< <
3 / total: 20

Dünya Basınında Çıkan İlanlar ve Haberler -2

Dünya Basınında Yer Alan Haberler

Harun Yahya'nın, evrim teorisinin bir aldatmaca olduğunu ortaya koymak için hazırladığı eserler, yabancı basının da dikkatini çekmiştir. Bazı basın kuruluşları, hazırladıkları haberlerde bu faaliyetlere geniş yer vermişlerdir. Kimi, evrimin 20. yüzyıl bilimi tarafından çökertilen bir teori olduğunu konu alan konferanslara ve kitaplara, kimi de bu kitapların tanıtımlarına yer vererek Harun Yahya'nın çalışmalarını okuyucularına aktarmışlardır. Ayrıca yazarın diğer tüm konulardaki eserleri de çeşitli yayın organlarında haber olarak okuyuculara sunulmuştur.

ABD - National Geographic Dergisi

ABD - NATIONAL GEOGRAPHIC DERGİSİ

Kasım 2004

Ünlü National Geographic dergisinin Kasım 2004 sayısının İngilizce ve Almanca baskısında, "Was Darwin Wrong?" (Darwin Yanılmış mıydı?) başlıklı kapak haberi yer almıştır. Bu haberde evrim teorisinin yanılgılarını ortaya koyan kişi ve gruplara dikkat çekilirken, Harun Yahya ve çalışmalarından da bahsedilmiştir. Harun Yahya'nın çalışmalarının Darwinist çevrelerde büyük rahatsızlık meydana getirdiğini açıkça ortaya koyan bu haberde, şu ifadelere yer verilmiştir:

Kuran'da bildirildiği gibi evrenin altı günde yaratılmış olduğunun belirtildiği Evrim Aldatmacası kitabının yazarı İslami yaratılışçı Harun Yahya, evrim teorisini şöyle tanımlıyor: Bu teori, dünya sistemini yönlendiren güçler tarafından bizlere empoze edilmeye çalışılan bir aldatmacadan başka birşey değildir.

ABD - Science

ABD - SCIENCE

18 Mayıs 2001

Harun Yahya'nın evrim konulu eserlerinin ve özellikle de dünyaca ünlü Evrim Aldatmacası kitabının uluslararası etkisinin yansımaları evrimci yayınlarıyla ünlü bilim dergisi Science'da da görüldü.
Science dergisinin 18 Mayıs 2001 tarihli sayısında yayınlanan Robert Koenig imzalı ve "Creationism Take Root Where Europe, Asia Meet" (Avrupa ile Asya'nın Buluştuğu Yerde Yaratılışçılık Kökleniyor) başlıklı yazıda, Harun Yahya'nın evrim teorisinin aldatmacalarına karşı yaptığı bilimsel mücadeleye, Evrim Aldatmacası isimli kitabın uluslararası başarısına ve Türkiye'deki evrimcilerin çaresizliklerine geniş yer verildi. Yazıda evrim teorisini bilimsel anlamda çürütmeyi hedefleyen bu geniş çaplı akademik hareketin "Kuzey Amerika dışında, dünyanın en kuvvetli anti-evrimci hareketi" olduğunun ve "diğer Müslüman ülkelere de hızla yayıldığının" altı çizildi.
Yazıda üzerinde durulan bir diğer konu ise Evrim Aldatmacası kitabının uluslararası başarısı ve bazı Türk evrimci bilim adamlarının "bu kitapların ülkenin bazı bölgelerinde okullarda okutulan ders kitaplarından daha etkin olduğundan şikayet ettikleri" şeklindeydi. Türk evrimcilerin endişeleri makalede "... Buradaki birçok (evrimci) bilim adamı, evrimcilerin kamuoyu nezdinde Türk yaratılışçılarının karşısında itibar kaybetmelerinden endişe duyuyor" cümleleriyle yer aldı.

ABD - NCSE Reports Dergisi

NSCE Reports, National Center for Science Education (Ulusal Bilim Eğitimi Merkezi) isimli, merkezi Berkeley'de bulunan, bir eğitim merkezinin çıkardığı dergidir. Amerikan Bilimler Akademisi tarafından desteklenen dergi, aslen evrim taraftarı olmasına rağmen, Kasım-Aralık 1999 tarihli sayısını, Harun Yahya'nın evrim teorisinin çöküşü konulu çalışmalarına ayırdı. "Islamic Scientific Creationism in Turkey" (Türkiye'de İslami Bilimsel Yaratılışçılık) başlığıyla kapaktan verilen haberde şu yorumlar yer almıştır:

... En tipik olan Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası kitabıdır. Kitap iki versiyonda çıktı; bol renkli resimli ve parlak kapaklı, 370 sayfalık, kapsamlı, etkileyici cilt (Yahya 1997) ve halka parasız olarak yaygın bir biçimde dağıtılan özet olarak hazırlanmış, daha az resimli 128 sayfalık broşür (Yahya 1998)…

Doğanın müthiş ve düzen içindeki unsurlarını -gökler, yeryüzünün dengesi, şimşek ve yağmur, faydalı bitki ve meyveler vs.- gözlemleyerek sağduyuyu harekete geçirerek, bütün bunların bir amaç üzerine olduğu sonucuna vardırır. (Rad Suresi 2-3; Rum Suresi 20-27)...

ABD - NCSE REPORTS DERGİSİ

HARUN YAHYA KİMDİR? Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan Oktar, hayatını Allah'ın varlığını ve birliğini, Kuran'ın ahlaki değerinin büyüklüğünü açıklamaya adadı. Genç yaşlarından itibaren bu amaca hizmet etti. Zorluklar karşısında yılmadı. Biyografi, Oktar'ın 1979'da üniversiteye girdiğini ve 1986'dan beri 100'den fazla kitap yazdığını belirtiyor. Tek bir kişi için bu gerçekten mükemmel bir verim.

İngiltere - New Scientist Dergisi

İNGİLTERE - NEW SCIENTIST DERGİSİ

Bu haberde Harun Yahya "uluslararası bir kahraman" olarak nitelendirilmiştir.

Dünyaca ünlü New Scientist dergisi, 22 Nisan 2000 tarihli sayısında dünyadaki yaratılışçı hareketler incelenmiş, Harun Yahya ve kitapları hakkında da şu yorumda bulunulmuştur:

Harun Yahya uluslararası bir kahraman haline geldi. Kitapları İslam dünyasının dört bir yanına dağılmış durumda. Kendi İslami yaratılışçılığını oluşturdu.

İngiltere - Student British Medical Journal

Haziran 2001

İNGİLTERE - STUDENT BRITISH MEDICAL JOURNAL

İngiltere'de yayınlanan Student British Medical Journal, 27 farklı yayını olan İngiliz Tıp Birliği'nin öğrenciler için hazırladığı uluslararası aylık tıp dergisidir. Derginin Haziran 2001 sayısındaki kitap incelemeleri bölümünde Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası adlı kitabı hakkında bir yorum yayınlanmıştır. Dört yıldızlı mükemmel kitap olarak tanıtılan bu eser için Manchester Üniversitesi tıp öğrencisi Amina Rahman'ın değerlendirmelerinden bir bölümü şöyledir:

"Evrim Aldatmacası, evrim teorisini saran hikayeleri bilimsel araştırmaya ve bilgiye dayalı kanıtlarla çürütüyor..."

"Son yüzyılda bilimin hızla ilerlemesi hayatın kökeni sorununa çözüm sunmak yerine, bu konu hakkındaki sorunlara daha iyi bir bakış açısı sağlamıştır. Özellikle ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok yerindeki binlerce bilim adamı evrim teorisini reddetmiş ve bu teorinin geçersizliği hakkında birçok kitap yazmışlardır. Bu da o kitaplardan biridir."


"Kitapta çok güzel fosil ve vahşi yaşam resimlerinin yanı sıra, ünlü bilim adamlarının resimleri de yer alıyor."
"Kitabın sonunda kolay anlaşılır, fakat sıra dışı konusuyla zihni açan bir bölüm var."
"Bu kitap hayatın nasıl ortaya çıktığı konusuyla ilgilenen ve konuya açık bir zihinle yaklaşanlar içindir."

The Muslim World Kitap Değerlendirmeleri

THE MUSLIM WORLD KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ

İlkbahar 2000

Islamic Foundation ve The International Institute of Islamic Thought vakıfları tarafından yayınlanan kitap incelemelerinin yer aldığı bu kitapçıkta Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası adlı kitabı hakkında şunlar yazılmıştır:
"Bu kitabın en çarpıcı bölümlerinden biri insanın hayvan kökenli olduğunun reddedildiği bölümdür. Yazar oldukça ikna edici bir şekilde, en eski fosil kayıtlarına dayanarak insanın eksiksiz olarak bugünkü haliyle yaratılmış olduğunu ve yarı maymun bir canlıdan ortaya çıkmadığını bilimsel olarak ortaya koymaktadır..."

Harun Yahya Evrim Aldatmacası kitapları farklı dillerde" />

Harun Yahya'nın onlarca dile çevrilen Evrim Aldatmacası adlı eserinin çeşitli dillerdeki baskılarından bir bölümü görülmektedir.

Azerice

İspan-
yolca

Arapça

Arnavutça

Fransızca

İtalyanca

Çince

Sırpça

Almanca

Endonezyaca

Boşnakça

Al Watan Gazetesi

AL WATAN GAZETESİ

10 Ekim 2003

Al Watan gazetesinde, 10 Ekim 2003 tarihinde yayınlanan makalede, Harun Yahya'nın Arapça'ya çevrilen Mucizeler Zinciri kitabı ile ilgili geniş bir haber yer almıştır. Haberde Allah'ın kainatta var ettiği mucizelerin detaylı olarak gözler önüne serildiği vurgulanmaktadır. Haberde ayrıca Harun Yahya'nın hayatı hakkında da bilgiler verilmekte, bu kitabın yazılma amacı ise kitaptan alınan bir bölümle dile getirilmektedir:

Bu kitapta, canlı cansız kainattan çeşitli örnekler verdik; bizim hedefimiz, insanların kainata bakıp bu örneklerden ibret ve ders almalarına vesile olmaktır. Gerçekte bunlar sadece bazı damlalardır, çünkü evrenin her tarafı bu mucizelerle doludur. Bu görünen ayetler, müminlerin Allah'a hidayetleri için bir yoldur.

Almanya - Matematik Ansiklopedisi

ALMANYA - MATEMATİK ANSİKLOPEDİSİ

Almanca Matematik Ansiklopedisi sitesinde "Yaratılış" başlığı altında İslam dünyasında evrim teorisi konusu işlenmektedir. Bu bölümde Harun Yahya'nın eserleri hakkında bilgiler verilmektedir. Harun Yahya'nın eserlerinin özellikle en büyük İslam ülkeleri olma özelliği taşıyan Endonezya ve Malezya'da çok geniş okuyucu kitlesine sahip olduğu belirtilmektedir.

Azerbaycan - Ulus Gazetesi

AZERBAYCAN - ULUS GAZETESİ

Azerbaycan'da yayınlanan Ulus adlı gazetede Hasret Rüstemov imzalı bir haber yayınlandı. Haberde Harun Yahya'nın Kavimlerin Helakı isimli kitabı tanıtılıyordu. "Kuran'ın Hikmetine Dair Yeni Kitap" başlıklı yazıda Rüstemov, Harun Yahya ve eserleri hakkında şunları ifade ediyordu:

(...) Böyle bir zamanda, Kuran'ı temel alan ilmi literatürle karşılaşmak hakikaten çok zordur. Yazar bu kitabında Kuran'da önceleri mevcut olmuş eski medeniyetlerin aniden helak olması ve halkların yeryüzünden silinmesiyle ilgili ayetleri arkeoloji, coğrafya, tarih ve diğer bilimlerin son araştırmaları sonucunda anlatarak Kuran'ın Allah'ın gönderdiği bir kitap olduğunu ve hakikate uymanın yolu olduğunu defalarca kaydediyor. Halkların yeryüzünden silinmesiyle ilgili Batı bilginlerinin birçok kitapları basılmıştır. Fakat hakkında konuştuğumuz kitabın diğerlerinden farklı özelliği halkların helak olmasının sebeplerini araştırmak değil, sadece Kuran'da bu olaylarda yazılanların daha anlaşılır olarak okura ulaştırılmasıdır.

... Sadece bu eseriyle tanışmak bile onun gayesine ulaşması konusunda nasıl fedakarcasına çalıştığını gösteriyor. Zannımca, Harun Yahya'nın bu eseri sadece dinle ilgilenenler için değil, sosyoloji, tarih ve felsefeyle ilgilenenler için de oldukça ilgi çekici bulunacaktır.

IBERR - Eğitim Araştırmaları ve Kaynakları Uluslararası Kurulu Yayını

IBERR - EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE KAYNAKLARI

Ekim 2002

Kuzey Amerika, İngiltere, Güney Afrika ve diğer ülkelerdeki Müslüman eğitim kurumlarını temsil eden uluslararası bir kuruluş olan IBERR'in yayınladığı aylık bültende, Harun Yahya ile ilgili bir makale yayınlanmıştır. Başkanlığını sonradan İslam'ı seçen Yusuf İslam'ın yaptığı IBERR, dünya genelindeki İslami okulların müfredatlarının belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamakta, bu çalışmalarında Harun Yahya'nın eserlerinden de faydalanmaktadır. Haberde Harun Yahya'nın eserleri şu şekilde tanıtılmaktadır:

HARUN YAHYA: OLAĞANÜSTÜ İSLAMİ YAZAR

Yazar, Harun Yahya müstear ismiyle, imani konularla ilgili yüzden fazla eser yazmıştır. Çalışmalarının önemli bir bölümü materyalist dünya görüşü ve bunun dünya tarihi ve siyasetindeki etkisiyle ilgilidir.

Harun Yahya'nın geniş yelpazedeki kitapları, Allah'ın mesajını insanlara iletme konusu üzerinde güçlü bir şekilde yoğunlaşmıştır. Sağlam bir şekilde Kuran'a dayanarak ve son bilimsel yöntemlerini kullanarak, Allah'ın yaratış mucizesini ve bize bahşettiği sayısız nimetlerini dile getirmektedir. Tüm bu deliller ikna edici bir şekilde biraraya getiriliyor ve derin tefekkürlerle bize sunuluyor. Kitaplarda yer alan nefes kesici renklerdeki fotoğraflar, grafikler ve berrak anlatım stili ile okuyucunun dikkatini Allah'ın sonsuz merhametine çekiyor!

IBERR'in 2004 yılında Katar'da yapılan toplantısında ise Harun Yahya'nın çalışmaları daha yakından incelenmiştir. IBERR'e bağlı dünyanın farklı bölgelerindeki okullarda, Harun Yahya kitaplarının müfredata dahil edilmesi görüşülmüştür. Toplantıya katılan konuşmacılar çeşitli okullarda, örneğin Nijerya'daki İslami okullarda, Harun Yahya'nın çalışmalarının, müfredatın önemli bir parçası olduğunu dile getirmişlerdir. Harun Yahya'nın eserleri hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından büyük ilgi görmektedir.

IBERR - EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE KAYNAKLARI

Gulf Times gazetesinde toplantıyla ilgili yer alan bir haber

IBERR - EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE KAYNAKLARI

Yusuf İslam'ın da katılımıyla yapılan basın toplantısı

IBERR toplantısından bir görüntü

IBERR - EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE KAYNAKLARI

IBERR toplantısıyla ilgili haberin yer aldığı yukarıdaki gazetede ise, toplantıda yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Gazetede yer alan habere göre, Harun Yahya'nın çalışmalarına dayanılarak, "Eğitim kaynakları" isimli önemli bir konuşma yapılmıştır.

Hollanda - ISIM Newsletter

HOLLANDA - ISIM NEWSLETTER
HOLLANDA ISIM NEWSLETTER

Aralık 2002

Hollanda'da merkezi bulunan, Uluslararası Modern Dünyada İslam Çalışmaları Enstitüsü (International Institute for the Study of Islam in the Modern World) tarafından her ay yayınlanan ISIM Newsletter'ın Aralık 2002 tarihli sayısında Freiburg Üniversitesi'nden Dr. Martin Riexinger imzalı bir yazı, Harun Yahya'nın çalışmalarını ele alıyordu. "Harun Yahya'nın İslami Yaratılışçılığı" başlıklı yazıda, yazarın eserlerinin dünya üzerindeki etkisini ifade eden bazı cümleler şu şekildedir:

Belli bir süre, Batı'daki yayınlar kötü İngilizceyle kalitesiz kağıda basılı broşürlerden ibaretti. Ancak İngiltere'deki kitapçılarda biraz dolaşıldığında bu durumun değiştiğini hemen anlayabiliyoruz. Uygun fiyatlarda son derece güzel hazırlanmış kitaplar bunların yerini almış durumda. Bu yayınların büyük çoğunluğu İslam'ı, Hıristiyanlığa ve materyalizme karşı savunur nitelikte. Bu yeni akım içerisinde en önemli yeri, çoğu Darwinizm'i çürütmek amacıyla yazılmış 180'in üzerinde kitabın yazarı olan ünlü ve saygın Türk yazar Harun Yahya'ya ait.

Harun Yahya'nın kitapları son derece güzel resimlerle bezenmiş ve en temel konu evrim teorisinin çöküşü. Burada evrim teorisine din ve modern bilim ile verilmiş cevaplar var ki, bu konu İslami çalışmalarda ciddi anlamda ihmal edilmişti... Makaleleri çok fazla kişisel sitede ve çeşitli organizasyonlara ait İslami internet sitelerinde yer alıyor. Uluslararası ünü, internetin yoğun kullanımı sonucunda gerçekleşti. Harun Yahya, kariyerini teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak geliştirmiş ilk İslam aydını olarak kabul edilebilir.

Rusya - Islam.Ru Haber Ajansı

RUSYA - ISLAM.RU HABER AJANSI

İslam Terörü Lanetler kitabının Rusça baskısı

Rusya'dan yayınlanmakta olan ve internetin en büyük İslami haber sitelerinden biri olan www.islam.ru sitesinde, Harun Yahya'nın eserlerine olan büyük ilgi şu şekilde haberleştirilmiştir:

Devlet Parlamentosu (Duma)
Harun Yahya'nın kitaplarını okuyor

Harun Yahya'nın akademik araştırmalarını yürüten vakıf İslam Terörü Lanetler isimli kitabının Rusça baskısını hazırladı. Bu baskının yapılmasının altında yatan sebep, kitle iletişim organları ve çeşitli siyasi çevreler tarafından desteklenen toplumun artan İslamofobisi. Barış ve iyilik dini olan İslam'a olan tavrı değiştirmek için, kitabın 1.000'in üzerinde kopyası çeşitli hükümet teşekkülleri, devlet organizasyonları ve eğitim kurumlarının başkanlarına gönderildi. Kitap, Devlet Parlamentosu (Duma) delegeleri, İçişleri Bakanlığı temsilcileri, Savunma Bakanlığı, birçok televizyon kanalı ve ayrıca Rus kitle iletişimine gönderilmiştir.

Vakıf temsilcileri, kitabın oluşturduğu güçlü ilginin, birçok siyasi ve kamu görevlisinin İslam ve Müslümanların ahlak normlarına bakış açılarının değişmesine yol açtığını bildirdiler. Bu bağlamda, Harun Yahya'nın vakfının temsilcileri ile hükümet yetkililerinin Rusya'daki İslami geleneksel kuralları tartışmak üzere toplantılar düzenlemeleri planlanıyor.

Şu da belirtilmelidir ki " İslam Terörü Lanetler" isimli belgesel ve bir yıl önce basılan kitap, hem Amerika hem de bazı Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere dünya çapında olumlu tepki ve destek görmüştür.

Bosna - Oslobodjenje Gazetesi

BOSNA - OSLOBODJENJE GAZETESİ

Bosna'nın en büyük gazetelerinden biri olan Oslobodjenje'nin 24 Haziran 2003 tarihli sayısında yer alan aşağıdaki haberde, Harun Yahya'nın Boşnakça'ya da çevrilen Evrim Aldatmacası isimli eseri anlatılmaktadır. Haberde özetle şu bilgiler yer alıyor:

Evrim Aldatmacası adlı eserinde Harun Yahya Darwinizm'in geçersizliğinden ve onun diğer çeşitli ideolojilerle bağlantısından bahsediyor... Teorinin kısa tarihinden sonra, bilimsel gerçekleri sıralayarak, yazar teoriyi hem fosillerde bulunan gerçeklerle hem de moleküler biyoloji açısından çökertmeye geçiyor... Aynı şekilde, hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını göstererek yazar, ilkel hayatın denizlerde ortaya çıktığı ve sonra evrimleştiği gibi evrim teorisinin ürettiği senaryoları ve evrimci tüm iddiaları kesin bir şekilde çürütüyor... Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar, 1956 yılında Ankara'da doğmuş, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim görmüştür. 1980'li yıllardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser vermiştir.

Suudi Arabistan - Al Riyadh Gazetesi

SUUDİ ARABİSTAN - AL RİYADH GAZETESİ

Suudi Arabistan'da yayınlanan günlük Al Riyadh gazetesinde Harun Yahya, Türkiye'nin en önemli düşünürlerinden biri olarak tanıtılmaktadır. Yazarın internet sitesinin tanıtıldığı bu yazıda özetle şu bilgiler yer almaktadır:

Harun Yahya'nın Sitesinde
Bir Yolculuk

Harun Yahya, Türkiye'nin en tanınmış ve önemli düşünürlerinden biridir. Yazdığı kitapları, makaleleri ve çok sayıda belgesel filmleri mevcuttur. Bu eserlerinde Harun Yahya, Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetinde yer alan hadislerin ışığında, kainatın mucizevi yönlerinden bahsetmektedir. Bu eserler, herkesin okuyabilmesi ve elde edebilmesi için yazarın internet sitesinde ücretsiz olarak sunulmuştur. Gerçekten de bu site çok faydalı ve önemli bir sitedir. Dünyanın her tarafında okunmaktadır. Sadece Türkçe değil, Arapça, Boşnakça, Endonezyaca, Almanca, Fransızca, Rusça ve Malayca da hazırlanmıştır. Video bölümünde, ziyaretçilere bu mucizeler sesli ve görüntülü olarak anlatılmaktadır. Son olarak, Harun Yahya'nın yazdığı bütün eserler bir fihristte listelenmiştir. Bu eserlerden, herkes bedava olarak istifade edebilmektedir.

Moheet Internet Sitesi

MOHEET INTERNET SİTESİ

Radhwan Adem tarafından, uluslararası haber sitesi Moheet'de Harun Yahya'nın Bitkilerdeki Yaratılış Mucizesi isimli eseriyle ilgili bir yorum yayınlanmıştır. Bu yorumda şu ifadelere yer verilmiştir:

"Geçen dönemde, er-Risale yayınevinden, Harun Yahya'nın Bitkilerdeki Yaratılış Mucizesi kitabı çıktı. Yazar bu kitabında, bitkilerin sırları ve ilginç mucizelerinden bahsetmektedir. Yazar, kitabın girişinde bitkilerin oluşumunu anlatmış, bitkilerdeki yaratılışın kompleksliğinden bahsetmiştir. Bitkilerin, görünüşte basit olduğunu zannediyoruz; halbuki gerçekte çok detaylı ve mucizevi bir yaratılışa sahipler. Tabii ki bu bitkiler tesadüfen oluşmamış, Allah'ın kudret ve tasarımıyla ortaya çıkmıştır; tıpkı diğer tüm canlıların yaratılışı gibi. Bu kitaplar, insanların Allah'a iman etmeleri ve Allah'ın yoluna davet etmelerinde çok faydalıdır. Bu kitapların kolay ve mantıklı üslubu ile büyük başarılar gerçekleşiyor. Okuyucu, bu gibi kitapları okuduktan sonra, aklında ve kalbinde hiçbir tereddüdü kalmaz; diğer maddi felsefeleri mutlaka terk eder. Çünkü bu kitaplar, o maddi felsefeleri ve düşünceleri temelinden çökertmektedir. Bu alanda, gerçekten Harun Yahya ve arkadaşları önemli bir görevi üstlendiler. Bu kitaplar Allah'ın izniyle 21. yüzyılda bütün insanlara, Kuran-ı Kerim'de vaad edildiği gibi barış, güven, adalet ve saadet sağlayacaktır. Harun Yahya, bütün kitapların sonlarında evrim teorisi için özel bir kısım tahsis etmiştir. Bunun sebebi ise, geçmişte ve günümüzde dünyada olup biten felaketler bu teoriden kaynaklanmaktadır. Demek ki bu korkunç felsefeler ve düşünceler bu teori üzerine tesis edilmiştir. Geçen 140 yıl boyunca, Darwinizmin, insanların Allah'ın varlığını inkar etmesinde ya da varlığından şüpheye düşmesinde büyük rolü olmuştur. Bu yüzden bu teorinin reddedilmesi bizim için çok büyük bir görev olmalıdır. Bu değerli eserleri toplumun bütün tabakaları tarafından okunabilir, ondan faydalanabilir. İhtiva ettiği gerçekleri de hiç kimse inkar edemez.

Endonezya - Minda Dergisi

ENDONEZYA - MINDA DERGİSİ

Eylül 2004

Minda dergisi Endonezya'da yayınlanan yüksek tirajlı dergilerden biridir. Derginin Eylül 2004 tarihli sayısında ise Harun Yahya'nın, Pişman Olmadan Önce isimli kitabıyla ilgili bir yorum yazısına yer verilmiştir.

Yazıda ayrıca "Harun Yahya Kimdir?" başlığı altında, Harun Yahya'nın yaşam hikayesinden de bahsedilmiştir.

Venezuela - Venezuela's Electronic News Sitesi

VENEZUELA - VENEZUELA'S ELECTRONIC NEWS SİTESİ

Venezuela's Electronic News isimli internet üzerinden yayın yapan bir haber ajansında, Harun Yahya'nın İslam Terörü Lanetler kitabına gösterilen yoğun ilgiyi anlatan bir haber yayınlandı. Haberde "Venezuelalı Müslümanların Harun Yahya'nın yeni kitabı İslam Terörü Lanetler'i okumak için internete akın ettikleri" belirtildi. Haberde Harun Yahya ve birçok dile çevrilen önemli eseri İslam Terörü Lanetler için şunlar ifade edildi:

Tüm dünyada çok büyük ilgi gören Müslüman alim Harun Yahya tarafından yazılmış olan bu kitap, tam da dünya çapında bir karışıklık ve İslam dinine yönelik yanlış anlaşılmaların yer aldığı sırada ortaya çıktı. Yahya bu kitabında, İslam dininin gerçekte ne öğrettiğini ve Müslümanların da gerçek dinin ne olduğunu insanlara anlatmaları gerektiğini söylüyor.

Harun Yahya İslam Terörü Lanetler isimli kitabında bu konudaki fikri mücadelesini sürdüreceğini bildiriyor. Tüm dünyadaki kitap eleştirmenleri de bu kitap için, İslam'ın rolü ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 Eylül terörist saldırıları arkasındaki gerçekleri öğrenmek isteyen herkes için "mutlaka okunması gereken" bir kitap olduğunu söylüyorlar.

Endonezya - Pikiran Rakyat Dergisi

ENDONEZYA - PIKIRAN RAKYAT DERGİSİ

Ağustos 2001

Endonezya'da yayınlanan Pikiran Rakyat dergisinde Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası isimli kitabıyla ilgili bir tanıtım yazısı yayınlanmıştır. Ağustos 2001 tarihinde yayınlanan bu yazıda, bu kitabın içerdiği bilgilerin önemine dikkat çekilmektedir.

Kanada - The Ambition Monthly

çözüm kuran ahlakı

Kanada'daki genç Müslümanlara yönelik olan ve 1987 yılından beri yayınına devam eden The Ambition Monthly gazetesinde, Harun Yahya'nın Kavimlerin Helakı ve Çözüm Kuran Ahlakı isimli eserleri için tanıtım yazısı yayınlanmıştır.

Çözüm Kuran Ahlakı

KANADA - THE AMBITION MONTHLY

"Hepimiz vicdanımızın sesini dinleyip, zulüm içindeki insanlar için fikri mücadele yürütmeli ve dünyayı barışın, adaletin, güvenliğin, huzur ve refahın yaşandığı bir yer haline getirmeliyiz. Vicdanlı olmanın tek yolu imandır. Bu nedenle yeryüzündeki adaletsizlik, kaos, terör, soykırım, açlık ve baskının tek çözümü Kuran ahlakını yaşamaktır. "

Kanada - Young Muslim Vakfı'nın Duyurusu

KANADA - YOUNG MUSLIM VAKFI'NIN DUYURUSU

Kanada'da faaliyet gösteren Young Muslim adlı vakfın, kendi üyeleri için hazırladığı duyuruda, gençlere birtakım kitaplar tavsiye edilmektedir. Bu kitaplar arasında Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası adlı kitabı da yer almaktadır. Duyuruda tavsiye edilen kitaplar şöyle tanıtılmaktadır:

"Aşağıdaki kitaplardan bir kısmı çok fazla sayıda insanın hayatının değişmesine vesile olmuştur."

Harun Yahya'nın sitesine gelen mesajlar da duyurudaki sözleri doğrulamaktadır. Bu mesajlardan birkaçında okuyucular duygularını şöyle ifade etmişlerdir:

"Harun Yahya'nın Allah'ın mesajına güvenmeleri sağlayacak şekilde biraraya getirdiği bilgi inanılmaz. Herkesin iyiliği için Allah'ın kelimesini yaymayı görev edinmiş Harun Yahya gibi insanlara ihtiyacımız var. Allah sizi korusun."

Samer Ayoubi - ABD

"Eserleriniz için size teşekkür ederim. Onlar sayesinde imanım güçlendi."

Hameed Shahul, 14 Eylül 2002

"Çalışmalarınız kesinlikle imanımı artırıyor."

Aysha Ghar, Hindistan, 7 Ocak 2003

"İslam dinini yeni kabul eden biri olarak siteniz bana tavsiye edildi. Harun Yahya benim İslam'a geçişimi çok daha kolay hale getirdi."

Joshua Wilson, İngiltere, 25 Şubat 2003

İngiltere - Crescent International Gazetesi

İngiltere'de yayınlanan Crescent International isimli İslami gazetede Harun Yahya'nın çeşitli kitapları hakkında yorumlar yayınlanmıştır. Bu eserler arasında Dünya Hayatının Gerçeği, Karınca Mucizesi ve Çözüm Kuran Ahlakı vardır.

İNGİLTERE - CRESCENT INTERNATIONAL GAZETESİ

"Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası adlı kitabı fizik, kimya ve genetik alandaki bilimsel gelişmelerle güvenilirliği ortadan kalkan modern evrim teorisine bilimsel, entellektüel ve akademik alanda ölümcül bir darbe yapmıştır."

"Harun Yahya'nın geniş çaplı araştırması, evrim mitini harap etmiştir. Harun Yahya'nın kalemi üretkenlikten çok daha fazlasını taşımaktadır.

Crescent International

Islamic Institute of the Americas adlı vakfın üyesi Hector Abu Dharr Manzolillo tarafından yazılan bu yazıda, Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası adlı eseri detaylı olarak incelenmektedir. Bu önemli eserin hem Batılı toplumlarda hem de Müslüman dünyasındaki etkileri incelenmiş ve kitabın, evrim teorisini çıkmaza götüren yolda önemli bir güce sahip olduğu belirtilmiştir.

İNGİLTERE - CRESCENT INTERNATIONAL GAZETESİ

"Kitabın metni çok açık, okunaklı ve ayrıca Kuran ayetlerinin kullanılması oldukça etkileyici olmuş.

Bunun yanı sıra kitap, içindeki onlarca renkli fotoğraf, çizim ve şemalarla, estetik tasarımı ve kağıt kalitesiyle çok mükemmel bir şekilde sunulmuştur.

Bu kitap Batı propagandasının etkisi altında kalmış Müslüman veya gayri müslim şüpheci okuyucuları da ikna edebilen birkaç eserden biridir."

(16-31 Mart 2000)

ENGLAND CRESCENT INTERNATIONAL NEWSPAPER

Crescent International gazetesinde Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası kitabının tanıtımını okuyan bir okuyucudan gelen mesaj şöyledir:

"Son sayınızdaki Harun Yahya'nın kitabı ile ilgili olan yorum harikaydı. Yahya'nın kitabı hayatın gerçek doğası hakkında bir hatırlatmadır. Ayrıca çok iyi yazılmış ve basılmış. Batı sisteminde eğitim gören genç Müslümanlar için oldukça çekici ve ikna edici. Benim çocuklarımın her ikisi de kitaptan çok etkilendiler." Mona Qureshi, İngiltere (01-15 Nisan 2000)

 ENGLAND CRESCENT INTERNATIONAL NEWSPAPER

Karınca Mucizesi kitabının tanıtımda ise Harun Yahya, evrim teorisinin asılsızlığını ortaya koyan en sebatkar kişi olarak tanıtılmaktadır. (16-30 Ekim 2000)

Pakistan - İslami Araştırmalar Enstitüsü Sitesi

PAKİSTAN - İSLAMİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ SİTESİ

Urduca Allah Akılla Bilinir kitabı

Pakistan Devlet Üniversitesi, Zooloji Fakültesi'nden Prof. Abdul Majid'in "Evrim Teorisine Müslümanların Cevapları" başlıklı makalesinde Harun Yahya'nın evrim konulu çalışmaları incelenmiştir. İslami Araştırmalar Enstitüsü'nün internet sitesinde de yayınlanan makalede Harun Yahya için şunlar söylenmektedir:

Harun Yahya, evrim ve yaratılış üzerine çeşitli kitaplar yazmış önemli bir Türk alimidir... İnternet sitesi www.harun-yahya.net'da çok etkileyici bir kitap yelpazesi var ve Harun Yahya'nın, hayatını Allah'ın varlığı ve birliğini açıklamaya adayan Adnan Oktar'ın müstear ismi olduğu bildiriliyor. İki önemli kitabı olan Evrim Aldatmacası ve Allah Akılla Bilinir, Darwinizm'in çürütülmesi üzerine kuruludur... Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası kitabı aslında Darwinizm'i çökertmek ve reddetmek için kaleme alınmış bilimsel bir yaklaşımdır.

ABD - Wikipedia Encylopedia

ABD - WIKIPEDIA ENCYLOPEDIA

50 dilde hizmet sunan, yaklaşık 1 milyon makalenin yer aldığı ücretsiz internet ansiklopedisi www.wikipedia.com sitesinde Harun Yahya ve eserleri şöyle tanıtılmaktadır:

Harun Yahya, Türk yaratılışçılığının önde gelen şahsiyetlerinden ve yaratılış-evrim tartışmalarının ateşli yaratılış savunucularından biridir... Yaratılışı savunan önde gelen Müslüman olarak tanınmaktadır.

ABD - Gulf Today

ABD - GULF TODAY

Birleşik Arap Emirlikleri'nin günlük gazetelerinden olan The Gulf Today'de, Sharjah'daki Dünya kitap fuarında en çok satan yabancı yazarın Harun Yahya olduğu haberi şöyle yayınlanmıştır:

Sharjah Fuar Merkezindeki Dünya Kitap Fuarında Harun Yahya, en çok satan yabancı yazar oldu. Harun Yahya, geçtiğimiz 20 yıldır 200'ün üzerinde eser yazdı. Book Mall'dan Rashid Siddiqui, Harun Yahya'nın çalışmalarının BAE'nde dağıtılmasının önemli olduğunu, bu eserlerin insanların imanlarını temel inanç esasları doğrultusunda güçlendirdiğini belirtti. "Harun Yahya'nın çalışmaları çeşitli konuları İslam'a bağlı olarak anlatmaktadır. İster İslam'a göre terör anlatılsın ister, doğadaki iman hakikatleri anlatılsın, Harun Yahya'nın çalışmaları Allah'ın heryeri sarıp kuşatan ihtişamını gözler önüne sermektedir.

 

3 / total 20
Harun Yahya'nın Harun Yahya'nın Eserleri Hakkında Dünyadan Yankılar 2. Cilt kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."