< <
15 / total: 20

Makaleler -2

Tataristan - Novosti

Rusya Federasyonu'nda yaşayan Tatarları, siyasi ve kültürel alandaki önemli gelişmelerden haberdar etmeyi hedefleyen Novosti, aylık yayınlanan bir dergidir. Dergi 1993 yılında yayın hayatına başlamıştır ve uzun bir süredir Harun Yahya'nın makalelerini düzenli olarak yayınlamaktadır. Harun Yahya'nın bu dergide yer alan makaleleri genellikle, evrim teorisinin yanılgılarını, Darwinizm'in en temel iddialarının çökmüş olduğunu, evrendeki yaratılış delillerini ve İslam'ın inanç esaslarını ele almaktadır.

TATARİSTAN - NOVOSTI

Eylül 2001, "İslam ve Bilim - Evrim Teorisinin Çöküşü"

Nisan 2002, "Penguenler: Smokinli Kuşlar"

TATARİSTAN - NOVOSTI


Aralık 2001, "Evrenin Genişlemesi"


Rusça yayınlanan bu dergide Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanan bilim sayfası mevcuttur. Bu sayfada yer alan yazılardan birkaç başlık şöyledir:

Evrenin Yaratılışı, Kutup Ayılarının Sosyal Hayatları...

TATARİSTAN - NOVOSTI

1) Nisan 2002, Harun Yahya'nın eserleri ve hayatı hakkında bilgi

2) Aralık 2001, "Kutuplarda Yaşayan Mucizevi Canlılar"

Kazakistan - Dil

Kazakça olarak yayınlanan Dil gazetesi haftalık bir yayındır. Gazetenin 3 Mayıs 2002 tarihli sayısında, Harun Yahya'nın "Nuh Tufanı" konulu yazısında, Nuh Peygamberin Kıssasının Kuran'da ne şekilde anlatıldığı ele alınmıştır.

KAZAKISTAN - DIL
KAZAKISTAN - DIL

5 Mart 2002, "Nuh Tufanı"

Rusya - Türk Dünyası

Rusça olarak yayınlanan Türk Dünyası aylık bir dergidir. Derginin amacı, Rusya'da yaşayan Türkleri, Türk Dünyası'ndaki gelişmelerden ve Rusya'da gerçekleştirilen İslami aktivitelerden haberdar etmektir. Harun Yahya, derginin sürekli yazarlarından birisidir ve dergide Rusça makaleleri yer almaktadır. Dergide yayınlanan pek çok yazısından bazılarının başlıkları şöyledir: "İslam Terörü Lanetler", "Kavimlerin Helakı", "Evrim Teorisinin Çöküşü"...

Rusya Türk Dünyası
RUSYA - TÜRK DÜNYASI

2001, "Kavimlerin Helakı"

2002, "İslam Terörü Lanetler"

2001, "Evrim Teorisinin Çöküşü"

Kazakistan - Juldiz

Harun Yahya'nın makalelerinin yayınlandığı bir diğer Kazakça dergi de, Kazakistan'ın en büyük dergilerinden birisi olan Juldiz'dir. Şubat 2002 tarihinde, dergide yayınlanan makalenin konusu Hz. İbrahim'in hayatıdır. Makalede şu bilgilere yer verilmektedir:

"Hz. İbrahim Kuran'da çokça adı geçen ve Allah'ın tüm insanlığa örnek gösterdiği mübarek bir kişidir. Putlara tapan halkını Allah'a ibadet etmeye çağırmış ve Allah'tan korkup sakınmaları için onları uyarıp korkutmuştur. Buna rağmen halkı onun uyarılarını dinlememiş ve Hz.İbrahim'e başkaldırmıştır. Halkının baskısı arttığı zaman, Hz. İbrahim, eşi, Hz. Lut ve ona uyan az sayıda kişi ile birlikte başka topraklara hicret etmiştir."

KAZAKİSTAN - JULDIZ
KAZAKİSTAN - JULDIZ

Şubat 2002, "Hz. İbrahim Peygamber"

Bosna-Hersek - Preporod

Bosna-Hersek Diyaneti'nin yayını olan Preporod'da Harun Yahya'nın Evrim Teorisinin Çöküşü adlı kitabı Boşnakça olarak seri halinde yayınlanmıştır.

BOSNA-HERSEK - PREPOROD BOSNA-HERSEK - PREPOROD

Harun Yahya'nın Boşnakça
Evrim Aldatmacası Kitabı

bosna hersek

Temmuz 2001, "Evrim Aldatmacası"

Malezya - Seruan Magazine

Malezya'da yayınlanan Seruan Magazine, Nisan 2004 sayısında Harun Yahya'nın "Kuran'ın Bilimsel Mucizeleri: İnsanın Doğumu" başlıklı makalesini kapak konusu yapmıştır. Harun Yahya'nın yazıları dergide düzenli olarak yayınlanmaktadır.

MALEZYA - SERUAN MAGAZINE
MALEZYA - SERUAN MAGAZINE

Nisan 2004, "İnsanın Yaratılışı"

Yazar, derginin Şubat 2004 sayısında şu sözlerle okuyuculara tanıtılmıştır:

"200'den fazla kitabı, 37 ayrı dilde yayınlanan Harun Yahya, siyasi, dini ve bilimsel konularda önemli çalışmaları olan tanınmış bir yazardır. Harun Yahya'nın kitapları Müslüman, gayri müslim, her yaştan, ırktan ve milletten insana hitap etmekte ve tek bir amaçta birleşmektedir: Allah'ın sonsuz varlığının delillerini tanıtarak okuyucuların zihinlerini açmak."

Yazarın bu dergide yayınlanan diğer makalelerinden bazılarının başlıkları şöyledir:

  • Allah'ın Yaratılış Delilleri Üzerine Düşünmek
  • Gerçek İslam Ahlakı
  • Allah'ın Apaçık Varlığı
  • Kuran'ın Bilimsel Mucizeleri
  • Evrenin Genişlemesi
malezya seruan magazine

Şubat 2004, Derginin Yazar Hakkında Bölümü

Harun Yahya'nın Malezyaca Kuran Mucizeleri Kitabı

Bosna-Hersek - Kun

BOSNA-HERSEK - KUN

2 Mayıs 2001, "Evrim Teorisinin Çöküşü"

Bosna-Hersek'in önde gelen gazetelerinden biri olan Kun gazetesinde Harun Yahya'nın Evrim Teorisinin Çöküşü adlı eserinin tanıtım yazısı yayınlanmıştır.

Sibirya - İhlas Gazetesi

SİBİRYA - İHLAS GAZETESİ

2003, "Kuran Mucizeleri"

2002, "Evrenin Yaratılışı"

Endonezya - Suara Hidayatullah

ENDONEZYA - SUARA HIDAYATULLAH

Aylık yayınlanan Endonezyaca Suara Hidayatullah dergisi, bugüne dek Harun Yahya'nın pek çok makalesine sayfalarında yer vermiştir. Derginin Nisan 2003 sayısında "Allah'ın Yıkıma Uğrattığı Kavimler" başlığıyla yer alan 6 sayfalık makalesinde yazar, Nuh kavminden İtalya'daki Pompei halkına kadar Allah'ın, zulümleri nedeniyle helak ettiği kavimlerin uğradıkları sondan bahsetmiştir. Kuran ayetleri ışığında tarihi ve bilimsel gerçeklerin değerlendirilmesiyle kaleme alınan bu makalede Lut kavminin başına gelen felaketler de anlatılmaktadır.

"Hücredeki Mucize" başlıklı makale ise Temmuz 2003'te yayınlanmıştır. Harun Yahya'nın 6 sayfalık bu makalesi, "Vücudunuzun İçindeki Mucize: Hücre", "Hücresel Telefon ve Vücudumuzdaki Hücreler" gibi alt başlıklardan oluşmaktadır.

ENDONEZYA - SUARA HIDAYATULLAH

Haziran 2003, "Hücredeki Mucize"

Nisan 2003, "Allah'ın Yıkıma Uğrattığı Kavimler"

Azerbaycan - Elçi

AZERBAYCAN - ELÇİ

Azerbaycan'da yayınlanan haftalık gazetede Harun Yahya'nın aşağıdaki makaleleri yayınlanmıştır:

Dağların Fonksiyonu ve Rolü, Baldaki Şifa, Ashab-ı Kehf, Pompei'nin Sonu, Kuran Mucizeleri, Parmak İzlerindeki Kimlik Bilgisi, Uzayın Keşfi...

AZERBAYCAN - ELÇİ

Ocak 2003

Nisan 2003

AZERBAYCAN - ELÇİ

Temmuz 2003

Temmuz 2003

Azerbaycan – Ekspress Azerbaycan

AZERBAYCAN - EKSPRESSAZERBAYCAN
AZERBAYCAN - EKSPRESS AZERBAYCAN

1) 1 Ocak 2003, Kuran Mucizeleri

2) Kasım 2002

3) 31 Ocak 2003, Kuran Mucizeleri

Azerbaycan'da basılan Ekspress gazetesinde, Harun Yahya'nın Kuran Mucizeleri adlı önemli eseri dizi halinde yayınlanmıştır. Ayrıca gazetede, 1 Kasım 2002 tarihinde, yazarla yapılan bir röportaja yer verilmiştir. Bu röportajda Harun Yahya, Darwinizm'e karşı 20 seneden beri devam eden fikri mücadelesini anlatmaktadır.

Kazakistan - Ruhani Emir

KAZAKİSTAN - RUHANİ EMİR

Kasim 2002, Çocuklar için İslam - Güneş Sistemi - Güneş

KAZAKİSTAN - RUHANİ EMİR

Tarih, bilim ve dini konularda yayın yapan Ruhani Ömür dergisi iki haftada bir Kazakça basılmaktadır. Bu dergide Harun Yahya'nın bilimsel, imani ve sosyal içerikli makaleleri çeşitli zamanlarda yayınlanmıştır.

Arnavutluk - Drita E Dijes

ARNAVUTLUK - DRITA E DIJES

Ekim 2002, "Materyalizmin Çöküşü"

Arnavutluk'ta Drita Kültür Kulübü'nün yayını olan bu derginin Ekim 2002 sayısında Harun Yahya'nın "Materyalizmin Çöküşü" başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

Malezya- Al-Nahdah

MALEZYA- AL-NAHDAH
MALEZYA- AL-NAHDAH

Nisan 2002, "Kuran'da Yağmur"

Şubat 2000, "İman Eden Bilim Adamları"

Malezya'da yayınlanan Güneydoğu Asya ve Pasifik Bölgesi İslami Dava Konseyi (RISEAP) adlı İslami vakfın yayını olan Al-Nahdah dergisinde, Harun Yahya'nın, "İman Eden Bilim Adamları" ve "Kuran'da Yağmur" adlı makaleleri yer almıştır.

Fas - El-Attajdid

Fas'ta yayınlanan El-Attajdid'de Harun Yahya'nın "Tohum ve Çekirdeğin Yaratılışı" başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

FAS - EL-ATTAJDID

23 Temmuz 2001, “Devenin Vücudu Çöldeki Zor Ortama Nasıl Dayanır?”

ABD - Pakistan Link

Amerika'nın Los Angeles şehrinde Pakistanlılara yönelik yayınlanan bu haftalık gazetede Harun Yahya'nın yazıları yer almaktadır. Bunlardan biri de, "İslam'da Kadının Yeri" başlıklı makaledir. Harun Yahya bu makalesinde İslam dininde kadın haklarının nasıl korunduğunu anlatmaktadır. Harun Yahya söz konusu makalede şu satırlara yer vermiştir:

Allah, Kuran ile insanlara 'şan ve şereflerinin getirildiğini' bildirmektedir. İslam ahlakına uyan, Allah'ın Kuran'da bildirdiği yolu izleyen insanlar her konuda refaha ulaşırlar. Cahiliye toplumlarında bazı kadınların maruz kaldıkları sıkıntıların tek çözümü ve kadınların toplum içinde hak ettikleri saygıyı görmelerinin yolu da yine Rabbimiz'in insanları karanlıklardan nura çıkarmak için Peygamberimiz (sav)'e vahyettiği Kuran'dadır. Allah Kuran'ın pek çok ayeti ile kadını ve kadın haklarını koruma altına almış, cahiliye toplumlarında kadınlara olan yanlış bakış açısını ortadan kaldırmış, kadına toplum içerisinde saygın bir yer kazandırmıştır. Kuran ayetleriyle insanlara Allah Katında üstünlük ölçüsünün cinsiyet değil, Allah korkusu, iman ve takva olduğu bildirilmiştir.

ABD - PAKISTAN LINK

"İslam Barış Dinidir"

Endonezya - Sabili Islamic Magazine

Endonezyaca basılan Sabili İslamic Magazine adlı derginin Nisan 2003 sayısında Harun Yahya'nın "Irak Savaşı'nın Perde Arkası" adlı makalesine altı sayfa yer verilmiştir. Endonezyaca olarak yayınlanan bu makalesinde Harun Yahya, Irak savaşı planlarının 11 Eylül saldırılarından çok daha önce yapıldığına ve Müslümanlara karşı yürütülen anti-propagandanın, ancak etkin bir İslam Birliği'nin tesis edilmesiyle ortadan kaldırılabileceğine değiniyor.

ENDONEZYA - SABILI ISLAMIC MAGAZINE
ENDONEZYA - SABILI ISLAMIC MAGAZINE

Mayıs 2003, "Irak Savaşı'nın Perde Arkası"

Azerbaycan- Camaat Gazetesi

AZERBAYCAN- CAMAAT GAZETESİ
AZERBAYCAN- CAMAAT GAZETESİ

29 Kasım 2002, "Yaratılış Gerçeği"

20 Aralık 2002, "Kuran'da Geçmiş Kavimlerden Verilen Haberler"

Haftalık sosyal-dini gazete Camaat, Azerbaycan'da yayınlanmaktadır ve her sayısında Harun Yahya'nın imani ve bilimsel makalelerine yer vermektedir. Makalelerin yanı sıra gazete, 20 Eylül 2002 tarihli nüshasında "İslam'la Bütünleşen Adam" başlığıyla Harun Yahya ile yapılan özel bir röportajı yayınlamıştır. Bu röportajdan bazı alıntılar şöyledir:

"Bu dünya hayatı bir imtihan yeridir. Bu kısa zaman zarfında iman eden herkesin başına gelen herşey hayırlıdır. Çünkü zaman ve mekandan münezzeh olan Rabbimiz'in hazırladığı kader kusursuzdur."

"Halihazırda dünyanın dört bir yanında çeşitli dillerde kitaplarım basılıyor. Bu kitaplardan derlenen belgesel filmler de çeşitli kanallarda yayınlanıyor. İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca, Malayca, Bengoli dili, Sırpça, Bulgarca ve Çince gibi çeşitli dillere çevrilen eserler, pek çok ülkede geniş okuyucu kitlesi tarafından takip ediliyor."

AZERBAYCAN- CAMAAT GAZETESİ

20 Eylül 2002, "İslam'la Bütünleşen Adam"

27 Eylül 2002, "Darwinizm'in Çöküşü"

Keşmir - The Weekly Muslim

KEŞMİR - THE WEEKLY MUSLIM

Hindistan, Keşmir'de yayınlanan haftalık The Weekly Muslim dergisi, Harun Yahya'nın "Evrim Yanılgısı" adlı makalesine sayfalarında yer vermiştir.

Kuveyt - Al Muctama

KUVEYT - AL MUCTAMA

Hiyeroglif Yazılar, Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz (sav) Hakkındaki Bilgileri Destekliyor

Kuveyt'te yayınlanan bu aylık İslami dergide Harun Yahya'nın "Hiyeroglif Yazılar, Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz (sav) Hakkındaki Bilgileri Destekliyor" başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

Umman - Al Watan

Umman'da yayınlanan günlük siyasi gazete Al Watan'da Harun Yahya'nın çeşitli makaleleri yer almıştır. Bu makalelerden bazı başlıklar söyledir: "Bosna Savaşı'nın Perde Arkası", "Balkanlar'daki Savaşlar"...

UMMAN - AL WATAN

30 Mayıs 1998 tarihinde yayınlanan makalenin konusu "Balkanlar'daki Savaşlar"

Rusya - Nbah

Rusya'da yayınlanan Nbah (İman) gazetesinde Harun Yahya'nın "Evrim Aldatmacası" başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

RUSYA - NBAH

Gazetenin Haziran 2001 tarihli sayısında yayınlanan "Evrim Aldatmacası" başlıklı yazı büyük ilgiyle karşılanmıştır.

İngiltere - The Muslim Weekly

İNGİLTERE - THE MUSLIM WEEKLY

İngiltere'de yaşayan Müslümanlara yönelik yayınlanan haftalık siyasi-ilmi gazete The Muslim Weekly'de Harun Yahya'nın pek çok makalesi yer almıştır. 100 bin tirajlı, İngiltere'nin önde gelen bu gazetesi aracılığıyla Harun Yahya, Kuran ahlakının önemiyle ilgili yazılarının yanı sıra, İslam dünyasında yaşanan zulümlere çözüm önerileri sunan makalelerini de okuyucularıyla paylaşmaktadır.

İNGİLTERE - THE MUSLIM WEEKLY

Eylül 2004, "Şimşekteki Gizli Güç"

Nisan 2004, Harun Yahya Kitaplarının Tanıtımı

İNGİLTERE - THE MUSLIM WEEKLY

Kasım 2003, "Dünya Müslümanları Ramazan Ayı'nı Karşılıyor"

İNGİLTERE - THE MUSLIM WEEKLY

Nisan 2004, "Papağanlar Kimya Bilgisine Nasıl Sahip Olabilir"

Kasım 2003, "Müslümanlardan İsraillilere Çağrı"

ABD - CIMIC

ABD - CIMIC

Ağustos 2002, "Allah'ın Her İnsana İlhamı: Vicdan"

Merkez Illinois Camisi ve İslam Merkezi tarafından yayınlanan aylık CIMIC gazetesinin Ağustos 2002 sayısında Harun Yahya'nın "Allah'ın Her İnsana İlhamı: Vicdan" başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

Kazakistan - The World of Islam

KAZAKİSTAN - THE WORLD OF ISLAM

The World of Islam iki ayda bir yayınlanan, Kazakça bir dergidir. Dergi, İslam dünyasından haberlerin yanı sıra, Kazak Müslümanlarının düzenlediği aktivitelere ve imani konulara da yer vermektedir.

Söz konusu dergide Harun Yahya'yı ve eserlerini anlatan tanıtıcı bir yazı da yayınlanmıştır. Aynı sayfada yayınlanan bir diğer makalesinde Harun Yahya, geçmişte dünyayı büyük bir kaosa sürükleyen faşist ideolojinin temelini oluşturan Darwinizm'in kültürel ve bilimsel alanda çökertilmesi gerektiğini anlatmaktadır.

KAZAKİSTAN - THE WORLD OF ISLAM

Harun Yahya Kimdir?

Harun Yahya'nın Çalışmaları
Temmuz 2002, "Faşizm"

Kazakistan - Ahıska

Ahıska Türklerinin yayınladığı haftalık gazete Ahıska'da Harun Yahya'nın "İslam Terörü Lanetler" isimli makalesi yayınlanmıştır.

KAZAKİSTAN - AHISKA KAZAKİSTAN - AHISKA

30 Eylül 2002, "İslam Terörü Lanetler"

Kazakistan - İslam Erkaniyet

Kazakistan Diyaneti'nin yayın organı olan aylık İslam Erkaniyet gazetesinde Harun Yahya'nın bugüne kadar pek çok makalesi yayınlanmıştır. "Kitap Ehli'ne Davet" ve "Evrenin Yaratılışı" bu makalelerden bazılarıdır.

Kazakistan İslam Erkaniyet
Kazakistan İslam Erkaniyet

30 Eylül 2002, "İslam Terörü Lanetler"

Şubat 2004, "Evrenin Yaratılışı"

Kazakistan - Panaroma Çimkent

Kazakistan, Çimkent Belediyesi'nin haftalık yayın organı olan ve Rusça yayınlanan Panaroma Çimkent gazetesinde Harun Yahya'nın "Antisemitizm Irkçılıktır" başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

KAZAKİSTAN - PANAROMA ÇİMKENT

2003, "Antisemitizm Irkçılıktır"

ABD - Muslim Kid's Journal

ABD - MUSLIM KID'S JOURNAL

Amerikalı Müslüman çocuklara yönelik hazırlanan bu aylık dergide Harun Yahya'nın çocuklar için hazırladığı iman hakikatleri makaleleri yayınlanmaya devam etmektedir.

ABD - MUSLIM KID'S JOURNAL

Eylül 2004, "Balıklar Suda Nasıl Yaşarlar?"

Ağustos 2004, "Papağanlar Kimya Bilgisine Nasıl Sahip Olabilirler?"

Kazakistan - Çimkent Gazetesi

KAZAKİSTAN - ÇİMKENT GAZETESİ
KAZAKİSTAN - ÇİMKENT GAZETESİ

28 Kasım 2003, "Filistin Sorunu"

Kazakistan, Çimkent Belediyesi'nin haftalık yayın organlarından biri olan ve Kazakça yayınlanan Çimkent Kelbeti (Çimkent'in Yüzü) adlı bu gazetede Harun Yahya'nın Filistin sorunu ile ilgili bir makalesi yayınlanmıştır.

yunuslar
 

Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) hiçbir zorlayıcı-gücü yoktur. Onun zorlayıcı gücü-ancak onu veli edinenlerle, onunla O’na (Allah’'a) ortak koşanlar üzerindedir.
(Nahl Suresi, 99-100)

Bosna Hersek- İslam Dünyası

BOSNA HERSEK- İSLAM DÜNYASI

Bosna-Hersek'te yayınlanan Glas İslama (İslam Dünyası) isimli aylık siyasi dergide, 2002 yılında Harun Yahya'nın "Komünizm Pusuda" başlıklı yazı dizisi 4 ay boyunca yayınlandı. Bu yazı dizisinden bir bölüm şöyledir:

"Komünizm, geçtiğimiz 20. yüzyıla damgasını vurmuş bir ideolojidir. Ama bu damga, sadece baskı, zulüm, kan ve gözyaşı doludur. Tarihçilerin hesaplamalarına göre, bu ideoloji nedeniyle sadece 20. yüzyıl boyunca 120 milyon insan öldürülmüştür. Bunlar, bir savaş sırasında cephede ölen askerler değil, komünist devletlerin kendi halklarının içinden öldürdükleri sivillerdir. 100 milyon erkek, kadın, yaşlı, çocuk, bebek sadece "komünizm" denen bu soğuk, katı, sert ve vahşi ideoloji nedeniyle yaşamlarını yitirmiştir. Dahası, komünist rejimler tarafından temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan, göçe zorlanan, sistemli olarak kıtlıkla yüzyüze getirilen, hapsedilen, toplama kamplarında köle olarak kullanılan on milyonlarca insan vardır. Milyonlarca insan da komünist gerilla gruplarının, terör örgütlerinin kurşunlarına hedef olmuş veya hedef olma korkusu altında yaşamıştır.

 

Peki bu ideolojinin kökeni nedir? Nasıl olmuştur da bu kadar kanlı ve acımasız bir dünya görüşü, dünyanın dört bir yanında taraftar bulmuş, devrimlerle iktidara gelmiş, milyonları ardından sürüklemiştir? Komünizm nereden doğmuş, nasıl büyümüş ve nasıl sona ermiştir? Gerçekten sona ermiş midir, yoksa hala dünyayı ve ülkemizi tehdit etmekte midir?

Bu yazıda bu soruların cevaplarını ortaya koyacağız. Daha da önemlisi, büyük bir tehlikeye dikkat çekeceğiz. Komünist ideoloji, geçtiğimiz yüzyılda acılara, felaketlere sebep olmuş, tüm dünya, komünist liderlerin katliamlarına, acımasızlıklarına şahit olmuştur. Peki şu an bu tehlike yeryüzünden silinmiş midir? Ne yazık ki, silinmemiştir: KOMÜNİZM PUSUDADIR!"

BOSNA HERSEK- İSLAM DÜNYASI

Temmuz 2002

Temmuz 2002

BOSNA HERSEK- İSLAM DÜNYASI

 

Ekim 2002

Yemen - Yemen Times

YEMEN - YEMEN TIMES

Ocak 2003, "Saddam Geri Adım Atmalı"

Kasım 2002, "Sebe ve Arim Seli"

YEMEN - YEMEN TIMES

1) Şubat 2003, "İnananların Sorumluluğu"
2) Aralık 2002, "Allah Masum İnsanların Öldürülmesini Yasaklar"

Yemen'de 1991 yılından bu yana yayınlanan ve ülkenin en çok okunan ve ülkenin tek İngilizce gazetesi olan Yemen Times'ta Harun Yahya'nın güncel konularla ilgili çeşitli makaleleri yayınlanmaktadır. Gazetede ayrıca Harun Yahya'nın kitaplarının tanıtımı da yapılmaktadır.

Yunanistan - Hür Hakka Davet

Hür Hakka Davet, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde Türkçe olarak yayınlanan bir fikir dergisidir. Dergide Harun Yahya'nın çeşitli konulardaki makalelerine yer verilmektedir.

YUNANİSTAN - HÜR HAKKA DAVET

Kasım 2004

Şubat 2004

YUNANİSTAN - HÜR HAKKA DAVET

Mayıs 2004

ABD - Al Arab

ABD'de haftalık olarak yayınlanan Al Arab gazetesi, Arapça ve İngilizce olarak basılmaktadır. Al Arab, 2001 yılından bu yana düzenli olarak Harun Yahya'nın çeşitli bilimsel ve imani makalelerine tam sayfa olarak yer vermektedir.

ABD - AL ARAB

Mart 2002, Yaşayan Gezegen: Dünya

Şubat 2003, "Kuran Evrim Teorisini Reddetmektedir"

Hollanda - Euro Huzur

Euro Huzur, Hollanda'da Türkçe olarak hazırlanan aylık sosyal, haber ve kültür dergisidir. Hollanda'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de dağıtılmaktadır. Dergi, yazarın makalelerini düzenli olarak yayınlamayı sürdürmektedir.

HOLLANDA - EURO HUZUR

(sol) Haziran, 2003

(orta) Temmuz, 2003

(sağ) Mayıs, 2002

HOLLANDA - EURO HUZUR

Ekim, 2001

Eylül, 2003

ABD - Illumination Magazine

Amerikalı Müslüman gençler tarafından yayınlanan Illumination Magazine'de Harun Yahya'nın Kuran ahlakını anlatan yazıları yayınlanmaktadır. "Derin Düşünmek" ve "Yoksullara Gösterilen Merhamet" konulu makaleleri dergide yayınlanan yazılardan bazılarıdır.

ABD - ILLUMINATION MAGAZINE

Illimunation Magazine

ABD - ILLUMINATION MAGAZINE

Bahar Sayısı 2004 "Derin Düşünmek"

Kış Sayısı 2003 "Yoksullara Gösterilen Merhamet"

BAE - The Gulf Today

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanan ve ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan The Gulf Today 2004 Ramazan ayı boyunca Harun Yahya'nın makalelerine ve kitap tanıtımlarına yer verdi. Harun Yahya'nın Kuran ahlakını, Kuran'da yer alan bilimsel mucizeleri ve kainattaki yaratılış delillerini anlattığı bu makaleler okuyuculardan çok olumlu tepkiler aldı.

27 Ekim 2004, "Peygamberler Allah'ın Koruması Altındadır" ve "Ayırım Yapmaksızın Adalet"

22 Ekim 2004, "Kuran'da Yetimler"

Brezilya - Revista Criacionista

Revista Criacionista, Brezilyalı Hıristiyan Yaratılışçı grupları tarafından yayınlanmaktadır. Portekizce olarak yayınlanan dergide Harun Yahya'nın evrim konulu makalelerine sık sık yer verilmektedir.

BREZİLYA - REVISTA CRIACIONISTA
BREZİLYA - REVISTA CRIACIONISTA
BREZİLYA - REVISTA CRIACIONISTA

Yarıyıl sayısı 2003'te çıkan derginin birçok sayfası Harun Yahya'nın evrim konusunda yazdığı makalelere ayrılmıştır.

İngiltere - Forum

İslam dinini yaymak ve İslami eğitimi güçlendirmek amacıyla İngiltere'de kurulan Sosyal BilimlerForumu (The Forum for Social Studies-FSS), aynı zamanda Müslüman akademisyenler, yazarlar ve din adamları için bir bilgi forumu haline gelmiştir. FSS 1988 yılından bu yana Forum isimli aylık bir bülten çıkarmakta ve bu bülteni dünyanın dört bir yanına ücretsiz olarak dağıtmaktadır. Bu bültende Harun Yahya'nın yazıları sık aralıklarla yayınlanmaktadır.

İNGİLTERE - FORUM

Ocak 2003, "Sahip Olduğunuz Herşey Allah'tan Bir Nimettir"

Mart 2003, "Bilim Adamları Allah'ın Varlığını Tasdik Ediyor"

İNGİLTERE - FORUM

Nisan 2003, "Tevbe Etmek ve Bağışlanma Dilemek"

Ağustos 2003, "İnkarcılar İçin Hazırlanmış Cehennem"

Endonezya - La Republika

Endonezya'nın en büyük gazetelerinden biri olan La Republika gazetesinde Harun Yahya'nın yazıları yayınlanmaktadır. Bu yazıların bazılarının başlıkları şu şekildedir: "Levh-i Mahfuz", "Kuran ve Bilim", "Evrenin Genişlemesi ve Kuran", "İnsan Bir Hayvan Değildir", "Bitkilerdeki Mucize", "Işık Saçan Canlılar", "Çözüm Kuran Ahlakı"...

ENDONEZYA - LA REPUBLIKA

15 Kasım 2002, "Kuran'da Parmak İzi Mucizesi"

16 Kasım 2002, "Gelecekten Haberler"

ENDONEZYA - LA REPUBLIKA

1) 3 Aralık 2002, "Rabbimiz'in Dünya Üzerindeki Yaratış Delilleri"

2) 18 Kasım 2002, "Maddenin Ardındaki Sır"

3) 13 Kasım 2002, "Kuran'da Dünya Hayatının Gerçeği"

Sri Lanka - Al Hasenat

Sri Lanka'da yayınlanan Al Hasenat dergisinde Harun Yahya'nın makaleleri düzenli olarak yayınlanmaktadır. Tamil dilindeki makalelerden biri de "Oksijen'deki Tasarım" makalesidir.

SRİ LANKA - AL HASENAT

2003, "Oksijendeki Tasarım"

SRİ LANKA - AL HASENAT

Rusya - İslam Gazetesi

Moskova'da yayınlanan aylık İslam Gazetesi'nde Harun Yahya'nın "Keşmir'deki Müslümanlara Yapılan Zulüm", "İngiltere'da İslam" ve "Kitap Ehli" gibi birçok makalesi yayınlanmıştır.

RUSYA - İSLAM GAZETESİ
RUSYA - İSLAM GAZETESİ

1) Ocak 2003, "İngiltere'de İslam"

2) Ocak 2003, "Kitap Ehli"

3) Şubat 2003, "Keşmir Sorunu"

Türkistan -Türkistan Gazetesi

Haftalık Kazakça Türkistan gazetesi Kazakistan 'da yayınlanmaktadır. Bu gazetede Harun Yahya 'nın "Kuran 'da Bildirilen Meyveler" başlıklı iki bölümlük makalesinin yanı sıra "İnsanın Yaratılışı " adlı bir başka makalesi de yayınlanmıştır.

TÜRKİSTAN -TÜRKİSTAN GAZETESİ

2002 yılında yayınlanan "Harun Yahya Kimdir?" başlıklı bu yazıda yazarın çalışmaları hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

ABD - Culture Wars

Amerika'da Hıristiyan akademisyenler tarafından aylık olarak yayınlanan Culture Wars dergisinin Mayıs 2003 tarihli sayısında Harun Yahya'nın bir makalesine yer verilmiştir. "Irak Savaşı'nın Perde Arkası" başlıklı makale, hala devam eden savaşın arka planında yaşananlara ışık tutmaktadır.

ABD - CULTURE WARS

Mayıs 2003, "Irak Savaşı'nın Perde Arkası"

Hollanda - Platform

Hollanda'da Türkçe olarak yayınlanan Platform dergisi Harun Yahya'nın makalelerine her ay geniş yer vermektedir. Bu dergiye abone olanlara Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanan İlmi Mercek dergisi de verilmektedir.

HOLLANDA - PLATFORM

Aralık, 2002

HOLLANDA - PLATFORM

Nisan 2003 tarihinde yayınlanan Harun Yahya ile yapılan röportaj

Ekim 2004, "Hıristiyanlıktaki Üçleme Yanılgısı" başlıklı yazı

Endonezya - Tarbawi

ENDONEZYA - TARBAWI

Tarbawi, Endonezya 'da yayınlanan aylık bir dergidir. Bu dergi, bir sayısının arka kapağında Harun Yahya 'nın Evrim Aldatmacası, Atom Mucizesi, Evrenin Yaratılışı, Doğadaki Tasarım, Çocuklar Darwin Yalan Söyledi, Hayatın Gerçek Kökeni, Darwinizm 'in Sonu adlı kitaplarını okuyucularına tanıtmıştır. Dergide aynı zamanda yazarla yapılan bir röportaja yer verilmiştir.

ENDONEZYA - TARBAWI

Şubat 2002, Harun Yahya ile yapılan röportaj

ENDONEZYA - TARBAWI

Tarbawi isimli dergide Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanan ve Endonezyacaya çevrilen çeşitli belgesellerin reklamları yayınlanmaktadır.

Azerbaycan - Ilğım

Azerbaycan'da yayınlanan günlük Ilğım gazetesinde Harun Yahya'nın makalelerine düzenli olarak yer verilmektedir. Gazete, Harun Yahya'nın, iman hakikatleri, Kuran mucizeleri, Ahirzaman alametleri gibi farklı konulardaki makalelerini tam sayfa olarak yayınlamaktadır.

AZERBAYCAN - ILĞIM

1) Kasım 2003, "Kıyamet Saati Yakındır"

2) Eylül 2003, Kuran Mucizeleri

3) Mayıs 2003, Kuran Mucizeleri

Polonya - Na Poczatku

POLONYA - NA POCZATKU

Polonya'da faaliyet gösteren Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne (Polonya Yaratılışçılık Enstitüsü) tarafından aylık olarak yayınlanan No Poczatku dergisinde Harun Yahya'nın "Son Dino-Kuş Masalı ve Gerçekler" başlıklı Lehçe bir makalesine yer verilmiştir. 2003 yılının Mayıs ayında yayınlanan bu makalede Darwinistler'in insanları aldatmak amacıyla ortaya attıkları asılsız bir iddianın geçersizliği delilleriyle ortaya konmaktadır.

POLONYA - NA POCZATKU

Mayıs 2003, Harun Yahya'nın "Son Dino-Kuş masalı ve Gerçekler" Makalesi

POLONYA - NA POCZATKU

Derginin 2001 yılında yayınlanan Eylül ayı sayısında ise, Prof. Kazimierz Jodkowski 'nın "Harun Yahya – İslami Yaratılışçılığın Önde Gelen Savunucusu" başlıklı bir makalesine yer verildi. Makalede yazarın çalışmaları ve bu çalışmaların dünya üzerindeki etkisi üzerinde duruldu.

İlmi Mercek Dergisi

Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanan İlmi Mercek dergisinin yurtdışında çeşitli dillerde baskıları yapılmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir.

İLMİ MERCEK DERGİSİ

Suriye'de faaliyet gösteren bir yayınevi İlmi Mercek dergisinin bir sayısını Al Afaq adı altında Arapça yayınladı. Yayınevi bu sayıyla birlikte İnsanın Yaratılışı, Harika Canlılar 1 ve Dünya Hayatının Gerçeği isimli, Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanan VCD'leri hediye olarak verdi. Dergide ayrıca HarunYahya'nın Arapça yayınlanan diğer belgesellerinin reklamları da yer aldı.

İLMİ MERCEK DERGİSİ
İLMİ MERCEK DERGİSİ

İlmi Mercek dergisi Insight adı altında, Endonezyaca olarak, Nisan 2003'ten bu yana düzenli olarak yayınlanmaktadır. Dergi Endonezya halkından çok büyük ilgi görmektedir.

İLMİ MERCEK DERGİSİ
İLMİ MERCEK DERGİSİ

Bosna-Hersek'de bir yayınevi, İlmi Mercek dergisini Ogledalo adıyla Boşnakça olarak yayınlamaktadır. 2004 yılının Kasım ayında yayınlanmaya başlanan derginin şu ana kadar üç sayısı basılmıştır. Yayın hayatına Harun Yahya ile yapılan geniş bir röportajla başlayan dergi, her ay yine Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanarak hazırlanan bir VCD'yi okuyucularına hediye etmektedir.

İLMİ MERCEK DERGİSİ

Rusça İlmi Mercek dergisi yayınlandığı 2002 yılında okuyuculardan çok olumlu tepkiler aldı. İLMİ MERCEK DERGİSİ

İlmi Mercek dergisi geçtiğimiz yıllarda iki farklı yayınevi tarafından İngilizce olarak yayınlandı. Bunlardan Amerika'da bulunan bir yayınevi dergiyi Islamic Insight adıyla yayınladı. Harun Yahya'nın çeşitli eserlerini Malezyaca olarak yayınlayan bir başka yayınevi ise dergiyi, Malezya'da Insight adıyla İngilizce olarak yayınladı.

 

15 / total 20
Harun Yahya'nın Harun Yahya'nın Eserleri Hakkında Dünyadan Yankılar 2. Cilt kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."