Sayın Adnan Oktar görünmez Mehdi inancının tehlikesini anlatıyor

Kıyametten önceki son dönem olan ahir zaman, Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde müjdelendiği gibi Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru ve Hz. İsa (a.s.)’ın nüzulü ile çok kutlu bir döneme işaret eder. Yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek çok mübarek ve değerli bir şahıs olan Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru  yüzyıllardır İslam ümmeti tarafından beklenen müjdeli bir olaydır. Ancak bazı mezhepler ve gruplar arasında Hz. Mehdi (a.s.)’ın görünmez olduğu yönünde yanlış bir inanış vardır. Sayın Adnan Oktar bu “görünmez Mehdi” inancının yanlışlığını röportajlarında sık sık vurgulayarak tüm İslam alemine önemli bir çağrıda bulunmakta ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın şahs-ı manevi değil bir şahıs olduğunu delilleriyle ortaya koymaktadır.

Peygamberimiz (s.a.v.), hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın özellikleri hakkında pek çok tanıtıcı bilgi vermiş ve insanların Hz. Mehdi (a.s.)’ı bir şahıs olarak göreceklerini bildirmiştir. Rivayetlerden ve İslam alimlerinin izahlarından Hz. Mehdi (a.s.)’ın bir şahsı manevi olmayacağı, fiziksel özelliklerine, karakter ve ahlakına, nesebine kadar detaylı olarak tarif edilmiş mübarek bir şahıs olacağı, açık ve net bir biçimde anlaşılmaktadır.

Sayın Adnan Oktar da çeşitli tarihlerde yaptığı röportajlarında Hz. Mehdi (a.s.)’ın şahıs olduğunu ve şahs-ı manevi beklentisinin tehlikesini detaylı olarak açıklamaktadır.    

Hz. Mehdi (a.s.) Anne ve Babadan Doğacaktır

Hz. Mehdi (a.s.) bütün peygamberler ve evliyalar gibi anneden babadan doğmuştur. Hiçbir peygamber, hiçbir evliya tekrar tekrar kaybolup ortaya çıkmamıştır. Hiçbir peygamber ruh haline gelip kaybolmamıştır ve hiçbir peygamber ruh halinde yüzyıllarca yaşayıp sonra tekrar dünyaya geri dönmemiştir. Kendilerine dünyada bahşedilen süre boyunca tebliğ görevlerini, insan olarak yerine getirmişlerdir. Bu durum asrımızda zuhur etmiş ve görevine başlamış olan Hz. Mehdi (a.s.) için de geçerlidir. Sayın Adnan Oktar bu gerçeği şöyle açıklamaktadır:

ADNAN OKTAR: İsterse Alevi kaynaklara da bakalım, Şii kaynaklarına da bakalım. Hz. Mehdi (a.s.) anneden doğmadır, anneden doğan bir insandır. Yani çocukluktan itibaren büyüyüp gelişen bir insan. Öyle yüzlerce sene de bir kuyunun içerisinde kalıp, oradan çıkan bir insan değildir. Bu, açıkça söyleyeyim, bir hurafedir. Böyle bir şey yok. “Kuyunun içerisinde duruyor” diyorlar, derin bir kuyu gibi bir şey, etrafını da demir parmaklıklarla çevirmişler, “onun içinden çıkacak” diyorlar. Yapmayın etmeyin. Ya Amerika tabii ki müthiş tedirgin böyle bir şeyden. Adam; “ben gördüm” diyor, “ışık suretinde” diyor. Şimdi, yarın bir gün; “Allah, Hz. Mehdi (a.s.)’a emretti, Hz. Mehdi (a.s.) da bize bildirdi” dese, ne yapacak adamlar? O yüzden çok tedirginler. Bak, Ahmedinejad çok aklı başında bir insan, sevecen bir insan, Hz. Mehdi (a.s.) aşığıdır, çok seven bir insan; Hamaney de öyle. Şimdi, toplansınlar, bir araya gelsinler, bu konuyu netleştirsinler. “Hz. Mehdi (a.s.) görünmez bir Mehdi değil” diyecekler. Hz. Mehdi (a.s.) görünür bir insandır. Babadan anadan doğmuştur. Zuhur yeri de İstanbul’dur. Şii kaynaklarda, İstanbul olduğu belki yüz tane hadiste var, hep İstanbul olarak geçiyor, İstanbul’dadır. Doğu tarafından geliyor, Batı’ya doğru geliyor ve denizi geçeceği belirtiliyor. Bu şekilde olursa, Amerika böyle bir Hz. Mehdi (a.s.)’a hazır, masonlar hazır, Tapınak Şövalyeleri hazır; hepsi hazırlar. Yani bunu kabul ediyorlar. Yani sevgiyi savunan, kan dökmeyi engelleyen, silahları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir Mehdi’ye karşı CIA, FBI falan; hepsi hazırlar, kabul ediyorlar. (Kanal Avrupa ve Çay TV, 31 Ekim 2010)

Peygamberlere Benzeyen Özelliklere Sahip Olacaktır 

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi’s-selâm şöyle buyurmuştur:

“Bizim Kaim’imiz (Mehdi) ile Allah’ın resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh (a.s.), İbrahim (a.s.), Musa (a.s.), İsa (a.s.), Eyyub (a.s.) ve Muhammed sallâ’llâhu aleyhi ve alih peygamberlerin her biri ile bir benzerliği vardır. Nuh (a.s.) ile uzun ömürlü olmasında, İbrahim (a.s.) ile, doğumunun gizli olması (Doğumunun Evde Olmasında) ve halktan uzak durmasında; Musa (a.s.) ile, korku hali (Mehdi (a.s.)’a yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla; öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alınma, sürgün gibi her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla) ve gaybette yaşamasında (sürekli gizlenerek yaşamasında); İsa (a.s.) ile halkın onun hakkındaki ihtilafa düşmesi (bir kısım insanların, ‘Mehdi (a.s.) gelecek’, bir kısımının da ‘gelmeyecek’ demesinde); Eyyub (a.s.) ile, beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde (Hz. Mehdi (a.s.)’a da birçok zorluk, hastalık ve dert gelmesi; ancak aynı Hz. Eyüp (a.s.) gibi Allah’ın rahmetiyle hepsinden kurtulmasıyla); Muhammed sallâ’llâhu aleyhi ve alih ile de kılıçla kıyam etmesinde (Peygamberimiz (s.a.v.)’in kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının, Mehdi (a.s.)’ın yanında olmasıyla), benzerliği vardir.”(Kemal’ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)

Bu hadis-i şerifte, Hz. Mehdi (a.s.)’ın tüm peygamberlere benzeyen bir şahıs olacağı, görünmez olmayacağı çok açık olarak belirtilmiştir. Sayın Adnan Oktar Hz. Mehdi (a.s.)’ın hayatının tüm peygamberlerin hayatının özeti gibi olacağını ve bir şahıs olduğunu şöyle vurgulamaktadır:

ADNAN OKTAR: Peygamberimiz (s.a.v.) onu Hz. Yusuf (a.s.)’a benzetiyor. Bütün peygamberlerin özetidir Hz. Mehdi (a.s.). Bütün peygamberlerin özeti yani özüdür. “Her peygambere benzer” diyor Peygamberimiz (s.a.v.) “Eyyüb (a.s.)’a da, Hz. İbrahim (a.s.)’a da, bana da benzer” diyor. “Herkese benzer” diyor, “bütün Peygamberlere”. “Hz. Yusuf (a.s.)’a hangi yönden benzer ya Resulullah (s.a.v.)?” diyorlar. “Zindan yönüyle benzer” diyor. Ama Hz. Yusuf (a.s.) gibi de güzeldir Hz. Mehdi (a.s.). Yani Hz. Yusuf (a.s.)’ın başına gelenler de Hz. Mehdi (a.s.)’ın başına gelecektir. Buna işaret edilmiş oluyor. Zaten Yusuf kıssası Hz. Mehdi (a.s.)’ı anlatıyor aynı zamanda Kuran’da. Mesela Kehf Suresi baştan sona kadar Mehdiyeti anlatır. Dikkatlice bakılırsa ebcedlerine varıncaya kadar tam anlamıyla Mehdiyete hakimdir sure. Hatta Peygamberimiz (s.a.v.) diyor; “Deccalle karşılaştığınız vakit Kehf Suresi’ni okuyun” diyor. Ne demek bu? “Mehdiyet onun içinde” diyor. Çok fazla hadis vardır; bakın deccalle karşılaştığınızda Kehf Suresi’ni okuyun. “Deccaliyete karşı savaşın, mücadelenin sırlarını ve Mehdiyeti Kehf Suresi’nin içinde bulacaksınız” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Özetle bu anlama geliyor.” (Kocaeli TV, 9 Şubat 2010)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Fiziksel Özellikleri Hadislerde Detaylı Olarak Anlatılmaktadır

Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde ahir zamanda gelecek olan kutlu şahıs Hz. Mehdi (a.s.)’ın fiziksel özellikleri hakkında pek çok tanıtıcı bilgi vermiştir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Mehdi (a.s.) hakkındaki tasvirleri çok detaylı ve açıktır. Hz. Mehdi (a.s.) ortaya çıktığında kendisini görenler bu tasvirlerden hemen kendisini tanıyacaklardır. Hadislere göre:

Hz. Mehdi (a.s.), Peygamberimiz (s.a.v.)’in soyundan olacak, Hz. Mehdi (a.s.)’ın omzunda “Nübüvvet” Peygamberlik Mührü bulunacak ve 40 yaşlarında olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın yüzünün güzel ve nurlu, saçlarının siyah, kaşlarının kavisli, gözlerinin iri, güzel burunlu, parlak dişli, alnının ise açık ve geniş olacağı da hadislerde bildirilmektedir. Ayrıca Hz. Mehdi (a.s.)’ın sakalı siyah, sık ve bol olacak, yanağında da bir ben bulunacaktır. Ten rengi Arabi (kırmızıyla karışık beyaz) olacaktır. Bütün bunların yanısıra hadislerde bildirildiğine göre Hz. Mehdi (a.s.) çok heybetli, orta boylu, iri gövdeli, karnı geniş, güzel yüzlü Ben-i İsrail görünümlü bir insan olacaktır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tek tek saydığı bu fiziksel özellikler elbette görünmez bir Mehdi’ye ait olamaz. Sayın Adnan Oktar Hz. Mehdi (a.s.)’ın fiziksel özelliklerinin bazılarını şöyle açıklamıştır:

ADNAN OKTAR: Evet MaşaAllah. “İsmail’i, Elyasa’yı, Yunus’u ve Lut’u da (hidayete eriştirdik). Onların hepsini alemlere üstün kıldık. Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini (bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip-ilettik”. (Enam Suresi, 86-87) Peygamberimiz (s.a.v.) hangi soydandı? Hz. İbrahim (a.s.) soyundandı İbrani soyu. Mehdi (a.s.) hangi soydan? Peygamberimiz (s.a.v.) soyu İbrani soyundandır. Ben-i İsrail görünümlü olmasının nedeni de odur. İbrani soyundan geldiğindendir. (Samsun Aks TV -25 Kasım 2010)

“Ebu Cafer, İmam Muhammed Bakır (a.s.) Hazretleri cedleri yoluyla, biliyorsunuz Hz. Mehdi (a.s.)’ın da ceddidir zaten, Ehl-i Beyt’in lideri, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i kastediyor, müminlerin emiri, Aleyhisselamın minberden söylediklerini nakletmiştir. Yani Resulullah (s.a.v.)’in söylediklerini nakletmiştir. Minberden ne konuştuysa. “Ahir zamanda soyumdan bir kişi çıkacak,” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) söylüyor. “Az al renkle karışık, açık tenli” koyu esmer değil, zenci gibi değil. Bakın az al renkte, hafif kırmızıya çalar, karışık açık tenli Arabi yani. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in rengi de Arabi. Arabi denildiğinde beyaz olup, kırmızıya çalan.’’ Açık tenli olacak, açık ve geniş karınlı olacak, “karnı geniştir diyor” Uyluk kemikleri geniş ve büyük, belirgin olacak. Peygamber (s.a.v.)’in renginde iki et beni bulunacak.” İşte biri o kalp hizasındaki olan beni, öbürü de yaprak şeklinde olan beni. “O Hz. Mehdi (a.s) yükselecek.” İnşaAllah, Allah’ın Katına.” (Adıyaman Asu, Kral Karadeniz ve Ekin TV, 21 Aralık 2009)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in çok sayıdaki hadisinde, ismiyle, vasıflarıyla ve yapacağı işlerle ayrıntılı olarak tarif edilen Hz. Mehdi (a.s.)’ın şahıs olarak geleceğine dair çeşitli müjdeler vardır. Tüm bu bilgiler dikkatlice incelendiğinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın bir şahıs olduğu akıl ve vicdan sahibi her insan tarafından kolaylıkla anlaşılmaktadır.

 

Hz. Mehdi (a.s.) Hapse Girecektir

Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Mehdi (a.s.)’ın bir şahıs olduğunu kanıtlayan hadis-i şeriflerinden biri de Hz. Mehdi (a.s.)’ın hapsedileceğini söylemesidir.

“Bu işi yapacak olanın (yani Hz. Mehdi (a.s.)’ın) iki gaybeti (kaybolması, gizlenmesi) vardır. Bu iki gaybetin biri o kadar uzayacak ki, bazıları: “O öldü”, bazıları da: “O gitti” diyeceklerdir. Ne onu sevenler, ne de başkaları onun yerini bilemeyecekler, sadece ona çok yakın hizmetçisi onun yerini bilir.” (“El-Saa Fi Eşrat-is Saa” s. 93 (Mısır baskısı.)

Görünmez Mehdi ise hapsedilemez. Bu çelişkiyi Sayın Adnan Oktar çok hikmetli bir biçimde açıklamaktadır:

ADNAN OKTAR: Kardeşim bir kere hapsedilmesi yeterli, yani hapsedilmesi. Görünmez Mehdi’yi sen nasıl hapsedeceksin? Hapsedersin bir anda görünmez hale gelir. Dünyanın her yerinde olabilen, yani anında her yerinde olabilen bir insanı sen nasıl hapsedeceksin? Hapsetsen de ne fark eder? Orada durur bedeni, “milyonlarca bedeni” var diyorsun sen. Belli ki değil. Hapsedilen Mehdi (a.s.), anneden, babadan doğan Mehdi (a.s.) olduğu anlaşılıyor. Anneden, babadan doğmayan bir insanın hapsedilmesi bir anlam taşımaz. Çile çekeceğinden bahsediliyor. Görünmez bir kişi, ne çilesi çekecek? Nasıl çile çeksin? Hiçbir şey yapamazsın görünmez bir insana. Dolayısıyla bu yanlış inanç, yanlış düşünceyi Allah bir şekilde ortadan kaldıracak. Yani nasıl olacağını şu an bilmiyorum. Anlatıyoruz, izah ediyoruz ama göreceksiniz harika şekilde o da kalkacak.” (Samsun Aks TV’deki canlı röportajı -25 Kasım 2010)

Hz. Mehdi (a.s.) Pazarlarda Dolaşacaktır

Hadisler, Hz. Mehdi (a.s.)’ın insanlar arasında tanınan, bilinen; oldukça göz önünde olan, namı ve şöhreti herkes tarafından bilinen ancak, ‘Hz. Mehdi (a.s.) sıfatıyla tanınmayan’ bir kimse olacağını göstermektedir.

“Sedir-i Seyrefi der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam’dan duydum ki: ... Hakkı gasp olunan ve inkar olunan mazlum imamınız ve bu (gaybetin) sahibi (Hz. Mehdi (a.s.) onların arasında dolaşır, pazarlarında gezer, onların bastığı yerlerden geçer. Ama onlar onu (Hz. Mehdi (a.s.)‘ı tanımazlar, ta ki sonunda Allah kendisini onlara tanıtması için tıpkı Hz. Yusuf (a.s.)’a verdiği gibi ona izin verir.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 189)

ADNAN OKTAR: Beklemelerine gerek yok, çünkü “geldi” diyor onlar “Mehdi (a.s.)”. Bu bir takiyyedir, takiyyeyi kaldırsınlar. Hz. Mehdi (a.s.)’ı korumak için yapılan bir takiyyedir bu. Görünmez Mehdi (a.s.) için. Yani, “çarşıda, pazarda gezer” diyor “Hz. Mehdi (a.s.)”. Doğacağı yer belli, her şeyi belli, görünmez Mehdi (a.s.) hiçbir zaman için çıkmayacaktır. Cübbeli’nin dediği tarzda, Cübbeli anlatıyor hurafe tarzı, öyle bir Mehdi asla çıkmaz. Görünmez Mehdi asla çıkmaz, bir insanın ruhuna hulul eden Mehdi asla çıkmaz.  (Kocaeli TV ve Aba TV 13 Kas 2010)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Bulunduğu Mekanla Birlikte Görüntüsü Her Yerde Görünecektir

“Kaim (Hz. Mehdi (a.s.)) çıktığında, insanların imamlarıyla aralarında bir postacı olmayacak.  O (Hz. Mehdi (a.s.))onlara (dünyaya) kendi mekanından seslenecek, onlar da  konuşmasını dinleyecek, hatta onu görecekler.” (Müntekab-ül Ezhar, s. 483) hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mehdi (a.s.)’ın açıkça insanlar tarafından görülüp sesinin duyulacağını belirtmektedir. Bu elbette Hz. Mehdi (a.s.)’ın bir şahıs olduğunun göstergesidir.

ADNAN OKTAR: Bakın 1400 sene öncesinden Peygamberimiz (s.a.v.) bildiriyor. “Mehdi (a.s.) bulunduğu mekanla beraber görüntüsü her yerde belirecek” diyor, televizyonu açıkça söylemiş olmuyor mu böyle?     

ALTUĞ BERKER: Evet hocam.                             

ADNAN OKTAR: Yani “bütün insanlar seyredecek, dünyanın her tarafında onu seyredecekler” diyor. Bakın hatta ziyadesi var, bak diyor ki, Müntekab-ül Ezhar isimli eser, sayfa 483’te, Peygamberimiz (s.a.v.)’den hadis; “Hz. Mehdi (a.s.) onlara (dünyaya) kendi mekanından seslenecek.” Bulunduğu yerden seslenecek dünyaya.“Onlar da konuşmasını dinleyecek, hatta onu görecekler.” Hem radyo, hem televizyon, hem internete, 1400 sene öncesinden Peygamberimiz (s.a.v.) açıkça işaret etmiş. Çok net. (Gaziantep Olay TV, 23 Kasım 2010)

Kutlu bir şahıs olarak çıkacak Hz. Mehdi (a.s.) yanındaki az topluluk ile Deccaliyet’i fikren mağlup edecek ve galip gelecektir. Böylece Allah’ın izniyle, Hz. Mehdi (a.s.)’ın asrımızdaki manevi önderliğiyle İslam ahlakı tüm dünyaya hakim olacaktır.

Şahs-ı Manevi Her Zaman Yenilir:

Hz. Mehdi (a.s.)’ın İslam ahlakının dünyaya hakim olması için büyük bir fikri mücadele başlatacağı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadis-i şeriflerinden anlaşılmaktadır. Bir ruh olarak çıkacak Mehdi (a.s.) ise Darwinizm, materyalizm, ateizm gibi dinsiz ideolojileri temsil eden Deccaliyet’in dünya çapında yok edilmesini sağlayamaz. Sayın Adnan Oktar görünmez Mehdi inancının İslam alemine verebileceği zararı şöyle açıklamaktadır:

ADNAN OKTAR:  Görünmez Mehdi asla çıkmaz, bir insanın ruhuna hulul eden Mehdi asla çıkmaz. Şahs-ı manevi her zaman yenilir. Çünkü başsız bir beden, başı olmayan beden, zaten yenilmiş durumda şu an. Müslümanlar paramparça. “Şahs-ı manevi olarak çıktı” diyor Nur talebesi kardeşlerimizin bir kısmı. Yenilmiş vaziyette paramparça oldu Nur talebeleri. Şahs-ı manevi Mehdi, Müslüman Nur talebelerini bir araya toparlayamıyor. Parçalanmaya sebep oluyor şahs-ı manevi Mehdi. Şahıs olan Mehdi (a.s.) bir araya getirir. Şahıs olan ve talebeleri olan Hz. Mehdi (a.s.) Müslümanları bir araya getirebilir. Yoksa, parçalanmaktan kurtulamazlar, Allah-u alem, Allah gösteriyor çünkü. (Kocaeli TV ve Aba TV, 13 Kasım 2010)

Müslümanlar Arasında Parçalanmaya Sebep Olur:

Hz. Mehdi (a.s.) Müslümanların huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlayacak, İslam ahlakının güzelliğini tüm dünyada yerleşik kılacaktır. Sayın Adnan Oktar görünmez Mehdi inancının bu birliğin bozulmasına ve Müslümanlar arasında parçalanmaya neden olacağını şöyle ifade etmektedir:

ADNAN OKTAR: İran’ın yapacağı şu, hemen görünür Mehdi (a.s.)’ı kabul etmeleridir. Bakın görünmez Mehdi (a.s.) düşüncesinde İslam ülkelerini İran’la çatışma konusunda ikna edebilirler. Bakın Vehhabi kardeşlerimizi ikna edebilirler. Bir kısım Sünni Müslümanları ikna edebilirler. Çünkü bak diyecekler ki, bunların görünmez Mehdisi size yönelik bir emir verdiğinde; çünkü Şii’nin dışında bir şey kabul etmiyorum derse görünmez Mehdi (a.s.) ve hepsini yok edin derse, ki orada da var o Cübbeli tarzında tipler. Onlarda da pırasacı takımı var, değil mi? Hepsini doğrayın derse, ne diyeceğiz, ne yapacağız? Bu durdurulamaz bir güç haline gelir, çok büyük tehlikedir. İran bu büyük fitneye karşı, şeytanın bu oyununa karşı hemen Resulullah (s.a.v.)’in sahih hadislerine güvenerek, Kuran’ın mantığına da güvenerek, Kuran’ın aklına da güvenerek görünür Mehdi (a.s.)’ı kabul etmesi gerekir. Bak İran Hz. Mehdi (a.s.)’ın geldiğini kabul ediyor ama “görünmez Mehdi (a.s.) var” diyor. “Bazen görünüyor, bazen görünmüyor” diyor. Kardeşim öyle şey olur mu? Büyük felaket meydana gelir bunda, çok tehlikeli bir şey. Biz ne diyeceğini ne bileceğiz? Işığın görüntüsü. Işık halinde belirdi diyor mesela, biz ne diyeceğiz? Ya şeytan ışık halinde belirirse ne yapacaksın? “Gidin Müslümanları paramparça edin derse, ne diyeceksin?”(Kaçkar TV, 23 Kasım 2010)

Görünmez Mehdi İnancı  “Nefs-i Müdafaa” Adı Altında Müslüman Ülkelere Saldırıya Geçilmesine Neden Olabilir

Sayın Adnan Oktar çeşitli tarihlerdeki röportajlarında İslam alemi için bu olası tehlikeye şöyle dikkat çekmektedir:

ADNAN OKTAR: Görünmez Mehdi (a.s.) çok çok tehlikeli. Onun için şimdi İran’dan korkuyorlar. Şimdi mesela biri çıksa dese ki; “Mehdi (a.s.) bana bunu dedi, “git Tel Aviv’i bombala” dedi” dese, işte bu kadar. Onlar da diyecek ki; “Mesih (a.s.) de bize söyledi, “bütün İslam ülkelerine atom bombası atın” dedi” dese, bu kadar. Ondan sonra, “sizi de şimdi bulutlara götürecek Hz. İsa (a.s.)” dese, gidip çeker onları da vururlar biraz sonra, onları da öldürürler. “Bakın hepinizi bulutlara çıkarttık” diyecekler. Deliliğin ucu bucağı yok ki. Yani psikopatlığın da ucu bucağı yok. Onun için Mehdiyet akılcılığı, makullüğü, tutarlılığı getiriyor. Şefkati, merhameti getiriyor. (Kocaeli TV 20 Ağustos 2010)

ADNAN OKTAR: Ama görünmez Mehdi (a.s.)’ın dehşetini insanlara yaşatmak haramdır. Acı çektiriyorlar insanlara. Amerika da “nefs-i müdafaa” diye, Allah esirgesin, olmadık işler yapabilir. Bir kere İsrail kendini hiç güvende hissetmiyor şu an. Yani Mehdi (a.s.)’ın, görünmez Mehdi (a.s.)’ın emrinin ne olacağını bilemiyorlar şu an. Halbuki görünür Mehdi (a.s.)’la konuşabilirsin. Muhatap olabilirsin, güvence alabilirsin, şefkatini merhametini bizzat görebilirsin ama ışık suretiyle belirlenen varlıkla nasıl konuşacaksın sen? Nasıl ikna edeceksin? Yani neyi konuşacaksın? “Sadece emreder Mehdi (a.s.), iş biter” diyorsun sen. Nereyi vur nereyi yık diyeceği belli değil ki. Baksana, Cübbeli; “Mehdi (a.s.)” diyor, “asacak, kesecek, yıkacak, her yeri birbirine katacak” diyor. Ben bunu Ahmedinejad’a kabul ettirdim, yani kan dökmeyeceğini hadisle ispat ettim. Çıktı Birleşmiş Milletler’de de, başka yerlerde de konuştu. Bu kısmı anladılar, kan dökmeyeceğini anladılar, silahları kaldıracağını anladılar. “Bunu defalarca basın önünde açıklasın” dedim, Allah razı olsun, çıktı basının önünde defalarca açıkladı. Ama bu görünmez Mehdi (a.s.) konusunda, İran halkının inancı da olduğu için müdahale edemiyorlar. Çekiniyorlar halkın reaksiyonundan. Çünkü halk adı gibi emin görünmez Mehdi (a.s.)’den. (Kanal Avrupa ve Çay TV, 31 Ekim 2010)   

İslam Birliğinin Oluşabilmesi İçin Müslümanların Bir Lidere İhtiyacı Vardır

Bu lider Hz. Mehdi (a.s.)’dır

Müslüman kanı akmaması, İslam ülkelerindeki fakirliğin ve yokluğun son bulması, Türk-İslam coğrafyasındaki kargaşa, anarşi ve terörün tam anlamıyla ortadan kalkması, huzurlu, güvenli, müreffeh, aydınlık bir medeniyet inşa edilmesi için İslam Birliği’nin kurulması şarttır. Birlik olmayan İslam aleminin, zarar gören Müslümanları koruması ve kollaması mümkün olamaz. Ama 1 milyarı aşkın nüfusuyla İslam alemi birlik olduğunda, dünyanın herhangi bir köşesinde Allah’ın izniyle tek bir Müslümanın parmağının ucu dahi zarar görmez. Ancak bu birliğin kurulabilmesi için bir lidere yani bir şahsa ihtiyacı vardır. Bu lider Hz. Mehdi (a.s.)’dır.

ADNAN OKTAR: Müslümanların bir lideri olması gerekir. Şimdi bir soralım. Masonların lideri var mı? Var derler. Özellikle masonlara mutlaka bir başkan gerekir. Hristiyanların var mı? Var, papaları var. Musevilerin var mı? Var. Budistlerin Lama’sı var, değil mi? Müslümanların? “Müslümanların olmasına gerek yok” diyor. Bu olmadı. O zaman başsız kalan bir topluluk dağılır ve bu hale gelir. Mutlaka Müslümanların başı olmalı. Kuran’da hiçbir topluluk yok ki başı olmasın. Mutlaka her topluğun başı vardır Kuran’da. Mesela Sebe halkı vardır, onların da Kuran’da bir kadın liderleri var, değil mi? Mesela Firavun kavmi var, onun başında Firavun var. Nemrut kavmi var, başında Nemrut var. Mesela Ad kavmi var, Semud kavmi var, mutlaka bu kavimlerin başında bir lider oluyor. Türkiye’nin de lideri var. Bir inancın liderinin olmaması mümkün değildir. Allah ayette de söylüyor, “Ey iman edenler, Allah’a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de.” (Nisa Suresi, 59)  diyor. Müslümanların başının olmamasını istemesi bazı kişilerin Avrupa Birliği’nin, Büyük Ortadoğu Projesi’nin fikirleriyle örtüşüyor. Büyük Ortadoğu Projesi’ninde de başsız bir Müslümanlık isteniyor. Ateist masonlar da bunu istiyorlar.  Biz böyle istemiyoruz. Biz mutlaka Müslümanların bir lideri olsun istiyoruz. (Kocaeli TV ve Aba TV, 11 Aralık 2010)

Bediüzzaman Hz. Mehdi (a.s.)’ın Şahıs Olduğunu Bildirmiştir:

Hz. Mehdi (a.s.), hem mürşid (doğru yolu gösteren kişi), hem kutb-u a’zam (Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan, zamanın en büyük mürşidi) olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zât da Ehl-i Beyt-i Nebevî’den (Peygamberimiz (s.a.v.)’in soyundan) olacaktır. (Mektubat, sf. 411, 412, 441)

Bediüzzaman bu sözünde bir “zat-ı nurani”’den bahsetmektedir. bu zatı-ı nurani’nin bir özelliği ehl-i beytten olmasıdır. Yani bu kişi seyyid olacaktır. Diğer özellikleri de;

1. … bir müçtehid

2. … bir müceddid

3. … hâkim

4. … Hz. Mehdi

5. … mürşid

6. … kutb-u a’zam

7. … bir zât-ı nuranî

olmasıdır. Görüldüğü gibi Üstad’ın ahir zamanın en büyük fesadı zamanında gelecek bu zat için kullandığı vasıfların hiçbiri bir şahs-ı maneviye değil şahsa ait sıfatlardır. Hiçbir şahsı manevinin, bir topluluğun, bir grubun sıfatı; seyyid, müçtehid, müceddid, hakim, Hz. Mehdi (a.s.), mürşid, kutb-u azam olamaz. Bunların hepsi sadece bir zata, bir kişiye verilen sıfatlardır. Üstad’ın bu sıfatlarla nitelendirdiği Hz. Mehdi (a.s.) da diğer yüzyıl başlarında gelmiş olan müceddidler gibi bir şahıstır ve ahir zamanda zuhur edecektir.

Nitekim Üstad’ın en has talebelerinden olan Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Üstad’ın kendisine bizzat bir konuşmaları sırasında Hz. Mehdi (a.s.)’ı kendinin değil ama Seyyid Salih Özcan’ın göreceğini söylediğini şöyle ifade etmiştir:

“Benim kafamda vardı. Hz. Mehdi (a.s.)’ı görebilir miyim? Mehdi (a.s.) nasıl olur? O zaman şey vardı, bu Cizre’de bir Şeyh Efendi vardı. Onun bir halifesi bir mektup yazmış Üstad’a. Mektubu yazarken, ondan sonra Üstad dedi ki; “O mektubu getir” dedi Tahir’e. Gitti getirdi, okumaya başladı. O zaman Hz. Mehdi (a.s.)’dan bahsetti. Hz. Mehdi (a.s.)’dan bahsedince benim kafamda da o vardı, “Acaba Mehdi (a.s.)’ı görebilir miyiz?” diye. O zaman Üstad kafama hafifçe vurdu: “Keçeli, ben Hz. Mehdi (a.s.)’ı görmeyeceğim, ama sen göreceksin” dedi.” (10 Nisan 2010)


2011-01-05 11:18:17

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."