< <
4 / total: 20

Mektuplar -1

Rusya, Dr. Levin Zalman İsaakoviç

HARUN YAHYA, GENİŞ OKUYUCU KİTLESİNE HITAP EDEN (VE SADECE MÜSLÜMANLARA HİTAP ETMEKLE SINIRLI KALMAYAN) BİRÇOK KİTABIN YAZARIDIR VE ÇALIŞMALARINDA DÜNYADAKİ TÜM İNKARCI VE ATEİST İDEOLOJİLERİN TEMELLERİNİ FİKREN YIKMAYI AMAÇLAMAKTADIR.

Rusya, Dr. Levin Zalman İsaakoviç mektup

Harun Yahya, geniş okuyucu kitlesine hitap eden (ve sadece Müslümanlara hitap etmekle sınırlı kalmayan) birçok kitabın yazarıdır ve çalışmalarında dünyadaki tüm inkarcı ve ateist ideolojilerin temellerini fikren yıkmayı amaçlamaktadır. Sekülerizm ve bilim hakimiyeti altında yaşayan dünyada iman temellerini pekiştirmeye çalışan Müslüman aydınlarından biridir. Rusça olarak şu ana kadar yayınlanan ve daha sonra yayınlanması planlanan tüm kitaplar Allah'ın yaratılış muzicelerini gösteren "bilimin ispatladığı gerçekleri" içermektedir.

'İslam Terorü Lanetler' kitabı da aynı seridendir. Yazar Kuran'ın inananlara her tür baskı ve şiddeti kesinlikle yasakladığını, insanlara barış, tolerans, refah ve adalet getirdiğini göstermekte ve samimi olarak barış isteyen Kitap Ehli'nin -Müslüman, Yahudi ve Ortodoksların- ortak değerlere sahip olduklarını vurgulamaktadır.

Bu bağlamda yazarın "cihat" kavramının yorumu dikkati çekmektedir. Bilindiği gibi, yani toplumdaki geniş manada kullanılan 'cihat' kelimesi İslam yolunda, herşeyden önce inkarcılara karşı yürütülen mukaddes savaş anlamını taşımaktadır. Yazar ise 'cihat'ın inkarcı doktrinlere karşı yürütülen sadece fikri bir mücadele olduğunu ve en büyük 'cihat'ın ise "insanın içindeki kötülüklere karşı yürüttüğü bir mücadele" olduğunu vurgulamaktadır. Fiziksel "cihat" ile de ahlaki ve insani prensiplerin sıkı uygulanmasıyla yürütülen savunma amaçlı savaşı kastetmektedir.

Terör olayı ise teröristlerin Kuran'daki "cihat" kavramını kasıtlı olarak tahrif etmeleriyle ortaya çıkmaktadır.

Kitabın son bölümü terör olaylarının kökenlerini araştırmaktadır. Yazar terörün kaynağını Darwinizm ve materyalizm ideolojilerinde görmektedir. Hayatın tesadüfler ve sürekli bir yaşama mücadelesi sonucunda ortaya çıktığını iddia eden Darwin teorisinin geçersizliğini ispatlamaktadır. Yazarın fikrine göre Darwinizm, Malthus teorisini, ırkçılık ve faşizmi sözde yasal ve haklı ideolojiler olarak göstermektedir. Ama terorizm ve aşırılığın arttığı bu dönemde, hatta nerdeyse dünya toplumunda aşırılık ve terörizmin İslamla bağdaştırılmaya çalışıldığı bu dönemde, bu tarz kitapların yayınlanması en büyük desteklere layıktır.


RUSYA FEDERASYONU BİLİMLER AKADEMİSİ NEZDİNDE ŞARKIYAT ENSTİTÜSÜ TARİHİ BİLİMLER DOKTORU LEVIN ZALMAN İSAAKOVIÇ

ABD, Saleh Surasit Issarachai

HARUN YAHYA'NIN KİTAPLARINI OKUDUĞUM ZAMAN ALLAH'A ÇOK ŞÜKRETTİM VE BU KİTAPLARIN İSLAMİYET'İ TEMSİL ETMENİN ÇOK GÜZEL BİR ŞEKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM.ABD, Saleh Surasit Issarachai mektup

Sevgili İslam kardeşlerim, Harun Yahya ve çalışma arkadaşları, Eserleriniz İslam gerçeğini, bugüne kadar okuduğum başka yazarlardan çok farklı bir şekilde ifade ediyor. Kitaplarınızdan birkaç tanesini okumuş bulunmaktayım.

Bir Müslüman olarak, İslam'ın Kuran'ı ve sünneti esas aldığını ve tüm insanlık için gerçek bir rehber olduğunu anlamış bulunuyorum. Birçok bilimsel olay, bundan 1400 yıl önce Kuran'da bildirilmiş bulunmakta. Günümüz bilminin sahip olduğu yöntem ve teknolojisine daha önce sahip olunmadığından, bugüne kadar insanoğlu bazı ayetlerin hikmetini kavrayamamış bulunmaktaydı. Harun Yahya'nın kitaplarını okuduğum zaman Allah'a çok şükrettim ve bu kitapların İslamiyet'i temsil etmenin çok güzel bir şekli olduğunu düşündüm. Kitaplarının bazılarında Harun Yahya, bilimsel verilerin anlaşılmasını kolaylaştırmak adına Kuran ayetleri eşliğinde resimler ve şemalar kullanmakta. Kuran her zaman tek gerçektir, ancak zamanımıza ait bilimsel birikim ve yöntemler ayetleri kanıtlamakta yeterli olmayabilmektedir. Kuran'daki bazı ayetlerde açıkça tarif edilen, embrioloji, dalgalar, dağlar gibi mucizeler son 100 yıldan daha az bir zamanda katedilen bilimsel gelişmelerle de kanıtlanmıştır. Bu kitapları okumak düşüncelerimi berraklaştırmama ve Allah'ın varlığını hatırlamama vesile olmuştur.

Kitaplarınızdan, İslam gerçeğini Müslüman olan ve olmayan kimselere anlatmakta ve birçok konuyu aydınlatmakta faydalandık. Bu kitaplar ayrıca Tayland'da karşılaştırmalı dinler konusunda çalışmalarını yürüten birçok öğrenciye de faydalı olmuştur. Onlar Kuran'la beraber bu kitapları, Müslüman olmayanlarla yaptıkları konuşmalarda kullanmaktadırlar.

Kuran'ı ve sünneti temel alarak yapılan her çalışma, Allah'ın izniyle İslamiyeti ve birbirimizi anlamakta çok faydalı olacaktır. Allah sizlere bu dünyada ve ahirette İslamiyet gerçeğini samimi bir şekilde anlatmanın ödülünü versin.

Allah hepimize doğru yolu göstersin.

Selamlar.

WASHINGTON ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ SALEH SURASİT ISSARACHAİ

Endonezya, Maulwi Saelan

İSLAMİYETLE BAĞLANTILI OLARAK BİLİM DÜNYASINI MÜKEMMELLEŞTİRMEYE OLAN KATKINIZDAN DOLAYI SİZE EN İÇTEN TEBRİK DİLEKLERIMI SUNARIM.Endonezya, Maulwi Saelan

Öncelikle kendimi Al Azhar Syifa Budi Vakfı'nın kurucusu ve başkanı Maulwi Saelan olarak tanıtarak mektubuma başlamak isterim.

Esas görevi 3-19 yaş arası çocuklara ve ailelerine İslam ahlakının gerçeklerini anlatmak olan kuruluşumuz; Endonezya, Jakarta'da 20 yıldır eğitim alanında görev yapmaktadır.

Günümüz dünyasını ve eriştiği noktayı göz önüne alarak, İslamiyetle bağlantılı olarak bilim dünyasını mükemmelleştirmeye olan katkınızdan dolayı size en içten tebrik dileklerimi sunarım. Kitaplarınız, "Mümtaz Okul Programımız" çerçevesinde eğitim değerlerimizi geliştirmekte çok önemli bir kolaylaştırıcı etken olmuşlardır.

Nitekim, ekibinizle birlikte çalışma fırsatını elde etmiş olarak, kültürlerimiz arasında kültürel eğitim alışverişini artırmayı kuvvetle umud ediyorum

Son olarak lütfen en içten dileklerimi kabul buyrun, dikkatiniz ve desteğiniz için size tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

SYIFA VAKFI BAŞKANI H. MAULWI SAELAI

Malezya, Zaidnuddin Alang Mamat

BÖYLE HARİKA BİR İSİMLE VE DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ, EŞSİZ VE ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN İSLAMİ İLİMLE İŞBİRLİGİ YAPMAKTAN DUYDUĞUMUZ MEMNUNIYETİ İFADE ETMEME İZİN VERİN.Malezya, Zaidnuddin Alang Mamat mektup

Harun Yahya kardeşimizin makalelerini içeren ekteki Al-Nidaa dergisi ve broşürleri göndermek bizim için çok büyük bir memnuniyet. Lütfen çalışmalarını kullanmamıza izin verdiği için, en içten minnettarlığımızı Harun Yahya kardeşimize ve vakfınıza iletin.

Broşürler özellikle birkaç ay evvel yapılan dinlerarası diyalog için basıldı ve gelecekte de uygun fırsatlarda kullanacağız inşaAllah. Her iki ayda bir yayınlanan dergimizde Harun Yahya'nın makalelerini yayınlamaya başladık.

Harun Yahya ismi burada -basılı yayınlarda ve internet ortamlarında- genel olarak bilinmesine rağmen, broşürümüzde yayınlanması ününü genişletecek ve en azından bizim kardeşliğimiz çerçevesinde, buradaki İslami ortama yeni bir esinti getirecektir. İslam'ın bilimsel yönünün daha iyi bilinmesi için önümüzdeki sayılarda da yazılarından yayınlayacağız inşaAllah.

Bana bir kez daha, böyle harika bir isimle ve daha önce görülmemiş, eşsiz ve çok ihtiyaç duyulan İslami ilimle işbirliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmeme izin verin.

Teşekkür ederiz.

AL NIDAA DERGİSİ YÖNETİCİSİ ZIANUDDIN ALANG MAMAT

İsrail, Ben-Ami Shillony

YAHUDİLERİ VE MÜSLÜMANLARI BİRARAYA GETİRMEK GIBİ ÇOK ASİL BİR AMAÇ İÇİN ÇALIŞIYORSUNUZ. ŞUNU BELİRTMEME İZİN VERİN, İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DÖNEMDE YAPILMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ İŞLERDEN BİRİNİ YAPIYORSUNUZ.İsrail, Ben Ami Shillony mektup

Yahudileri ve Müslümanları biraraya getirmek gibi çok asil bir amaç için çalışıyorsunuz. Şunu belirtmeme izin verin, içinde bulunduğumuz dönemde yapılması gereken en önemli işlerden birini yapıyorsunuz.

Bu iki İlahi din, İslam ve Yahudilik, barış ve sevgi dinidir ve iki dinin mensupları asırlarca birarada barış içinde yaşamışlardır. 20. yüzyılda Araplar ve İsrailliler atalarının topraklarında yeni siyasi devletler oluşturmuşlardır. Ne var ki, bu devletlerin kurulduğu günden beri, Arap devletleri ve İsrail arasında trajik ve kanlı bir tartışma süregitmektedir. Her iki taraf da, kendilerinin Allah için ortaya çıktıklarını iddia etmekte, diğer tarafın haklarına, isteklerine ve hassasiyetlerine önem vermemektedir.

Her iki toplumun da aydın din adamlarının birbirleriyle buluşup Ortadoğu'daki acıya son verme ve barışı tesis etme vakti çoktan gelmiştir. Allah, kullarının birbirlerine saygı ve sevgi duymalarını, birbirlerini öldürmemelerini bildirmiştir. Bunun din adamları tarafından ifade edilmesi gerekir. Bu girişimin, Ortadoğu'yu asırlar boyunca barış ve huzur içinde yönetmiş bir ülke olan Türkiye'den gelmesinden mutluyum. Size başarılar diliyorum.


KUDÜS İBRANİ ÜNİVERSİTESİ BEN -AMI SHILONNY

bahçe
 

Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir, bilendir. (Nisa Suresi, 147)

Pakistan, A. Hakeem Malik

ESERLERİNİZ SADECE BİRÇOK İNSANIN ALLAH'A İMAN ETMESİNE VESİLE OLMAKLA KALMAYIP AYNI ZAMANDA BİRÇOK İNSANIN DA İSLAM HAKKINDA DERİN BİR KAVRAYIŞA SAHİP OLMASINA YARDIMCI OLUYOR.Pakistan, A. Hakeem Malik mektup

Pakistan'dan gelen bu mektubun sizi şaşırtacağını düşünüyorum. Araştırma çalışmalarınızın ve Kuran-ı Kerim'i anlamamız yolundaki katkılarınızın bir hayranıyım.

Kütüphanemizin çok gerekli bir parçasını oluşturan eserleriniz sadece birçok insanın Allah'a iman etmesine vesile olmakla kalmayıp aynı zamanda birçok insanın da İslam hakkında derin bir kavrayışa sahip olmasına yardımcı oluyor.

Adresiniz bana İngiltere'deki Müslüman bir kardeşim tarafından verildi. Bu vesileyle size "Qur'anic Prism" adlı çalışmamı (tüm Kuran-ı Kerim'in üç dilde hazırlanmış bir Konu Fihristi) sunma fırsatı buldum.

Bu çalışmam hakkındaki değerli görüşlerinizi, ve tarafınıza ulaştığına dair teyidinizi, bekliyorum.

Saygılarımla,


GENEL MÜDÜR İSLAMİ ARAŞTIRMA VAKFI A. HAKEEM MALIK

Endonezya, Tyas U. Soekarsano

ANLATIMLAR HEM ÖĞRENCİLER HEM DE BİZİM İÇİN SON DERECE AYDINLATICI VE DÜŞÜNMEYE YÖNLENDİRİCİYDİ.Endonezya, Tyas U. Soekarsano

12 Mart 2003 tarihinde Endonezya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen, "Evrim Teorisinin Çöküşü ve Yaratılış Gerçeği" konferansına katılan akademisyenlere ve katkılarından dolayı Sayın Adnan Oktar'a teşekkür ederiz. Slayt sunumlarıyla desteklenen anlatımlar hem öğrenciler hem de bizim için son derece aydınlatıcı ve düşünmeye yönlendiriciydi.

Saygılarımla.


ENDONEZYA ÜNIVERSİTESİ EKONOMİ FAKÜLTESİ KOBİ MERKEZI BAŞKANLIĞI TYAS U. SOEKARSANO

İngiltere, Dr. İmran Ali

İngiltere, Dr. İmran Ali

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Islamic Society of Britain (İngiltere İslam Topluluğu) "Evrim Teorisinin Çöküşü ve Yaratılış Gerçeği" başlıklı bir konferans düzenlemiştir. 200'den fazla kişi konferansa katılmıştır. Aynı gün konuşmaların yanı sıra bir sergi ve slayt gösterisi de düzenlenmiştir. Konuşmaları yapan akademisyenlere ve Sayın Adnan Oktar'a bilim ve eğitime katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


ISLAMIC SOCIETY OF BRITAIN DR. İMRAN ALI EVENT CO ORDINATOR

Endonezya, Teddy Trilaksono

HARUN YAHYA VE ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNMAYI BİR BORÇ BİLİRİM. YARATILIŞ GERÇEĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN BU ÇALIŞMALAR, ENDONEZYA HALKININ ÖNÜNE YENİ BİR UFUK AÇTI.Endonezya, Teddy Trilaksono

Elektronik ve basılı kitle iletişim araçları aracılığıyla, kitaplar, belgesel filmler, internet siteleri hazırlayarak bilime ve eğitime katkıda bulunan Harun Yahya ve arkadaşlarına teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Yaratılış gerçeğini gözler önüne seren bu çalışmalar, Endonezya halkının önüne yeni bir ufuk açtı. Özellikle benim için, bunları hem kendimin sindirmesi hem de başkalarıyla paylaşmanın çok kolay olduğunu belirtmem gerekir.

Bu vesileyle, 22 Eylül 2003'de Bandung'da düzenlenen "Evrim Teorisinin Çöküşü ve Yaratılış Gerçeği" başlıklı konferans ve konferans sırasında sunumu yapılan slayt gösterisi için akademisyenlere teşekkür ederim.

Bu sunumlar katılımcıların merakını fazlasıyla uyandırdı. Bu çalışmalar, gelecekte Endonezya halkının daha eğitimli olması için önemli bir araçtır.

Saygılarımla.

TEDDY TRILAKSONO PROJE MÜDÜRÜ

 

4 / total 20
Harun Yahya'nın Harun Yahya'nın Eserleri Hakkında Dünyadan Yankılar 2. Cilt kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."