Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki acı ve sıkıntılar sevgi ve merhametle çözülecektir

 
 
Muhabir: Bölgeden konu açılmışken bölgeyle ilgili çok önemli bir konu yaklaşan yerel seçimler ve gergin bir seçim atmosferinde olacağa benziyor bu yerel seçimler ve siyasi araştırmalar yapan önemli bir isimsiniz, neler düşünüyorsunuz?

Adnan Oktar: … Bizim insanlarımız erdemlidir, güzel huyludur bence en akılcı hareketi yapacaklarını düşünüyorum. Bir kere komünist kökenli bir partiye, stalinist bir partiye oy vermezler. Yani bir kere PKK’nın komünist ve Stalinist düşüncesi başlı başına bir iticilik meydana getiren bir şey. Ve terörist olması çok iticilik meydana getiren bir şey. Bunun yerine o bölgede tamamen sevgi hakim olsun. Yani huzur hakim olsun. Hepsini kucaklayalım. Biz buradan mesela geçenlerde de söyledim. Kıyafetlerden toplayalım, yiyecek toplayalım o kardeşlerimize kamyonlarla götürüp orada dağıtalım. O çocukları mutlu edecek, hatta oyuncaklar onların hoşuna gidecek şeyler dağıtalım. Onların sevinciyle biz mutlu olalım. Yani zaten onlar bombadan, ateşten yılmış insanlar onları yeniden ateşin içine sokmanın alemi ne? Acı çektirmenin alemi ne? Ama inşaAllah Mehdi’nin zuhuruyla, Hz. İsa’nın nüzulüyle, Türk-İslam Birliği’nin oluşmasıyla bütün bu acılar kalkacaktır. Müthiş bir ferahlık olacaktır. O bölgede, bütün bölgelerde hepsi huzura kavuşacaktır. Biraz daha sabır etsinler inşaAllah çok güzel olacak.
 
Denge TV / 9 Aralık 2008


 
Sunucu: Evet, eğitim noktasında çalışmalarınız var. Bu anlamda Türkiye’nin doğusuna baktığınızda, doğusuyla ilgili bir çalışması var mı sizin arkadaş grubunuzun?

Adnan Oktar: Tabii ki var. Biz Doğu’nun önce kültürel bir kalkınma içerisine girmesini istiyoruz. Materyalist, ateist ve Darwinist eğitimin oradan silinmesini istiyoruz, bütün Türkiye’de olduğu gibi. Önce buna bir çeki düzen verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Arkasından orada ekonomik ferahlık, ekonomik refahın artması, oradaki kardeşlerimizin huzur içerisinde, kardeşlik düşüncesi içerisinde, sevgi, huzur içerisinde yaşamalarıdır. Bir amacımız da budur. Onun için oraların tabii zenginleşmesi, oralarda sanayiinin gelişmesi, tarımın gelişmesi, insanlarımızın orada alabildiğine özgür olması, Doğulu-Batılı ayırımının ortadan kalkması, Doğu’dan gelen insanlarımızın buraya yerleşmesi, Batı’dan gelen insanlarımızın oraya yerleşmesi, dolayısıyla onların o güzel ahlakının örnek olarak bütün Türkiye’de de bilinmesi isteği içindeyim. Mesela Doğu insanımızın güzel bir yönü vardır, çok misafirperverdir. Bu pek o kadar bilinmez. En güzel yiyeceklerini, en güzel evinin bölümlerini, dostlarına misafirlerine ayırırlar. Çok efendidirler mesela, çok saygılıdırlar, hayret edilecek bir saygı vardır Doğu’da. Bunların bilinmesi gerekir. Bu sevgiyi arttıran, onlara karşı muhabbeti arttıran bir özelliktir. Bunları geliştirebiliriz, bunları daha da güçlendirebiliriz. Ama bunun için tabii, temelde iyi bir kültürel çalışma şart. Biz de ona ağırlık veriyoruz zaten.
 
Doğu TV / 27 Şubat 2008


Adnan Oktar: … herkesin birbirini sevmesi… sokakta insanlar karşılaştığında birbirlerine selam vermeli, sevgiyle bakmalı, coşku olmalı, dostluk kardeşlik olmalı diye düşünüyorum. Ben yıllardan beri Türkiye’de sürekli bir gerilim olduğunu görüyorum. Yani bir sevgisizlik, gerilim...

Iğdır TV / 28 Ağustos 2008

 
Sunucu: Peki, son olarak özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan insanlara vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Adnan Oktar: Oradaki kardeşlerimiz, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kardeşlerimiz İslam’ı çok güzel yaşayan, eskiden beri güzel yaşayan, değerli alimlerim çıktığı, değerli bilim adamlarının çıktığı bir bölgemizdir. Bizi suni olarak bölmeye çalışıyorlar, böyle bir oyuna kesinlikle gelmesinler. Bütün Türkiye Güneydoğu halkını sever, herkes saygı duyar. Oradaki vatandaşlarımızın tertemiz insanlar olduğuna ben inanıyorum, çok saygıdeğer insanlar olduklarına inanıyorum. En iyi hayat şartlarında yaşamaları gerektiğine inanıyorum. Orada yapılacak ilk şey materyalist, Darwinist, ateist eğitimin durdurulmasıdır. Darwinizm’e karşı ciddi bir mücadele yapılması gerekir. Buna çok ağırlık verilmesi lazım. Anti-Marksist, anti-komünist faaliyet çok önemli. Komünizmin zararları, Marksizm'in yanlış noktaları anlatılması lazım. Bu konuda bizim başarılı faaliyetlerimiz olabilir, tabii yeter ki yolumuz açılsın, bize daha çok imkan tanınsın. Bize daha çok imkan tanınırsa biz bunu en güzel şekliyle yaparız. Ama Güneydoğu’daki insanlarımız tabii sadece bununla değil de, ilk planda yiyecek yardımı yapılabilir, kıyafet yardımı yapılabilir, yakacak yardımı yapılabilir, yani hemen sanayileşmesi mümkün değilse acil tedbirler alınabilir. Onlara önce onları ne kadar sevdiğimiz, ne kadar koruyup kolladığımız gösterilmesi gerekir. Arada bize göstertilen bu bölücü ve ayrımcı politikanın ne kadar anormal olduğu ve gereksiz olduğu ve çirkin olduğu anlatılabilir. Savaşın ve terörün de hiçbir gereği olmadığı anlatılır. Ama tabii Allah esirgesin bir terör varsa, nefsi müdafaa olarak tabii ki orada asker milleti savunur, yani bu ayrı meseledir.

Doğu TV / 27 Şubat 2008


 
Adnan Oktar: Bizim Güneydoğu’daki halkımız çok mübarek çok muhterem insanlar, çok da dindardır Güneydoğu halkı. Bizim bütün milletimiz gibi çok dindardır. Böyle, ciğerlidirler yani halk tabiriyle. Çok sevecen insanlardır. Başlarına bela oldu onlar, onların amacı PKK’nın amacı; onların dindarlığını ortadan kaldırmak. Halk çekindi, şimdi camiye gidemiyor. Mesela, oruç tutmaktan çekiniyorlar, Allah demekten çekiniyorlar. Dini kitap okuyamıyor, çünkü PKK her yerde. Her an ihbar edebilirler, işte bunlar  Müslüman diyebilirler, şirin gibi gözüküyorlar Müslümanlara ama onlara karşı çok acımasız ve mimleyen bir tavırları var…
 
Ekin TV / 5 Ocak 2008


 
Muhabir: … Peki Hocam, PKK terör örgütü Türkiye’den nasıl temizlenebilir? Yani bunun yolları var mı sizce?

Adnan Oktar: PKK terör örgütünün temizlenmesinin yolu anti materyalist, anti Darwinist, antikomünist, ilmi mücadele, felsefi mücadele verilmesi gerekir. Çünkü onlar felsefi bir mücadele veriyorlar. Darwinist propaganda yapıyorlar. Marksist propaganda yapıyorlar, materyalist propaganda yapıyorlar. Materyalist propagandaya, Marksist propagandaya susmak, Darwinist propagandaya susmak, hatta ona bir nevi uygun ortam hazırlamak örgütün gelişmesine sebep olur tabii ki. Karşı atak çok önemlidir. Bunun olması, bir de Güneydoğudaki vatandaşlarımıza karşı çok şefkatli, sevgi dolu yaklaşmak, onlara duyduğumuz derin saygıyı, sevgiyi, muhabbeti, hissettirmemiz bunlarda çok önemli. Bir de oraları böyle hiç olmazsa sıhhatli bir ekonomiye kavuşuncaya kadar doğrudan gıda yönüyle, giyecek yönüyle, yani acil ihtiyaç yönüyle desteklemek.

Kanal 47 (Mardin) / 28 Temmuz 2008

Sayın Adnan Oktar yakın gelecekte kavgaların, çatışmaların, anarşi ve terörün tamamen son bulacağından bahsederken, bunun yalnızca Kuran ahlakından kaynaklanan insan sevgisi ile mümkün olacağını belirtmektedir. Bu vesileyle farklı dinlere, farklı ırk ve milletlere mensup insanlar son derece uygar ve demokrat bir ortamda huzur ve güvenlik içinde yaşayacaklardır. Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşayan insanların sevgi ve saygıyı hak eden, değerli insanlar olduklarına Sayın Adnan Oktar röportajlarında şöyle değinmektedir:


 
Muhabir: Bir ayrım yapılıyor mu? Bu Doğuludur filan...

Adnan Oktar: Böyle cahiller, aklıevveller, fitneciler, böyle masonların uşakları, sahtekar, sevgisiz insanlar, insan sevgisini tadmamış, Allah’tan korkmayanların tabii bir ayrım kafası var. Ama onların kafasını Allah eziyor zaten. Öyle bir şey olmaz. Allah’ın yarattığı her kul mukaddestir ve değerlidir. Oradaki bütün kardeşlerim, bütün Anadolu halkı gibi çok değerlidirler. Çok üstündürler, birinci sınıf vatandaştırlar, hepsi kardeşimiz, onu bu şekilde bilmek lazım. Aksini söyleyenlerinde fitneci, cahil ve akılsız olduğunu da bilmekte fayda var. Onun için, hiç itibar etmemek lazım onların sözlerine, hiç kaale almamak lazım. Değersiz insanlardan, değersiz sözler çıkar öyle, o tarz. Değersiz insanların, değersiz sözlerine değer vermemek lazım.
 
Kanal 47 (Mardin) / 28 Temmuz 2008


Muhabir: Şimdi Hocam, biliyorsunuz Güneydoğu’da terör mağduru çok insan var köylerde filan, yani oralara nasıl bir yardım götürülebilir? Neler yapılabilir?

Adnan Oktar: En güzel şey buralara işte kamyonlara yiyecek doldurup, temel gıda maddeleri, temel gıda maddelerinin dışında da özellikle soğukta giyebilecekleri gibi kalın kışlık kıyafetler veya yazlık kıyafetler, ayakkabı, yani doğal tabii ihtiyaçlar olabilir, sağlık malzemeleri olabilir, yani böyle güzel sağlıklı ve sıhhatli yaşayabilecekleri bir malzeme tespiti yapılabilir. Onların bolca oraya gönderilmesi halkın, oradaki değerli kardeşlerimizin bunları rahat rahat kullanmaları. Çünkü onlar çok onurludur doğu halkı böyle çok yani, o istemez sen götürüp ona dağıtırsan ısrar edersen alırlar, öyle bir insandır onlar yani, çok… bütün Türkiyemiz öyle efendidir, yani utangaç, saygılı insanlardır. Onurlu insanlardır. Onun için ısrar etmek lazım ayrıca. Evine götürüp o şekilde bir şey yapmak lazım. Kitap dağıtmak lazım, evlere gene kamyonla kitap dağıtılması lazım.

Kanal 47 (Mardin) / 28 Temmuz 2008


 
Muhabir: Evet Hocam, son olarak buradan Mardin halkına neler söylemek istersiniz?

Adnan Oktar: Mardinliler benim canım ciğerim kardeşlerim.

Muhabir: Hocam, Mardin, Midyat, Nusaybin hepsi.

Adnan Oktar: Hepsi, hepsi Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Tillo mesela Sait Nursi Hazretleri’nin memleketidir. Orada benim canım kardeşlerimin bulunduğunu biliyorum. Hepsini çok seviyorum. Oradaki Kürtler, Araplar, seyitler, Türkler, Lazlar… hepsi, hepsi benim kardeşim ve benim için hepsi Türk’tür. Hepsi birebir benim kardeşimdir, canımdır hepsi benim. Aynı bayrağın altında, tek millet olarak, tek vücut olarak inşaAllah, kardeşiz. Ama Allah bizi kavim kavim yaratmış, Kuran’da da var, birçok kavimden de olabiliriz, hiç fark etmez. Üstünlük ancak takva iledir. “Allah katında da en iyi olanınız…” diyor Cenab-ı Allah, şeytandan Allah’a sığınırım, “… en takva olanınızdır” diyor. Bütün mesele takva olmakta ve samimi olmakta. Allah, şeytandan Allah’a sığınırım, “ancak samimi olan kullarım kurtulur” diyor. Benim oradaki kardeşlerim her kavimden olabilir, bana ne, ben onların güzel ahlakına bakarım ve bu bayrak altında, bu vatanın vatandaşı olarak ben Türküm diyor, ben o adamın anlından öperim. Yani, konu bitmiştir.

Kanal 47 (Mardin) / 28 Temmuz 2008
2009-03-26 00:36:40

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."