< <
20 / total: 20

Harun Yahya'nın Makalelerine Yer Veren İnternet Siteleri

İnternette Harun Yahya'nın bilimsel, imani ve siyasi makalelerini çeşitli dillerde yayınlayan yüzlerce site bulunmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar bu şekilde Harun Yahya'nın makalelerini hem yazarın kendi sitesinden hem de çeşitli dillerdeki diğer sitelerinden takip etmektedirler. Islamonline.net, Mediamonitors.net, Islamicity.org gibi günde milyonlara varan girişlerin yapıldığı sitelerde de Harun Yahya'nın onlarca makalesi yayınlanmaktadır.

Islamonline.net Sitesi

ISLAMONLINE.NET SİTESİ

Böceklerin Uçuşundaki Mucizevi Tasarım

Yaprak: En Küçük Temizlik Aracı

Üstte yazarın Islamonline.net sitesinde yayınlanan bilimsel makalelerinden ikisi görülmektedir. Yazarın aynı sitede yayınlanan diğer bilimsel makalelerinden bazı başlıklar da şöyledir.

Rain by Design, (Yağmurdaki Tasarım), Why Life Could Not Have Come From Outer Space? (Hayat Neden Uzaydan Gelmiş Olamaz?), Blood: Life-Giving Fluid, (Kan: Hayat Veren Sıvı), Thermodynamics Falsifies Evolution (Termodinamik, Evrimi Yalanlıyor), The Extraordinary Design of the Eye (Gözün Sıra dışı Tasarımı)

ISLAMONLINE.NET SİTESİ

Ramazan Ayı ve Orucun Önemi

Kuran'da Anlatılan Bilimsel Gerçekler

Birçok Müslümanın imanının derinleşmesine vesile olan Harun Yahya'nın Kuran ahlakını anlatan makaleleri de Islamonline.net sitesinde yer almaktadır:

Pondering on the Signs of God (Yaratılış Delilleri Üzerinde Düşünmek)
www.islamonline.net/english/introducingislam/belief/Allah/article02.shtml

Relativity of Time and the Reality of Fate (Zamansızlık ve Kader Gerçeği)
www.islamonline.net/english/Contemporary/2002/05/Article24.shtml

Patience of Believers (Müminlerin Sabrı)
www.islamonline.net/english/introducingislam/Individual/article04.shtml

ISLAMONLINE.NET SİTESİ

Dua ile Allah'ın Rızasını Kazanmak

İslam Dini Hayata Kolaylık Getirir

Mediamonitors.net Sitesi

2000 yılında açılan Media Monitors Network sitesi dünya çapında birçok ünlü araştırmacı, akademisyen ve yazarın biraraya geldiği büyük bir medya platformudur. Her ay yaklaşık 5 milyon kişinin ziyaret ettiği bu sitede Harun Yahya'nın dünya kamuoyunu meşgul eden güncel konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. Sitede bugüne kadar yazarın 50'den fazla makalesi yayınlanmıştır.

MEDIAMONITORS.NET SİTESİ

Umutsuzluk ve Karamsarlık

İslam Terörün Kaynağı Değil, Çözümüdür

MEDIAMONITORS.NET SİTESİ

Terörizmin Asıl İdeolojik Kökeni Darwinizm ve Materyalizmdir

"... Masum insanlara karşı terör eylemi düzenlemek, İslam'a tamamen aykırı bir eylemdir ve hiçbir Müslüman böyle bir suç işleyemez. Aksine, Müslümanlar bu suçları işleyen insanları durdurmakla, yeryüzündeki bozgunculuğu ortadan kaldırmak ve tüm insanlara huzur ve güven getirmekle sorumludurlar. Müslümanlık terörle birlikte düşünülemez, aksine İslam terörün engelleyicisi ve çözümüdür..."

(www.mediamonitors.net sitesinde yayınlanan "İslam Terörün Kaynağı Değil, Çözümüdür" başlıklı makaleden)

"İslam Terörün Kaynağı Değil, Çözümüdür" başlıklı makalesinde Harun Yahya, 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika'yı ve tüm dünya Müslümanlarını sağduyulu düşünmeye çağırmış ve terörün önlenmesi için çözüm önerileri sunmuştur.

Harun Yahya'nın İslam dünyasını yakından ilgilendiren ve Hıristiyan, Müslüman ve Yahudilerin ortak sorunlarına çözüm önerileri sunan diğer makaleleri de Mediamonitors.net sitesinde yayınlanmıştır.

MEDIAMONITORS.NET SİTESİ

Fransa Dinden Neden Bu Kadar Korkuyor?

"... Fransa dinden, din ahlakından, dindarlardan korkan bir toplum haline gelmiştir. Oysa bu temeli olmayan bir korkudur. Asıl korkulması gereken din değil, dinsizliktir... Bu nedenle de Fransa'da yaşanan "din korkusu" gereksiz bir korkudur. Savaşın, çatışmaların, şiddetin, ahlaksızlığın hakim olduğu toplumlar din ahlakının hakim olmadığı toplumlardır..." (www.mediamonitors.net sitesinde yayınlanan "Fransa Dinden Neden Bu Kadar Korkuyor?" başlıklı makaleden)


MEDIAMONITORS.NET SİTESİ

Irak Savaşı'nın Perde Arkası

"Irak Savaşı'nın Perde Arkası" başlıklı makalesinde ise Harun Yahya, Irak Savaşı'nın perde arkasındaki gerçek nedenleri incelemiş ve tüm dünyayı "medeniyetler barışı" hareketine davet etmiştir. Aynı makalede Batı ile İslam dünyası arasındaki sorunlara çözüm getirecek önemli bir projeye; "İslam Birliği"ne de dikkat çekmiştir.

Islamicity.com Sitesi

100'den fazla ülkede takip edilen ve Amerika'nın en büyük Müslüman sitelerinden biri olan Islamicity.com'da bugüne kadar Harun Yahya'nın onlarca makalesi yayınlanmıştır. En çok giriş yapılan İslami sitelerden biri olan Islamicity.com'u Ocak 2001 tarihinden bu yana 300 milyondan fazla kişi ziyaret etmiştir.

ISLAMICITY.COM SİTESİ

Üstte Harun Yahya'nın Islamicity.com sitesinde yer alan "Zamansızlık ve Kader Gerçeği" ve "Lut Kavmi ve Yerle Bir Olan Şehir" adlı imani makaleleri, aşağıda ise "Neden Evrim Teorisi?" ve "Sivrisinek" başlıklı bilimsel makaleleri görülmektedir.

ISLAMICITY.COM SİTESİ

Pakistanmonitor.net Sitesi

Media Monitors Network sitesinin bir servisi olan Pakistan Monitor sitesinde bugüne kadar Harun Yahya'nın imani ve siyasi pek çok makalesi yayınlanmıştır.

PAKISTAN MONITOR.NET SİTESİ

Duygusallığın Dinde Yeri Yoktur

Romantik Milliyetçilik

PAKISTAN MONITOR.NET SİTESİ

Dinsizliğin Dini ile Mücadele

Umutsuzluk ve Karamsarlık

Hopeways.org Sitesi

Dinlerarası diyalog ve hoşgörünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapan Hopeways sitesi Harun Yahya'nın bu konudaki eserlerinin tanıtımını yapmış, İngilizce ve İbranice olmak üzere yazarın pek çok makalesini de yayınlamıştır.

HOPEWAYS.ORG SİTESİ

Sitenin editörü üyelerine gönderdiği bir duyuruda Harun Yahya'nın makalesini okuyuculara tavsiye etmiştir: "İstanbul, Türkiye'deki dostumuz Harun Yahya'nın da önemli bir makalesini yayınlamaktan memnuniyet duyarız."

Hopeways sitesinin düzenli yazarlarından olan Harun Yahya, sitede şöyle tanıtılmaktadır: "Harun Yahya'nın eserleri, yaş, ırk, ulus farkı gözetmeksizin Müslüman ve gayrimüslim tüm insanlara hitap ederek, onları tek bir amaç etrafında biraraya getirmeye yöneliktir: Okuyuculara Allah'ın sonsuz varlığının delillerini tanıtarak onların zihinlerini açmak."

HOPEWAYS.ORG SİTESİ

Yanda: Hopeways.org sitesinde yer alan bu sayfada Harun Yahya ve çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir.

Gelin Birlik Olalım (İngilizce)

Gelin Birlik Olalım (İbranice)

Bir Okuyucu Mesajı

Bir Okuyucu Mesajı

Dünyanın çeşitli gazete ve dergilerinde ilan olarak yayınlanan ve tüm Kitap Ehlini birliğe davet eden bu yazı Hopeways sitesinde de hem İngilizce hem de İbranice olarak yayınlanmıştır.

Harun Yahya'nın "İslam'ın, Yahudiliği ve Hıristiyanlığı Kabulü" başlıklı makalesinin sitede yayınlanmasının ardından okuyuculardan gelen bir mesaj şöyledir:

"Harun Yahya'ya katılıyorum. Allah'a imanı olan her insan inançsızlığa karşı birleşmelidir. Harun Yahya makalesinde teşvik edici bir Kuran ayetine yer vermişti: "Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)ı doğrulayıcı ve ona 'bir şahid-gözetleyici' olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) indirdik. Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva (istek ve tutku)larına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; ancak (bu,) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir." (Maide Suresi, 48) Eski Ahit'in Levililer bölümünde de benzer bir söz vardır: Allah'ı tüm kalbinizle sevin ve komşunuzu da kendiniz gibi sevin... Benim nefrete karşı mücadele anlayışım şudur ki "önce Allah'ı sevmeliyiz, sonra kendimizi sonra da diğerlerini."
http://www. hopeways.org/e_index.htm

Harun Yahya'nın "İslam ve Kitap Ehli" başlıklı makalesinin İngilizce ve İbranice tercümeleri hopeways.org sitesinde yayınlanmıştır.

Ocak 2005'te www.hopeways.org sitesinin ana sayfasında yer alan Harun Yahya'nın "Radikalizme Karşı Birleşmek" başlıklı makalesini sitenin editörü şu duyuruyla okuyucularına sunmuştur:

11 Eylül terör saldırılarından sonra, pek çok kişi Samuel P. Huntington'ın tarif ettiği gibi dünyanın, özellikle de İslam dünyası ile Yahudi-Hıristiyan Batı'nın "Medeniyetler Çatışması" yaşadığına inanmaya başladı. Bu anlayış sık sık din adına hareket ettiğini söyleyen şiddet yanlısı gruplar tarafından geliştiriliyor. Bununla birlikte, üç tek tanrılı din, barış, sevgi ve şefkat gibi insani değerleri de öğütlüyor. Bu nedenle öyle gözüküyor ki, her bir gelenek kendi izleyicilerine militan yorumlarla toleranslı olanlar arasında bir seçenek sunuyor. Türkiye'den ünlü İslami yazar Harun Yahya (http://www.hopeways.org/e_haru02.shtml) , bu seçeneğin yoğun olarak insani eğilimlerden ve modern politik ideolojilerden etkilendiğini öne sürüyor. "Radikalizme Karşı Birleşmek" adlı makalesinde (http://www.hopeways.org/e_index.htm) Yahya, radikal zihniyetin İslam'ın özüyle taban tabana zıt olduğunu ve bu nedenle kin ve şiddeti savunanların İslam'ın gerçek temsilcileri olarak görülemeyeceğini belirtmektedir. Ayrıca tüm tarafların fanatikleri arasındaki çatışmanın sadece gerçek iman edenlerin ortak hareketi ile durdurulabileceğini düşünmektedir.

HOPEWAYS.ORG SİTESİ

Harun Yahya'nın "İslam ve Kitap Ehli" başlıklı makalesinin İngilizce ve İbranice tercümeleri hopeways.org sitesinde yayınlanmıştır.

HOPEWAYS.ORG SİTESİ

Radikalizme Karşı Birlik Olma (İngilizce)

Radikalizme Karşı Birlik Olma (İbranice)

"Samimiyetle ifade ediyorum ki, Harun Yahya'nın makalelerinin insanların hayatını kurtarabileceğine inanıyorum. Makalelerdeki dini öğretiler, bunları okuyan genç bir insanın şiddetten ve nefretten uzak durması için yeterlidir." (Hopeways.org sitesi editörü)

Utah's Independent Media Source

UTAH'S INDEPENDENT MEDIA SOURCE

Utah Bağımsız Haber Kaynağı isimli internet sitesinde Harun Yahya'nın "İslam'ın Yükselişi" adlı makalesi yayınlanmıştır.

Ursasoft Sitesi

URSASOFT SİTESİ

İngiliz yazar Peter B. Lloyd sitesinde Harun Yahya'nın İdealizm, Matrix Felsefesi ve Maddenin Gerçeği kitabının tanıtımını yapmıştır. Burada, Harun Yahya'nın idealizmi oldukça açık ve ispatlı bir dille anlattığını belirtmektedir.

Sparklywater.co.uk Sitesi

SPARKLYWATER.CO.UK SİTESİ

Seçkin İslami referansların biraraya getirildiği Sparklywater.co.uk sitesinde Harun Yahya'nın kitaplarından derlenerek hazırlanan tanıtımlara yer verilmiştir.0

Islamic-World.net Sitesi

ISLAMIC-WORLD.NET SİTESİ

3000 sayfasıyla İslami kaynakları biraraya toplayan dünyanın en büyük İslami sitelerinden olan Islamic-world.net'te Harun Yahya'nın çocuklar için hazırlanan "Truths For Kids" isimli sayfasına yer verilmiştir. Harun Yahya'nın birbirinden etkileyici iman hakikatlerini ve dini bilgileri içeren çocuklara yönelik kitapları bu siteden İngilizce olarak okunabilmektedir.

Muslimworld.co.uk Sitesi

MUSLIMWORLD.CO.UK SİTESİ

Profesyonel Avcılar

Harun Yahya Kimdir?

İngiltere'de yaşayan Müslümanlar tarafından hazırlanan ve çeşitli inançlardaki insanlara İslam hakkında bilgi veren geniş içerikli bu sitede, Harun Yahya'nın hayatının anlatıldığı bir yazının yanı sıra yazarın çeşitli makaleleri de yer almaktadır.

TheAmericanMuslim.org Sitesi

THEAMERICANMUSLIM.ORG SİTES

İslam Terörün Kaynağı Değil, Çözümüdür

1989-1995 yılları arasında dergi olarak yayınlanan ve daha sonra American Muslim sitesinden yayınına devam eden bu dergide İslam hakkında her çeşit bilgi ve diğer dinlere karşı hoşgörüyü içeren makaleler yayınlanmaktadır. Bu elektronik derginin Eylül-Ekim 2002 sayısında Harun Yahya'nın "İslam Terörün Kaynağı Değil, Çözümüdür" başlıklı makalesi yayınlanmış ve okuyuculardan çok olumlu tepkiler gelmiştir. Bir okuyucu, mesajında düşüncelerini şöyle belirtmiştir: "Mükemmel bir makale. Bunu herkes okumalı. Samira, 14 Şubat 2004"

Ummah.com Sitesi

UMMAH.COM SİTESİ
UMMAH.COM SİTESİ


Dünya genelinde Müslüman topluluklara hizmet veren ummah.com sitesinde İslam dini hakkındaki çeşitli bilgilerin yanı sıra sürekli güncellenen haberler ve makaleler de yer almaktadır. Bu sitede Harun Yahya'nın binlerce satan eseri Evrim Aldatmacası da yayınlanmaktadır.

Librairie Islamique Sitesi

LIBRAIRIE ISLAMIQUE SİTESİ

Kuran'ın ve Peygamberimiz (sav)'in mesajını insanlara iletmek amacıyla kurulan Librairie Islamique sitesinde saygın Müslüman yazarlar tanıtılmakta, onların eserlerine ve makalelerine yer verilmektedir. Bu sitede Harun Yahya'nın biyografisi de yayınlanmıştır.

Islamherald.com Sitesi

ISLAMHERALD.COM SİTESİ
ISLAMHERALD.COM SİTESİ


İslam dini hakkında temel bilgileri içeren bu sitede, Harun Yahya'nın 1979 yılında Ankara'dan İstanbul'a gelişiyle birlikte başlayan insanlara İslam ahlakını anlatma faaliyetlerinin ve bu amaçla o güne kadar karşılaştığı zorlukların anlatıldığı, yazarın hayatını içeren bir yazı yer almaktadır. Bunun yanı sıra "Evrim Teorisi'nin Kısa Tarihi" adlı makalesi ve Dünya Hayatının Gerçeği adlı eserinin kısa özeti de yayınlanmaktadır.

VictoryNewsMagazine.com Sitesi

VICTORY NEWS MAGAZINE.COM SİTESİ


Endonezya'da hazırlanan victorynewsmagazine.com sitesinde, Harun Yahya adına hazırlanmış özel bir bölüm bulunmaktadır. Yanda görülen Harun Yahya köşesinden yazarın Ramazan ayı için hazırlanan sayfalarına ve diğer makalelerine ulaşılabilmektedir.

VICTORY NEWS MAGAZINE.COM SİTESİ

Yazarın bu sitede yayınlanan makalelerinden bazı başlıklar şöyledir: "Oksijendeki Tasarım", "Sebe Kavmi ve Arim Seli", "Yaratılışın En Önemli Delillerinden Biri: Kulak"

Jamiat.org.za Sitesi

JAMIAT.ORG.ZA SİTESİ

Güney Afrika'da 1955 yılında kurulan Müslüman Din Adamları Konseyi'nin sitesinde Harun Yahya'nın hayat hikayesine yer verilmektedir. Ayrıca yazarın pek çok makalesinin yanı sıra, kitap tanıtımları da bu sitede yayınlanmaktadır.

Pakistantimes.net Sitesi

PAKISTANTIMES.NET SİTESİ

Pakistan'ın ilk bağımsız günlük internet gazetesi olan Pakistan Times'ta "büyük üne sahip Türk aydını" olarak tanıtılan Harun Yahya'nın "Fransa Dinden Neden Bu Kadar Korkuyor?" başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

Islam: The Modern Religion Sitesi

ISLAM: THE MODERN RELIGION SİTESİ

Allah'a Şükretmek

Tırtıldan Kelebeğe

Islam: The Modern Religion sitesi İslam'ın her konuda çözüm olduğunu ortaya koymak amacıyla 1998 yılında hazırlanmıştır. Bu sitede Harun Yahya'nın bilimsel makalelerinin yanı sıra Kuran ahlakını anlatan çeşitli makaleleri de yayınlanmıştır.

The Moscow News Sitesi

THE MOSCOW NEWS SİTESİ

Dünya Barışının Tek Yolu: İslam Birliği

Rusya'da 70 yıldır yayınlanan The Moskow News gazetesinin internet sitesinde Harun Yahya'nın "Irak Savaşı'nın Perde Arkası" başlıklı yazı dizisi 6 bölüm halinde yayınlanmıştır. Yazarın daha başka makaleleri de sitede yer almaktadır.

One Ummah Sitesi

ONE UMMAH SİTESİ

One Ummah sitesi, İslam'ın evrenselliği ile çatışan ırkçılık, ayrımcılık ve çeşitli din dışı ideolojiler konusunda Müslümanları uyarmak ve İslam'ın özünde var olan hoşgörü ve sevgiyi yaymak amacıyla kurulmuştur. Harun Yahya da bu sitede yayınlanan "Gerçek İslam Ahlakı" başlıklı makalesinde, İslam'ın barış ve esenlik dini olduğunu, Allah'ın bozgunculuğu lanetlediğini ve gerçek İslam ahlakının insanlığa barış getireceğini anlatmaktadır.

Suara Merdeka Gazetesi

SUARA MERDEKA GAZETESİ

Endonezya'nın en çok okunan günlük gazetelerinden biri olan Suara Merdeka'nın internet sitesindeki bu haberde Endonezya'da Eylül-Ekim 2002 yılında gerçekleştirilen konferanslar hakkında bilgi verilmekte ve yazar Harun Yahya şöyle tanıtılmaktadır: "1956 yılında Ankara'da dünyaya gelen ünlü Müslüman Türk düşünürü ve bilim adamı Harun Yahya, materyalist düşüncenin hakim olduğu bilim dünyasını sarsmaktadır. Asıl adı Adnan Oktar olan Harun Yahya, üstün ilmi yeteneği sayesinde, bilimsel yaklaşımları da kullanarak materyalizm taraftarlarının ortaya attığı sözde bilimsel aldatmacalarını ifşa etmektedir."

Islam Information Australia Sitesi

ISLAM INFORMATION AUSTRALIA SİTESİ

Yaratılış ve Allah'ın Varlığı

Allah'ın Renk Sanatı

Islam Information Australia sitesi, Avustralya'da yaşayan Müslümanlara İslam dini hakkında her türlü bilgiyi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu sitede, Harun Yahya'nın Dünya Hayatının Gerçeği ve Allah'ın Renk Sanatı kitapları da dahil olmak üzere pek çok eseri Avustralyalı okuyuculara sunulmuştur.

News From Bangladesh Sitesi

NEWS FROM BANGLADESH SİTESİ

News From Bangladesh isimli internet haber sitesinde Harun Yahya'nın İslam Birliğine Çağrı adlı eserinin tanıtımı yayınlanmıştır.

Famous Muslims Sitesi

FAMOUS MUSLIMS SİTESİ

Bu sitede dünya çapında üne sahip Müslüman bilim adamları, aydınlar, sporcular ve siyasetçilerin biyografileri biraraya toplanmıştır. Müslüman aydınlar kategorisinde Harun Yahya'nın biyografisine de yer verilmiştir. Yazı şu sözlerle başlamaktadır:

Harun Yahya tüm hayatını Allah'ın varlığı ve birliğini ve Kuran ahlakının muhteşemliği hakkındaki görüşlerini diğer insanlarla paylaşmaya adamış idealist bir insandır. Üniversite yıllarından itibaren hayatının her anını bu amaca hizmet etmek için geçirmiş ve zorluklar karşısında asla yılmamıştır.

Islam and New Zealand Sitesi

ISLAM AND NEW ZEALAND SİTESİ

Yeni Zelanda İslam sayfasında Harun Yahya'nın eserlerinin tanıtımı yapılmış ve internet kullanıcılarına ücretsiz okuma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca sitenin ana sayfasında da Harun Yahya için özel bir köşe yapılmıştır. Bu bölümden okuyucular yazar hakkında çeşitli bilgilere ve pek çok esere ulaşabilmektedirler.

EDU TV News Sitesi

EDU TV NEWS SİTESİ

Yazarın İnsanın Yaratılışı ve İslam Terörü Lanetler adlı kitaplarına; Hücredeki Mucize, Dünya Hayatının Gerçeği, Beynin Mucizeleri adlı belgesel filmlerine: Koku ve Tat, Mucize Gezegen Dünya, Devenin Yaratılışı, Örümcekteki Mucize adlı tanıtımlarına bu siteden İngilizce olarak ulaşmak mümkündür.

Fransa Dinden Neden Bu Kadar Korkuyor?

Harvard Tıp Fakültesi Profesörü William W. Montgomery'nin sitesinde Harun Yahya'nın kitaplarına, belgesel filmlerine ve tanıtımlarına yer verilmektedir.

Le Petit Savant Sitesi

LE PETIT SAVANT SİTESİ

Le Petit Savant adlı sitede Harun Yahya'nın çocuklar için hazırladığı Küçük Dostlarımız Karıncaların Dünyası adlı eseri Fransızca olarak yayınlanmaktadır.

Jafariya News Sitesi

JAFARIYA NEWS SİTESİ

Pakistan'da yayınlanan internet gazetesi jafariyanews.com sitesinde, Harun Yahya'nın "Allah Sevgisi ve Allah Korkusu", "Savaş Nasıl Engellenir?" ve "Karşılık Beklemeden İyilikte Bulunmak" başlıklı makaleleri yer almıştır.

Al-Madeena Sitesi

AL-MADEENA SİTESİ

"Harun Yahya Kimdir?" başlıklı yazı

Pek çok İslami sayfaya bağlantısı olan bu geniş içerikli sitede Harun Yahya için ayrılmış bir ana sayfa bulunmaktadır. Bu sayfadan Harun Yahya'nın biyografisine ve çeşitli eserlerine ulaşmak mümkündür.

Hyahya.vze.com Sitesi

HYAHYA.VZE.COM SİTESİ

Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanan belgesel filmler onlarca farklı dile çevrilmiştir. Bu sitede yazarın Endonezyaca'ya çevrilen belgesel filmlerinin tanıtımı ve satışı yapılmaktadır.

Islam Awakening Sitesi

ISLAM AWAKENING SİTESİ

Islam Awakening sitesi, Kuran ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetleri doğrultusunda insanlara İslam'ı tanıtmak için kurulmuş bir haber sitesidir. 7 Ekim 2004 tarihinde bu sitede Harun Yahya'nın "Doğu Türkistan'da Yargısız İnfazlar Devam Ediyor" başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

Coislam Science Sitesi

COISLAM SCIENCE SİTESİ

İslam, Bilim ve Teknoloji hakkında İngilizce ve Urduca olarak iki ayrı dilde hazırlanan bu sitenin Bilim bölümü tamamen Harun Yahya'nın eserlerine ayrılmıştır. Sitede yazarın eserleri, Kuran ve Bilim, İslam ve Bilim, Gerçeğe Çağrı başlıkları altında toplanmıştır.

Tanzanya İslam Sayfası

TANZANYA İSLAM SAYFASI

Tanzanya İslam sayfasında Harun Yahya'nın "Evrim Teorisi ve Termodinamik Yanılgısı" konulu makalesi Tanzanya'da konuşulan Swahili dilinde yayınlanmıştır.

Insight Sitesi

INSIGHT SİTESİ

Insight dergisi Avustralya'da, Islamic Foundation for Education and Welfare isimli İslami Eğitim Vakfı'nın bir yayınıdır. Bu derginin internet sayfalarından Harun Yahya hakkında çeşitli bilgilere ve yazarın "İmanı Reddedenler" ve "Modern Bilimin Dini" başlıklı makalelerine ulaşmak mümkündür.

Islamic Bulletin Sitesi

ISLAMIC BULLETIN SİTESİ

İnternet dergisi The Islamic Bulletin'in Ramazan sayısında, Harun Yahya'nın "Karıncadaki Mucize" adlı makalesi yayınlanmıştır.

Khwarzimic.org Sitesi

KHWARZIMIC.ORG SİTESİ

Khwarzimic.org, Pakistan'da faaliyet gösteren "The Khwarzimic Science Society" adlı bilimsel organizasyonun internet sitesidir. Pakistan'ın en aktif organizasyonlarından biri olan bu kuruluşun amacı bilimin toplumda yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Kuruluş bu amaç doğrultusunda Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası adlı ünlü eserini de sitesinde okuyucularına sunmaktadır.

Palestine Chronicle Sitesi

palestine chronicle

Onursal Editör Kurulu Üyeleri arasında Filistinli kadın siyasetçi Hanan Ashrawi ve ünlü düşünür ve dil bilimci Noam Chomsky'nin de bulunduğu bağımsız internet dergisi Palestine Chronicle'da Harun Yahya'nın Ramazan ayı için hazırladığı makale yayınlanmıştır.

Online Islamic Store Sitesi

ONLINE ISLAMIC STORE SİTESİ

Harun Yahya'nın eserleri için özel bölüm hazırlayan internet kitapçısı Online Islamic Store'da Harun Yahya'nın tüm kitaplarının yanı sıra belgesel filmlerini de bulmak mümkündür.

Interactive Islam Sitesi

INTERACTIVE ISLAM SİTESİ

Hergün güncellenen bilgileriyle internet kullanıcılarına İslam ile ilgili çeşitli yazılı, sesli ve görüntülü bilgiyi sağlayan bu geniş içerikli sitede Harun Yahya'nın "Herşeyde Hayır Vardır" başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

Islamic Information Office of Hawaii Sitesi

ISLAMIC INFORMATION OFFICE OF HAWAII SİTESİ

Hawaii İslami Bilgi Ofisi'nin internet sayfasında Harun Yahya için özel bir bölüm ayrılmıştır. Bu bölümde Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanan poster ve belgesellerin yanı sıra yazarın çeşitli eserleri ve çocuklar için hazırladığı kitaplar da yayınlanmaktadır. "İnanca Adanan Hayat" başlıklı bölümde yazarın biyografisine yer verilmiştir.

Prof. Steven Lehar'ın Kişisel Sitesi

PROF. STEVEN LEHAR'IN KİŞİSEL SİTESİ

Algı ve Sinir Sistemi konusunda uzman olan Profesör Steven Lehar kişisel sayfasında Harun Yahya'nın "Maddenin Ardındaki Sır" sitesini okuyucularına önermektedir.

Harun Yahya'nın Eserlerine Yer Veren Bazı Arapça Siteler

Harun Yahya'nın eserleri internette yüzlerce sitede yayınlanmaktadır. Bu çalışmalar İngilizce, Almanca, Fransızca, Boşnakça, Arnavutça, Endonezyaca, Malezyaca gibi pek çok dilde yayın yapan sitelerde yayınlanmaktadır. Arapça sitelerde de Harun Yahya'nın hem makaleleri yayınlanmakta hem de kitaplarının tanıtımı ve satışı yapılmaktadır.

HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNE YER VEREN BAZI ARAPÇA SİTELER

Birkaç İslami sitenin biraraya getirilmesiyle oluşturulan bu siteden www.harun-yahya.net sitesinin Arapça bölümüne geçiş yapmak mümkündür.

İnternet üzerinden satış yapan www.adabwafan.com adlı sitede Harun Yahya'nın Arapça'ya çevrilen Allah'ın Renk Sanatı, Derin Düşünmek, Mucizeler Zinciri gibi pek çok eserinin satışı yapılmaktadır.

HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNE YER VEREN BAZI ARAPÇA SİTELER

1) En çok takip edilen İslami sitelerden biri olan www.islamonline.net'te Harun Yahya'nın pek çok makale ve belgesel filmlerinin Arapça tercümelerine ulaşmak mümkündür.

2) İlmi eserlerin biraraya getirildiği bu sitede Harun Yahya'nın Arapça'ya tercüme edilmiş Hücredeki Bilinç, İnsanın Yaratılış Mucizesi, Evrim Aldatmacası, Mucizeler Zinciri, Derin Düşünmek, Doğadaki Tasarım, Kuran Mucizeleri, Kuran'da Vicdanın Önemi isimli kitaplarına da yer verilmiştir.

3) www.islamiyyat.com sitesinde onlarca Harun Yahya belgeselini seyretmek mümkündür. Bu sitedeki eserler şu başlık altında sunulmaktadır: Türk düşünür Harun Yahya'nın Eserlerinden Derlenerek Hazırlanan İlmi Belgeseller ve Kuran'dan Deliller.

Harun Yahya'nın Çalışmalarına Yer Veren Diğer Bazı Siteler

HARUN YAHYA'NIN ÇALIŞMALARINA YER VEREN DİĞER BAZI SİTELER

http://www.playandlearn.org/Quran/

http://www.jodkowski.pl/kk/HYahya001.html

http://ourislamonline.tripod.com/godsexistance. htm#author

http://cafemuslims.faithweb.com/
http://www.youngmuslims.ca/online_library/books
/truth_of_this_world/truth.html

http://www.theambition.com/details.asp?article=18

http://www.whymuhammad.com/EN/Contents.aspx?
AID=2065&HL=1&Q=Harun%20Yahya
http://www.nolashura.org/home/modules.php?name=
News&file=article&sid=15&mode=&order=0&thold=0
http://www.cis-ca.org/voices/h/Harun%20Yahya-f.htm

http://www.faithfreedom.com/essential_learning
/unwise_interpret_quran.htm

http://www.eramuslim.com/ar/ip/31/4870,1,v.html

HARUN YAHYA'NIN ÇALIŞMALARINA YER VEREN DİĞER BAZI SİTELER

http://www.sunnahonline.com/ilm/dawah/0006.htm

http://cimic.prairienet.org/

http://pages.intnet.mu/tic/

http://www.balochistanpost.com/item.asp?ID=3724

http://www.minaretonline.com/article.asp?
fromall=1&catid=3&artid=1&issueid=27

http://www.islam4you.co.uk/Freemasons/index.html

http://www.matamoulana.net/index.html

http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp
?mid=5&id=180730&kat_id=105&kat_id1=147
http://www.mail-archive.com/uighur-l@taklamakan.org/msg02362.html
http://www.islamicissues.info/essays/others
/islam_condemns_terrorism.html
http://www.angelfire.com/journal/sunnah/Sciences
/genome.html

HARUN YAHYA'NIN ÇALIŞMALARINA YER VEREN DİĞER BAZI SİTELER

http://www.islam-belgique.com/articles2.cfm?articleID=31
http://www.al-shia.com/html/fre/quran/sciences/08.htm

http://action.espoir.free.fr/actualit%E9.htm
http://www.islamarabe.com/modules.php
?name=News&file=article&sid=10

http://membres.lycos.fr/islamorale/Lecroyant.htm

http://news.stcom.net/modules.php?name=News&file=article&sid=467
http://arabsites.com/links/Society_and_Culture
/Religion/
http://www.republika.co.id/ramadhan/info.asp?kat_id=164&kat_id1=279

http://www.alkahf.org/lien.php4

HARUN YAHYA'NIN ÇALIŞMALARINA YER VEREN DİĞER BAZI SİTELER http://www.islam-belgique.com/articles2.cfm?articleID=31

http://www.islamophile.org/liens.html

http://www.asianamerican.net/article12.html

http://www.pakistanlink.com/Opinion/2004/Dec04
/17/06.htm

http://www.readmirror.com/wa/wa2001
/feb06471501.htm

http://www.asa3.org/archive/asa/200105/0161.html

bahçe
 

Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın."
(Bakara Suresi, 32)

 

20 / total 20
Harun Yahya'nın Harun Yahya'nın Eserleri Hakkında Dünyadan Yankılar 2. Cilt kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."