Allah'ın çeşitlilik sanatına örnekler: En hızlı hayvanlar

Rabbimiz’in canlılar üzerindeki rahmeti ve şefkati çok çeşitli şekillerde tecelli eder. Bu tecellilerden biri de hayvanların hayatta kalmak için bazen kaçmak, bazen de kovalamak zorunda kaldıklarında sahip oldukları muhteşem hızdır.

  • Dünyanın en hızlı hayvanları hangileridir?
  • Bu canlıların sahip olduğu özellikler nelerdir?

Havadaki En Hızlı Canlılar

Dünyadaki en hızlı hayvanlar kuşlardır. Kuşların en hızlı canlılar olmasında havadaki sürtünme kuvvetinin az olmasının büyük etkisi vardır. Kuşların içinde en hızlısı yaklaşık olarak bir karga büyüklüğünde olan alaca doğandır. Saatte 320 km hızla uçan bu küçük kuşun sahip olduğu bu hız, dünyanın en hızlı spor otomobillerinden biri olarak kabul edilen Lamborghini Murcielago Convertible ile Formula 1 yarışları için özel üretilen otomobililerin son hızlarına eşittir.

Sadece “dalış” olarak bilinen özel avlanma teknikleri ile bu canlılar, önce havada yükselir, sonra kendisinden daha aşağıda uçan avının tam üstüne doğru saatte 320 kilometre hızla düşer. Havadaki bu çarpışma sonucu ölen avını pençeleriyle aniden yakalayarak avlanma işlemini sona erdirir. Bu canlılar sahip oldukları bu müthiş hızı sadece avlanmak için  yere doğru süzülürken kazanırlar. Kuşkusuz, diğer kuşlarla kıyaslandığında havada rekor bir hıza ulaşan bu kuşun sürati, çarpışma yerini hesaplayabilmesi ve avını havada yakalayabilmesi tesadüfen oluşamayacak özelliklerdir. Bunların yanı sıra doğan türü kuşun yaşamını devam ettirebilmesi için avını çok uzak mesafelerden dahi görebilmesi gerekir. Bu da doğanın görüş gücünün insan görüşünün 7 katı kadar daha keskin olması ile sağlanır. Doğanların sahip olduğu bu hız, kusursuz birer avcı olmalarını sağlayan bir yaratılış harikasıdır ve Yüce Allah’ın üstün yaratmasının bir sonucudur. Herşeyi bilen Allah bu  canlılara hızlı uçmayı ilham ettiği ve onların bedenlerinde hızlı uçma sistemleri yarattığı için uçarlar. Ayette bu gerçek şöyle haber verilir.

“Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman (olan Allah')tan başkası (boşlukta) tutmuyor. Şüphesiz O, herşeyi hakkıyla görendir.” (Mülk  Suresi, 19)

Sudaki En Hızlı Canlılar:

En küçük balıktan en büyük balinaya kadar tüm deniz canlıları üstün bir manevra kabiliyeti ile rahatça hareket eder, vücut ağırlıklarını ustaca kullanarak en yüksek verimle yüzer ve  rahatça beslenirler. Bunun nedeni her cins balığın yüzme sistemlerinin mükemmel şekilde yaratılmış olmasıdır. Yüzgeçlerinin yeri özel seçilmiş, kuyruk şekli, solungaç büyüklükleri, derilerindeki girinti ve çıkıntılar bu canlıların ihtiyaçlarını en mükemmel şekilde sağlayacak niteliklerdedir.

Balıkların yüzme şekli makinaların çalışma sistemine benzer. Hemen hemen tüm makineler sabit bir eksen etrafında, sabit bir dönme hızında hareket eder ve şaft denen parçalar aracılığı ile güç üretirler. Balıklar da güç üretirler, ancak onların çalışma sistemi makinelerden çok farklıdır. Balıklardaki her bir manivela birbirine öyle bir biçimde bağlanmıştır ki, hareket tek bir düzlemde gerçekleşir. Bu nedenle balığın omurgası, yerde kıvrılıp giden bir yılan gibi devamlı olarak sağa sola hareket eder. Balığın ileri doğru hareket hızı aynı zamanda, yüzgecin balığın omurgasından geçen eksenin sağına ve soluna gidiş geliş hızı ile doğrudan bağlantılıdır. Yüzgeç eksene yaklaştığında hız artar, uzaklaştığında da azalır.

Ani hızlanmanın balıklar için hayati bir anlamı vardır; çünkü hem avlanmak hem de avcılardan kaçabilmek için bu ani atağa ihtiyaçları vardır. Bazı küçük balıklar, durma noktasından maksimum hızlarına saniyenin 20'de biri kadar kısa bir sürede çıkabilirler. Bu sırada ürettikleri itme kuvveti kendi ağırlıklarının 4 katı kadar olmaktadır. 

Bu spor arabaların sıfır kilometreden 100 kilometreye, 4 ila 6 saniye arasında çıkması demekttir ki normalde böyle birşey imkansızdır. Çünkü arabaların maksimum hızlarına ulaşabilmeleri için daha fazla zamana ihtiyaçları vardır. Oysa balıklar için bahsettiğimiz süre, sadece saniyenin 20'de biridir. Bütün bunların yanı sıra göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir nokta vardır. Balıklar bu üstün performanslarını suyun içinde, hatta bazen akıntıya karşı göstermektedirler. Suyun direncinin havadan daha fazla olduğu düşünüldüğünde, balıkların küçümsenmeyecek bir performansa sahip olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Balıkların bu üstün performansına verilebilecek bazı örnekler şunlardır:

  • Bu konudaki en güzel örnek hiç kuşkusuz ki yelken balığıdır. Kılıç balığına benzeyen ve sırtında büyük bir yüzgeci olan yelken balığı saatte 110 km’lik sürati ile sudaki en hızlı canlıdır. Toplam ağırlığı 100 kg olan, 3.4 m uzunluğundaki bu balık, güçlü yüzgeçleri ve aerodinamik özelliği sayesinde, hem kendisinden daha küçük balıkları ve mürekkep balıklarını avlayarak besin ihtiyacını karşılar, hem de aç köpekbalıklarından kolayca kaçar. 
  • Atlantik kılıçbalığı da saatte 80 km ile en hızlı yüzen balıklar arasındadır.
  • Yunuslar saatte 66 km ile balina 48 km ile deniz memelilerinin en hızlı olanlarıdır.
  • Uçanbalık 56 km, kefal 12 km, ahtapot da 6 km. hızla yüzerek boyutlarına göre oldukça yüksek hıza ulaşırlar.

Karadaki En Hızlı Hayvanlar

Sıçrayarak hareket eden tüm canlıların dışındaki bütün kara canlıları genellikle ayaklarını çapraz atarak hareket ederler. Sağ ön ile sol arka ayaklar beraberce öne geçerler, sonra sıralarını sol ön ile sağ arka ayaklara bırakırlar. Vücut ayakların bu çapraz hareketiyle kıvrılır ve devamlı bir hareket halinde ilerler. Allah’ın canlılarda yarattığı bu çaprazlama koşma sistemi karadaki canlıların en hızlı şekilde hareket etmelerine imkan verir. Karadaki hayvanların en hızlısı olan çitalar bu şekilde hareket eden canlılardandır.

Çitalar keskin gözleri ile etraflarını gözler, sürüden uzaklaşmış olan bir ceylan veya antilop gördükleri zaman çömelir; omuzlarını kamburlaştırır, kulaklarını geriye yatırır ve ilk birkaç adımdan güç alarak koşmaya başlarlar. Birkaç saniye içinde hızlarını 72 km'ye kadar çıkarabilirler. Saniyeler süren bir zaman içinde 600 m'den daha uzunca bir mesafeyi saatte 113 km gibi süper bir hızla koşabilirler. Çitalar çok kısa bir süre içinde hızlarını maksimum düzeye ulaştırmaları nedeniyle avlarını çok kısa sürede yakalamak zorundadırlar. Çünkü bu muazzam hızlarını 30 ila 45 saniye gibi bir süreden fazla korumaları durumunda 46 dereceye kadar çıkan ısıları beyinlerine zarar verir. Bu nedenle hedefe kilitlenirler ve hemen onu  yakalamaya gayret ederler. Çitalar sahip oldukları bu özellikler vesilesiyle sürüler halinde avlanan diğer büyük kedilerden farklı olarak, genellikle avlarını tek başlarına yakalarlar. 

Karada yaşayan hayvanların hepsi aynı şekilde hareket etmezler. Bir kısmı bir yandaki ön ve arka ayaklarını aynı zamanda ileriye atar, sonra hareket diğer taraftaki ayaklara geçer. Bu şekilde yürüyenl canlılar arasında deve, Güney Amerika And Dağlarında yaşayan lama, alpaka, Afrika ovalarındaki zürafa, Kongo ormanlarında yaşayan okapi canlısı ve sırtlangiller sayılabilir.

Tüm Canlıların Yaratıcısı Yüce Allah’tır

Vücudumuz dinlenme halindeyken dolaşım sistemimiz kanımızı iç organlarımıza ve uzuvlarımıza eşit diyebileceğimiz bir oranda dağıtır. Eğer spora veya hızlı koşmaya  ısınmadan başlarsak yani çok hızlı ve ani hareketler yaparsak, kanımız çok hızlı ve dengesiz bir şekilde uzuvlarımıza hücum eder ve gövdemizdeki kasları beslemek için yeterince kan kalmaz. Kanımızın az olduğu bölgeye oksijen az gider, bu da kasta ağrı ya da kramp oluşturur. Bu ağrı ve kramplardan kurtulmak için koşmadan veya spora başlamadan önce kendimizi hazırlamamız şarttır. Oysa hayvanların ani hareket etmek ve hızlanmak için önceden hazırlık yapıp kendilerini ısıtmaya ihtiyaçları yoktur. Onlar ani olarak hareket etmeye başlayabilir ve çok uzun mesafeleri yüksek teknoloji ürünü araçlarla rekabet edebilecek derecede yüksek hızlarla alabilirler. Bu, Rabbimiz’in bu canlıların avlanması, beslenmesi veya av olmaktan kurtulması için bahşettiği muhteşem özelliklerden bazılarıdır.

Rabbimiz, tüm bu canlıları yaşamları için mutlak şart olan üstün özelliklerle birlikte yaratmıştır. İnsanı hayrete düşüren ve Allah yaratması dışında asla sahip olamayacağı tüm bu özellikler, Allah’ın herşeye Kadir olduğunun, benzersiz yaratışının ve sonsuz gücünün örneklerinden sadece biridir. İnsanlara düşen hayvanlardaki muhteşem yaratılış delillerini görebilmek ve bu vesileyle Allah’ın kudretini hakkıyla takdir edip O’nu övgüyle yüceltebilmektir. Bir ayette Rabbimiz’in yaratış ilmi şöyle haber verilmiştir: 

“Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört (ayağı) üzerinde yürümektedir. Allah, dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir.” (Nur Suresi, 45)

Yüce Allah canlılara hayatta kalabilmeleri ve yaşamlarını sürdürüp türlerini devam ettirmeleri için nimet olarak çeşitli özellikler bahşetmiştir. Doğada bulunan ve yazımızda yalnızca bir kısmını ele alacağımız canlıların insanlarla kıyaslanamayacak düzeydeki hız ve sıçrama yetenekleri ve zor şartlara karşı zorlanmadan mücadele verebilmeleri Rabbimiz’in yaratma sanatının ve ilminin eşsiz delillerini sergilemektedir. Canlılar bu muhteşem özellikleri sayesinde avlanabilir, düşmanlarından kaçarak kendilerini savunabilir ve yavrularını koruyabilirler. Yüce Allah bir Kuran ayetinde çok farklı özelliklere sahip hayvanlar yarattığını şöyle bildirmiştir:

“Ellerimizin yaptıklarından kendileri için nice hayvanları yarattığımızı görmüyorlar mı? Böylece bunlara malik oluyorlar.” (Yasin Suresi, 71)

Allah’ın Yarattığı Her Varlıkta Hikmetler Vardır

Canlıları yaratan Allah'ın bizden istediği, onlardaki güzellikleri ve üstün özellikleri seyrederken O'nun sonsuz gücünü ve sanatını düşünmemiz, herşeyi O'nun yarattığını, herşeyin sahibinin Allah olduğunu fark etmemiz ve O'nun yarattığı şeylerdeki güzellikleri görüp zevk alabilmemizdir. Aynı zamanda da, bu eşsiz güzellikleri yarattığı için O'na şükretmemiz ve O'nu çok sevmemizdir. Bütün evrenin, bütün hayvanların, bitkilerin, gecenin ve gündüzün, etrafımızdaki herşeyin yaratılmasının tek bir amacı vardır. O da Allah'ın yüceliğini ve yaratmasındaki üstünlüğü görebilmektir. Bir ayette bu önemli gerçek şöyle vurgulanmaktadır:

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.” (Bakara Suresi, 164)

 

Kuş

max. kaydedilen hız (km)

max. kaydedilen hızı (mil)

1.

Omurga kuyruklu kırlangıç (Hirundapus caudacutus)

171

106

2.

Fırkateyn kuşu

153

95

3.

Mahmuz kanatlı kaz

142

88

4.

Tarakdiş

129

80

5.

Beyaz-rumped swift

124

77

6.

Canvasback ördek

116

72

7.

Pufla ördeği

113

70

8.

Çamurcun

109

68

9.

Yeşilbaş

105

65

9.

Kılkuyruk

105

65

 

 

 

max. kaydedilen hız

 

 

BALIK

(Km)

(Mil)

1.

Yelken balığı

110

68

2.

Atlantik kılıçbalığı

80

50

3.

Wahoo (Acanthocybium solandri)

78

48

4.

Orkinos

74

46

5.

Lüfer balığı

70

44

6.

Büyük mavi köpekbalığı

69

43

7.

Bonefish (Albula vulpes)

64

40

8.

Kılıçbalığı

64

40

9.

Dört kanatlı uçan balık

56

35

10.

Tarpon Megalops

56

35

             

 

 

Hayvan

hız 
(mil)

hız 
(km / saat)

1.

Çita

70

113

2.

Pronghorn antilobu

61

98

3.

Aslan

50

80

4.

Thomson ceylanı

50

80

5.

Mavi yaban öküzü

50

80

6.

Keseli antilop

50

80

7.

 At

47,5

76

8.

Cape av köpeği

45

72

9

Kanada geyiği

45

72

10

Çakal

43

69

 

2012-04-08 22:36:33

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."