Hz. Mehdi (a.s.)'ın, mücadele yıllarında karşılaşacağı zorluk ve imtihanlar

Hz. Mehdi (a.s.)'a Haksız ve Asılsız İftiralar Atılacaktır

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.) ve cemaatinin yoğun bir karalama ve iftira kampanyası ile mücadele etmek zorunda kalacaklarına işaret edilmiştir.

Kuran’da, Allah’ın elçilerinin ve onlar gibi, insanları din ahlakına uymaya davet eden salih kişilerin de tarih boyunca hep ‘menfaatperestlik, delilik, kendini beğenmişlik, büyücülük’ gibi asılsız iftiralarla itham edildikleri haber verilmiştir. Kuran ayetlerinde elçilerin karşılaştıkları bu durumu anlatan örneklerden bazıları şöyledir:

“Yazıklar olsun kullara; ki onlara bir elçi gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi.” (Yasin Suresi, 30)

“İşte böyle; onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin, mutlaka: “Büyücü ve cinlenmiş” demişlerdir. Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır; onlar, ‘azgın ve taşkın (tağiy)’ bir kavimdirler.” (Zariyat Suresi, 52-53)

“Onlar için öğüt alıp-düşünmek nerede? Onlara, açıklayan bir elçi gelmişti. Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: “(Bu,) Öğretilmiştir, bir delidir.”” (Duhan Suresi, 13-14)


Toplumun önemli bir kesimi, tarih boyunca gönderilen tüm elçilere yapıldığı gibi, Hz. Mehdi (a.s.)'ı da ‘dinlerini dejenere etmekle, sapkınlıkla, yalancılıkla ve daha birçok asılsız iftiralarla’ suçlayacaklardır. Dönem Ahir Zaman olduğu için, insanların büyük kısmında hakim olan derin şüphecilik, güvensizlik, sabırsızlık ve sadakatsizlik, çoğu kimsenin bu iftiralara kulak vermelerine, samimi Müslümanlara ise itimat etmemelerine neden olacaktır.
Ancak, Allah tüm bunları Hz. Mehdi (a.s.)’ın lehine dönüştürecek ve Hz. Mehdi (a.s.), atılan iftiralardan temize çıkacak ve fikri mücadelesini daha da etkili hale getirecektir.

Hz. Mehdi (a.s.)'a yöneltilen her türlü sözlü ya da yazılı saldırı; halkın nazarında sözde Müslümanların itibarlarını zedelemek için ortaya atılacak her iftira ve karalama, Mehdi cemaatinin hayrına dönüşecektir.

Hz. Mehdi (a.s.)'ın Tebliğini Etkisiz Kılabilmek İçin Çeşitli Tuzaklar Kurulacaktır

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Ahir Zaman'da dinsizliği temsil eden deccali sistemin destekçileri tarafından Hz. Mehdi (a.s.)'a karşı şiddetli bir baskı uygulanacağı haber verilmiştir. Hz. Mehdi (a.s.)'ın fikri mücadelesini durdurabilmek için Hz. Mehdi (a.s.)'ı engellemek, tutuklamak, yaşadığı yerden sürmek ya da öldürmek isteyecekler ve bu amaçla çeşitli tuzaklar kuracaklardır.

Ancak Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi, Allah onların kurdukları tüm bu tuzakları bozacak ve Hz. Mehdi (a.s.)'ı mutlaka inkar edenlerin hileli düzenlerinden temize çıkaracaktır:

“Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla, tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen (bir karşılık) kuruyordu. Allah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık verenlerin) hayırlısıdır.” (Enfal Suresi, 30)

“Ona bir düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat Biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık.” (Enbiya Suresi, 70)


Hz. Mehdi (a.s.), Çeşitli Baskı ve Eziyetlerle Karşılaşacaktır

İnkar edenler Hz. Mehdi (a.s.)'ı engellemek amacıyla her türlü baskı yöntemine başvuracaklardır. Peygamber Efendimiz (sav) de bir hadisinde, kendi mubarek soyundan gelen halkının, kendisinden sonra pek çok zorlukla; kaçırılma, sürgün edilme gibi tuzaklarla karşılaşacaklarını bildirmiştir:

“... Biz öyle bir ev halkıyız ki; Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. BENİM EHL-İ BEYT’İM (SOYUMDAN GELENLER) MUHAKKAK BENDEN SONRA BELA, KAÇIRILMA VE SÜRGÜNE UĞRAYACAKTIR. BENDEN SONRA EHL-İ BEYT’İM (SOYUM) BELA VE MİHNETLERLE (EZİYET VE SIKINTILARLA) KARŞILAŞACAKLAR VE DARBE MARUZ KALACAKLARDIR.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

Bilindiği gibi, Hz. Mehdi (a.s.) da Peygamberimiz (sav)’in ev halkından, yani onun soyundan gelecek bir şahıstır:
“Hz. Mehdi (a.s.), bizden, Ehl-i Beyt’tendir.” (Suyuti, el-havi, 2/24)

Yine diğer bir hadiste de Hz. Mehdi (a.s.)'ın, diğer evliya ve enbiyalar gibi, türlü haksızlıklara ve asılsız suçlamalara maruz kalacağı şöyle bildirilmektedir:

... (Hz. Mehdi (a.s.)) İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der: “Ey insanlar! Ümmet-i Muhammed ve BİLHASSA ONUN EHL-İ BEYT’İ ÇOK BELALAR GÖRDÜ VE BİZLER KAHR (AZAP) VE HAKSIZLIĞA MARUZ KALDIK (UĞRADIK).”(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

… Hz. Peygamber (sav)... şöyle dedi: “Cebrail bana haber verdi ki, EHL-İ BEYT'İM BENDEN SONRA ZULME UĞRAYACAK. BU ZULÜM ONLARDAN OLAN HZ. MEHDİ (A.S.) ORTAYA ÇIKINCAYA, ONLARIN (HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİ) ŞANI YÜCELİNCEYE VE İSLAM ÜMMETİ ONLARI SEVMEKTE BİRLEŞİNCEYE KADAR DEVAM EDECEKTİR. O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevmeyenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır.” (Hidayet Önderleri, Hz. Muhammed Mustafa, c. 1, s. 314)

Allah'ın adetullahı gereği tüm elçi ve peygamberlerde oluşan bu şartların Hz. Mehdi (a.s.) için de geçerli olacağı, Peygamberimiz (sav)'in bir diğer hadisinde ise şöyle açıklanmıştır:

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi's-selâm şöyle buyurmuştur:

"BİZİM KAİM'İMİZ (HZ. MEHDİ (A.S.)) İLE ALLAH'IN RESULLERİ ARASINDA BİR TAKIM BENZERLİKLER VARDIR. NUH, İBRAHİM, MUSA, İSA, EYYUB VE MUHAMMED SALLÂ'LLÂHU ALEYHİ VE ALİH PEYGAMBERLERİN HER BİRİ İLE BİR BENZERLİĞİ VARDIR. Hz. Nuh (a.s.) ile uzun ömürlü olmasında, Hz. İbrahim (a.s.) ile, doğumunun gizli olması ve halktan uzak durmasında; HZ. MUSA (A.S.) İLE, KORKU HALİ (HZ. MEHDİ (A.S.)’A YÖNELİK TEHLİKELERİN YOĞUNLUĞUYLA; ÖLDÜRME, TUZAK KURMA, TUTUKLANMA, GÖZALTINA ALINMA, SÜRGÜN GİBİ HER TÜRLÜ TEHLİKEYLE İÇ İÇE OLMASIYLA) ve gaybette yaşamasında (sürekli gizlenerek yaşamasında); Hz. İsa (a.s.) ile halkın onun hakkındaki ihtilafa düşmesi (bir kısım insanların, ‘Hz. Mehdi (a.s.) gelecek’, bir kısımının da ‘gelmeyecek’ demesinde); Hz. Eyyub (a.s.) ile, beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde (Hz. Mehdi (a.s.)'a da birçok zorluk, hastalık ve dert gelmesi; ancak aynı Hz. Eyüp gibi Allah'ın rahmetiyle hepsinden kurtulmasıyla); Muhammed sallâ'llâhu aleyhi ve alih ile de kılıçla kıyam etmesinde (Peygamberimiz (s.a.v.)'in kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının, Hz. Mehdi (a.s.)'ın yanında olmasıyla), benzerliği vardır." (Kemal’ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)

Hz. Mehdi (a.s.) aleyhindeki faaliyetler ve ona yöneltilen baskılar Ahir Zaman ortamının tüm şiddetini gözler önüne sürecek nitelikte olacaktır. Ancak tüm bunlar, Hz. Mehdi (a.s.)'ın mücadelesinin şanını yüceltecek, Peygamberimiz (sav)'den bu yana yaşanmış en büyük fikri mücadele Hz. Mehdi (a.s.) devrinde süregelecektir. Bu ihtişamın sonucu da Allah'ın izniyle Rabbimiz'in vadettiği gibi, İslam ahlakının ‘tüm dünyayı sarıp kaplayacak olan hakimiyeti’ ile sonuçlanacaktır.


Hz. Mehdi (a.s.)'ı Baskı Altına Almak, Durdurmak ve Engellemek İçin ‘Psikolojik Savaş Yöntemleri’ Kullanılacaktır
2. Dünya Savaşı sırasında psikolojik savaş tekniklerini çok yoğun kullanan Hitler'in özel psikolojik savaş biriminin elemanlarından olan Milli Eğitim ve Propaganda Bakanı Dr. J. Göbbels psikolojik savaş yöntemlerini anlattığı bir çok demecinden birinde şu ifadeleri kullanmıştır:

"YALAN SÖYLEYİN, MUTLAKA İNANAN ÇIKAR"

Göbbels'in bu sözü, yalana dayalı sansasyonel gazete haberleriyle, sahte demeçlerle ve insanları olumsuz etkileyeceği düşünülen konularda atılan iftiralarla, geniş kitleleri etki altına almanın ne kadar kolay olduğunu gösteren bir delildir.

Hitler’in Psikologlardan, psikiyatristlerden, bilim adamlarından, uzmanlardan oluşan bir psikolojik savaş birimi vardı. Bu kimseler kendi fikirlerinde olmayanlardan hedef seçilen kişilere yönelik yalan ve iftira kampanyası başlatıyorlardı. Radyolar, el ilanları ve televizyonlar ile sürekli fısıltı gazetesi şeklinde bu yalanları yayarak karşı tarafı etkisiz hale getirmeye çalışıyorlardı.

Aynı şekilde Faşizm de, komünizm de psikolojik savaş yöntemini kullanmıştı. Milyonlarca kişinin katili olan, kitle katliamı yapan Stalin de psikolojik savaşa çok önem veriyordu. Muhaliflerini yalan, hakaret, iftira ile ve diğer psikolojik savaş yöntemleri ile susturmaya çalışıyordu. Fikirlerine muhalif olan kişileri akıl hastanesine koyup deli ilan ediyordu.

İşte Ahir Zaman'da Hz. Mehdi (a.s.)'a karşı da bu şekilde psikolojik savaş yöntemleri kullanılacak; ona karşı da çeşitli iftira, yalan ve karalama kampanyaları düzenlenecek ve böylece, toplumun büyük kesiminde olumsuz bir kanaat oluşturulmaya çalışılacaktır.

Gelişen teknolojinin tüm imkanları kullanılarak, televizyonlar, gazeteler ve internet aracılığıyla bu psikolojik savaş yöntemleri çok geniş kitleler üzerinde uygulanacaktır. Deccal taraftarları, medyadaki yazılı ve sözlü yayın organlarıyla Hz. Mehdi (a.s.) hakkında olumsuz propaganda yaparak, halkın nazarında sözde onun itibarını sarsmaya çalışacaklardır.

Ancak kullanılan bu psikolojik savaş yöntemleri ve toplumda Hz. Mehdi (a.s.)'a yönelik olarak oluşturulmaya çalışılan baskı, Hz. Mehdi (a.s.)'ın fikri mücadelesinde başarıya ulaşmasına engel olamayacaktır. Aleyhteki tüm çabalara rağmen, -Allah'ın izniyle- galip gelecek olan Hz. Mehdi (a.s.) olacaktır.

Bu durumun sebebini Yüce Rabbimiz bir ayette şöyle açıklamıştır:

“Kim Allah'ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır.” (Maide Suresi, 56)

Hz. Mehdi (a.s.) İzlenecek, Gözetlenecek ve Baskı Altına Alınmak İstenecektir

Bir hadiste Hz. Mehdi (a.s.)'ın deccal’in savunucuları tarafından, ‘izlenip takip edileceği, gözetleneceği ve bu yollarla baskı altına alınmak isteneceği’ bildirilmiştir:

Ebu Said El-Hudri'nin (r.a.) rivayetinde, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam (Hz. Mehdi (a.s.)) yönelir. DERKEN O MÜMİN KİMSEYE (HZ. MEHDİ (A.S.)'A ) BİRÇOK SİLAHLILAR, DECCAL'IN MERKEZLERDE GÖZETLEME YAPAN SİLAHLILARI KARŞI ÇIKARLAR.” (Mehdilik ve Imamiye 37), (Sahih-i Müslim, 11/393'den nakil)

Peygamberimiz (sav)'in bu hadisinde Hz. Mehdi (a.s.)'ın, Deccal'in silahlı adamları tarafından gözetlendiği ve takip edildiği bildirilmektedir. Kuran'da da, hak dini tebliğ eden elçilerin, yaşadıkları devirlerde benzer şekilde gözetlenerek engellenmek istendikleri şöyle bildirilmiştir:

“O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, ONU BELLİ BİR SÜRE GÖZETLEYİN.” (Müminun Suresi, 25)

Bir başka hadiste ise Peygamberimiz (sav) şöyle bildirmiştir:

Nechül Belağa'dan: İnananların Efendisi (sav) dedi ki: “O (Hz. Mehdi (a.s.)) insanlardan saklanırken, İZ SÜRÜCÜLER ARASALAR BİLE ONUN AYAK İZLERİNİ GÖRMEZLER...” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın, münafıkların yaptıkları ihbarlar sonucu izlenip takip edileceği, bu şekilde ona çeşitli tuzaklar kurulmak isteneceği; ancak asla başarılı olunamayacağı haber verilmiştir.

İz sürücüler, tutuklamak, sürgün etmek ya da hapsetmek gibi amaçlarla Hz. Mehdi (a.s.) hakkında istihbarat toplamak isteyecekler, ancak bunu asla beceremeyeceklerdir. Hz. Mehdi (a.s.)'la ilgili hiçbir şekilde aleyhte bilgi bulamayacak ve kurdukları tuzaklarda asla başarılı olamayacaklardır.

Hz. Mehdi (a.s)’a Çeşitli Suikastler Düzenlenecek ve Öldürülmekle Tehdit Edilecektir

Hadislerde inkar edenlerin, mücadelesinden vazgeçmediği takdirde Hz. Mehdi (a.s.)'ı öldürmekle de tehdit edecekleri ve çeşitli suikastler düzenleyecekleri belirtilmiştir:

“Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği VE ÖLDÜRMENİN DE (ÖLDÜRME TEHDİDİNİN) ONU VAZGEÇİREMEYECEĞİ Ehli Beyt’ime mensup birisi (Hz. Mehdi (a.s.)) sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir.” (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, Ali b. Hüsameddin el-Muttaki, s. 12)

İnkar edenler, tüm çabalarına rağmen Hz. Mehdi (a.s.)'a hiçbir şekilde zarar vermeye güç yetiremeyecekler, Allah Hz. Mehdi (a.s.)'ı her türlü tehlike ve tuzaktan koruyup onun şanını yüceltecektir.

Hz. Mehdi (a.s) Hayatının Çeşitli Dönemlerinde Hapsedilecektir

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)'ın hapsedileceği ve bu sebeple belirli bir süre insanların gözünden kaybolacağı haber verilmiştir:

Ebi Abdullah Hüseyin bin Ali’den rivayet edildi: “HZ. MEHDİ (A.S.) 2 KEZ İNSANLARIN GÖZÜNDEN KAYBOLACAKTIR.” Bir seferinde o kadar uzun bir zaman görülmeyecek ki, kimisi onun öldüğünü, kimisi de bırakıp gittiğini zannedecek...” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyyil Ahir Zaman)

Bu hadis ile, Hz. Mehdi (a.s.)'ın iki kez insanlardan ayrı kalacağı; yani insanların gözünden uzak bir konumda olacağı bildirilmiştir. Hadislere göre bu kaybolmaların birincisi kısa, ikincisi ise daha uzun olacaktır:

“AL-İ MUHAMMED'İN KAİM'İNİN (HZ. MEHDİ (A.S.)'IN) İKİ GAYBETİ (HAPİS DÖNEMİ) VARDİR. Birisi diğerinden daha uzundur...” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)


"BU KIYAMIN SAHİBİNİN (HZ. MEHDİ (A.S.)'IN) İKİ GAYBETİ VARDIR. BİR GAYBETİ (HAPİSTE KALDIĞI DÖNEM) O KADAR UZAYACAK Kİ şöyle diyecekler: "Öldü." Bazıları diyecek ki: "Öldürüldü." Bazıları diyecek ki: "Gitti..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 198)

Ahir Zaman'da İslam ahlakının insanlar arasında yaygınlaşması için mücadele eden Hz. Mehdi (a.s.)'ın, kendi isteğiyle insanlardan ayrılmayacağı açıktır. Dolayısıyla Hz. Mehdi (a.s.)'ın insanlardan uzak kalmasının, kendi iradesi dışında zorla hapsedilmesiyle gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (a.s.)'a bu yüzden "Gaib", yani "kaybolan hapsedilen, hapsedilmek suretiyle insanların gözünden kaybolan" demiştir. Bu yüzden Hz. Mehdi (a.s.)'ın lakabı ve isimlerinden biri "Gaib"dir.

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (a.s.)’ın hapsedilmesini Hz. Yusuf (a.s.)’a benzetmiştir

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde Hz. Yusuf (a.s.)’ın hayatıyla, Hz. Mehdi (a.s.)'ın hayatı arasında çok büyük benzerlikler olduğu haber vermiştir:

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: “Bu GAYBETİN (Hz. Mehdi (a.s.)'ın) sahibinde dört peygamberin sünneti vardır:... Dedim ki: "Hz. Yusuf'un sünneti nedir?" Buyurdu ki: "ZİNDAN VE GAYBET.”... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 190)

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)'ın Hz. Yusuf (a.s.)’a ‘zindan ve gaybet’ yönünden benzeyeceği belirtilmiştir. Kuran'ın Yusuf Suresi'nde de, Hz. Mehdi (a.s.)'ın bu kayboluşuna yönelik işaretler vardır. Hz. Yusuf (a.s.) da Hz. Mehdi (a.s.) gibi, biri kısa diğeri uzun süre iki defa insanların gözünden kaybolmuştur. Birincisinde, Hz. Yusuf (a.s.) kuyuya bırakılmış, kısa bir süre sonra oradan geçen kafile onu oradan çıkarmış, ikincisinde ise haksız yere zindana atılmış, uzun bir müddet orada kalmıştır. Fakat sonradan masum olduğu anlaşılarak, zindandan da çıkartılmıştır.
İşte Ahir Zaman'da da, aynı Hz. Yusuf (a.s.) gibi, Hz. Mehdi (a.s.)'ın da masum olduğuna dair deliller çok açık olacak, fakat yine de Hz. Mehdi (a.s.) inkar edenlerin tuzakları sonucunda hapsedilecektir.

Hz. Mehdi (a.s.)'ın Hem Eli Hem Ayağı Ayrı Ayrı Zincirlenecektir

Mümin şahıs (Hz. Mehdi (a.s.)) Deccal'i görünce: "Ey insanlar! Resulullah'ın zikrettiği deccal işte budur" der. DECCAL HEMEN ONUNLA İLGİLİ EMRİNİ VERİR DE O ZAT (HZ. MEHDI (A.S.)) karnı üzerine uzatılır ve arkasından: "Onu alın da yaralayın" der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer DECCAL ONU (HZ. MEHDI (A.S.)'I) İKİ ELİNDEN VE İKİ AYAĞINDAN YAKALAR DA FIRLATIR ATAR. İnsanlar Deccal'in onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır. (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)

Peygamberimiz (sav)'in hadisinde, Ahir Zaman'da deccal'in etkisiyle, Hz. Mehdi (a.s.)'ın eline ve ayağına zincir vurulacağına dikkat çekmiştir. Hadiste verilen bu bilgilerden, Hz. Mehdi (a.s.)'ın ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlanarak yaşadığı dönemin hapishanelerinde ve tımarhanelerinde tutulacağı anlaşılmaktadır.

Peygamberimiz (sav) Ahir Zaman'ın Hatem-i Velisi Büyük Mehdisi’nin hayatının eziyet, işkence, hapis ve haksızlıklarla mücadele içinde geçeceğini bildirmiştir.

Mehdi, bizden, Ehl-i Beyt'tendir... Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim Ehl-i Beyt'im (soyum) muhakkak benden sonra BELA, KAÇIRILMA VE SÜRGÜNE UĞRAYACAKTIR. Benden sonra EHL-İ BEYT'İM  (EZİYET, SIKINTI) KARŞILAŞACAKLAR VE DARBE MARUZ KALACAKLARDIR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

Hz. Mehdi (a.s)’ın Boynuna Bakır Bir Levha Asılacaktır

Ebu Said el Hudri radıyallahu anh rivayeti; “... Deccal o mümin kulu kesmek için yakalar. Fakat bu sırada ONUN BOYNU İLE KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ARASI, ALLAH TARAFINDAN BİR BAKIR LEVHA HALİNE GETİRİLİR DE ARTIK DECCAL O’NU KESMEYE HİÇBİR YOL BULAMAZ. Bu sefer Deccal o’nu iki eli ve iki ayağı ile yakalayarak fırlatır atar. İnsanlar Deccal o’nu bir ateş içine attı sanarlar. Halbuki o mümin zat bir cennet içine atılmıştır.” (Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten. Bab Hadis No: 113 - İmam Şarani, Kurtubi Tezkire s. 488)

“ONUN (DECCAL'İN) BERABERİNDE BİR BAHÇE VE ATEŞ OLMASI DA ONUN FİTNESİNDENDİR. ONUN ATEŞİ BAHÇEDİR, BAHÇESİ ATEŞTİR. Her kim onun ateşi ile imtihan edilirse Allah’tan imdad istesin ve Kehf suresinin evvelini okusun. Onun üzerine (ateşi) soğuk ve selametli olur. Nasıl ki İbrahimin üzerine ateş böyle olmuştu.” (İbn-i Mace)

Hadiste bahsedilen yerin, ‘acı ve zorlukların olduğu bir yer olduğu’ anlaşılmaktadır.   Fakat burası aynı zamanda da, ‘yeşillik ve bahçelik bir yer’dir.  Allah sevgisiyle ve imanın nuruyla imanlı kişi burada acı çekmeyecektir.

Peygamberimiz (sav)'in bu hadiste verdiği bilgilerden buranın aynı zamanda da, ‘el ve ayak bağlanan bir yer olduğu’ görülmektedir. Buradaki kişilerin ‘boyunlarına kimliklerini belli eden bakır bir künye takılmaktadır’.  Burada ayrıca ‘kanuni bir dokunulmazlık elde edilmektedir’.

Verilen tüm bu bilgilerden, hadiste muhtemelen sanki bir akıl hastanesinde tutulan bir kişiden bahsedildiği izlenimi oluşmaktadır (Doğrusunu Allah bilir).

Hz. Mehdi (a.s.) ile Birlikte, Yardımcıları da Manevi Baskı ve Zulüm Görecektir

Tarih boyunca pek çok toplumda görülen, inkarcıların baskıları Ahir Zaman'da da Hz. Mehdi (a.s.) cemaatinde tecelli edecektir. Hz. Musa (a.s.) kavmini doğru yola davet ettiğinde, dönemin önde gelenleri olan Firavun ve yakın çevresi Hz. Musa (a.s.)'a inanılmasını engelleyebilmek için, ona inananların erkek çocuklarını katletmiş; ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesmekle tehdit etmiş, iman edenlere çeşitli zulümler uygulamıştır. Hz. İbrahim (a.s.) insanları yalnızca Allah’a iman etmeye çağırdığında ise, dönemin önde gelenleri onu ateşe atmaya kalkışmışlardır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in döneminde de bu durum değişmemiş, yaşadığı toplumun önde gelen sınıfının baskıları süregelmiştir. Başta Ebu Leheb ve yakın çevresi olmak üzere, Peygamberimiz (sav)’e karşı olan Mekkeli müşrikler, sahabeleri Hz. Muhammed (sav)’e itaat etmekten alıkoymak için büyük zulüm ve eziyetler yapmışlardır.
Ahir Zaman'da Hz. Mehdi (a.s.)’ı destekleyen ve onunla birlikte İslam ahlakının yükselişi için çaba harcayan kimseler de, tarihte olduğu gibi, Hz. Mehdi (a.s.) ile birlikte inkar edenlerin çeşitli baskılarına maruz kalacaklardır. Hz. Mehdi (a.s.)'ın yanından ayrılmaları için Hz. Mehdi (a.s.)'ın yardımcılarına da çeşitli tuzaklar kurulacak, iftiralar atılacak, komplolar kurulacaktır.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bu durum şöyle haber verilmiştir:

“Hz. Mehdi (a.s.), Hz. Musa (a.s.)’ın  fiziki gücünü, Hz. İsa (a.s.)’ın ihtişamını, Hz. Eyüb (a.s.)’ın sabrını gösterecek. GELECEĞİ ZAMANDA ONUN SEÇİLENLERİ (HZ. MEHDİ (A.S.)'IN YARDIMCILARI) AŞAĞILANACAK, KÜÇÜK DÜŞÜRÜLECEKLER. KORKU ONLARI KUŞATACAK. İŞTE BUNLAR BENİM DOSTLARIMDIR!” (Beheyullah: Kitab-ı İkan, s. 245)

“Onlar Allah yolunda mücahidlerdir (fikren mücadele ederler) ve BÜYÜKLENENLER ONLARI KÜÇÜK GÖRÜR. Onların kıymeti dünyada bilinmez fakat ahirette iyi tanınırlar.”(Muntakab el Ezhar, s. 474)

Buyurdu ki: "Onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir, evleri sırtlarındadır, eğer hazır olsalar tanınmazlar, eğer KAYBOLSALAR ARANMAZLAR, HASTA OLSALAR KİMSE ONLARIN ZİYARETİNE GELMEZ, eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ÖLSELER CENAZELERİNE KİMSE KATILMAZ. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler, ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 23)

Hz. Mehdi (a.s.) ve yardımcıları, yaşadıkları toplumun insanları tarafından tam anlaşılamayacaklardır. Birçok kişi, bu şahısları yanlış yolda görecek ve üzerinde baskı oluşturarak onları kendi inançlarına döndürmeye çalışacaktır.
Ancak bu psikolojik mücadele, Hz. Mehdi (a.s.)'ın samimi talebelerine hiçbir şekilde etki edemeyecek, aksine onların Allah'a olan imanlarının ve Hz. Mehdi (a.s.)'a olan bağlılıklarının daha da artmasına vesile olacaktır.

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.) ve yardımcılarının ‘kendilerini kınayanların girişimlerinden hiçbir şekilde yılgınlığa kapılmayacakları’ bildirilmiştir:

“Sizden sonra onlarla mücadele etmek için Müslümanların en hayırlıları (HZ. MEHDİ (A.S.) (A.S.) CEMAATİ) ÇIKAR Kİ, ONLAR ALLAH YOLUNDA HİÇBİR KINAYANIN KINAMASINDAN, DEDİKODUSUNDAN KORKMAYAN İSLAM AHALİSİDİR...”(Sünen-i İbni Mace, 10/259)

 “Hz. Mehdi (a.s.) elini yardımcılarının omzu ile göğsü arasına sürecek, böylece ONLAR HAKLARINDA ALINACAK HİÇ BİR HÜKÜMDEN ÇEKİNMEYECEKLER, HİÇ BİR KARAR ONLARA ZOR GELMEYECEK.” (Bihar-ül-Envar, c. 52, s. 345, El Melahim va el Fitan, s. 205; Mikyaal el-Mekarim, c. 1, s. 144/235)


 


2010-09-22 13:42:35

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."