Sayın Adalet Bakanımız Mehmet Ali Şahin'e Açık Mektup (4)

Sayın Bakanımız,
2000 yılında başlayan Bilim Araştırma Vakfı Davası’nda yaşanan bazı gelişmeleri bizzat takip etmenizi talep ediyoruz.
 
Bilim Araştırma Vakfı Davası İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeyken 24.11.2005 tarihinde zaman aşımı nedeniyle düşmüştür. Bu karardan sonra temyize gidilmiş ve Yargıtay Başsavcılığı bu kararın onanmasını istemiştir. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise zamanaşımı kararını bozmuştur.
 
Daha sonra davadaki bir uyuşmazlığı çözmek için davayı ele alan Yargıtay 5. Ceza Dairesi zamanaşımı kararının doğru olduğu anlamına gelen bir karar vermiştir. Yargıtay’ın bir Dairesi’nin “zamanaşımı kararı yanlış” diğer bir dairesinin “zamanaşımı kararı doğru” demesi, davada bir tereddüdün doğmasına yol açmıştır.
 
Savunma, söz konusu uyuşmazlığın ve tereddüdün Yargıtay’ın en üst mercii olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun hakemliğinde çözülmesi için CMK 308. MADDEDE GÖSTERİLEN İTİRAZ YOLUYLA, YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ’NİN KARARININ KALDIRILMASI İÇİN, Yargıtay Başsavcılığı’na başvurmuştur.
 
Bu başvuru sonrasında Yargıtay Başsavcılığı 25.05.2007 tarihinde İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nden dava dosyasını talep etmiştir. ANCAK MAHKEME HEYETİ DOSYAYI YARGITAY BAŞSAVCILIĞI’NA GÖNDERMEMİŞTİR.
 
Yargıtay Başsavcılığı’nın talebine rağmen yargılama devam etmiş ve yerel mahkeme davayı 09.05.2008 tarihinde karara bağlamıştır. Bu karardan sonra, 14.05.2008 tarihinde Yargıtay Başsavcılığı önceki talebini yinelemiş ve dava dosyasını Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda değerlendirmek üzere yerel mahkemeden tekrar talep etmiştir. İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ İSE YİNE DOSYAYI AYLARCA BAŞSAVCILIĞA GÖNDERMEMİŞTİR.
 
Sayın Bakanım,
YARGITAY BAŞSAVCILIĞI 8. CEZA DAİRESİNİN KARARINA İTİRAZ İNCELEMESİ İÇİN DOSYAYI 2 KERE İSTEMİŞ OLMASINA RAĞMEN İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ DOSYAYI 1.5 YIL TUTMUŞ VE YARGITAY'IN ARADA OLUŞAN UYUŞMAZLIĞI CEZA GENEL KURULU’NDA DEĞERLENDİRME TALEBİNE RAĞMEN DAVA HAKKINDA KARAR VERMİŞTİR.
 
Dava dosyası 12.11.2008 tarihinde temyiz incelemesi için tekrar Yargıtay’a gönderilmiştir. Dava dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı huzuruna 14.11.2008 Cuma günü gelmiştir. Yargıtay Başsavcılığının 19.11.2008’de görevlendirdiği Yargıtay savcısı da dosyanın önüne gelmesinden bir gün sonra 20.11.2008 tarihinde tebliğnamesini sunmuştur. Bir Yargıtay savcısı yerel mahkemeden, oluşan uyuşmazlığı değerlendirmek için dava dosyasını isterken bir diğer Yargıtay savcısı da ceza kararının onanması için tebliğname sunmaktadır.
 
Sayın Bakanım,
Bilim Araştırma Vakfı davasının Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda görüşülebilmesi için ise hala beklenmektedir. DOSYA, CEZA GENEL KURULU’NA HALA GÖNDERİLMEMİŞTİR.
 
Sayın Bakanım,
Zat-ı aliniz’den bu konuya ilgi göstermenizi rica ediyoruz. Yargıtayda şu an süratli bir gelişme olduğu için Bakanlığınızın da süratli davranarak, kanuni olarak gerekçesi açık olan ve YARGITAY SAVCILIĞI TARAFINDAN DA RESMİ OLARAK TALEP EDİLEN dava dosyasının BİR AN ÖNCE Ceza Genel Kurulu’na sevki için gereken işlemleri yapmanızı ehemmiyetle istirham ediyoruz.
 
Adnan Tınarlıoğlu
(Bilim Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi)
2008-12-19 18:17:03

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top