böyle bir alçaklık kabul edilir mi? Bombala deyince o zaman onun dediği yere doğru gelmeye başlarsın. Ben şimdi sana anlatacağım dersin. Bulunduğu mekanda boş araziyi bombalarsın, çok iyi bir gözdağı olur. Yani o paşanın bulunduğu yere gidersin. Sen niye gidip millet meclisini vuruyorsun? Orada çok insan da öldürebilirdin, şehit edebilirdin. Müthiş bir rezalet, meclis bombalanır mı? Böyle bir açıklama mı olur? “Paşa söyledi ben yaptım.” Demek ki her türlü ahlaksızlığı sana yaptırabilecek. Hırsızlık da yaptırır sana, soysuzluk da yaptırır. Böyle bir emir olur mu? Ama bak işte bilmiyor, askerlerin darbeye karşı eğitilmesi lazım. Gidip anneni, babanı bombalıyorsun deli misin sen? “Paşa söyledi gittim vurdum” diyor. Bu kadar anormallik, bu kadar delilik inanılır gibi değil. Halkın safına nasıl katılırlar, polisin safına nasıl katılırlar bunların yolunu göstermek lazım askerlere. Çocuklar, bunlar Tokat’tan, Turhal’dan gelmiş, Amasya’dan gelmiş gariban çocuklar, bilmez. Panik oluyorlar, ne yapacaklarını şaşırıyorlar orada kanunu bilmiyor, hukuku bilmiyor. Komutanı diyor “vurmazsanız vururum sizi” diyor. Olayı da anlayamıyor. Hayır anlamıştır da yani o anda şoku yaşıyor. Allah vermesin orada ne yapacağını şaşırıyor olabilirler. Çünkü bir kısmı ilkokul mezunu çocukların, şoka da girmişler. Mesela bir kısmı çok felaket korkmuş, şuuru kapanmış olabilir. Ama bunların tabii hiçbiri bahane değil, normal bir insan böyle bir şeyde hiçbir şekilde ateş etmez. Onlar halkın korkmasına göre bunu ayarlamışlar. Zaten söylüyor telsiz konuşmalarında, “korkak bunlar” diyor. Korkmadığını gösterirsen çil yavrusu gibi dağılır adam. Ama askerleri ben bundan tenzih ediyorum erleri, onlar benim aslanlarım, bizim çocuklarımız onlar. Deccalın pençesi üstlerinden geçti. Ama haklarını öğretelim.

 

(Sayın Erdoğan dün gece yarısı evinin önünde nöbet tutan vatandaşların arasına karıştı. Kendisine gösterilen sevgiden çok memnun olan ve sürekli gülümsediği görülen Sayın Erdoğan’a kalabalık tarafından çok büyük sevgi gösterisi oldu.)

Bizim şerefimizdir Cumhurbaşkanı’nın kılına zarar getirttirmemek. Bütün Türk milletinin şerefidir bu, onurudur. Allah esirgesin bu eğer dilim varmıyor söylemeye de eğer İngiliz derin devletine kaptırırsak Sayın Cumhurbaşkanı’nı bütün milletin onuruna en büyük darbeyi indirmiş olur. Türk milletinin onurudur bu, asla kabul etmeyiz. Neye mal olursa olsun. Çünkü eğer onu Allah vermesin, adam öyle bir şey yapmış olmuş olsa Türk milleti sıfıra gider Allah esirgesin. Asla kabul etmeyiz. Elimizde imkan olmasa o ayrı mesele ama elimizde imkan varken böyle bir şeye asla müsaade etmeyiz. Ama bir kahpelik yapar o ayrı mesele yani ona bizim gücümüz yetmez. Bilerek ve isteyerek buna asla müsaade etmeyiz.

 

(Muhsin Yazıcıoğlu şehidimiz için "iyi bilmezdik" manşeti atan, Bediüzzaman Hazretleri için çirkin bir manşet atan, “Sayın Erdoğan'ı kim vurmak ister” şeklinde manşet atan ve orduyu darbeye davet eden Türk Solu Dergisi de Gülen örgütüne ait çıktı. Derginin başyazarı olan Gökçe Fırat kendisini yıllardır komünist olarak tanıtıyor. Ancak Gülen cemaatinin bir mensubu olduğu ortaya çıktı.)

Hayret bu o kadar acayip bir yapılanma ki anlamak mümkün değil. Adam komünistim diyor komünist propaganda yapıyor ama Fethullah Gülen örgütüyle bağlantılı. İşte İngiliz derin devletinin taktik ve oyunlarından bir tanesi de bu. Bak bu yapılanmayı ne hale getirmişler, nasıl sızmışlar içlerine? Adamların belki de haberi bile yok nasıl oynatıldıklarından, nasıl yönlendirildiklerinden haberleri bile olmayabilir. Tayyip Hoca’yla ilgili işte darağacında resimlerini yayınladılar. Bediüzzaman'a akıl almaz hakaretler ettiler kapaklarında. Ama Fethullah Gülen örgütüyle iç içe oldukları anlaşılıyor.

 

Türkiye'yi Kuranların, Yönetenlerin Bir Çoğu Tarikat Veya Cemaat Mensubudur. Ülkücülük de Bir Nevi Terbiye Okuludur, Cemaattir

Hastanelerde yatan gazilerin hemen hemen tamamı tarikat üyesi, tarikat mensubu. Kimi Nakşibendi’dir, kimi Kadiridir, kimi Ülkücü. Ülkücülük de bir ocaktır. Osmanlı’da Yeniçeri hep Bektaşi’ydi tarikat mensubuydu. Padişahlar hep Nakşibendi’dir. Osmanlı padişahları. Cumhuriyet döneminde de cumhurbaşkanlarının epey bir bölümü tarikat mensubudur. Sayın Turgut Özal mesela Nakşibendi’ydi. Kardeşi de Nakşibendi’ydi. Korkut Özal. Daha bu tarafa doğru gelirsek Tayyip Hocam da ehli tasavvuftur. Hükümet üyelerinin de birçoğu ehli tasavvuftur.

2016-08-14 16:56:26

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."