İmam Rabbani Hazretleri Hz. Mehdi (as)'ın hicri 1400'de çıkacağını bildirmiştir

 

Tüm mezhep imamları ve büyük İslam alimleri Muhbir-i sadık olan Peygamberimiz (s.a.v.)’in müjdelediği Hz. Mehdi (a.s)’ın bu yüzyılda geleceği konusunda ittifak halindedirler.  Hadislerde Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış alametlerinin adeta “tesbih taneleri gibi”ardı ardına meydana geleceğini, bu gelişimin de Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurunun habercisi olacağını açık bir şekilde bildirmiştir:  

"Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:  "… Eskimiş ipi kopan bir kolyenin taneleri gibi birbiri ardına gelen alâmetleri beklesinler."

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Tirmizî.

Gerçekten de Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, ‘Ahir Zaman Alametleri‘olarak bilinen ve Hz. Mehdi (as)’ın içinde bulunduğumuz bu yüzyılda zuhur edeceğinin habercisi niteliğinde olan hemen hemen tüm olaylar, Hicri 1400 yani Miladi 1979 yılının başlangıcıyla birlikte aynı Peygamberimiz (s.a.v.) ‘in haber verdiği gibi; “bir dizideki boncuklar gibi”ardı ardına zuhur etmeye başlamıştır.


 

İMAM RABBANİ HAZRETLERİNİN SÖZLERİNİ YANLIŞ YORUMLAYARAK HZ. MEHDİ (A.S.)’IN HİCRİ 1400’DE  ZUHUR ETMEYECEĞİNİ İDDİA EDENLER BÜYÜK BİR YANILGI İÇERİSİNDEDİRLER.

 “…Zira,ONUN (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) ZUHURU, YÜZ BAŞLARINDA OLACAKTIR. ŞU ANDA DAHİ, YÜZ BAŞINI, ON SEKİZ SENE GEÇMİŞ VAZİYETTEDİR.”(İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184)

İmam Rabbani Hazretleri’nin bu sözünü yanlış yorumlayarak şu an 1430’lu yıllarda olduğumuzu yani Hicri yüzyıl başından itibaren 32 yıl geçtiğini dolayısıyla da İmam Rabbani Hazretleri’nin bu açıklamasına göre; güya Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış vaktinin diğer bir yüzyıla kaldığını söyleyenler çok ciddi bir yanılgı içindedirler.

İmam Rabbani Hazretleri Mektubat’ında yer alan bu sözünde, Mehdi (a.s.)’ın kendi yaşadığı dönemde, Hicri yüzyıl başından itibaren 18 yıl geçmiş olmasına rağmen zuhur etmediğini ve artık kendi yüzyılı içinde zuhur etmesinin mümkün olmadığını söylemiştir. Ancak buna kanıt olarak çok önemli iki delil sunmuştur.

1. DELİLİ


•    İmam Rabbani Hazretleri’nin bu konuda sunduğu delillerden birincisi, Hz. Mehdi (a.s.)’ın yüzyıl başında zuhur etmesi şartıdır.

2. DELİLİ


•   İmam Rabbani Hazretleri’nin bu konuda sunduğu delillerden ikincisi ise Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış alametlerinin Hicri yüzyılın başından itibaren ard arda meydana gelmesi gerekliliğidir.


…Zira,ONUN ZUHURU, YÜZ BAŞLARINDA OLACAKTIR. ŞU ANDA DAHİ, YÜZ BAŞINI, ON SEKİZ SENE GEÇMİŞ VAZİYETTEDİR.(İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184)

1.

Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuruna işaret olarak hadislerinde bildirdiği çıkış alametlerinin ardı ardına gerçekleşmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Bu sebeple de İmam Rabbani Hazretleri, kendi döneminde; Hicri yüzyıl başından itibaren 18 yıl geçmiş olmasına rağmen, Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur ettiğini gösteren alametlerin hiçbirinin gerçekleşmemesinden dolayı, Hz Mehdi (a.s.)’ın artık kendi yüzyılında çıkmayacağını söylemektedir.

Bu alametlerin gerçekleşmemiş olması, İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Mehdi (a.s.)’ın çıkmayacağının en net göstergelerinden biridir.


2.


•    Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkışını müjdeleyen alametler olarak haber verdiği olayların hiçbiri Rabbani Hazretleri’nin içinde yaşadığı Hicri yüzyıl dahil, sonrasında da ta Hicri 1400’e kadar arka arkaya gerçekleşmemiştir.

Bu alametler, peygamberimizden itibaren hicri 1400 yılına kadar hiçbir yüzyılda arka arkaya gerçekleşmemiştir.

3.

Hicri 1400’ün başlamasıyla birlikte bu alametler adeta kopan bir kolyenin boncuklarının etrafa saçılması gibi arka arkaya gerçekleşmeye başlamıştır. Ancak

“Şu an Hicri 1430’lu yıllardayız fakat Hz. Mehdi (a.s.) hala ortaya çıkmadı. Demek ki Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkışı diğer bir yüzyıla kaldı...”gibi akıl ve mantığa uymayan çıkarımlar yapanlar Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurunu örtmeye, gölgelemeye ve gizlemeye çalışmaktadırlar. Oysa Ehl-i Sünnet’in çok önemli ve muteber alimlerinden biri olan El Berzenci Hazretleri’nin şu açıklaması bu asılsız iddiaya son noktayı koymaktadır:

 DÖRT, BEŞ HATTA ON YIL, YÜZÜN İLK YILLARINDAN SAYILIR. BUNA GÖRE; MEHDİ’NİN, YÜZÜNCÜ YILDAN, YEDİ, DOKUZ VEYA OTUZ SENE EVVEL ÇIKMASI, ONUN YÜZÜNCÜ YILIN BAŞINDA ÇIKACAĞINI ÖNLEYEMEZ. BU MÜDDETTEN SONRAYA KALSA, YİNE DURUM AYNI OLUR.

(Kıyamet Alametleri, müellif: Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Pamuk Yayıncılık, İstanbul 2002 sf. 301)

Bu durumda  El Berzenci Hazretleri bu sözüyle, Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur tarihi olan Hicri 1400’den sonraki7, 9 HATTA 30 SENE EVVEL YA DA SONRA TANINACAK OLMASIda Hz. Mehdi (a.s.)’ın Hicri 1400’de zuhur etmesine mani olmayacağını belirtmektedir.


Bu açıklamadan da çok net bir şekilde anlaşılmaktadır ki; Hz. Mehdi (a.s.), Hicri 1400’den 30 yıl sonra da çıksa yine Peygamberimiz (s.a.v.)’in 1400 yıl önce müslümanlara müjdesini verdiği Büyük Mehdi (a.s.) olacaktır.Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihinin Hicri 1400 olduğunu da yine Peygamberimiz (s.a.v.)’in sahih hadisleriyle bildirilmiş olduğu ve Hicri 1400 itibari ile ardı ardına gerçekleşen çıkış alametleri teyit etmektedir. 

2011-02-01 19:16:26

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top