Sayın Adnan Oktar'ın 20 Mayıs 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 20 Mayıs 2017

 

İncelikler İmtihanla Ortaya Çıkıyor. İmtihan Olmasa Hayat Ve İnsan Biraz Kütleşir.

İmtihan olmazsa incelikler, detaylar ortaya çıkmıyor. Yani hayat biraz kütleşir. Hastaneler olacak, ilaçlar olacak, hayatta çok fazla ince detaylar olacak. Bunların hepsini öğreneceğiz, rahat yaşamanın değerini iyice bileceğiz. Mesela cennete gidiyor insan ilk istediği şey koltuğa oturmak oluyor halbuki normalde koltuğa ihtiyacı yok. Neden?  Mesela yatağa uzanmak istiyor çünkü dünyada alışmış. Yani yatağı eğer öğrenmezse yatağa gitmez. Koltuğu öğrenmiş olmasa yani koltuğu bir nimet olarak bilmese koltuğa gidip oturmaz. Halbuki yorgunluk duymuyor, yorgunluk duymadığı halde oturmak istiyor. Mesela arabayla gezmek istiyor cennette. Halbuki istediği yere anında gidebilir ama o arabayı nimet olarak görüyor alışmış. Bu dünyada alıştığımız her şey orada bize incelik ve detay haline gelecektir. İncelik ve detayı bilmezsek o zaman orada küt bir hayat anlayışı kafamıza gelir. Yani sadece yemek yemek ve köşkte oturmak kalıyor. Orada sohbet ediyorsun. Hayat matlaşır. Matlaşmaması için, aşkın derinleşmesi için zorluklar gerekiyor. Mesela bir Mehdi oluyor orada ahirette mesela Peygamberimiz (sav) oluyor, Hz. Yusuf (as) oluyor. Biz Hz. Yusuf (as)’ı seviyoruz, niye seviyoruz? Çok coşkuyla seviyoruz. Hapiste yatıp çile çektiği için seviyoruz. Peygamber (sav)’i niye seviyoruz? Çile çektiği için, acılarından, sadakatinden dolayı seviyoruz. Hz. Mehdi  (as)’ı niye seviyoruz? Çektiği çileler, uzun mücadelesinden dolayı seviyoruz. Yoksa yani sevmek için bir gerekçe de kalmamış oluyor. Çok az gerekçe. Mesela cennet hurileri var sadece güzel oldukları için seviyoruz, cennet hurilerini. Ama cennet kadınlarını severken bin bir türlü üstün ahlakından dolayı seviyoruz. Yani o hayata renk katmış oluyor. Bir de Allah’ın aklını biz tam kavrayamıyoruz. Kısmen kavrıyoruz. Bize göre her şey rahat olsun falan diyoruz ama öyle olmuyor. Mesela şunu affedelim diyorsun affedersen çok büyük bir adaletsizlik meydana gelmiş oluyor, zarar meydana gelmiş oluyor.

 

Çocukların En Çok Hoşlanacağı Şey Kaliteli Bir Sevgi Ve Kendisine Saygı Duyulmasıdır. Çocuk Camide Bu Sevgiyi Görürse Camiyi Sever

Camiler çocuklar için cazip hale getirilir. Ama nasıl yaparsın? İşte oyuncaklar koyarsın bazı yerlere. Çocuk oyuncaktan hoşlanır, orada onunla eğlenir. Bahçe yaparsın, oraya da gelir. Ama çocuğun en çok ihtiyacı olan şey sevgidir. Kaliteli bir sevgidir ve temizliktir, nezakettir, saygı duyulmasıdır kendine. Şimdi cami cemaatinin eğitilmesi gerekiyor burada. En çok ihtiyaç duyduğu şey. Yoksa o çocuk parkına da gider, illa caminin bahçesine ihtiyacı olmaz. Caminin içinde de koşup oynayabilir. Ama bu onun ruhunda bir dinginlik, rahatlık meydana getirmez. Camideki insanların o çocuklara hitap etme kabiliyetinin yüksek olması lazım. Yani çocukla çocuk olması lazım, onun ruhuna inebilmesi lazım yahut onun ruhuna çıkabilmesi lazım. Ona çok güzel hitap etmesi, şefkat göstermesi, merhamet göstermesi, saygı gösterip değer vermesi lazım. Ve kaliteli, temiz bir ortamda o çocukların yaşaması, bu güzel sohbetlerin orada onlara aktarılması gerekir. Yani orada Allah’tan korkan, Allah’ı çok seven insanlara ihtiyaç var. Ama oraya cahil insanları koyarsan, bilgisi, görgüsü eksik insanları koyarsan olmaz. O zaman o çocuklar orada bunalır ve canları yanar.

 

Laikliğin En Güzel Anlatımı İslam'da Ve Kuran'da Vardır.

Laikliği işte Kuran ayetinde Cenab-ı Allah çok net açıklıyor. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Sizin dininiz size benim dinim bana” diyor. “Bizim dinimiz bize” diyor “sizin dininiz size.” Laikliğin en kısa özet açıklamasıdır. Yani ben senin dinine karışmam, sen de benim dinime karışma. Sen kendi dininde özgürsün baskı yapmam ben sana, ben de kendi dinimde özgürüm kimse bana baskı yapmasın. Kuran’ın kısaca anlattığı, Cenab-ı Allah’ın Kuran’da bize anlattığı güzel hayat şekli. Laiklik, Kuran’ın bir hükmüdür.

 

(“Peygamberimiz (sav)’in Türkler hakkındaki hadisleri doğru mudur?” sorusuna cevap)

Doğru olması tabii ispat edilebilecek bir şey değil. Ama makul görülüyor çünkü hakikaten İslam’a çok hizmet etmişler. Kuran’ın ayetinin de işaret ettiği “sizin yerinize” diyor “başkasını getiririm. Onlar bana hizmet ederler, Bana secde edici olurlar. Bana ibadette gücümseme yapmazlar. Aşkla, şevkle Allah’a, dine hizmet ederler” diyor. Bunu Osmanlı’da gördük, Türk milletinde gördük. O yönden işaret ettiğini anlıyoruz. Ama tabii hadis tekniği açısından ispatı mümkün değil. Yani doğru mudur, değil midir? Ama fiili duruma göre hakikaten Türkler İslam’ı en temiz, en kaliteli, en titiz yaşayan topluluk olarak görülüyor, İslam alemi bunu kabul ediyor. Bu yönüyle o hadislerin doğru olduğunu anlıyoruz.

 

Atatürk Kaliteli Bir Müslümandı. Kuran Okuyan, Kuran'ı Seven Bir İnsan.

Atatürk tabii Osmanlı delikanlısı. Ta çocukluğundan itibaren bir kere Kuran harflerini öğrenmiş, Kuran’ı kendi harfleriyle, orijinaliyle okumayı bilen bir insan. Annesi Zübeyde Hanım çok dindar bir hanım, beş vakit namazında muttaki bir hanım. Babası Ali Rıza Bey de öyle çok muttaki namazında niyazında bir insan. Atatürk’ün hayatına baktığımızda da cebinde sürekli Kuran taşıdığını görüyoruz. O Anıtkabir’de duruyor o Kuran, cebinde sürekli taşıdığı Kuran. On binlerce Kuran dağıttırdı Anadolu’da. Elmalılı Hamdi Yazır Efendi’ye Kuran tefsiri yaptırdı, her yere dağıttırdı. Buhar-i Şerif’i tercüme ettirdi, her yere dağıttırdı. İmam hatip liseleri açtırdı. İlahiyat fakültelerini açtırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdurdu. Yetmiş binin üstünde cami var, yaklaşık yüz bin cami var. Bunlar İslam’a hizmet ve açıkça Müslümanlık alameti. Bu tarz bir hizmeti şu ana kadar hiçbir lider  yapmamış. Yani Atatürk’ün İslam’a hizmet ettiği kadar şu ana kadar hiç kimse yani son altı yüz, yedi yüz yıl içerisinde diyelim yapmamışlar. En vurucu, en kararlı, en güçlü İslam’a hizmet eden kişi o olmuş. Müslümanları Kuran’a davet etmiş, Kuran’a göre yaşamalarını istemiş yani hurafat ve tahrifattan kurtulmasını istemiş İslam’ın. Hurafelere karşı da mücadele etmiş Atatürk. Tam bir Kuran Müslüman’ı. Camide hutbe okuyor, namaz kıldırdı. Yani Müslüman olduğuna dair alametlerin ucu sonu yok. Dolayısıyla tabii ki temiz bir Müslüman.

 

Kuran'a Göre Reenkarnasyon Yoktur.

Olabilirdi yani Allah istese olurdu, olmayacak bir şey yok ama Kuran’da öyle bir işaret yok, ifade yok, Tevrat’ta da öyle bir ifade yok, İncil’de de öyle bir ifade yok. Fiili delillerde böyle bir şey yok. Adam diyor ki işte “ben daha geçen hayatımda koyun güdüyordum bu dağlarda” falan diyor. Hayal meyal bir şeyler hatırlıyor. Yani o hatırladığı şeyler cinlerin ona ilka ettiği görüntüler, cinlerin aklına getirdiği bilgiler. Dolayısıyla yarım yamalak bilgilerle, flu hatırlamalarla geçmişinde ne olduğunu ne bittiğini açıklaması bir insanın geçerli olmaz. Velev ki olsa bile o şahsın gelişmesine onun hiçbir faydası yok. Çünkü geçmişini tamamen hatırlaması lazım ki o tecrübelere göre kendini eğitsin ve doğru yola götürsün. Geçmişini de hiç hatırlamadığına göre, küçük küçük yerlerde hatırlamalar var gibi ona gösterildiğine göre yani onun karakterini güçlü olarak geliştirecek hiçbir tecrübi geçmiş bilgisi olmadığına göre o zaman böyle bir şeyi savunmak, iddia etmek bilimsel yönden de mümkün değil, din yönünden de mümkün değil.

 

İnsanların Yeşilden Ve Denizden Hoşlanması, Cennete Duyulan Özlemden Kaynaklanır

Cennetteki içgüdüden kaynaklanıyor. Mesela altından da hoşlanıyorlar, taşlardan da hoşlanıyorlar mesela yakut şu bu, zümrüt. Cennette o sevgi oluşturulduğu için yoksa normalde hiçbir şey ifade etmemesi lazım. Mesela altına karşı müthiş bir heyecan oluyor insanlarda. Mesela bir kadına altın bir şey hediye ettiğinde çok mutlu oluyor. Deniz gördüğünde insanın içi açılıyor, içgüdüseldir. Cennetteki duygunun insanda içgüdü olarak olmasından kaynaklanıyor. Biz yaratılıştan cennete, suya, nehre, yeşilliğe karşı müthiş bir beğeniyle yaratılıyoruz. Küçük çocukların güzelliğine, insanların güzelliğine, bitkilerin çiçeklerin güzelliğine göre bir içgüdüyle yaratılıyoruz. Biz o zaman anlıyoruz ki Cenab-ı Allah bizi ahiret için hazırlamış, bu içgüdüyü de bize vermiş. Biz bu içgüdüyü hem dünyada, ahirette de en güçlü haliyle yaşamış oluyoruz.

 

Peygamberimiz (sav) De Ahirette Sadece Kuran'dan Sorumludur, Müslümanların Tamamı Da Sadece Kuran'dan Sorumludur

Peygamberimiz (sav) Kuran dışında yüzlerce, binlerce söz söylüyor ama onu din haline getirirsen harama girersin. Çünkü Allah Peygamber (sav)’e “sen sadece Kuran’dan sorumlusun” diyor. Sadece Peygamber (sav) Kuran’dan sorumludur. Ama mesela der ki “yemek yiyoruz ama” işte “bir kısım arkadaşlar ağırlıklı olarak et yiyorlar ben tavsiye etmem bu kadar çok et yemenizi.” Mesela “az et yiyin sebzeyi daha çok yiyin” diyebilir. Yani tıbbi bir tavsiyede bulunabilir. Ama bu farziyet kesbetmez. Çünkü modern bilimle de birçok şey biliniyor. Adamın duyup duymadığı da malum değil yani ne olduğu da belli değil.

Mesela başı ağrıyordur, “ılık su iç iyi gelir” der mesela “başını ört” der. Yani o devrin akıllı, kültürlü insanı. Ama Allah’ın emri olmaz bu. Yani ibadet olmaz bunlar. Filancadan duydum. O zaman sen on binlerce hüküm bulursun, yüz binlerce hüküm olur. Dini ortadan kaldırırsın, şu an olduğu gibi. Mahvettiler İslam dinini. Ve Müslümanlar birbirine girer. Allah ne diyor Peygamber (sav)’e? “Sen sadece Kuran’dan sorumlusun” diyor “sadece Kuran’dan.” Onun dışında hayata ait hükümler her zaman devir içerisinde o değişir. Mesela diyor ki “misvak kullanın” diyor, şimdi diş macunları var, diş fırçaları var. O devrin imkanı o. Peygamber (sav) tabii ki o devirde ne tavsiye edecek? Misvak tavsiye edecek. Artık misvak kıyamete kadar geçerli anlamına gelmez bu. Şimdi diş fırçasıyla çok daha mükemmel temizleyebiliyorsun. Mesela o devirde dişi neyle çekiyorlar? İşte demir kerpetenle falan çekiyorlar. Şu an uyuşturuyorlar, o var bu var yani teknoloji sürekli gelişir Allah oraya ket vurmaz. Yani orada bir açıklık var. Yani hanım kardeşimizin demek istediği belki hadislere kapı açmak için söylemiştir diye düşündüm onun için cevap veriyorum.

 

Kuran'a Göre Namaz Kolaydır Ve Sadedir. Namazı Zorlaştıran Kuran Dışındaki İslam Anlayışıdır

Namaz gelenekçi anlamda, Ortodoks anlamda yüzlerce sayfa kitapta anlatılsa da anlatılamayan bir husustur. Ama bana kalırsa, Kuran’a göre anlatacak olursan son derece sade ve son derece kolaydır. Yani bir namazı tarif etmek beş dakikasını alır insanın en fazla. Ama gelenekçi Ortodoks sisteme göre onu kastediyor kardeşimiz, İslam’ın farzları, vacipleri, sünnetleri, mendupları, mekruhları saymaya kalkarsak yani ferah bir haftamızı alır tahmin ediyorum. Geceli gündüzlü anlatırsak bir haftamızı alır.

 

Kuran'ı Herkes Kendi Dilinde Okumalıdır. Arapça Okumanın Farziyeti Yoktur, Kuran'ı Uygulamak Esas Olandır

Asıl olan Allah’ın hükümlerinin öğrenilmesidir. Arapçası gönüle hoşluk verir, ferahlık verir ama onun bir farziyeti yok. Çünkü hiç anlamıyorsun ki tek kelime anlamıyorsun. Allah bizim anlamamızı istiyor. O hükümleri yerine getirmemizi istiyor dolayısıyla Türkçesini okuduğumuzda, anladığımızda, uyguladığımızda Allah’ın emri yerine gelmiş oluyor. Yani ahirette bize “Arapçasını niye bilmiyordun?” demez Allah. “Benim hükümlerimi yaptın mı, yapmadın mı?” onu soracak Allah. Dolayısıyla Türkçesi bizim için yeterli.

 

Alışverişte Mağazalarda Çalışan İnsanlara Saygılı, Nezaketli Üslup Kullanmak Güzeldir. Onlara Robot Gibi Davranmak Saygısızlık

Davranış açısından satıcı olan insanlara saygılı, sevecen, hürmetli davranmak onları yormamak, yıpratmamak gerekir. Ben bazen görüyorum çok hırpalıyorlar. Gereksiz sorularla, gerilim ortamı meydana getirerek. Veyahut sadece onları bir robot gibi görerek sanki insan değillermiş gibi sadece satıcı bir mekanizmaymış gibi yaklaşıyorlar bu doğru değil. Hal hatır sorarak, gönül alarak, sevecen davranarak onların da insan olduğunu, yorulduğunu düşünerek, zorlu bir hayat yaşadıklarını düşünerek gönül alıcı bir üslup olması lazım. Onları ferahlatıcı, onların içini açan hal hatır soran sevgi dolu bir üslup.

 

Futbolda Kavga Ruhunun Ortadan Kalkması İçin Devletin Öncülüğünde Karşılıklı Dostluk Anlayışının Öğretilmesi Lazım

Çok dehşet verici bir şey karşı futbol takımına gidip saldırmak ehli imanın, Allah’tan korkan, Allah’ı sevenin, kalbi sevgi dolu olan bir insanın yapacağı bir şey değil. Muhalif bir futbol takımıysa bir eğlence yerlerine gider eğlenirsiniz beraber tanışırsınız. Ertesi gün de tezahürat yaparsınız.  O kavga ruhu daha önceden gençlere enjekte edildi, o gelenek olarak birbirlerine tevasür etti gelişti böyle olmaz. En başından olay olumsuz gelişmiş. Bu bir gelenek haline gelmiş. Çirkin bir gelenek haline gelmiş. Bu geleneği düzgün güzel bir gelenek haline getirmek için devletin öncülüğünde örnek bir karşılıklı dostluk anlayışı gösterilmesi lazım.

 

Allah Sevgisi Ve Allah Korkusu Güçlenirse Her Şeyi Devletin Üzerine Bırakmak Azalır

Allah sevgisi, Allah korkusu tam artarsa, hakkıyla artarsa, sevgi her yanı kaplarsa her şeyi devletin üstüne bırakma politikası ortadan kalkar. Mesela diyor ki “Yolları devlet temizlesin. Otistik çocukları devlet halletsin. Fakir fukaraya devlet yardım etsin.” O zaman ne olur? Devletin yapacağı görevi halk yapar. Mesela fakir fukarayı halk kalkındırır, koruyup kollar. Otistik çocukları halk millet sahip çıkar. Bu iman eğitimiyle, Allah korkusu, Allah sevgisini artması, derinlik, Kuran mucizeleri, iman hakikatlerinin çok iyi bilmesiyle olur. O zaman devlete çok az iş kalır. Mesela herkes evinin önünü süpürse devletin sokakları süpürmesi diye bir konu olmaz. Değil mi? Dolayısıyla her şeyi devletten beklemek olmaz. Biz yapacağız, bizler yapacağız eğitimli, imanlı kitleler topluluklar devletin yapacağı görevin neredeyse yüzde doksan dokuzunu yapabilir.

 

(Amerika Başkanı Donald Trump ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a gerçekleştirdi. Bu ziyarete damga vuransa Amerikan yönetiminin Riyad’a sunduğu Arap NATO’su Planı oldu. Washington Post Gazetesi’nin haberine göre körfez ülkeleri arasında kurulması planlanan birliğin amacı terörle mücadele ve İran’ın bölgede gelişen etkisini dengelemek. Ayrıca ziyarette Melania ve Ivanka Trump’ın başlarını örtmemeleri ve erkeklerle bir arada oturmaları da Suudi yönetiminin zihniyet değişikliği açısından dikkat çekti.)

İşte bizim fikrimiz dünyaya hakim oluyor. Önce bizi sürüklemek istediler ama biz onları sürüklemeye başladık. Bak İran’da bizim görüşümüz hakim olmaya başladı. Suudi Arabistan’da bizim görüşümüz hakim olmaya başladı. Prens’in işyerinde bütün hanımlara mini etek mecburiyeti getirilmiş. Bütün genç kızlar mini etekle çalışıyorlar. Prens’in işyeri çok büyük bir yer. Gayet nezih bir ortam, herkes kadınlara karşı saygılı, kimse onların iffetine, namusuna, haysiyetine yönelik bir tavır göstermiyor. Cennet gibi bir ortam, tertemiz havalandırması mükemmel, mobilyaları mükemmel. Ama bu insan bir prens düşünün.

 

Köy Hayatı Şahanedir. Ama Sürekli Köyde Yaşamak Zordur Biraz Köy Biraz Şehir Olması Lazım

Köy hayatı şahane bir şeydir. Şahane. Ama sürekli köy olmaz köyle şehir arasında bir bağ olması gerekiyor. Zaman zaman köy, zaman zaman şehir. Ama köy şahanedir. Hayvan sevgisi açısından güzel, bitki sevgisi açısından güzel. Bir kere çimenlerle dostluk kurabiliyorsun. Çiçeklerle arkadaş oluyorsun. Burada asfaltın üstünde gidiyorsun uzaktan uzağa el sallayabiliyorum çiçeklere hep içim gidiyor onlara. Ben istiyorum ki hatta yolun kenarına bile arabayı çekip o çimlere çiçeklere sarılabilirim. Onlar beni seviyor ben onları seviyorum ama şu an uzağız. Zamanı gelince onlarla beraber olacağız. Çiçek sevgisi, bitki sevgisi, hayvan sevgisi köyde tam boyuttur. Tam alemdir. En güzel, en müsait yer köydür. Ama burada da bahçelerimiz var, çiçeklerimiz, otlarımız ama ben doymuyorum tabii. Ben çiçeğe kıskancımdır. Her çiçek benim olsun isterim. Hepsine sarılmak isterim. Mesela ağaçlar falan çok severim ağaçları. Hayvanlar da öyle, her kedide aklım kalıyor işte görüyorsunuz gösteriyorlar. Ancak işte insan düşünmeyerek unutursa belki. Yoksa kaç kedide birden aklım var. Tavşanlar; insanın içi eriyor. Alıp sarılıp ısırmak istiyor insan. Cennettir tam tatmin olacağı yer.

 

Allah Sevgisi Ve Korkusu İnsanların Sonsuza Kadar Birbirlerini Sevmesini Sağlar. Allah Sevgisi Yoksa Vefa Sadakat Şefkat Sevgi De Yoktur

Allah sevgisi, Allah korkusu insanların birbirinden ayrılmasını değil birbirleriyle sonsuza kadar beraber olmasını sağlar. Ama Allah korkusu, Allah sevgisi olmayınca merhamet de kalkar, şefkat, sadakat, vefa bunların hepsi kalkar. Adam ayrılmış, uzak kalmış mutlu oluyor. Bu çocuk nereye gitti değil mi senin evladın gibiydi eşin? Ne yer ne içer, nerede yatar, nerede kalkar, sağlığı sıhhati nasıldır? İnsan nasıl merak etmez? Nasıl bırakır gönderirsin? Ne kadar ürkütücü bir şey. Gönlü çok rahat oluyor. Mesela kanser oluyor kadın hemen boşuyorlar. İnsan nasıl kıyar ona kardeşim? Bu nasıl bir merhamettir, nasıl vicdandır? Olacak iş mi şu? İnsan uyuyamaz, yaşayamaz insan öyle bir durumda. Merhamet duygusu imanla bağlantılıdır. Kuran sevgisi, Allah sevgisiyle eğitilmiş, kendisini yetiştirmiş, derinliği olan, aşk insanı asla ve asla boşanmaz. Niye boşansın? Cennet kardeşini seçmişsin sen. Sonsuza kadar beraber olacaksın, zaten ona niyetle evlenmişsin evlilik o niyetledir. Sonsuza kadar beraber olman için sonsuza kadar beraber olma ahdidir o. Arkadaşlık ahdidir. Ahiretliğin o senin. İnsan ahiretliğini boşar mı?

 

İslam Ülkelerine Satılan Silahların Hemen Hepsi Müslümanlar Üzerinde Kullanılıyor. Müslümanların Parasıyla Müslümanlar Şehit Ediliyor

Üçüncü dünya savaşı şu an devam ediyor. Yaklaşık beş milyon Müslüman şehit edildi. Dünya savaşlarında zaten insan şehit edildiğinde onun adına dünya savaşı deniyor. Çeşitli Müslüman ülkelerde beş milyonun üstünde Müslümanın şehit olması nedir? Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da beş milyonun üstündedir şehit edilen Müslüman sayısı. İşte bu bir dünya savaşı. Yavaşlatılmış bir dünya savaşı devam ediyor. Hızlanabilir zaman zaman, zaman zaman yavaşlayabilir ama devam ediyor. İslamofobi adı altında gelenekçi Ortodoks İslam’ın da kaynatmasıyla, onların da teşvik etmesiyle zemin bulup sürekli ilerliyor. Mesela bak şimdi Suudi Arabistan’a çok yüklü miktarda silah satışı anlaşması yapıldı. Bu silah Suudi Arabistan halkına mutluluk getirsin, insanlara sevinç getirsin, onlar yesin içsin, eğlensin, eğitilsin, doğru düzgün ibadet etsin diye verilmiyor bu silahlar. Bunlar Müslümanları katletmek için verilen silahlar. O silahın hedefi olacak Müslümanlar belki bir milyon, iki milyon Müslüman. İki milyon Müslümanı şehit edecek silah şu an Suudi Arabistan’a para karşılığında, dolar karşılığında teslim edilmek üzere anlaşma yapıldı. Bunun anlamı nedir? Silahlar gelecek iki milyon Müslüman da, en az iki milyon Müslüman da şehit edilecek demektir. O silahlar yatacak silahlar değil. O silahlar kullanılmak için getiriliyor zaten. Aynı zamanda da Amerika’ya para olarak bu dönecektir Müslümanlar tarafından. Müslümanlar kendi paralarıyla kendilerini şehit edecek silahları alıyorlar şu an. Bu nedir? İşte üçüncü dünya savaşı. Devam ediyor.

 

Ruh Yaşlanmaz. Beden Yaşlanması Her Zaman Geçen Yılla Orantılı Değildir.

Yaşlı insan diye bir şey yoktur. Sadece organları fizik olarak fazla işlevsel olmayan insanlar olabilir. Mesela rahatça koşamaz yahut bir ağırlığı kaldıramaz. Yahut ağır konuşuyordur, güç duyuyordur. Yoksa yaşlı diye bir şey olmaz. Ruhun yaşı olmaz, ruh yaşlanmaz. Hiçbir şekilde yaşlanmaz ruh. Sonsuza kadar yaşıyor çünkü neden yaşlansın? Mesela dört katrilyon sene geçiyor yaşlanmıyor ruh. Beden yaşlanır. Beden yaşlılığı gençlerde de olabilir o. O yüzden yani gençken veyahut yaşlılık adı altında vücut fonksiyonlarında azalma olan kişilere nasıl davranabiliriz denebilir. Mesela karşıdan karşı geçerken yavaş geçiyor yanında dururuz ona yardımcı oluruz. Bu on yedi yaşında da olabilir, yetmiş-seksen yaşında da olabilir fark etmez. Mesela gözleri görmüyordur, geç algılayabilir veyahut bir şey anlatıldığında veyahut geç duyuyordur. Bu on dokuz yaşında adamda da olabilir, doksan yaşında adam da olabilir. Her konuda biz kendi imkanlarımızla daha sağlıklı olduğumuza göre yardımcı olacağız o kadar. Yoksa yaşlıların ayrı bir statüsü olmaz, herkese aynı saygı aynı hürmet gösterilir. İnsan çeşit çeşit şekle girmez. Doksan yaşındaki insana da on yedi yaşındaki insana da aynı saygı hürmeti, nezaketi göstermekle mükellefiz. Yardım edilme ihtiyacına göre durumu değişir.

2017-06-05 19:24:38

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."