Hz. Mehdi (as), Allah'ın emri olduğu için asla kan dökmeyecektir

1980'lerden bu yana dünya üzerindeki ve siyasetindeki pek çok olay Mehdiyet ve Mesihiyet'e göre gelişmektedir. 1980 (Hicri 1400) itibariyle, hem Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinin, hem Kuran ayetlerinin işaretlerinin, hem büyük İslam alimlerinin açıklamalarının müjdelediği gibi, İslam alemi Hz. Mehdi (as)'ın açık zuhurunu beklemeye başlamıştır. Aynı tarihler Tevrat ve İncil'de yer alan bilgiler doğrultusunda, Musevilerin Kral Mesih'i (yani Hz. Mehdi (as)'ı), Hristiyanların ise Hz. İsa (as)'ın yeniden yeryüzüne gelişini bekledikleri tarihtir.

Bugüne kadar başta Evanjelikler ve bazı yanlış bilgi sahibi Müslümanlar olmak üzere, Mehdiyetin ve Mesihiyetin kan dökülmesiyle, Müslümanlar ve Ehli Kitap arasında büyük bir savaş yaşanmasıyla gerçekleşeceği yönündeki yanlış inanç nedeniyle pek çok hatalı siyaset izlenmiştir. Özellikle Evanjeliklerin Amerikan dış politikasındaki etkin rolü, geçtiğimiz Amerikan hükümeti döneminde Irak ve Afganistan'ın işgaline, hem milyonlarca masum Müslümanın hem de Avrupalı ve Amerikalıların kanının akmasına sebep olmuştur. Bazı Evanjelikler, farklı mezheplerden Hristiyanlar ve az sayıda da olsa birtakım Museviler, bu kan dökülmesinin şiddetlenerek artacağına inanmakta ve Müslümanlarla Ehli Kitap arasında büyük bir savaş öngörmektedirler. İslam alemindeki bazı bilgisi az kimselerin Hz. Mehdi (as)'ı kan dökecek, Şiileri, Vahabileri, Musevileri, Hristiyanları acımasızca katledecek biri gibi göstermelerinin de bu savaş beklentisini kışkırttığı açıktır.

Oysa ahir zamanın bundan sonraki döneminde kan dökülmesine bekleyen herkes büyük bir yanılgı içindedir. Hz. İsa (as) da, Hz. Mehdi (as) da asla kan dökmeyecek, tam tersine sevgiyle, şefkatle, güzel sözle, merhametle din ahlakını hakim edeceklerdir. Bu konuda Evanjelikler de, Ehli Kitabı düşman olarak göre bir takım Müslümanlar da ciddi bir yanılgı içindedirler.

Hz. Mehdi (as)'ın herhangi bir çatışma içinde girmesi, herhangi bir savaşı teşvik etmesi ve kan dökmesi asla mümkün değildir, ÇÜNKÜ ALLAH, HZ. MEHDİ (AS)'A KAN DÖKMEMESİNİ EMRETMİŞTİR. HZ. MEHDİ (AS) ALLAH'IN PEYGAMBERİMİZ (SAV)'E VAHİYLE BİLDİRDİĞİ AHLAKA VE HÜKÜMLERE GÖRE HAREKET EDECEK, KURAN'A VE HADİSLERE UYACAKTIR. Hz. Mehdi (as)'ın nasıl bir yol izlemesi gerektiği, İslam ahlakını hakim kılmak için hangi yöntemlere başvurması gerektiği, hangi durumlar karşısında nasıl tavır alması gerektiği Peygamberimiz (sav) tarafından detaylı olarak bildirilmiştir. Peygamberimiz (sav)'e bu bilgileri haber veren de Cebrail vesilesiyle Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla Hz. Mehdi (as) attığı her adımda, aldığı her kararda, yaptığı her uygulamada Allah'ın emrine göre hareket edecektir. ALLAH'IN HZ. MEHDİ (AS)'A EMRİ İSE "BİR DAMLA DAHİ KAN DÖKMEMESİ, BİR KİŞİNİN BURNUNUN KANAMASINA DAHİ MÜSAADE ETMEMESİ, UYKUDA OLANIN UYANMASININ BİLE MÜMKÜN OLMAYACAĞI KADAR SÜKUNETLE, SEVECENLİKLE VE NEZAKETLE HAREKET ETMESİDİR."


Allah insanlara zulüm istemez, insanların iyiliğini ister. Mehdi de kan akıtmayacaktır.

Adnan Oktar’ın 29 Temmuz 2010 tarihli Kahramanmaraş Aksu  TV ve Kaçkar TV röportajından

 

Allah'ın Hz. Mehdi (as)'a bu açık emri varken, aksinin olması, herhangi bir savaşın yaşanması mümkün değildir. Hz. Mehdi (as) Allah'tan çok korkan ve Allah'ı çok seven mübarek bir insandır. Allah'ın bu emrini eksiksiz uygulayacaktır. Hz. Mehdi (as), Hz. Hızır (as) ve Hz. İsa (as)'ın da desteğiyle, savaşa asla izin vermeyecektir. Hz. Mehdi (as), Allah'ın emri gereği, hem her mezhepten ve düşünceden Müslümanları sevgiyle kucaklayıp onları koruyacak hem de Hristiyanların ve Musevilerin en küçük bri zarar dahi görmelerine izin vermeyecektir. Hz. Mehdi (as), tıpkı Peygamberimiz (sav) döneminde olduğu gibi, Osmanlı döneminde yapıldığı gibi, Ehli Kitabı koruyup kollayacaktır. Museviler ve Hristiyanlara, güzel sözle ve nezaketle İslam ahlakını anlatacak, ancak Kuran'ın "sizin dininiz size, bizim dinimiz bize" hükmü gereğince dinlerini diledikleri gibi yaşamalarını sağlayacaktır. Her Hristiyan ve her Musevi Hz. Mehdi (as) döneminde dilediği gibi dilediği yerde yerleşecek, özgürce ibadetlerini yerine getirecek, olabildiğine rahat ve güven içinde olacak, düşüncelerini açıkça ifade edebilecek ve her koşulda saygıyla ve hürmetle karşılık görecektir. Aynı şekilde İslam alemi içinde de ırkı, düşüncesi, milleti ne olursa olsun tüm Müslümanlar eşit haklara sahip olacak, konfor içinde yaşayacaklardır. Hz. Mehdi (as)'ın, Kuran ahlakının gereği ve Allah'ın ona emrettiği tutumun gereği olarak, sağladığı ortamda dinsiz, ateist, Budist kim olursa olsun birinci sınıf insan muamelesi görecektir. 

Değerli İslam alimi Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri’nin vekili Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri’nin Hz. Mehdi (a.s.)’ın Kan Dökmeyeceği ile İlgili Açıklamaları

Hz. Mehdi (a.s.) Kan Dökmeyecek, Huzur Getirecektir

“Hz. Mehdi (a.s.) gönül ehlidir, huzur getirecektir. Herkes zaten yeterince savaşı getirdi. Mason savaş getiriyor, ateist savaş getirdi, komünist kan getirdi. Herkes bela, musibet getirdi. Hz. Mehdi (a.s.) da bunları getirse arada ne fark olur, siz deli misiniz? Gönül ehlidir, huzur ehlidir. O geldiği zaman hiçbir şey işlemez. Kan gövdeyi götürmez. Kılıçla mılıçla işi olmaz. Lafıma iyi dikkat edin. Ha, “birileri böyle diyor,” Vallahi paşa gönlünüz bilir, ben öyle demiyorum. Hz. Mehdi (a.s.) gönül ehlidir, kan olmaz, gürültü olmaz, savaş olmaz, patırtı olmaz, hiçbir şey olmaz. Huzur içerisinde gelir, kurtla kuzu yan yana yaşar. O öyle büyük bir Allah dostudur ki şeyhler üstüdür. Siz Hacı Bektaşi Veli Hazretleri’ni görmüyor mu-sunuz? Bir kucağında aslan, bir kucağında geyik. “Kurtla kuzunun bir olduğu devreyi yaşayacağız” diyor, Hz. Mehdi (a.s.) zamanında. Bu himmet ile olur, akıl sahipleriyle olur.” (29 Eylül 2010)

http://www.halilurrahman.com  /Ses/AY/wmv/2010/96.html

Aşağıda yer alan hadisler Allah'ın Peygamberimiz (sav) vesilesiyle Hz. Mehdi (as)'a nasıl bir yol izlemesini emrettiğini gösteren hadislerdir. Hadislerde, tek bir kişinin dahi burnunun bile kanamayacağı haber verildiğine, o dönemde silahların tamamen ortadan kalkacağı müjdelendiğine, tüm insanların birbirine sevgi ve şefkatle yaklaşacağı anlatıldığına göre, savaş beklentisi içinde olanlar boş bir beklenti içindedirler. Ayrıca unutmamak gerekir ki, Tevrat'ta ve İncil'de de Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) zamanında kan akıtılmayacağı, tüm dünyaya barışın hakim olacağı anlatılmaktadır. Dolayısıyla Allah'ın dünyanın bu son dönemi için takdir ettiği kader, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) önderliğinde barışın, sevginin, dostluğun, kardeşliğin mükemmel bir şekilde yaşanması ve dünyanın geçmişte örneği görülmediği kadar güzel, aydınlık, refah, güvenli, kaliteli, modern bir yer haline gelmesidir. 


A.B.D. Yanlış bir Mehdi anlayışından dolayı Mehdi'den çekiniyordu. Doğrusu, Mehdi kan dökmeyecek, tüm dünyaya barış getirecektir

Adnan Oktar'ın 7 Aralık 2009 tarihli Adıyaman Asu ve Kral Karadeniz TV'deki canlı röportajından


HZ. MEHDİ DÖNEMİNDE HİÇ KAN AKITILMAYACAKTIR 

İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi, Hz. Mehdi (as)'ın çevresinde toplanırlar. DAHA ÖNCE ZULÜMLE DOLU OLAN DÜNYAYI, O ADALETLE DOLDURUR. ADALETİ O DENLİ OLUR Kİ, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ.DÜNYA, ADETA ASR-I SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29) 

Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)'in yolunda gidecek,uyuyan kişiyi uyandırmayacak, KAN DA AKITILMAYACAKTIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163) 

(Hz. Mehdi (as)) Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44) 

Ona (Hz. Mehdi (as)'a) biat edenler, (Kabe civarındaki) rükun ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, ASLA KAN DÖKMEZLER. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24) 


HZ. MEHDİ TEKBİR VE TESBİHLE, İLİM VE SEVGİYLE İSLAMI HAKİM EDECEKTİR 

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “TESBİH VE TEKBİR GETİREREK KOSTANTİNİYYE’Yİ FETH EDECEKSİNİZ. O zamana kadar elde edemediğiniz ganimet mallarına kavuşacaksınız.” (İbn- Mace, Fiten, c. s. 35) 

Hz. Amr b. Avf'dan (r.a.) rivayet edilmiştir:

Rumlara ait Konstantiniyye (İstanbul) TESBİHLE VE TEKBİRLE MÜSLÜMANLARCA FETHEDİLMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Ramuz-el-Ehadis, s. 478) 

"Allah Teâlâ Hazretleri, mümin kullarına ROMA’NIN MERKEZİ OLAN İSTANBUL’UN TESBİH VE TEKBİR İLE FETHİNİ NASİP BUYURMADIKÇA kıyamet kopmayacaktır." (Ahmed Gümüşhanevi Ramuz'ul Ahadis, s. 478) 

“Allah Teâlâ, müminlere İSTANBUL VE RUM (TOPRAKLARININ), TESBİH VE TEKBİR İLE FETHİNİ NASİB BUYURMADIKÇA KIYAMET KOPMAYACAKTIR” buyurmuşlardır. (Deylemi, Firdevs, 5/82, no: 7524, Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, 17/15,21) 

İmam Müslüm'in Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber (sav) birgün sahabelerine hitaben:

… Bu mücahitler o beldeye gelip konakladıkları zaman silahla harp etmezler, ok da atmazlar. La ilahe illallahu ekber diyerek tekbir getirirler. Bu tekbir üzerine şehrin iki tarafındaki surlardan biri düşer. Sonra ikinci defa tekbir getirirler. Akabinde şehrin öbür tarafı da düşer. Sonra üçüncü kez tekbir getirecekler. BUNUN ÜZERİNE İSLAM ORDUSU İÇİN SURLARDAN GEDİKLER AÇILACAK, ONLAR DA HEMEN BURALARDAN ŞEHRE GİREREK FETHEDECEKLER. (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 445-446) 

BU ŞEHRE GELİNDİĞİNDE, MÜSLÜMANLAR SAVAŞ YAPMAYACAKLAR. SADECE TEKBİR GETİRDİKLERİNDE şehrin deniz tarafı düşecek, tekrar tekbir getirdiklerinde diğer tarafı düşecek. 3. kez tekbir getirdiklerinde de şehrin tamamı ellerine geçecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30) 


HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE SAVAŞ OLMAYACAKTIR  

Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır... KAP SU İLE DOLDUĞU GİBİ YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Din birliği de olacak, artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. SAVAŞ DA AĞIRLIKLARINI BIRAKACAK. (Sünen-i Ibn-i Mace, 10/334)

HARP (ERBABI) AĞIRLIKLARINI (YANİ SİLAH VE SAİREYİ) BIRAKIR. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 496) 

Hz. Mehdi (a.s.), Allah’ın emri gereği hayatının hiçbir döneminde hiçbir şekilde kan akıtmayacaktır. Bunun aksini yapan, yani Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerine  rağmen kan akıtan, kesin olarak Mehdi değildir.

HZ. MEHDİ DÖNEMİNDE EMNİYET VE SÜKUN HAKİM OLACAKTIR 

Mehdi… GAYET SÜKÜNET İÇİNDE YÜRÜYECEKTİR. (Kıyamet Alametleri, s. 173) 

Allah onun (Hz. Mehdi'nin) sayesinde kör fitneyi söndürecek. YERYÜZÜNDE EMNİYET VE SÜKUN HAKİM OLACAK... (Kıyamet Alametleri, s. 164)

 ... HER YER EMİN BİR HALE GELİR... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 58) 

... ONUN ZAMANINDA KURTLA KOYUN BİR ARADA OTLAYACAK, ÇOCUKLAR YILAN VE AKREPLE OYNAŞACAK... (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, sf. 179, 1699) 

Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim Ehl-i Beyt'imden bir zatı (Hz. Mehdi (as)'ı) gönderecek YERYÜZÜ ZULÜMLE DOLDUĞU GİBİ, O YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAK. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92) 

Hz. Mehdi (as) bendendir, YERYÜZÜ ZULÜM VE İŞKENCE İLE DOLDUĞU GİBİ, ONU DOĞRULUK VE ADALETLE DOLDURUR. (Süneni-i Ebu Davud, 5/93) 

Bu (Emir) de (Hz. Mehdi (as)) insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR. (Sünen-i İbn-i Mace, 10/348) 

Zulüm ve fıskla dolu olan DÜNYA, O (HZ. MEHDI (AS)) GELDİKTEN SONRA ADALETLE DOLUP TAŞACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 20) 

HZ. MEHDİ (AS)'IN ZAMANINDA ADALET O KADAR BOL OLACAK Kİ,zorla alınan her mal sahibine geri iade edilecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23) 

... Cenab-ı Hak İslamı nasıl Bizimle başlatmışsa O'nunla (Hz. Mehdi (a.s.) ile) sona erdirecektir. Nasıl, Bizimle onlar aralarındaki ŞİRK VE ADAVETTEN (HUSUMET VE DÜŞMANLIKTAN) KURTULMUŞ VE KALPLERİNE ÜLFET (DOSTLUK) VE MUHABBET (SEVGİ) YERLEŞMİŞSE, (HZ. MEHDİ (A.S.) GELİŞİ İLE) YİNE ÖYLE OLACAKTIR. (Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 20) 

...Onun (Hz. Mehdi (as)) döneminde iyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 17) 


HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE KADINLARA KARŞI DA BASKI VE ZULÜM KALKACAKTIR 

... Yeryüzü emniyetle dolacak ve HATTA BİRKAÇ KADIN YANLARINDA HİÇ ERKEK OLMAKSIZIN RAHATLIKLA HACCA GİDEBİLECEKTİR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47) 

Hatta bir kadın, beş kadınla birlikte aralarında hiçbir erkek olmadığı halde serbestçe korkusuz hacca gidebilecek. (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 179) 


HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE İNSANLAR ÇOK MUTLU OLACAK 

Hz. Mehdi (as)'a aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecek ve her zalim onun karşısında mağlup olacaktır.  ZAMANI O KADAR ADİL OLACAK Kİ, KABİRDEKİ ÖLÜLER DİRİLERE İMRENECEKTİR... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 22) 

Hz. Mehdi (as)'ın hizmetleri öylesine önemli ve büyüktür ki, rivayetlerden ONUN İDARESİNDEN SADECE İNSANLARIN DEĞİL, BÜTÜN YER VE GÖK EHLİNİN MEMNUN OLACAĞI BELİRTİLİR. (İs'afür-Ragıbin, s. 146; el-Havi, 2:66, 67) 

(HZ. MEHDİ (AS)'IN) ÇIKIŞI SADECE EHLİ İMAN İÇİN DEĞİL, YER VE GÖK EHLİ İÇİN DAHİ SEVİNÇ KAYNAĞI OLUR. Öyle ki kuşlar, vahşi hayvanlar, denizdeki balıklar dahi sevinirler. (Kıyamet Alametleri, s. 162, 163) 

Herkes onun (Hz. Mehdi (as)'ın) çevresinde sevdiği çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir babanın meclisinde ya da tebaasına merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacak, neşe veren ayetleri ve müjdeleri sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. (Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, Nashr Almas Yayınları, s. 257 ) 

(Hz. Mehdi (as)) Peygamberin (sav) yolundan gidecek. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır... Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır. Her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir halde teslim edecektir. BÖYLECE YER VE GÖK SAKİNLERİ ONDAN RAZI OLDUKLARI GİBİ, HAVADAKİ KUŞLAR, ORMANDAKİ YIRTICI HAYVANLAR, DENİZDEKİ BALIKLAR BİLE MEMNUNLUK DUYACAKLAR. (Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 163) 

Hz. Mehdi (as) zamanında Asr-ı Saadette olduğu gibi KÜLLENMİŞ DUYGULAR BİR BİR TOMURCUKLANACAK, ÇİÇEK AÇACAKLARDIR. (el-Havi l'il-Fetava, s. 67, 68; Rahbavi, Kıyamet Alametleri, s. 162, 163) 

(HZ. MEHDİ (AS)) ALLAH'IN İZNİYLE TAŞ GİBİ KALPLERİ YUMUŞATABİLECEK, KÖMÜR GİBİ RUHLARI ELMASLAŞTIRABİLECEK,ölü ruhları imanın nuruyla diriltebilecek... (El-Kavlü'l-Muhtasır, s. 24; Şaban Döğen Mehdi ve Deccal, s. 194-195) 

Ümmet'i Muhammed'den memnun olmadık hiçbir fert kalmayacaktır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163)

Sayın Adnan Oktar’ın Hz. Mehdi (a.s.)’ın Kan Dökmeyeceği ile İlgili Açıklamaları

Hadisler Allah’ın vahyidir. Hz. Mehdi (a.s.) buna uyacak ve hayatının hiçbir döneminde kan dökmeyecektir

ADNAN OKTAR: Peygamberimiz (s.a.v.)’in emri var. Vahiyle emrediliyor. Hz. Mehdi (a.s.)’a emri. Peygamberimiz (s.a.v.)’e söylüyor, Cenab-ı Allah, Cibril kanalıyla. “Mehdi (a.s.) kan akıtmayacak” diyor. Şimdi bunun aksi nasıl yapılabilir? Farz olmuşoluyor bu. Peygamber emri, yani Peygamber (s.a.v.)’e Allah emrediyor. Ve farz olmuşolur. “Kan akıtmayacak” diyor, kan akıtamazsın. “Uyuyan kişiyi uyandırmaz“ diyor. Çok iyi davranmakla mükelleftir. Olağanüstü titiz, “burnu dahi kanamayacak” demek ne demektir? “Yolda bile çok dikkatli yürüyeceksin” demektir. Kolun dirseğin bile çarpmayacaktır. Demek ki çok yoğun bir şefkat ve sevgi hakim olacak, şimdi bunu Amerikan halkına anlatmak lazım. Şimdi bu kan arazözü bazı hocalar var. Bu kan arazözleri böyle orada burada geziniyorlar. Kendi gezinmese de fikri, sözleri geziniyor. Bunların ağzından nur akmasını sağlamak lazım. O zaman Amerikan halkı da büyük bir coşkuyla hem İslam’ı isteyecektir, hem de İttihad-ı İslam’ı çok isteyecektir. Çünkü bir kurtuluşolduğunu bilecektir. Üst düzeyde anladılar, fakat halk bilmiyor. (28 Eylül 2010, Gaziantep Olay TV)

Hz. Mehdi (a.s.) çok büyük bir askeri gücü olmasına ragmen, bir damla kan dahi akıtmayacaktır

ADNAN OKTAR: Afganistan mesela Amerikan işgali altında. Amerika çok nezaketli bir şekilde süratle boşaltır. Süratle, yani tahminim en fazla 48 saat. Tehditle mi olur? Yok. Sevgiden, muhabbetten coşarlar. Ama İslam ordusu otuz milyonluk dev bir pençe olarak durur. Bak, pençelemek ayrıdır, pençeyi tutmak ayrıdır. Yani Hz. Mehdi (a.s.) istese yerle bir eder bütün bölgeyi, Allah’ın izniyle. Öyle bir askeri güce sahip olacak. Ama damla kan akıtmayacak. Şimdi hiçbir silah ve gücü olmadan damla kan akıtmamak ayrıdır, ama bölgeyi yerle bir edecek güce sahipken, yani karşıt güçleri böyle dümdüz tarla haline getirecek güce sahipken damla kan akıtmayıp üstelik müthişmuhabbet göstermek çok ayrı bir şeydir. Gücü olmayanın tevazu göstermesi o kadar önemli olmaz. Komada olan adama desen ki sen, “affet, ne kadar güzel bu insan, affet” desen, bir anlamı olur mu komada olana? Veya diyorsun ki mesela, adam perişan şekilde ağır hasta, diyorsun ki; “İntikam almıyor adam.” Zaten alamaz ki, gücü yok. Ama dev bir askeri güce sahip, kahredici bir güce sahip olup da yapmıyorsa bu çok büyük bir olaydır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın özelliği budur. Yani kahredici bir askeri güce sahip olacak. Tabi ki dünyanın en büyük ordusu oluyor. Amerikan ve Rus ordularının hepsinin üstünde bir orduya sahip olacak. Ama hiçbir şekilde kullandırmıyor orduyu. Sadece sevgidir Hz. Mehdi (a.s.)’ın ilacı.

Gider konuşur, bölgeyi gezer, zaten konu biter. Güneydoğu’da kardeşlerimiz istediği gibi böyle sığırları alacaklar, davarları; dağlara çıkacaklar, halaylar çekecekler. Bütün bölge onlar için güven, bütün bölge. Santimi bile güvenli olacak, her yer. Gece, mesela gecenin iki buçuğunda göğsünü gere gere dağda gezecekler. Şimdi mümkün mü? Değil.Yani tahayyül dahi edemezler, insanlar. Bak, gecenin iki buçuğunda göğsünü gererek gezecekler. Gece böyle güzel Kürt çadırlarını da kuracağız oraya, Allah’ın izniyle, kuzu çevireceğiz. Yani PKK’yı, hani aranır ya acaba var mıdır gibisinden, bulamazsın ki, bulsak konuşuruz. “Niye böyle oluyor” falan deriz. Ama bulamazsın. Onlar da o kadar enayi değil yani, yapmaz zaten, biter iş. (19 Ekim 2010, Kaçkar TV)

Hz. Mehdi (a.s.) Döneminde Silahlar Eritilecektir

OKTAR BABUNA: Hz. Mehdi (a.s.) “Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak, artık Allah’tan başkasına tapılmayacaktır. Savaşda ağırlıklarını bırakacak”. (Sünen-i İbni Mace). “Harp (erbabı) ağırlıklarını (silah ve saireyi) bırakır”. Silahları, evet.

ADNAN OKTAR: Silahlar eritiliyor, inşaAllah. Kuran’da Zülkarneyn Kıssası’nda bildirilen odur. Yani çelik ve demirin dağlar gibi eritildiği bildiriliyor Kuran’da. Tanklar toplar da dağlar gibi hurda yığınları haline gelecektir. Onlar eritilecektir ve sanayide kullanılacaktır, inşaAllah. Hiçbir şekilde silah ve kan yok bundan sonra. (28 Eylül 2010, Gaziantep Olay TV)

Hz. Mehdi (a.s.) çagının en modern insanıdır, özgürlük verir. Bagnazlar ve komünistler kan dökülmesini ister, Hz. Mehdi (a.s.) damla kan akıtmayacaktır

ADNAN OKTAR: ... Mevdudi Hazretleri söylüyor, Hz. Mehdi (a.s.) “çağın en modern insanıdır” diyor. “Geleneksel din anlayışına sahip bir kısım yobaz takımı şok olacak onu görünce” diyor. “”Bu bizim dinimizi kaldırdı” diyecekler” diyor. Çünkü adam baskıya alıştığı için, özgürlük görüyor; “nereden çıkarttın özgürlüğü?” diyor. Güzellikler getiriyor, “sen ne yapıyorsun? Ben çirkinlik istiyorum, sen güzellik getiriyorsun” diyor. Adam kova hesabıyla kan istiyor. Yani böyle tanker hesabıyla kan istiyor. Hz. Mehdi (a.s.) diyor ki; “ben damla kan akıtmam” diyor. Adam deniz gibi kan istiyor. Mesela komünistler de kana çok meraklıdır. Yobazlar da kana çok meraklıdır.  “Bu kızıl kan denizinin ufkundan bir kızıl güneşdoğacak” diyor komünistler. Bak, “bu kızıl kan denizi;” “deniz gibi kan akacak” diyor komünistler, deniz gibi ve “bu kızıl kan denizinin ufkundan kızıl bir güneşdoğacak” diyor. Yobazlar ne diyor? Bu kızıl kan denizinin ufkundan bir kızıl güneşdoğacak” diyorlar. Onlar da aynı iddiadalar. Hz. Mehdi (a.s.) ne diyor; “bırakın bunları, damla kan akıtmayacağım” diyor. “Damla” diyor. “İnsanların burnu dahi kanamayacak” diyor. Şeytan sel gibi kan istiyor. Şeytanın isteğidir bu, kana asla doymaz şeytan. Hz. Mehdi (a.s.) da anti-şeytandır. Şeytanın boynunu kıran varlıktır. Şeytan onun zamanında tam anlamıyla mağlup oluyor, Hz. Mehdi (a.s.) devrinde. Şeytanın Hz. Mehdi (a.s.) devrinde öldürüldüğü vardır rivayetlerde. İptal oluyor, bitiyor tabii. (13 Ağustos 2010, Kocaeli TV)

Hz. Mehdi (a.s.)’a tabi olduktan sonra bir insanın kan dökmekle ilgisi kesilir. Demokrasinin en güzeli onunla gelecektir.

ADNANOKTAR: Hz. Mehdi (a.s.)’a tabi olduktan sonra bir insanın kan ile bağlantısı kesilir. Kanla, zulümle, psikopatlıkla, gericilikle alakası kesilir. Çünkü Hz. Mehdi (a.s.) asrının en aydın, en kaliteli insanıdır. Yani en güzel, en modern hayatı Müslümanlara sunacaktır. En zengin hayatı sunacaktır. Demokrasi ve özgürlüğün en mükemmeli dünyaya gelecektir. Hristiyanı da alabildiğine özgür olabiliyor, Musevi de alabildiğine özgür, dinsiz de alabildiğine özgürdür. Kimse kimseye karışmaz. Hz. Mehdi (a.s.)’ın dönemi budur. (28 Eylül 2010, Gaziantep Olay TV)

Hz. Mehdi (a.s.) anti kandır

ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (a.s.) anti-kandır. Kanı kabul etmez Hz. Mehdi (a.s.). Müslümanların burnunun dahi kanamasına müsaade etmez Hz. Mehdi (a.s.). “Gidin ağzınızı, burnunuzu dağıttırın” demez, “gidin orada kan, revan içinde kalın” demez. Hz. Mehdi (a.s.) öyle bir plan kurar ki, öyle bir zemin hazırlar ki; böyle dolanır arkadan, birden aniden yakalar, derdest teslim alır. Mehdiyet’in özelliği budur, Hz. Mehdi (a.s.) gidip pisi pisine kan akıttırmaz. Ne diyor Peygamberimiz (s.a.v.)? “Damla kan akıtmaz” diyor. “Uyuyan kişiyi uyandırmaz,” uyumasına devam ettirir. Bakın; “burnu kanamaz, damla kan akmaz” diyor. “Damla.” Yani damla ne demektir? Şu kadarcık bir şey, değil mi? Sahih hadis bu, muhkem açık hadis “damla kan akıtmaz,” bu şekildedir Hz. Mehdi (a.s.). Mehdiyet’ten kan beklemesinler, Mehdiyet’te kan yok. Mehdiyet barışla, akılla, makullükle hareket edecektir. Ben de Hz. Mehdi (a.s.) öncüsü olduğum için, anti-kanım ben, kan akıttırmam. Damla kan akıttırmam. Müslüman kanı da akıttırmam, Musevi kanı da akıttırmam, Hristiyan kanı da akıttırmam. (12 Haziran 2010, Kocaeli TV)


2010-09-28 22:10:07

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."