Sayın Adnan Oktar'ın 27 Kasım 2016 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 27 Kasım 2016

 

İsrail'de Yangınlar Olması Mutlu Olunacak Bir Durum Değildir. Böyle Bir Şeyi Teşvik Etmek De Normal Değil. İngiliz Derin Devletinin Oyunu Var

İngiliz derin devletinin İsrail’e bir oyunu. Bu Amerika’daki değişiklik İngiliz derin devletini çileden çıkarttı. Yeni gelen hükümet İsrail’i destekliyor. Sen misin İsrail’e destek veren? İngiliz derin devleti daha önce de yaptığı kepazeliklerin bir sunturlusunu daha yaptı. Yakmaya yıkmaya zaten onlar alışıklar ve tecrübeliler. Bu çok organize çalışma gerektiren, büyük plan gerektiren, teknik çalışma gerektiren bir şey. Bunu herhangi bir grubun Filistin’deki yahut İsrail’deki herhangi bir grubun yapması mümkün değil. Bütün İsrail çapında organize, planlı, çok detaylı bir çalışma yapılmış yangın için. Hatta rüzgarın yönü bile belirlenerek yapılmış. Bu İngiliz derin devletinin klasik bir eylemi. Bunun üstüne gidilmesi lazım. İngiliz derin devletine İsrail’in tavır alması gerekiyor. Yani deccaliyet İsrail’i şu an yakıyor. İsrail’in dindar olması İngiliz derin devletinin rahatsız olduğu bir konu.

Bu tip geniş çaplı şaşırtıcı organizasyonlar, İngiliz derin devletinin geniş çaplı casuslarını kullanmasıyla oluyor. Kendi elemanlarını kullanmasıyla oluyor. Çok profesyonel bir çalışma. Yani bu kadar geniş alanda bu kadar kusursuz yangın çalışması çok çok zor bir şey. Bunu diğer ülkelerde de deneyebilirler. Türkiye’de de deneyebilirler. Çok dikkatli olunması lazım.

 

Deccaliyet Hep İntikam Duygusuyla Hareket Eder. Hadislerde Deccalın Yanında Ateş Bulunduğuna Dikkat Çekilir. Yangınlar Çıkarmak Deccaliyet Eylemidir

“Deccal yanında bir su ve bir de ateş olduğu halde ortaya çıkacak. Bazıları onun yanındaki gördüğü suyu gerçekte su olmayıp yakıcı ateştir, bazıları onun yanında gördüğü ateşi de gerçekten ateş olmayıp soğuk tatlı bir sudur. Sizden deccala kim yetişirse ateş olarak gördüğü tarafta bulunsun. Zira o tatlı içimi güzel bir sudur.” Yani İslam’ı da ateş gibi gösterecek. İmanı ateş gibi gösterecek. Darwinizm’i, Rumiliği su gibi gösterecek. Allahsızlığı, homoseksüelliği su gibi gösterecek. Helalleri de ateş gibi gösterecek, cehennem gibi gösterecek. Hadisin müteşabih olduğu anlaşılıyor burada. Ama diğer hadislerde bak “deccalın beraberinde çorbadan bir dağ, soğumayan sıcak et akan bir nehir, yemyeşil bahçelerden oluşan orman, duman ve ateş dağı mevcuttur.” Yani ormanı gerektiğinde yaktığını hadisten anlıyoruz. “Yemyeşil bahçelerden oluşan orman” ve devamında ne diyor bak “duman ve ateş dağı mevcuttur.” Her yeri kundaklayarak eskiden beri İngiliz derin devleti etrafı böyle hercümerç eder. Ya havadan bombalatır, ya karadan bombalatır, ya teröristlerle bunu yapar.

 

Sayın Adnan Oktar’ın “Münafıklar” İle İlgili Açıklamaları

Münafıklar, Müslümanların sakinliğinden, lakaytlığından bazen, bazen gafletinden, bazen iyi niyetinden istifade ederek, bazen dikkatlerinin dağılmış olmasından istifade ederek ani baskın yaparlar. Kuran’da Allah buna dikkat çekmiştir. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Küfredenler, size apansız bir baskın yapabilmek için, sizin silahlarınızdan ve emtianız (erzak ve mühimmatınız)dan ayrılmış olmanızı isterler.” [Nisa Suresi, 102]  Yani silahlarınızdan ayrı olmanızı. Ama bak orada mühim bir açıklama var “ani baskın.” Münafık, ne zaman baskın yapacağı belli olmaz. Yani Müslümanı o kendince gafil avlamak ister. Ve onun göremedikleri olduğunu düşünür münafık, onları yakalamak ister. Mesela evlere arkadan giriyor münafıklar o devirde. Aniden. Mesela kapıdan çıkıyor gidiyor, sen gitti zannediyorsun birden arkadan dönüp arka pencereden giriyor içeriye. Acaba Müslümanların gizli bir yönü var mı? Onun göremediği bir yönü var mı? Bilemediği bir yönü var mı? Münafık bu konuda çok hassastır. Peygamber Efendimiz (sav) zamanında da, geçmiş peygamberler zamanında da yaptıkları yöntem budur. Çıkmış gibi yapar aniden geri döner birden. Yani acaba ondan gizlenmiş, onun göremediği, onun menfaatine uygun bir şey var mı? Bir de Müslümanların aleyhine elde edebileceği bir şey var mı? Müslüman boş bulunup onun görmesini istemediği yahut başkasının görmesini istemediği bir şeyi ani görmek ve yakalamak ister münafık. Yani onun stilidir. Yani şaşırtmaca vermek ister münafık.

Peygamber (sav) eşlerini de böyle sık sık görmeye geliyorlardı münafıklar. Acaba onların aleyhine bir şey konuşabilirler mi, fitne çıkarabilirler mi? Gizlice Peygamber (sav)’in evine giriyorlar, kalkmıyorlar da gözlem yapıyorlar orada. Yani uzun süreli gözlem yapmak istiyorlar uzun kalmak istiyorlar Peygamber (sav)’in evinde münafıklar. Amaç; Peygamber (sav)’in belki ağzından bir şey kaçar, belki hanımlarının ağzından bir şey kaçar küfre o haberi yetiştirebilsin. Onun için Allah “yemeği yedikten sonra kalkın gidin” diyor. Çünkü gitmiyor adam yemeğini yemiş sürekli gözlüyor bakıyor. Sürekli izlemede. Bu bir yöntem. Yahut kapıdan çıktıktan sonra aniden arka kapıdan, arka pencereden giriyor. Onun görmediği bir şey var mı? Müslümanların bir sırrı var mı? Yakalayacak ki küfre onu bildirsin.

Nisa Suresi, 141 Onlar sizi gözetleyip-duruyorlar. Size Allah'tan bir fetih (zafer ve ganimet) gelirse:” bir nimet gelirse “"Sizinle birlikte değil miydik?" derler. Ama kafirlere bir pay düşerse: "Size üstünlük sağlamadık mı, mü'minlerden size (gelecek tehlikeleri) önlemedik mi?" bak bu sefer de kafirlere biz sizinle beraberdik diyorlar, hem müminlere sizinle beraberdik diyorlar. Durum değişince de bu sefer kafirlere sizinle beraberdik diyorlar yani kimden menfaat gelirse o tarafa dönüyorlar. “Allah, kıyamet günü aranızda hükmedecektir. Allah, kafirlere mü'minlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez.” Allah münafıkların aklını kapanmış olarak yaratıyor. Münafık küçük bir kobay gibidir. Küçük bir domuz yavrusu gibi o kutunun içinde döner dolaşır o. O küçük kutusunun içinde dönüp dolaşır. Ahmaktır, Allah’a güç yetirebileceğini zanneder. İslam’a zarar vereceğini zanneder, sürekli rezil kepaze olur münafık. Müthiş ahmaktır, tahmin tahayyül edemeyeceğiniz derecede ahmaktır. Böyle kudurmuş domuz gibi o kutusunun içinde döner durur.

Münafık her şeyin gizlisinden zevk alır. Meşru rahat, huzurlu bir hayat yaşamaktansa böyle hainlik, pislik, alçaklık, ahlaksızlık, üçkağıtçılık, namussuzluk böyle köprü altı çakalı karakteri vardır. Meşru hayat onu çok sıkar münafığı. İllaki  ahlaksızlık yapacak. Onun için de köpek gibi ömrü sürünmekle geçer münafığın. Bütün ömrü. Bak İngiliz derin devleti uşaklarına bakın bütün ömrü sürünmekle geçmiştir bu alçakların. Hep böyle pislik, hep gerilim, hep işte istihbarat peşinde koşmak. İngiliz derin devletine yalakalık yapmak. Ve sonunda da onlar onu öldürüyorlar yani bu adamlar hep öldürmüşler kendi ajanlarını.

Münafık iyilikten anlamaz, güzellikten anlamaz. Sürekli pislik peşindedir ahlaksızlık peşindedir. Mesela hükümet hiç ummuyordu dediler ki alnı secdeye değen adamdan zarar gelmez falan. Şok oldular, acayip hayretler içinde kaldılar.  

Ali İmran Suresi 118’de Cenab-ı Allah, “Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor.” Bak “sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor.” Bu müminin kafasının açık olmasını sağlar işte, yoksa öbür türlü meskenet gelir. Bu kötülük ve zarar vermeye kalkmasa münafıklar, müminler adeta meskenet içinde yaşarlar birçoğu. Bu Müslümanın zekasını, aklını güçlendirir, ibadetini güçlendirir, şevkini artırır. Bak “size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar.” Zorlu sıkıntı işte baskın olsun, saldırı olsun, yazıyorlar ya bize ikide bir işte size sabah polis basacak, işte evinizi darmadağın edecekler falan böyle adam temennisine bak, kafasına bak, ne hallere gelmiş? Zaten derin devletlerle bağlantılarının nedeni, derin devletleri Müslümanların üstüne salmak için mesela Hz. Muhammed (sav) zamanında Sasanilerle bağlantı kuruyorlardı münafıklar, ta Roma devletiyle bağlantı kuruyorlar. Peygamberimiz (sav)’e karşı ve Müslümanlara karşı kışkırtıyorlar. İşte “askeri güçleri şu, şurada toplanıyorlar, şu kadar silahlı adamları var, gelip buraları bir dağıtsanız biz size yardım ederiz” böyle alçakça, kahpece planlar düzenliyorlardı Resulullah (sav) zamanında. Münafıkların sayısı az olmadığı için Peygamberimiz (sav) onların üstüne pek gitmedi çünkü dokuz yüz kişiden üç yüz kişi münafık. Birde başlarında adam var çok tehlikeli bir durum. Birde derin devletle bağlantılılar. Roma devletiyle bağlantılılar. Resulullah (sav) hiç sesini çıkarmamış. Hatta adam öldüğünde gidip cenaze namazını kılmış onun, başları, münafıkların başı öldüğünde. Hz. Ömer “Ya Resulullah gitme” demiş “onun cenazesine.” “Yok” demiş “gideceğim” demiş Resulullah (sav). Sahabeler karşı çıkmışlar “namazını kılma” diye. Peygamberimiz (sav) gidip kılmış. Fitne çıkmasın, zor durumda olduğu için yeni bir cephe oluşmasın diye dikkatli davranmışlar.

Maide Suresi 41’de, “Sana gelmeyen diğer topluluk adına kulak tutanlar (haber toplayanlar)dır” diyor Allah münafıklar için. Bak “sana gelmeyen diğer topluluk adına” seninle bağlantıya geçmeyen, senden uzak kalan topluluk. Adına yani onlar adına casusluk yapan, haber toplayan muhbir, muhbir yani casus. “Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırırlar. Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan kaçının" derler.” Bak münafıkların kendi arasında yöntemi de bu, bir çıkarı olduğunda “bu çıkarınızı isteyin” diyor. Ama çıkarınızı kabul etmezse bütün gücünüzle karşı koyun. Münafık hep kendi dediğinin olmasını ister. Hz. Musa (as) zamanında da öyle olmuştur. Hz. İbrahim (as) zamanında, Resulullah (sav) zamanında da öyle olmuştur. Münafıklara karşı akılcı mücadele Müslümanın aklını açar, sevabını artırır, mücadele gücünü artırır. Münafıkla baş edebilen bir sistem küfrü hayli hayli ezer. Ama münafığa önem vermeyen küfür karşısında ezilir. Münafıkla akılcı mücadele Müslümanın en bariz vasıflarından onun için biz münafıklığı bir sene, iki sene değil İslam hakim oluncaya kadar anlatacağız. İslam aleminin şu an başındaki en büyük bela bu, bu alçak mikropların yüzünden Pakistan bu hale geliyor. Hindistan bu hale geliyor. Afganistan, Mısır, Suriye, Irak bu hale gelmesinin nedeni bu, İngiltere’deki mesela münafık takım, dünya münafıklarını organize ederek muazzam bir güç, büyük bir imparatorluk gibi yapı oluşturmuşlar. Bak Tayyip Hoca bile daha yeni yeni İngilizlerden bahsetmeye başladı dün değil mi? İngilizlerden bahseder hale geldi. Herkesi de sindirmişler.

Ali İmran Suresi 173 Şeytandan Allaha sığınırım. “Münafıklar, kendilerine bazı insanlar” bir topluluk “size karşı toplandılar. Artık onlardan korkun” size saldıracaklar “dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir.” Müminlere karşı hep böyle küfre sığınarak, küfürle işbirliği yaparak yahut işte saldırgan gruplarla, anarşist teröristlerle ittifak ederek veyahut derin devletin adamlarıyla ittifak ederek veyahut işte Müslümanlara zarar verecek herhangi bir güçle ittifak ederek güya kendi ahmak kafalarınca, o korkak ruhlarının bir gereği olarak Müslümanları korkutmaya çalışır münafıklar.

İmam Gazali diyor ki, “Münafık hayvan gibidir” diyor. “Hayvan gibi yer ve içer, hırsla dört bir yana saldırır.” Azgın köpek gibi böyle, nefsi de azgındır. Daha da olmasa işte yalancı hesap yapar oradan millete saldırır, oradan küfrünü anlatır veyahut Müslümanlara saldırır, kendi kendine de saldırır münafık, çok deli, şeytanın ele geçirdiği bir mahluktur. Münafıklar hep peygamberleri disipline etmeye çalışmışlardır, hep kendi görüşlerine çekmeye çalışmışlardır. Samiri de görüyorsunuz ya diyor ki; “Ya” diyor “ben size bir şey söyleyeceğim” diyor “aslında o Firavun’un dininde” diyor. “Bilmiyorsunuz siz” diyor. “O unuttu” diyor. “Firavun’un dininde olduğunu unuttu” diyor. “Hafızasına bir şey oldu” diyor. “Yoksa Firavun’un dinine mensup” diyor “o da buzağıya tapan birisi aslında” diyor. “Ben onun için yapıyorum buzağıyı” diyor. “Hepimizin dini” diyor haşa. Hz. Musa (as)’a da akıl veriyor kendince. “Ben” diyor “senin anlattığın vahyin hükümlerinden bir kısmını çıkarttım uygun olanları, kendime uygun olanları da tuttum” diyor. “Ama sen kendi dinine dönmen lazım” diyor. “Putperest dine o buzağıya tapan dine dönmen lazım” diyor. Bak münafık ahmaklığını görüyor musun? Ululazim bir peygamberi nasıl görüyor?

Yunus Suresi 15. Münafıklar Allah’ın hükümlerinden çok rahatsız olurlar. Kuran ayetleri okunduğunda onların canını felaket yakar. ““Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir” derler” diyor Allah. Bak “Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. İşte adamlar neyle yapıyor? Hadisle değiştiriyorlar bu sefer, rivayetlerle değiştiriyorlar çünkü işine gelmiyor Kuran, ne yapıyor? Hadisle değiştiriyor.

Münafık çok bilmiştir. Mesela homoseksüelliği bile helal hale getirmeye çalışıyorlar Kuran’la. Kuran’da açık açık en sert ifadelerle münafıkların darmadağın olacağı şekilde ve onu savunanların da darmadağın olacağı şekilde homoseksüellik bitirilmiştir. İğrenç, pis bir fiil olarak Kuran’da geçer, Müslümanın savunacağı bir şey değildir.

Yunus Suresi 15’te münafıklardan bir kısmı, “Onlardan bir kısmı, “bana izin ver beni fitneye katma” der.” Bak görüyor musun? İslam’a hizmet etmeyi yine Kuran ayetine göre, Kuran’a göre “sen beni fitneye katıyorsun” diyor. Peygamber ne diyor? “İslam’a hizmet et” diyor. “Ben bunu fitne olarak görüyorum” diyor. Bir münafık alçaklığı daha bu. “Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir." Dediklerinde “De ki: "Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir.” Ne diyor adamlar? “Yok” diyorlar “değiştirdi” diyorlar. “Kuran ayetini neshetti peygamber” diyor. “İlave hüküm getirdi” diyor yahut “hüküm çıkarttı” diyor. Halbuki bak “ben böyle bir şey yapamam” diyor. Eğer yaparsa zaten Kuran’da olması lazım, Allah bir hüküm verdiğinde Kuran’da olması lazım. Kuran’da yoksa biz sadece Kuran’dan sorulacağımıza göre Müslüman nasıl ondan sorumlu olsun? Çünkü Allah ayete diyor ki; “Siz ahirette yalnızca Kuran’dan sorulacaksınız. Hadisten, fıkıhtan, siyerden sorulmayacaksınız” diyor sadece Kuran’dan. Peki sen ne yapıyorsun? Kuran’ı kabul etmiyorsun, yeni yeni anlatımlar yapıyorsun.

Peygamberimiz (sav) diyor; “Münafık günah işlemekten korkmaz.” Çünkü Allah’tan korkmuyor, Allah’a inanmadığı için korkmuyor. “İbadete karşı şevki sönüktür.” Çünkü gösteriş için yaptığı için çok yorulur istemez zaten münafık görünmeyen yerde namaz kılmaz, görünmeyen yerde abdest almaz ama görülürse abdest alır, görülürse namaz kılar. Bunun tespit imkanı olsa zaten görülür, bilinir bu. Ama bak “münafığa nasihat tesir etmez” diyor Peygamberimiz (sav). Bir kulağından gelir, bir kulağından çıkar. Sen etkilendiğini zannedersin münafık hiç etkilenmez. Düzeldi zannedersin düzelmez, böyle kuduz köpek gibidir bir türlü ikna edemezsin. “Münafığın kendini ele veren alametleri vardır” diyor Peygamberimiz (sav). Bak “münafığın kendini ele veren alametleri vardır.” “Selamları lanettir” lanet gibi selam verir. Selam der ama öfke ve kinledir yani kalbinde selam anlamında selam vermez. Selam der ama kalbi kin, nefret, öfke, hasetlikle doludur. “Yemekleri gasp ve yağmadır.” Müslümanların malını gasp etmiş gibi yağma mantığında böyle hayvani bir düşünceyle Müslümanlardan en fazla ne alabilirse onu almaya çalışır. Mesela orada da görüyorsunuz Hz. Musa (as) kavmin de görüyorsunuz tam bir yağma kafası. Halbuki Hz. Musa (as) nerde bulsun onlara sarımsağı, soğanı, mercimeği. Hayır gelse yine daha da azarlar, başka bir şey ister bu sefer. Mesela “Rabbiniz” diyor “bir sığır kesmenizi emretti” diyor. “Nasıl bir şey?” Diyorlar. Anlatıyor, “yok olmadı” diyorlar. “Biz tam anlamadık” diyorlar. Yine anlatıyor. “Yine biz anlamadık” diyorlar. Yine anlatıyor. “Tam biz anlamadık” diyorlar. Allah diyor ki; “Nerdeyse kesmeyeceklerdi” diyor. Tam münafık tavrı yani peygamberi zora sokmak, dini karmakarışık hale getirmek, dini böyle içinden çıkılmaz bir ibadet topluluğu haline getirip, yumaklaştırıp dini ortadan kaldırmak. Şimdi bir kısım gelenekçilerin yaptığı da bu, dini içinden çıkılmaz hale getiriyor sonra da kendi de ibadet etmiyor, başkası da ibadet etmiyor, birçok kişi ibadet etmiyor.             

Birçok dil vardır dünyada biliyorsunuz Fransızca, İngilizce falan bir de insanların çözemediği gizli bir dil vardır, münafık dili vardır. Münafık dili semboller, işaretler, imalar, bakışlarla dolu olan gizli bir şifre sistemidir. Münafığı münafık çözer çünkü şeytani yetenek olduğu için ama mümin de Allah’ın verdiği ilhamla yani kalbine verdiği ilhamla bu alçakları yakalar. Allah yetenek verir ama her mümin bu güce sahip değildir yani onların dilini çözemediği için müminler böyle perişan oluyorlar yoksa münafığın dilini çözebilseler münafıkları mıh gibi yerlerinde tutarlar, hiçbir şey yapamazlar.

Mesela münafığın hedef listesi vardır, münafık Hasan amca Hüseyin amcayla ilgilenmez. Camide namaz kılan adamla ilgilenmez. En başarılı gördüğü Müslüman kimse birinci dereceden onu hedefler, en etkili, şeytani vahiyle ilham eder, en başarılı. Sonra Müslümanların en iyisi kimlerse sonra onlar, sonra onlar alttan alta alta alta o şekilde gider yani onun hedef listesi en takva olan müminlerdir bu Allah’ın hikmetidir çok şaşırtıcıdır yani.  Şeytan’ın ifasıyla mesela önce gidip peygamberi sonra sahabeleri hedef alıyorlar, mesela Ebubekir (ra), Osman (ra), Ali (ra), Ömer (ra) münafıkların hedefi oluyor mesela bak büyük bölümünü de şehit etmişler münafıklar ve Allah’ı anarak şehit ediyorlar. Bakın hepsinde Allah’ı anarak şehit etmişlerdir.

Münafıklardan “Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yiyicilikte çabalarına hız kattıklarını görürsün.” (Maide Suresi 62)  Bak günaha girmekte hızlanıyor, düşmanlıkta hızlanıyor azgınlığı artıyor, haram yiyicilikte artıyor, çabalarının yükseldiğini söylüyor Allah yani münafık katlamalı azgınlığını artırır yani bir durağanlık yoktur ama yakalarsan münafığı tabii felç olur. Patlak boru gibidir münafık bu sefer patlak lağım borusu gibi bir yerden başka bir yerden damar bulur oradan geçer, orayı sıvarsan yine böyle tazyikli lağım borusu gibidir başka yerden patlak verir oradan geçmeye çalışır, çok uyanık dikkatli olmak lazım.

Bir münafık varsa, münafık asla yalnız olmaz yani ona çok dikkat etmek lazım yani içeride ve dışarıda onun mutlaka destekçileri, muhbirleri, yardımcıları vardır. Şeytan onu yalnız bırakmaz. Allah nasıl müminleri yardımcısız bırakmıyorsa şeytan da kendi adamlarını yardımcısız bırakmaz. Her münafığın Müslümanlar içerisinde de yancıları, habercileri olur. Ayrıca derin devletlere bağlı olarak, derin devletlerin desteklediği kişiler bunlarla bağlantı halinde olur, o yüzden muazzam bir güç halinde kendilerini etrafa ifşa etmek isterler.

Münafıkların, -anlatmıştım- Müslümanları minnet altında bırakma özellikleri vardır. Ben Müslüman oldum işte bana şunu yapın, ben Müslüman oldum bana bunu yapın, beni gezdirin, beni yedirin, beni içirin, bana şu yiyecekleri getirin, bana şöyle bir ortam bulun bütün münafıklarda vardır bu, herkes bilir baş belası olurlar. Müslüman oldum işte sizin yüzünüzden şöyle bir durum oldu, Müslüman oldum şunu kaybettim gibisinden.

Münafık kudurmuş gibi yalan söyler, oradan da çok rahat yakalayabilirsiniz ama deli zırvası tarzında yalan söyler münafık. Kaplumbağaya bindim işte bahçede taksi gibi gezdirdi falan böyle, yani akıl almaz manyaktır münafık yani çok çok delicedir yalanları ve çok hayasız utanmaz. Yalan söyler yüzüne teneke çakılmıştır o yalanın üstüne yeni bir yalan daha geliştirir yine utanmaz. Bunun sebebi münafığın insan olmamasıdır. Münafık insan değildir aslında, insan zannedilen bir şeytandır yani şeytanın insan şekline girmiş bir halidir. İnsanlar da onu insan zannettiği için can siperane onunla tartışmaya, konuşmaya çalışırlar halbuki münafığın bir insan suretine girmiş şeytan olduğunu bilse Müslüman Kuran ayetlerini çok akılcı olarak onu alt edebilir ama bilmediği için Müslümanlar ayette de Peygamberimiz (sav) de çok canım benim “neredeyse kendini helak edeceksin onlar iman etmeyecekler diye” diyor. Halbuki insan değil o, yani şeytan; insan kılığına girmiş şeytan ama Peygamberimiz (sav) çok iyi niyetli, çok tatlı peygamber olduğu için, iman etsinler diye kendini paralıyor adeta. Bak diyor ki, “neredeyse kendini helak edeceksin onlar iman etmiyorlar diye” diyor. Bak “onlar iman etmiyorlar diye sen neredeyse kendini helak edeceksin” diyor. “Eğer sözü işitmiyorlarsa onlardan yüz çevir” diyor yani dinlemiyorlarsa yani baktın ki şeytan yani şeytanın adamı yani iptal olmuş. Ona ısrar etme diyor Allah ayette. Söz dinleyene onu anlat diyor yani Allah’tan korkana anlat diyor ayette. Dabbe’tül Arz anlatılırken, Dabbe’tül Arz konusu geçmeden önce, önce bu konuyu işliyor Cenab-ı Allah, işte Tükellimihum diyor insanlara hitap eder yani bu internet televizyon ahir zamanda bu yani cisimlerin insan suretine gelmesi, insan sureti gibi olması. Mesela televizyona bakıyoruz hakikaten tam anlamıyla insan, hatta diyor sakallıdır diyor, konuşur diyor ama insanlarla konuşur diyor ama bu bizim bildiğimiz bir dabbe değil çünkü bak yerden mamul diyor Allah ayette, onu ayrıca belirtiyor. Yani silisyum, kalay, çinko, demir, bakır yerdeki maddelerden oluşmuş diyor, yerden mamul.

Münafık doyumsuzdur, sürekli ister yeni bir şey mesela bir şey biter bir daha ister, bir daha biter bir daha ister, münafıkta delice bir doyumsuzluk hissi vardır. Ayette Cenab-ı Allah şeytandan Allah’a Sığınırım. “Sürekli artırmamı ister” diyor, sürekli artırmamı ister yani bitip tükenmek bilmez münafığın isteği. Bugün halledersin bir tane daha ister, bir şey yaparsın bir tane daha bir şey ister. Mesela farz edelim adama defter verdin işte şunu da vereceksin der, onu götürürsün şunu da istiyorum der. Onun için Kuran’da o hastalığına Cenab-ı Allah dikkat çekmiş “Sürekli artırmamı ister” diye münafığın o uçsuz bucaksız hırsına dikkat çekmiş Allah.

Münafıkta bir de yer değiştirme hissi çok güçlüdür. Ayette diyor ya yaklaşık olarak söylüyorum; “Sürekli gezip tozmaları seni aldatmasın” (Ali İmran Suresi 196) Yani o içlerindeki şeytanın verdiği tazyikle, sıkıntıyla o azaptan kurtulmak için sürekli yer değiştirirler. Gören de onları geziyor zanneder, geziyor tozuyor zanneder. Halbuki o sıkıntıdan kaçmak için yapar ama o kaçtıkça sıkıntı onu kovalar yani sıkıntı onunla beraber gezer, sıkıntıyı gezdiren kamyon gibidir münafık. Sıkıntıyı üstüne yükler kamyon gibi gezdirir nereye giderse sıkıntı da onun sayesinde gezer orayı burayı.

2016-12-07 15:46:19

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."