Tevrat ve tefsirlere göre Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]

MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’IN GELİŞİ ÖNCESİNDE TÜM ÜLKELER KARGAŞA VE TERÖR İÇİNDE OLACAKTIR
 
Yalkut Şimoni adıyla bilinen, 13. Yüzyıla ait Rabbanilerin Tevrat tefsirlerini içeren dini eserde:

Kral Moşiyah’ın çıkacağı yıl, dünya üzerindeki tüm ülkelerin kralları birbirleriyle mücadele edecekler: Pers kralı, Arap kralını kışkırtacak; Arap kralı, tavsiye için Aram’a [Şam ve civarındaki bölgeye] gidecek. Dünyanın tüm ulusları kargaşa ve terör içinde olacak; yüzlerinin üzerine düşecekler, doğum sancıları gibi acılara tutulacaklar.

İsrail de kargaşa ve terör içinde olacak, şöyle diyecek, “Nereye geleceğiz ve nereye gideceğiz, nereye geleceğiz ve nereye gideceğiz?” [Allah] onlara diyecek ki, “Çocuklarım [kullarım], korkmayın, tüm yaptıklarımı yalnız sizin iyiliğiniz için yaptım. Neden korkuyorsunuz? Korkmayın, sizin için Kurtuluş zamanı geldi. Bu öncekilere benzer olmayacak, bu son Kurtuluş’tur; çünkü öncekilerin ardından zulümler geldi, başka ülkelere boyun eğdiniz. Fakat bu son Kurtuluş ardından hiçbir zulüm gelmeyecek ve diğer uluslara boyun eğilmeyecek.
 
 

MUSEVİLERİN MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’I BEKLERKEN ALLAH’A DERİN İMANLA YÖNELME SORUMLULUKLARI VARDIR

“Eğer layık olurlarsa, ‘bunu hızlandıracağım’” [Yeşaya, 60:22] (Sanhedrin 98a).

Zohar da, Tevrat üzerinde çalışmanın Kurtarıcı’nın gelişinin hızlandıracağını açıklar. Gemara da benzer şekilde ifade eder:

“Kendisini samimi niyetle Tevrat çalışmasına veren kişi Kurtarıcı’nın gelişini yakınlaştırır” (Sanhedrin 99b) ve ‘uluslar arasında [Tevrat üzerine] çalışma yaptıklarında... onları bir araya toplayacağım’ [Hoşea, 8:10]” (Bava Basra 8a).

“Musevi halkı acı çektikleri, mahkum oldukları, dolaşıp durdukları, karışıklık içinde oldukları, baskı veya yiyecek eksikliği nedeniyle kurtarılmayacaklar, fakat birlikte oturup birbirleri ile yüksek sesle Tevrat üzerinde çalışma yapan on kişinin faziletiyle kurtulacaklardır.” (Tanna DeVei Eliyahu Zuta, Bölüm 14).

 

Allah halkını sürgünden kurtarmak istediğinde, Kral Mesih’e diyecek, “Sürgün sona erdi. Doğruluğun fazileti Bana baharatların kokusu gibi ulaştı: Bu neslin alimleri çalışma odalarında Tevrat öğreniyorlar! Şimdi çık ve senin için gizlediğim krallığı kabul et.”

Ardından Kral Mesih kendisini Musevi halka tanıtacak ve onlar da ona diyecekler ki, “Gel, kardeşimiz ol! Hep birlikte Kudüs’e gidelim ve kendimizi Tevrat’ın tatlarıyla... besleyelim.”

(Targum, Shir HaShirim 7:14-8:1)

 

TEVBE ETMEK DE MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’IN GELİŞİNİ HIZLANDIRIR

Midraş’da söylendiği gibi:

“Haham Levi dedi ki, ‘Eğer [Museviler] bir gün bile tevbe etseler, hemen kurtuluşa ereceklerdir ve Davud oğlu gelecektir’.”

(Shir HaShirim Rabbah 5:1)

“Eğer bir gün bile tevbe etseler, belirlenmiş zamanı olmasa bile onu [Kurtarıcı’nın gelişini] gerçekleştireceğim.

(Shemos Rabbah 25:16)

 

Eğer İsrail bir gün bile tevbe ederse, onlar hemen kurtarılacaklar [Sanhedrin 98a] ve Davud Oğlu [Hazreti Mehdi (as)] hemen gelecektir, çünkü şöyle söylenmiştir (Mezmurlar 95:7) Bugün sesini duyarsanız.”

 

KRAL MESİH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’I BEKLEMEK BİR İMAN ŞARTIDIR

On üç ilkesinin on ikincisinde, Maimonides şöyle belirtti:

Ani ma’amin be’emunah she’lemah be’biath ha’moshiah. Ve’af al pi she’yith’ma’meah, im kol zeh ahke lo be’kol yom she’yabo.

Kesin bir iman ile Mesih’in [Hazreti Mehdi (as)’ın] gelişine inanıyorum ve o gecikse de onun gelişini her gün hazır olarak bekliyorum.”

(Rambam, İmanın 13 İlkesi, 12. İlke)

MUSEVİLERİN MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’I HER AN HAZIRLIK YAPARAK BEKLEME SORUMLULUĞU VARDIR

Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ın gelişini inkar eden veya bundan şüphe duyan kişi kendisini Musevi halkından uzaklaştırmış olur, dinden çıkmış ve bir apikores (kafir) sayılır.

(Rambam, “Perek Helek”)

 

Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ın geleceğine inanan fakat bunun gelecekte meydana gelecek bir olay olduğunu düşünen kişinin imanı zayıflamıştır, çünkü onun [Moşiyah’ın] hemen geleceğini beklemek gelişine inanmanın ayrılmaz parçasıdır.

Rambam şöyle hükmeder:

“Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’a inanmayan veya onun gelişini hazırlık yaparak beklemeyen kişi sadece diğer peygamberlerin sözlerini inkar etmekle kalmaz fakat aynı zamanda Tevrat’ı ve Musa Peygamberi de inkar etmiş olur.

(Rambam, Hilchos Melachim 11:1)

 

Rambam şöyle yazmıştır:

“On ikinci iman şartı Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]’ın günleridir, bu da onun geleceğine iman etmek ve doğrulamak ve gecikeceğini düşünmemektir. Eğer gecikirse, onu hazırlık yaparak bekleyin.”

(Rambam, “Perek Helek”)

 

Onun [Hazreti Mehdi (as)]’ın krallığını hazırlık yaparak bekleyen her nesil hemen kurtuluşa erişir. Çünkü şöyle söylenmiştir, “... Çünkü verdiğin emek ödüllendirilecek” diyor RAB. ‘Halkım düşman ülkesinden geri dönecek.’” (Yeremya, 31:16)

(Yalkut Shimoni, Eichah)

 

Museviler Kurtarıcı’nın gelişini hazırlık yaparak beklemezler ise, bu onların anlayışını kapatmakla kalmaz fakat aynı zamanda üzerlerindeki belalar ve acılar artar.

Chazal’ın söylediği gibi;

“Tüm bu binlercesi... sadece Bet HaMikdaş’ı talep etmedikleri için yenik düşmüşlerdir!”

(Midrash Shochar Tov, Tehillim 17; Siddur Yaavetz, Hilchos Tishah B’Av)

 

MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)] İSRAİL’İN DIŞINDAN GELECEKTİR

 

Musa nasıl Mısır’da Firavun’un Evinde yetiştirildiyse, Mesih de [Hazreti Mehdi (as) da] Roma’da olacaktır.

Her ikisinin de ortaya çıkması ve sonra gizlenmesi gerekmiştir.

(Midrash Rabbot, Kohelet Rabbah, I, 9)

 

Musa’nın kendi halkının düşmanları arasında Firavun’un evinde yetiştirilmesi gibi, aynı şekilde Mesih de [Hazreti Mehdi (as) da] Roma şehrinde kendi yurdunu yıkanların arasında yaşayacaktır.

(Exodus Rabbah, Chap. I; Tanhuma, Shemoth, 8, ve Tazri’a, 8. Cf. aynı zamanda Sanhedrin 19b.)

 

“… Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)] Bizim duvarımızın ardında ayakta duruyor, pencerelerin içine doğru bakıyor, çatlakların arasından gözlüyor.” (Süleyman’ın Şarkıların Şarkısı, 2:9)

 

MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDİ (AS)]’IN BİR SÜRE GİZLENME DÖNEMİ OLACAKTIR

 

Musa Mısır’da kardeşlerine kendisini belli ettikten ve onlara kurtuluşun yakın olduğunu haber verdikten sonra nasıl bir süre gizlenmeye zorlandıysa, Mesih de [Hazreti Mehdi (as) da] ilk kendini belli etmesinin ardından gizlenmeye zorlanacaktır.

(Yasa’nın Tekrarı Rabbah, Bölüm II; Ezgilerin Ezgisi Rabbah, “Benim sevgilim bir ceylan gibi” metni üzerine (2:9); Pesikta Rabbathi, Bölüm 36 (M. Friedmann baskısı, sayfa 161-162))

 

“Haham Hiyya ve Haham Simeon hakkında şöyle söylenir, İrbid vadisinde sabah erken saatlerde yürürken ufukta şafak söktüğünü gördüler. Bunun üzerine Haham Hiyya dedi ki:

İsrail’e Kurtarıcı’nın [Hazreti Mehdi (as)’ın] gelişi de böyle olacaktır: ilk başlangıçta sadece çok az görünür olacaktır, sonra daha parlak ışıldayacak ve ancak sonrasında tüm ihtişamı ile şafak gibi sökecektir.”

Midraş Şir ha-Şirim Rabâh, VI, 10

 

2014-06-05 02:49:12

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ DURUŞMALARIN İLK HAFTASINDAKİ...
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.