Sayın Adnan Oktar'ın 6 Eylül 2016 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 6 Eylül 2016

 

(Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin Vukuf bölgesinde IŞİD tarafından iki tanka saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda iki asker şehit oldu, beş asker ise yaralandı.)

IŞİD saldırı yapmaz. PKK yapıyordur. IŞİD o bölgeden hiç savaşsız çekildi. Ben “zaten IŞİD bizimle savaşmaya meraklı değil” dedim. Yani Türkiye’ye yönelik bir amacı yok, gayreti de yok. O bölgeden tamamen savaşsız çekildi. Hatta Amerika da açılama yaptı. “Biz şaşırdık” dediler. “Bu nasıl oluyor. Türkiye’nin gireceğini anlayınca hepsi çekildi” dediler. Bu bilinen bir şey. IŞİD, Türk tankına saldırmıyor; PKK, bunu yapan PKK. Dolayısıyla bizi Müslümanlarla çatıştırmak istiyorlar.

Şimdi, tarikat ve cemaatlere de yöneldiler görüyorsunuz. İşte şeffaflaştırma; halbuki Soros’un düşüncesidir bu. Açık toplum projesi vardır onun, ünlü. Çok eski bir proje. İngiliz derin devletinin projesidir, yani her şeyin görülmesi. Çünkü diyorlar; “Bunlar bizim tebaamızsa, bunlar bize ait insanlarsa biz bunların her şeyini göreceğiz. Bunlar bizim avucumuzun içinde olacak” diyorlar. İngiliz derin devletinin görüşü bu. Yani açık toplumdan kasıt: ‘Efendiler insanlarını şeffaf şekilde görmeli.’ İdeolojinin kökeni esası budur. Şimdi tarikat ve cemaatleri yok etmeye yönelik bir kafaları var. Onun için Tayyip Hoca’yı oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. Tayyip Hoca öyle bir oyuna gelmez. Sağlam delikanlıdır. Bir de IŞİD, El Kaide ve Taliban’la Türkiye’yi savaştırıp Türk askerini helak etmek istiyorlar. Ve IŞİD, Taliban, Kaide adı altında da Müslümanları helak etmek istiyorlar. Birbirine kırdırıp ondan sonra bölgeye hakim olmak istiyorlar. Bakın, dikkat edin PKK’ya yönelik bir operasyon yok; yaptırmıyor Amerika. İngiltere yaptırmıyor. “Bunlar bizim korumamızda” diyorlar. Zaten PKK’nın şu an dokuz yüz kilometrelik alanda hakimiyeti var, yaklaşık dokuz yüz kilometre.

 

Tarikat Ve Cemaatlerin Şeffaflaştırılması Söylemi Açık Toplum Olarak Da İfade Edilen Soros Mantığıdır, Asıl Amaç Müslümanlara Baskıdır

Mesela bak, CNN’de az önce Ahmet Hakan, “Cemaatler, tarikatlar şeffaflaşsın” diyor. Bu, George Soros’un açık toplum modelinin bir uygulaması. İngiliz derin devleti tarafından ortaya atılan bir fikirdir bu. Efendiler ve insanlar, kendilerine zaten “Lord” demek “Allah’ız biz” diyorlar. İngiliz derin devleti mensupları kendilerine “lord” diyorlar. “Lordum” diye hitap ediyorlar, yani “Allah’ım” diye haşa birbirlerine hitap ediyorlar. Aslında efendiler ve uşaklar şeklinde onların asıl şeyi de fakat konuşmalarında böyle diyorlar. “Efendiler ve insanlar vardır. İnsanları bizim görmemiz lazım” diyorlar. Yani “avucumuzun içindeyse, bize ait iseler, bizim kontrolümüzde ve ne yaptıklarını bildiğimiz bir hayat modeliyle yaşamaları gerekir. Kapalı, görmediğimiz hiçbir yer olmaması lazım” diyorlar. Yani “komünal dünya modelinde biz bunu istiyoruz” diyorlar. Şimdi buradakiler ne diyor? “Açık toplum modeli” diyor. Yani şeffaf, aslında kelimenin doğrusu budur. Açık toplum modelidir. George Soros’un vakfı Türkiye’de faaliyet yapıyor. O vakfın çizgisinde İngilizler bu şekilde bir yönlendirmeye başladılar. Gerçek ismini kullanmıyorlar hemen insanlar uyanır diye. Açık toplum modelidir. Bak, George Soros’un ortaya koyduğu fikrini, İngiliz derin devletinin verdiği bir uygulama. Bütün İslam aleminin bu şekilde olmasını istiyorlar. Yani “madem bunlar bizim insanlarımız, madem biz bunların efendileriyiz, biz bunları göreceğiz” diyorlar “ne yaptıklarını ne ettiklerini. İstediğimizde ezeceğiz, fakat en önemli şey bunların bir araya gelmemesi” diyor. Yani açık toplum modelindeki ana gaye Müslümanların bir araya gelmemesidir. Çok küçük parçalara ayrılmasıdır. Büyük Ortadoğu Projesi de yine aynı şekilde İngiliz derin devletinin projesidir. İslam ülkelerinin çok küçük parçalara ayrılıp kolay idare edilebilmesidir. Ve açık toplum modeline dönüştürülmeleridir. Mesela Ankara çevresinde bir devlet oluşturuluyor, küçük Türk devleti oluşturuluyor. Her şey açık oluyor. Yani İngiliz derin devleti mensupları mesela oranın meclisinin içine rahatça girebiliyorlar, toplantıların hepsine katılabiliyorlar. Yani hatta adamın evine dahi giriyor istediği an, her şeyi biliyor. Telefonlarını dinliyor. Nereye gittiğini izliyor. Bunun için de küçük toplum olması gerekiyor. Açık toplum modeli, küçük toplum modeli. Büyük Orta Doğu Projesi’nin en büyük amacı budur. Tayyip Hocam’ın cemaatlere yönelik açık toplum modelini reddetmesi gecikti. Yani şeffaflaştırma tabir ediliyor. Şeffaf bunların koyduğu isim. Yani Türkiye’de koydular o ismi; öyle değil. Açık toplum modelidir. Fikir babası George Soros’tur. George Soros’u da İngilizler yönlendirmiştir, İngiliz derin devleti.

 

Açık Toplum Modelinin Ve Büyük Ortadoğu Projesi’nin Amacı Mehdiyet'i Ortadan Kaldırmaktır

Mehdiyet, İngiliz derin devletinin en çekindiği olay. Firavunlar, Nemrutlar hep Mehdiyet'ten çekinmişlerdir ve bütün güçleriyle ona karşı mücadele etmişlerdir. Açık toplum modelinin amacı Mehdiyet'i ortadan kaldırmaktır. Büyük Ortadoğu Projesi’nin amacı da yine Mehdiyet'i ortadan kaldırmaktır. Yani İslam alemini küçük küçük parçalara ayırarak, şeffaflaştırarak veyahut onların kendi tabiriyle açık toplum modeline sokarak Mehdiyet'i adeta imkansız hale getirmek kendi kafalarına göre. Yani Allah'a karşı bir savaş vereceklerini düşünüyorlar. Bu mümkün değil. Mehdiyet galip gelecek. İsa Mesih (as) galip gelecek. Bu İngiliz derin devletinin projesi de tam anlamıyla çökmüş olacak. İngiliz derin devleti zaten deccaliyetin ta kendisidir. Deccal zahir olmuştur, zuhur etmiştir. Mehdi (as) de zuhur etmiştir. İsa Mesih (as) de gelmiştir. Şu an gizlendiğini düşünüyorum. Bizler de, ben de Mehdi (as) talebesiyiz. Ben görmediğim halde Mehdi (as)'ye talebelik ediyorum. Mehdi (as)'nin en fazla olsa olsa hizmetçisi olabilirim. Çünkü cahil bir insanım. Eçhel'ü cahil denen bir insanım. Gelecek olan Mehdi (as) çok büyük alim olacak, en büyük müceddid ve müçtehid olacak. Bizler onların, ben de sizler de talebesinin talebesi olabilirsek bize ne mutlu.

 

İdeali, Ülküsü, Fikri Olmayan Subaylar Olsun Demek Doğru Bir Mantık Değildir. İdeali Olmayan Güçlü Olamaz

Diyorlar ki, "Orduda tarikatlarla, cemaatlerle bağlantılı subay olmasın." Ne demek istiyorsun? "Fikri olan subay olmasın." Kardeşim, fikirsiz subay olduğunda fikri olan subaylar birleşir fikirsizleri darbeyle kontrol altına alır. Fikirsiz subay olur mu? Fikri olması lazım subayın. İdeolojisi olacak, ülküsü olacak. Ne demek fikirsiz subay?

 

Ayet Açıklamaları

Şeytandan Allah'a sığınırım Neml Suresi 48,  "Ve kane fi el medineti tisatü rahtın yufsidune fil ardı ve la yüslihune" "Şehirde dokuzlu bir çete vardı," diyor Medine’de. Yani neresi Medine? İstanbul. İstanbul’a işaret ediyor Medine. Büyük bir şehir, dokuz çete. Dokuz kişilik değil, yanlış biliniyor. Tek çete değil. "Dokuz ayrı çete vardı" diyor. Dokuz ayrı çete. “Yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik-düzenlik bırakmıyorlardı.” [Neml Suresi, 48] Terör estiriyorlardı. İstanbul'da işte bu fesadı çıkaranlar da bunlar. Kuran'ın işaret ettiği bu çete.

Kaf Suresi 45, şeytandan Allah'ıma sığınırım, “Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz.” Yani birisi abuk sabuk konuştuğunda yahut düzgün konuştuğunda onu Allah yaratır. Mesela binlerce bize yazı geliyor, hepsini Allah yaratır. “Sen onların üzerinde bir zorba değilsin;” -baskıcı, onları döven söven, onları zorla yönlendiren, asan kesen değilsin- “şu halde, Benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver.” [Kaf Suresi, 45] Sadece öğüt ver. Bunun dışında baskı yok diyor Allah. Demokrasiyle ilgili bir ayettir bu, Kuran ayetidir. "Zorba ve baskıcı değilsin" diyor. "Herhangi bir şekilde baskı yapamazsın. Sadece Kuran'la öğüt verebilirsin." diyor Allah. Açık ayet.

Mesela bak diyor ki ayette Hud Suresi 28, “Dedi ki: 'Ey Kavmim, görüşünüz nedir söyleyin? Eğer ben Rabbimden apaçık bir belge üzerinde isem ve Rabbim bana kendi katından bir rahmet vermiş de (bu,) sizin gözlerinizden saklı tutulmuşsa? Siz bunu istemiyorken biz sizi buna zorlayacak mıyız?'” bu ne? Bu da demokrasi ayeti işte. Hud Suresi 28. Allah bir rahmet vermiş Allah sizin gözünüzden saklı tutmuş ama bunu göremiyorsunuz diye ben sizi zorlamam diyor. Yani fikre saygı duyarım anlamına geliyor.

 

Caminin Önünde Ayakkabısını Bırakan Herkes İçeri Girebiliyor, Ama Chatham House'a Gidip Herkes Giremiyor. Müslümanlar Zaten Şeffaf

İngiliz derin devleti, MI6, CIA, Soros Vakfı, Chatham House bunlar şeffaflaşsın. Tarikatın neyini şeffaflaştıracaksın? Adam zaten ortada. Camiye geliyor toplu herkes giriyor. Ayakkabısını kapıya bırakan içeriye giriyor. Ama sen Chatham House’a ayakkabını kapıya bırakıp giremiyorsun. İngiliz derin devletinin toplantılarına giremiyorsun sorun burada. Ve İslam alemini paramparça yapma küçük parçalara ayırma ve onları kavanoza koyma yani cam fanusun içine koyup seyretme. Burada İslam’ı yok etme düşüncesi var. İyi niyetle değil. Bir de Müslüman niye gizli iş çeviriyor yani niye buna kafayı taktın? Niye Müslümana güvenmiyorsun? Chatham House’a güveniyorsun, İngiliz derin devletine güveniyorsun, MI6’e güveniyorsun, CIA’e güveniyorsun, Fransız gizli servisine güveniyorsun, Fransız derin devletine güveniyorsun onun için demiyorum da bu arkadaş için demiyorum genel anlamda bu kafada olanlar için diyorum. Ama bir avuç Müslümana güvenmiyorsun. Üstelik de şeffaf. Biz mesela İskender Paşa cemaatinin toplantı yaptığı İskender Paşa Camisi’ne gittik. Her yer şeffaf her yere girdik. Şeyh Efendi’nin yanına kadar da geldik, konuştuk. Camiye de girdik. Yemekhanesine de indik. Kitap okunan yere de girdik.  Ben orada gizli bir yer bulamadım. Gizli toplantı yapılan bir yer de bulamadım. Vakıflar zaten Vakıflar Müdürlüğü’ne bağlı. Para yatıran para çeken hepsi kayıt altında, makbuzlu falan.  Bütün bu tarikatların paraları var. Vakıfları hepsi murakıp kontrolünde devlet kontrolünde zaten. On lira bile yatsa makbuzu var. Paranın nereye yattığının makbuzu var. Zorun ne o zaman? Neyi merak ediyorsun? Adamın neyini görmek istiyorsun daha detay yani? Görmediğin ne kalmış? Ama İngiliz derin devletinin toplantılarına giremiyorsun sen. Chatham House’un toplantılarına giremiyorsun. Quilliam Vakfı'nın toplantılarına giremezsin. MI6’in şubelerine giremezsin. Her yerde şubeleri var. Binlerce şubesi var MI6’in. CIA’in binlerce dünyada şubesi var. Hiçbirine giremezsin. Bunlarda sen şeffaflık istemiyorsun da açık toplum istemiyorsun da gariban Müslümanlardan niye istiyorsun?

 

Hadis Açıklaması

“Mehdi’nin gökyüzünde ve yeryüzünde gerçekleştirecek parlak bazı alametleri vardır, bunlardan beş tanesi; yere batma, ateş, silinme, sarsıntı bir de depremdir ki Rabb’inin kitabında Mehdiyet’e ihanet edilince Allah bazı Türk beldelerini depremle yıkar.” (Kitabü’l Cifr İmam-ı Ali, s.350) diyor. Hazreti Ali (ra) söylüyor. Demek ki Allah esirgesin Mehdi (as)’ye de ileride tavırları gösterecekler belki de, Allah büyük depremlerle karşılık verecek, ona işaret ediyor. Belki İngiliz derin devletini bin pişman edecek olaylar olacak, belki İngiltere’de büyük bir deprem olacak, bilmiyorum yani. İngiliz derin devletinin azgınlığına son verecek bir olay da olabilir bu, ona işareten böyle bir hadis Peygamberimiz (sav)’den zuhur etmiş olabilir. “Sarsıntı bir de depremdir ki Rabbin kitabında Mehdi’ye ihanet edilince Allah bazı Türk beldelerini depremle yıkar” diyor. Nerede? Kitabü’l Cifr İmamı Ali s.350. Tabii orada şehit olanlar olur, gazi olanlar olur onlar kendi sevabını alır ama 1400 yıllık bir kitap, Kitabü’l Cifr ta Hazreti Ali (as) kendi zamanında kaleme almış, Şii kardeşlerimizce saklanmış bir kitap.

 

Sevgisizlik Her Türlü Hastalığa Zemin Hazırlar. Beden Sevgisizlikten Çöker

Böyle sevgisiz insanlar çok kısa sürede çöküyorlar. Yüzlerinde soğuk ürkütücü bir ifade oluyor ve kimse sevmiyor böyle insanları. Çok acı bir olay bu. Belanın içine niye giriyorsunuz? Sağlığınızı bozuyor, ruh sağlığınız bozuluyor, beden sağlığınız bozuluyor, gülemiyorsunuz, eğlenemiyorsunuz yazık günah değil mi? İmanla Kuran’la güzel, aklı başında huzurla yaşasanıza, bakar bakmaz yüzlerinden anlaşılıyor.  

 

Siyasi Partide, Futbol Takımlarında, İş Yerlerinde İnsanlar Topluluk, Cemaat Halinde Yaşıyor, Bir Öndere Sevgi Duyuyorlar, Bu Engellenemez

Kuran baştan sona kadar hep cemaatlere yöneliktir. İslam cemaat halinde yaşanır. İslam cemaat dinidir. Tek tek nerede görülmüş o? Hangi ayette nerede görülmüş? Binlerce ayet hep cemaate yönelik açıklamadır. 60 darbesini Atatürkçü subaylar yaptı, kendi kafalarına göre güya Atatürkçüydüler ve milleti inim inim inlettiler. Menderes’i astılar, dehşet saçtılar. Bu Atatürkçülük müydü? Hepsi Atatürkçü olduğunu iddia ediyordu, tamamı. Ne alakası var Atatürkçülükle? Atatürkçülük demek; makul, mantıklı, tutarlı insan demektir. Adam Atatürkçülük adı altında Batı Çalışma Grubunu kurdu mahvetti insanları. Bunlar Atatürkçü değil miydi? Darbeyi de bahane edip Müslümanlara saldırmaya kalkmak yahut cemaatlere tarikatlara yönelik tavır göstermek veyahut işte yok şeffaflık falan. CHP’de insanlar Sayın Kılıçdaroğlu’nu mürşit gibi görüyor bunda şaşacak bir şey yok. Bir Müslüman’ın sevdiği bir insan olabilir, bir mürşidi olabilir. Sen istediğin kadar biat etme de, istediğin kadar propagandasını yap, insanlar sever sevdiklerini yani bir ailede mesela ailenin babası oluyor, babaya insanlar bağlanıyorlar biat ediyorlar bir anlamda. Fenerbahçe kulübü oluyor mesela kulüp başkanına insanlar çok sevgi duyuyor değil mi? Ona karşı ciddi bir hürmet oluyor, bir camia oluyor o, bir topluluk olmuş oluyor artık o. Camia, Fenerbahçe Camiası diyorsun. Beşiktaş Camiası diyorsun, Galatasaray Camiası diyorsun bir camia oluyor o, başında da bir insan oluyor. Bu insanlar birbirlerini seviyorlar, toplu hareket ediyorlar, yemek verdiklerinde bir arada yemek yiyorlar, birlikte slogan atıyorlar, birlikte aynı yere gidip topluca maç seyrediyorlar dolayısıyla insanlar topluluklar ve cemaatler halinde yaşarlar. Her zaman da bu böyle olmuştur. Kuran’da da topluluk ve cemaat halinde yaşanacağını söylüyor Allah.

 

Halkın Üzerine Zırh Delici Mermilerle Ateş Açılması Gladio Eğitiminden Geçmiş Profesyonel Katillerin İşidir

Helikopterden zırh delici mermiyle vatandaşlara ateş açıyor. Bu, gladyonun eğitimini alan, derin devlet mensuplarının yapabileceği bir şeydir. Eğitim almadan bunu yapamaz. Çünkü gladyo mensupları göz kırpmadan adam öldüren insanlar. Bunlar özel eğitimle böyle hale geliyorlar. Yani mesela bu Hrant Dink cinayetinde falan da gazetelerde, televizyonlarda yayınlanıyor. Gladyonun adamları var, görülüyor. Bunlar profesyonel katiller. Yani cinayet işlemek için özel eğitilmiş insanlar. Bir de cinayet işlediklerinde bunlarda en ufak bir kıpırtı olmuyor. Özel eğitim aldıkları için. Yani normal bir insan kazara bile bir insanı yaralasa kendine gelemiyor. Yani şoka giriyor. Değil ki bilerek ve isteyerek cinayet, Allah vermesin. Ama bunlar cinayet işledikten sonra ıslık çalarak, şarkı söyleyerek gidip lokantada yemek yiyor. Mesela elinin kanını yıkıyor ondan sonra üstünü-başını da düzeltiyor, diskoda gidip eğleniyor adam. Ruh hastası, manyak bunlar. Dolayısıyla Fethullah Gülen örgütünün tabii ki bu işin içinde olduğu anlaşılıyor, görülüyor. Fethullah Gülen’i seven, destekleyen kişilerin bu işte kullanıldığı açık görülüyor. Ama gladyonun kafası olmadan bunun yapılması mümkün değil. Gladyo daha önce de yapmıştı. 60’ta da yapmıştı, 1960’ta. 12 Mart’ta da yaptı aynı şekilde 12 Eylül’de de yaptı. Alışık olduğu, bildiği, tecrübeli olduğu bir konu şaşırılacak bir olay yok. Güney Amerika ülkelerinde de sık sık gladyonun darbeleri olur. Komünist ülkelerde özellikle askeri yapı içerisinde gladyo gelişiyor. Genellikle en büyük yapılanmasına askeri sistem içerisinde polis içerisinde yapar, gladyo. Profesyonel katillerden oluşuyor. Bunlara tabii maaş veriyorlar, para veriyorlar, tehdit de var, şu var bu var. Gladyonun kendine ait yöntemleri var. Bunlara yemin ettiriyorlar, gladyoya girerken. Korkutuyorlar ve gladyonun emrinde oluyorlar. Kimi zaman adı Ergenekon olur, kimi zaman Fethullah Gülen hareketi olur, bilmem ne çeşitli isimler altında gladyo yapılanır. İsmi değişir zaman zaman ama gladyonun ana yapısı değişmez. Gladyo da İngiliz derin devletine bağlıdır. İngiliz derin devletinin profesyonel katillerine gladyo denir. O gladyatörden kaynaklanıyor. Hatta derin devlet mensupları birbirlerine şövalye derler. Adam öldüren, adam öldürmeye hazır anlamında.

 

Abdülhamid Döneminde Hüseyin El Cisr'e Evrimi Savunan, Haşa Allah Yaratmadı Diyen Risale Yazdırılıyor Ve 20 Bin Adet Dağıttırılıyor

Abdülhamid döneminde Hüseyin El-Cisri’ye, Abdülhamid kitap yazdırıyor, “Darwinizm’in ne olduğunu anlat” diyor. “İnsanları Allah yaratmadı” diyor, haşa. “Peygamberler de doğru söylemedi” diyor bu kitapta. “İnsanlar tesadüfler sonucu, tamamen tesadüflerin hareket etmesiyle, oynamasıyla, kımıldamasıyla bu olaylar oldu” diyor. Yani “İnsanlar, bitkiler, hayvanlar bu şekilde oldu” diyor. 20 bin adet bastırılıyor. “Allah, Kitap yok” diyor, haşa. “Din, iman, peygamberler hiçbiri doğru söylemedi” diyor. Bu tarz bir kitap bastırılıyor Abdülhamid döneminde devlet eliyle. Abdülhamid’ in talimatıyla. 20 bin adet bastırılıyor, Osmanlı’da ne kadar devlet yöneticisi, önemli kilit noktada adam varsa hepsine dağıtılıyor ve devlet toptan imanını kaybediyor. Osmanlı Devleti’nin imanını çökertiyorlar, Abdülhamid döneminde. Bizzat Abdülhamid’in talimatıyla. Galata’da her yerde mason locaları açılıyor Abdülhamid döneminde. Sonra da hareket ordusu geliyor, “hareket ordusunun içinde Hızır vardı onun için sesimi çıkartmadım” diyor. Devleti, hükümeti teslim ediyor. Ben bu konunun ne olduğunu biliyorum da şu an anlatmak istemiyorum.

2016-09-18 15:05:55

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."