Sayın Adnan Oktar'ın 18 Haziran 2016 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 18 Haziran 2016

 

(Amerika’nın eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Hannah, Amerika’nın Erdoğan’ı devirme projesi olduğunu iddia etti.)

Tayyip Hoca’yı devirecekler miymiş? Niye denemiyorlar? Tutan mı var? Kendilerini ne kadar yetenekli zannediyor bunlar, ne kadar güçlü zannediyor, ne kadar şımarmışlar, ne kadar ferahlamışlar. “İstediğimizi deviririz, istediğimizi getiririz, istediğimizi götürürüz.” Hiçbir şey yapamazlar. Kendilerini bir şey zannetmelerinin sebebi, esaslı bir şeyle karşılaşmamış olmalarından kaynaklanıyor. Akıllarını başlarına alsınlar, kanunla hukukla dünyayı başlarına geçiririz. Seksen milyon şehit olmaya hazır Türkiye’de, söyleyeyim. Seksen milyon şehit olursa, sekiz milyar da kalmaz, hiç kimse kalmaz, dünya da kalmaz. Kıyamet kopar. Akıllarını başlarına alacaklar. Dangalaklık istemiyoruz. Genel söylüyorum, o şahıs için demiyorum da. “Biz istediğimizi götürürüz, istediğimizi getiririz, istediğimizi yaparız” böyle bir kanun yok.

 

Münafıklar Hırsızlığa Çok Yatkındır. Tevrat'ın Tahrif Edilen Kısımlarındaki Hırsızlığı Teşvik Eden Açıklamalar O Dönemin Münafıkları Tarafından Eklenmiştir

Münafıkta manyaklık tarzında hem sapık bir ruh vardır hem de hırsızlık ruhu vardır. Bütün münafıklarda vardır bu, hırsızdırlar. Tevrat’a o devirde hakim olmaya çalışmışlar münafıklar. Peygamberlere düşmanlık gelişmiş. Mesela Hz. Süleyman (a.s)’a demediklerini bırakmıyorlar Tevrat’ta. Tevrat yazıcısı tarihçiler var o devirde. Münafıkların kontrolüne geçmiş, korkmuşlar onlardan. Onların söylediği her türlü çirkin iftirayı yazıyorlar. Peygamberlerin birçoğuna demediklerini bırakmıyorlar.

 

Mesela bak, Samiri Tevrat’ta çok etkili olmuş. Kendi ismini bile koydurmuyor Tevrat’a, o kadar şeytan. Bak diyor ki Tevrat’ta, Çıkış 3:22 “Fakat her kadın kendi komşusundan ve evinde olan misafirden gümüş şeyler ve altın şeyler ve esvaplar isteyecek.” Bak hırsızlığı öğretiyor görüyor musun? Bak, “fakat her kadın” kadınlara hırsızlık öğretiyor “kendi komşusundan” yani evinde kaldığı kişiden, yakınından “ve evinde olan misafirden” kendi evinin içinde olan misafirden, kendi evinde kalan kişiden “gümüş şeyler ve altın şeyler ve esvaplar isteyecek.” Kıyafetler ve altın ve gümüş isteyecek. “Ve oğullarınızı ve kızlarınızı onlarla süsleyeceksiniz.” Onlarla süsleneceksiniz diyor, onlardan çaldıklarınızla. “Ve Mısırlıları soyacaksınız.” Hırsızlık yapacaksınız diyor. Hak Kitap’ta hırsızlık tavsiye edilir mi kardeşim? “Soyacaksınız” diyor “Mısırlıları.” İncil’de hiçbir şekilde böyle bir hüküm yok. Kuran’da hiçbir şekilde böyle bir hüküm yok. Bilakis çok ağır bir suç olarak Kuran belirtiyor, hatta “ellerini kesin” diyor “hırsızlık yapanların.” Ama burada bak, hırsızlık alenen soygun şeklinde tavsiye ediliyor. Onun için münafıklar hırsızlığa çok yatkındır. Tevrat’ta da onların yaptığı bu anormallik aktarılmış, bu günah aktarılmış. Ama sanki meşru bir şeymiş gibi aktarılmış. Halbuki çirkin bir hüküm bu. Mesela bak, Tevrat, Leviller 19’da “çalmayacaksınız” diyor. Onu kim koydu o zaman oraya onu? “Çalmayacaksınız” diyor “hile yapmayacaksınız, birbirinize yalan söylemeyeceksiniz.” Orada da çal diyorsun, hırsızlıktan bahsediyorsun.

 

Münafıklar Dehşetli Bir Büyüklük Hissi İçindedir. Haşa Kendilerini Allah'tan Büyük Görürler

Münafık müthiş enaniyetli ve azametlidir, kendini Allah’tan büyük görür. Mesela bak Tevrat’ta diyor ki; “İsrail” diyor “Allah’la güreşti” haşa “Allah’ı yendi” diyor. Bunu bir Müslüman’ın söylemesi mümkün değil. O devrin münafıkları tarih yazıcılarına bunu zorla yazdırıyorlar. Enaniyetli ya, büyük ya çünkü Allah’ı yenen olmak istiyor. Şeytanın özelliği ne Kuran’da baktığımızda? Allah’ı yenen olmak. Münafıklara bakıyoruz hep Allah’ı haşa yenme azmindeler. Ahirette cehennemde de aynı kafadalar, yine aynı arsızlıktalar. O yüzden önce peygamberi yenmeye kafayı takıyorlar. Sonra peygamberin sevdiklerini yenmeye çalışıyorlar. Mesela peygamberleri şehit etmelerinin nedeni o, yenme arzusundan kaynaklanıyor. Peygamberimizin aleyhinde bu kadar konuşmalarının nedeni de yine yenme arzusundan.

 

Münafıklar Peygamberimiz Döneminde ‘Hava Sıcak’ ya da ‘Evlerimiz Açıkta’ Diyerek Haşa Peygamberimiz'in Bunları Düşünemediğini İma Ediyorlardı. Münafıklar Bu Sözleriyle -Şeytanın Haşa Allah'tan Daha İyi Bildiğini İddia Etmesi Gibi- Peygamberimiz'den Üstün Olduklarını İddia Ediyorlardı

Münafık adeta şeytanın insan şekline gelmiş halidir. Çok dikkat edilmesi gerekir. Yani bir akrebin satranç maçı oynaması gibidir münafığın Müslümanla karşılaşması. Aynı akrep gibidir, ne zaman sokacağı, ne zaman atak yapacağı belli olmaz. Satranç maçı gibi çok dikkatli hareket edilmesi gerekir münafığa karşı. Mesela diyor ki “Evlerimiz açıkta kaldı” münafık. Ne demek istiyor? “Peygamber bunu düşünemiyor.” Peygamber düşünemiyor deyince ne aklına geliyor? Diyor ki bak, “Allah” diyor “bu kadar kolay bir şeyi bile düşünemeyen bir insanı peygamber olarak bize göndermiş. Ve dolayısıyla Allah hata yapmış.” Haşa. Onu vurgulamak istiyor. Ve burada demek istiyor ki “ben Allah’tan daha büyük akla sahibim, daha büyük vicdana sahibim.” Şeytan ne diyor? “Ben sana yakınım” diyor “En yakın benim normalde” diyor “Ama Sen bilmiyorsun” diyor Allah’a, haşa “Ben Senden daha iyi biliyorum” diyor “ve Sana bunu ispat edeceğim” diyor. Münafığın da bu gayreti ispat gayretidir. Münafıkta kendinin üstünlüğünü ispat gayreti ömür boyu bitmez. Yani azılı manyaktır. Kapıdan çıkarsa bacadan girer yine yapar. Kendi üstünlüğünü göstermek, şeytani ruhu.

 

Münafığın Kendi Ruhu Ölüdür, Gözlerindeki Boşluktan da Bu Durum Anlaşılır

Şeytan  bir elektron yığını gibi münafığın içini dışını, her yerini sarmış oluyor. Ona hulul ediyor şeytan. Yani bedenlenmiş bir şeytan haline geliyor. Kendi ruhu ölür sadece şeytanın ruhu kalır orada. Zaten Allah onlar için “ölüdürler” diyor “dediğinizi anlamazlar” diyor. Onun için münafık sarhoş gibidir konuşurken. Ne yaptığını bilmez, ne dediğini bilmez manyak gibidir. Bir deliyle konuşuyor gibisindir münafıkla konuşurken. Şuuru kapalıdır, zaten gözlerinden anlaşılır. Gözleri akar münafığın, donuklaşır, deli görünümü alır. Ama şeytan tabii o bedeni kullanır mesela bazen ağlatır onu, hadiste geçiyor ya. Müthiş bir ustalıkla bunu kullanır şeytan. Mesela nerede ağlayacak, nerede susacak, nerede çirkefleşecek şeytan ona ilka eder, nefsine ilka eder, o da onu yapar.

 

Türkiye'nin Roket Üretimine Başlaması Sevindirici Bir Gelişme

Hele şükür, Roketsan Türk yapımı güdümlü roket yapımına başlamış. Yakında seri üretime geçeceklermiş. Israrla üstünde durdum nihayet oldu. Ne söylersek oluyor Allah’a şükür. Askeri alanda en çok ihtiyacın roket üretimi olduğunu çok söylemiştik biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Kasırga TRG 300 sistemi adı verilen yeni füze sistemimiz 130 kilometre menzile sahip; çok iyi, 130 kilometre menzil muazzam. 70 metre çapında bölgeyi etkisi altına alıyor o da çok iyi.

 

Musevilerle Yardımlaşarak Diplomasi Alanında Başarılı Sonuçlar Elde Edebiliriz. Ortodoks Müslümanların Herkese Karşıt Olma Düşüncesi Bereketsizlik Getiriyor. Bütün Dünyaya Dostluk ve Sevgiyle Yaklaşmalıyız

Sözde Ermeni soykırımı iddiasının Almanya’da ve diğer ülkelerde kabul edilmemesini sağlayanlar Musevi lobisiydi, hep Musevi lobisi engelledi şu ana kadar. Ama Musevilere öyle bir tavır aldı ki bazı insanlar Türkiye’de yüzde seksen Musevi karşıtlığı gelişti. Musevileri küstürdüler ve Türkiye’den büyük bölümü gitti ve Ermeni lobisinin baskısı Musevi lobisiyle dengelenirken şu an o denge bozulduğu için her yerde Ermeni soykırımı iddiası kabul ediliyor. Bunu önemsiz görüyorlar ama ilerde bu çok ciddi bir tehlikeye sebep olabilir, hem toprak talebine, hem de Türkiye’nin gücünün yetmeyeceği bir tazminata doğru olay gelişebilir. Halen de Museviler gizli veya açık dünya siyasetine hakimler. Halbuki Musevileri dost edinsek, çok sevsek bağrımıza bassak onların o muhteşem zekasından, aklından, kültüründen, geniş çevrelerinden, etki alanlarından azami istifade ederiz ve çok büyük bir bereket olur. Biz onlara faydalı oluruz, onlar bize faydalı olurlar. Böylece güzel bir yardımlaşma olurdu, yanlış politika izlendi. Gelenekçi Ortodoks sistemin Musevi karşıtlığını tatmin etmek için yanlış bir politika izlendi ve bu da Türkiye’ye bereketsizlik ve uğursuzluk getirdi. Türkiye’yi yalnızlaştırdı. Her gün yeni bir ülke daha katılıyor buna, bize muhalifler ordusuna yeni bir ülke daha katılıyor. Ona kafa tut, buna kafa tut, ona şunu söyle, buna böyle söyle gelenekçi Ortodoks bazı Müslümanlar bunu çok bereketli, faydalı bir şey zannediyorlar halbuki çok riskli ve çok yanlış bir politika. Dostluk ve sevgi anlayışında yaklaşmaları lazım, herkesi dost edinme ruhuyla yaklaşmaları lazım. Çünkü dünyayı kurtarmaya namzet olduğumuza göre herkesi kurtarma amacında olmamız gerekir.

 

Ramazan'da İçki İçenlere Saldırılması Çok Çok Yanlış. Bu Tarz Olaylar İslamofobi’yi Geliştirmek İçin Yapılıyor. Hükümetimiz Buna Geç Olmadan Tedbir Almalı

Firuzağa’da Beyoğlu’nda bir plakçıda yapılan müzik etkinliğinde Ramazanda içki içildiği için saldırı yapılmış. Bu çok çok yanlış. Adam İslam’a inanmıyorsa içer veyahut günahkardır içer veyahut Hristiyan’dır içer, Musevi’dir içer o bizi ilgilendirmez, içki içene müdahale çok yanlış. Bu, inançla ilgili bir şey. Musevilikte serbesttir şarap çok fazla içmemek şartıyla içilir. Hristiyanlıkta tamamen serbesttir. Ateistler var, dine inanmayanlar var onlar da istediği gibi içer çünkü inançta yasak olur. İnanç olmadığında yasak olmaz. Dolayısıyla bu tip konuşmalar, üsluplar bunların ısrarlı artması planlı bir hareket. İslamofobiyi geliştirmek için yapıyorlar. İslam’ı bir dehşet ve vahşet dini gibi göstermeye çalışıyorlar. İslamofobi özellikle Türkiye merkezli olarak alevlendirilmek isteniyor. Bu oyuna karşı hükümetin tedbir alması lazım. Sonra çok geç olur Allah esirgesin.

 

Buse Terim'e Yapılan Hakaretler Çok Çirkin. Kendisi de Çocuğu da Çok Sağlıklı Olur İnşaAllah. 

Milli takım İspanya maçını kaybettiği için çok sinirlenen taraftarlar Fatih Terim’in hamile kızı Buse Terim’in bebeğinin karnında ölmesi için beddua etmişler bir kısmı, Buse Terim’e çok çirkin mesajlar atmışlar. Çok ayıp bu sevgisizlik, bu merhametsizlik, bu şefkatsizlik çok korkunç. O tertemiz bir anne, masum bir anne. Allah sağlık sıhhatli inşaAllah çocuğunu doğurmasını nasip etsin. İnşaAllah çocuğu da çok sağlıklı olur, kendi de çok sağlıklı olur. Allah onu da, Fatih Baba’yı da felaketlerden, acılardan korusun. Fatih Terim’le ne alakası var? Fatih Terim bütün gücüyle gayret eden bir insan. Teşvik eden bir insan, çok disiplinli bir insan, sporcuları her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutmaya özen gösteren bir insan. Ve modern sporun her türlü tekniğini uyguluyor, elinden geleni yapıyor. Ama kaderde o öyle olduğu için bu şekilde olmuş, mağlubiyet olmuş hayır vardır. Şimdi mağlup olur bir daha ki sefere galip olurlar ama böyle bir üslup çok çok çirkin olmuş. Ne Fatih Terim bundan etkilensin, ne kızı etkilensin. Allah hepsine sağlık sıhhat, uzun ömür versin. Kötü söz sahibine aittir, döner sahibine gelir. Onlar gönüllerini Allah’a teslim etmiş insanlar, onların bu konu da bir sıkıntısı, bir elemi olmasın. Allah o sıkıntıyı, o elemi sevgisizlere verir. Yanlış yapıyorlar.

 

Orlando Saldırısının Tek Bir Kişinin Yapabileceği Bir Eylem Olmadığı Anlaşılıyor

Bu Orlando baskınında kullanılan silah, alışılmış bir silah değil. Aktarıldığına göre yaklaşık otuz kere falan şarjör değiştirilmiş. Yani bir fevkaladelik var. Bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Bir de bu kadar mühimmat yaklaşık seksen kilo falan yapıyor. Yani bir kişinin seksen kilo mermiyi içeriye taşıması pek mümkün değil. Şimdi herhalde hopluyordur onlar oradan. Nereden duydun falan gibisinden. Duydum işte. Yaklaşık otuz kere şarjör değiştirilmesi gerekiyor, otuz kere. FBI şu olayı bir açıkça anlatsa ya bize daha rahatlasak, herkes rahatlasa. Konuyu uzatmasınlar. Şimdi biz de bir anda söyleriz, ortalık değişik şekle gelir. Bunu homoseksüel grupla yaptılar. Tek bir kişi değil. Şimdi FBI çıksın, yanlış desin.

Burada amaç bu son olayda Müslümanların üstüne yıkmaktı. Beceremediler. Bundan sonra da, biz burada durduğumuz müddetçe beceremezler. Şimdi bu konuda açıklama bekliyorum, rica ediyoruz. Onlara iki gün müsaade. Rica edelim bize detaylı bir bilgi versinler. Bir de bu Orlando baskınında kurşunları bir incelesinler bakalım. Kaç tane polis kurşunu ölenlerin vücudundan çıkacak? Bir de bunu rica ediyoruz.

Üç saat sürüyor operasyon, adam üç saat kurşun sıkıyor. Binanın önü FBI ajanları, köpekli polisler, özel bomba imha uzmanları, herkes dolu. Hiç kimse müdahale etmiyor. Katliamın bitmesini bekliyorlar. Sonra da polis geliyor, içeriye kurşun yağdırıyor. Geri kalanları da onlar öldürüyorlar. Sabaha doğru beş gibi falan geldi anti-terör elemanları. Dört dakika falan sürdü operasyon. Ama adama seksen kilo mermi yaktırdılar. Amerika’da böyle bir dehşet ve karanlık hakimdir. İngiliz derin devletinin o korkunç ruhu hakimdir. Hukukla bir şey yapamazsın Amerika’da. Bunu sıkıysa soruştur. Ben şimdi üstüne gidiyorum olayın. Bakalım nasıl kapatacaklar, merak ediyorum.

 

İngiliz Derin Devleti Anglosakson Irkı’nın Üstün Olduğuna İnanıyor. Irkçı Düşüncelerini Sağlama Almak İçin de Bütün Dünyada Darwinist Eğitimi Dayatıyor

İngiliz derin devleti, tüm dünya halklarını aşağılık görür genelde. Fransızları kendilerine yakın görürler. Şu anda dünyadaki şeytani olayların başlangıcında hep İngiltere-Fransa bölgesinden başlıyor. Yani Fransa’yı da hep böyle dinsizlik, imansızlık konusunda çok kullanır İngiltere, biliyorsunuz. Bütün dinsiz localar falan hep Fransa’dadır. Yani büyük bölümü dinsiz Fransa localarının, mason localarının. Bir Anglosakson ırkı orada hakim ettiler, İngiltere’de. Ve ona göre de adamlar ayarladılar işte Fransa’da, o bölgede. Hitler’in falan kafayı çizmesinin nedeni de o, Germen ırkını üstün görmesi. Darwinizm’le de bunu pekiştirdiler. O yüzden diyorlar ki; “Türkler çok aşağılık bir ırktır. Biz bunları yok edeceğiz. Bu ırkı yok etmek için de Kürtleri kullanacağız, PKK’yı kullanacağız” diyorlar. Şu anki plan bu. Yani karanlık, delice bir ırkçı kafa geliştirmişler. Bunu da sağlama almak için kendi kafalarınca Darwinist eğitim ortaya koymuşlar. Bütün dünya halklarına Darwinist eğitimi mecbur hale getirmişler. Türkiye dahil bütün dünyada Darwinist eğitim mecbur şu an. Hiçbir hükümet yakasını kurtaramıyor. Anglosakson hakimiyetini vurgulamak için yapılan bir çalışma, Darwinist-materyalist eğitim. Bu acımasız ve sevgisiz dünya politikasının bir bölümü oluyor işte. 

 

(İstanbul Valiliği homoseksüeller tarafından 19 ve 26 Haziran’da Taksim’de düzenlenmek istenen yürüyüşe izin verilmediğini açıkladı.)

Eğer bak biz homoseksüellerle ilgili bu açıklamaları yapmış olmasaydık daha önce olduğu gibi de cayır cayır devam ediyordu. Allah’a çok şükür, Türkiye’de müthiş bir şuurlanma oldu. Bundan sonra bitti bu iş, inşaAllah. Burada artık homoseksüeller borularını öttüremezler. Homoseksüel propagandası yok. Müslüman mahallesinde homoseksüel propagandası, Kuran ahlakına göre bu çirkinliği açıklıyoruz.

 

(Özgür Suriye Ordusu Komutanı Muhammed Ahmet, bugün yaptığı açıklamada; “PYD daha bir buçuk yıl öncesine kadar küçük bir grup iken IŞİD’in Kobani saldırısı sonrası Amerika eliyle düzenli ordu haline getirildi. Esas hedef ise Türkiye sınır hattını kontrol eden uydu bir devlet oluşturmak. Şurası ilginç ki IŞİD’in tüm hareketliliği Amerika üzerinden PYD’ye alan açma amaçlı gerçekleşiyor. Ve sonrasında kurulacak etnik Kürt devletinin alt yapısı oluşturuluyor” dedi.)

Tabii ki. İngiliz derin devletinin 200 yıllık planı bu. Biz kendi sınırlarımız, kendi topraklarımız içinde böyle bir melanete izin vermeyiz. Homoseksüel komünistlerden oluşan, katillerden oluşan, alçak, hırsız takımından oluşan, gaspçılardan oluşan, pislik adamlardan oluşan bir ekip kurdular. Onlarla güya Türk milletine kötülük yapacaklar. Yani isterse bir denesinler. Nasıl cevap alacaklarını görürler.

 

(Seri katil Atalay Filiz; 11 yaşından beri kendisine bazı mesajlar geldiğini ve onun da bu mesajlara uyarak cinayetleri işlediğini söyledi. “Başkası bakınca göremiyor ancak benim tarafımdan görülebiliyor. Bu da gizli bir güçtür” dedi.)

Yalnız bu bir ihtimal deli takılıyor olabilir. Birisi ona akıl vermiştir. Pek makul bir şey değil bu konuşmaları. Yani böyle bir tür deli olsa bu zaten sokakta arkadaşlarına falan da bunu anlatırdı. O kızlara da bunu anlatırdı. Öldürdüklerine de bunu anlatırdı. Hiçbir kimseye bunu anlatmadı. Delide böyle bir şey olmaz. Deli onu herkese anlatır. Yani kuyruğu sıkışınca bu tip konuşma yapıyorsa orada bir samimiyetsizlik vardır. Bir çirkinlik vardır. Benim kanaatim filmlerden şuradan buradan özenmiş, zekasına da güveniyor, aklına da güveniyor. Ruhunda da bir egoistlik bencillik acımasızlık olabilir. Onun gereği olarak bunu yapmıştır yoksa böyle bir kafası olsa bunu mutlaka arkadaşları arasında konuşmuş olması lazım. Böyle bir şey yok bence son derece uyanık, gerektiğinde kendini deli gösteriyor. Öyle gibi bir hava var. Bunu da tasarlamış olabilir. Aklında yoktu herhalde birisi aklına koydu. Hasta olan adam akıl hastası ben şurada konuşayım burada konuşmayayım demez. Kim sorsa söyler. Her yerde konuşur. Yani bir kınanma korkusu olmaz. Dolayısıyla bence oyun oynuyor gibi geliyor. Ama tabii adli tıp çok daha iyi bilir. Doktorlar daha iyi bilir, dikkatli incelenmesi lazım.

 

Avrupa Birliği Sevgi Temeline Dayalı Olmadığı İçin Mutlaka Dağılır

Eninde sonunda Avrupa Birliği’nden çıkar İngiltere. Avrupa Birliği de dağılır söyleyeyim. Çünkü sevgi yok, adam niye birleşsin? Avrupa Birliği’nin sebebi sevgi olması lazım. Sevgi olmayınca adam birleşse ne olur birleşmese ne olur? Türklerin gelmemesini istememeleri de Türklerin sevgi dolu olmadığına inanıyorlar, kendileri de sevgi dolu değiller. Kendileri de sevgiden nasibini almamış insanlar. Ne işi var diyorlar yani egoistçe yaklaşıyorlar. Dolayısıyla son derece mantıksız görüyorlar. Bizim keyfimizi bozar bu adamlar gelmesinler diyorlar bu kadar basit. Ama Türkiye çok kaliteye önem verse, yüksek bir medeniyet düzeyini hedeflerse, Avrupai medeniyet anlayışını çok daha üstüne çıkacak güzel bir amacı olursa Avrupa’ya çok güzel örnek olur. Sevgi öğretmeni olur Türkiye. Ve Avrupa’yı da dünyayı da bağrına basar o zaman. Onlar kendileri gelirler. Ama şu durumda Türkiye’yi asla almazlar. Kendileri de parçalanırlar. Muazzam bir sevgisizlik Darwinist materyalist kafa ve homoseksüel mantığı Avrupa’yı kasıp kavuruyor.  Ve Rumilik adı altında da dinsiz bir felsefe inanç özellikle ateistler arasında süratle yayılıyor. Tehlikeyi sürekli anlatıyoruz. İlgili birimlere bildiriyoruz. Umarız yakın zamanda uyanırlar, fark ederler gerekli tedbirleri alırlar.

 

Türk Gençliği Tutucu, Gelenekçi Ortodoks Bazı Müslümanların Yaptığı Provokasyona Hiç İtibar Etmesin. 28 Şubat Öncesi Bir Oyun Oynanıyor. Gençleri Kızdırıp Sokağa Dökmeye Çalışıyorlar.

Bizim gençlerimiz bayağı aklı başındalar. Ben her gün sokakta bakıyorum nur gibi yüzleri. Gayet modernler. Bu gençliği hiçbir şekilde devirip yıkamazlar. Unutsunlar, hiçbirini de bağnaz yapamazlar. Geçmiş o artık. Hepsi modern İslam anlayışını savunuyorlar. Baktım hemen hemen tamamı oruç tutuyor. Ama genç kızların büyük bölümü mini şortla geziyorlar sokakta. Gayet güzel nur gibi genç kızlar, delikanlılar da nur gibiler. Gayet efendiler lafları sözleri, konuşmaları her şeyleri kontrollü, nezaketli bağnazlığa karşı kaleler. Gönülleri çok rahat olsun.

Bu namaz kılmayan hayvandır sözü, bunların böyle çok garip bir dünyaları var. Gençler bu adamlarla hiç muhatap olmasınlar, kâle de almasınlar, bunlara sadece acısınlar. Bunlar böyle toplum dışı kalmış, şefkat duyacağımız, acıyacağımız insanlar, çok çok bilgisizler. Gelenekçi Ortodoks sistem içerisinde ezim ezim ezilmiş insanlar, yavaş yavaş bunlar düzelirler hiç telaş etmeye gerek yok. Bir de bunların öyle ne bir sosyal gücü var, ne sayısal gücü var, ne başka tür bir gücü var hiç kâle almaya gerek yok. Dolayısıyla provoke olmak için de bir sebep yok normal hayatlarına devam etsinler. İslam’a dayalı Kuran ahlakını çok güzel yaşıyor gençler, gayet güzel pırıl pırıllar. Bu bağnazları hayret, biraz da şaşkınlıkla izliyorlar. Bağnaz da demeyelim de bilgisizleri diyelim çünkü acıyorum ben bunlara böyle demek de doğru değil.

 

(Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ülkenin iftar veren ilk başbakanı oldu. Turnbull’un Sidney’de başbakanlık konutu Kirribilli House'da verdiği iftar yemeğine Müslümanların yanı sıra farklı inançlılardan davetliler de katıldı.)

İşte bizim Müslümanlar bu kültürü bir türlü alamıyor. Bak Hristiyan olduğu halde o onları iftara çağırıyor. Ama bir Hristiyan’ı iftara çağırmıyorlar. Bir Musevi’yi çağırmıyorlar. Ayette “sizin yemeğiniz onlara helal” diyor Allah. “Yemeğinizden yedirin” diyor. Nasıl anlamazsınız bunu?

 

(Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Hava Gazı Fabrikası’nda şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar yemeğine katıldı. CHP lideri “Şehit ailelerimize şükran duyuyoruz. Şehitlerimiz vatan ve bayrakları için çocukları için canlarını feda ettiler. Kimi kolunu kimi bacağını kimi gözünü feda etti. Biz onları saygı ve sevgiyle anmalıyız. Hepimiz bu toprakların insanıyız. Hepimiz aynı bayrağın altında aynı havayı teneffüs ediyoruz. Sizlerle beraber olmak benim için gurur vesilesidir” dedi.)

Çok güzel olmuş. İyi oldu aleyhindeki o dedikoduları izale edecek peş peşe açıklamalar yaptı. Akıllıca oldu hareketleri. Bizim de elimizi güçlendirmiş oldu. İyi oldu bu üslup. Çünkü nur gibi insan. Sanki PKK yanlısıymış gibi gösteriyorlar. PKK’yı destekliyormuş gibi gösteriyorlar. PKK’dan nefret ettiğini işte açık açık anlatıyor. Bir daha herhalde o tarz konuşanlar daha usturuplu olurlar.

2016-07-03 05:03:41

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."