< <
2 / total: 19

Evren nasıl meydana geldi?

Evren nedir biliyor musunuz? Evren dünyamızı, güneşi, ayı, gezegenleri, yıldızları içinde barındıran uçsuz bucaksız büyüklükteki uzaydır.

uzay

Siz milyonlarca, milyarlarca kilometre yol gitseniz de uzayın sonuna ulaşamazsınız. Çünkü uzay tarif edilemeyecek kadar büyüktür.

İşte bu sınırsız uzayın içinde bizim dünyamız bulunmaktadır. Ayrıca bizim dünyamız gibi, güneş, ay ve milyarlarca yıldız vardır.

uzay

Peki bütün bunlar nasıl meydana gelmiştir? Örneğin güneş nasıl var olmuştur? Veya dünyamız nasıl ortaya çıkmıştır?

dünya

Dünyamız

ay

Ay

 
Güneş

Güneşimiz

Bu soruya iki türlü cevap veren vardır. Bu cevaplardan bir tanesi doğrudur, diğeri ise yanlıştır. Yanlış cevap verenler aynı zamanda evrim teorisine de inanan kişilerdir. Şimdi arka sayfada size önce yanlış cevabı, sonra da doğru cevabı söyleyeceğiz.

bilgisayar

Bir arkadaşınız, büyük bir kutunun içine biraz toprak, biraz taş,
biraz su koyup, birkaç sene bekledikten sonra kutunun içinden
bir bilgisayar çıktığını söylese. Herhalde kahkahalarla gülersiniz.

YANLIŞ CEVAP:

Yanlış cevap verenler şöyle derler: Evren zaten hep vardı ve kendi kendine oluşmuştu. Yani birçok madde kendi kendine bir araya gelerek güneşi, yıldızları, dünyayı, denizleri, ağaçları, nehirleri, dağları tesadüfen oluşturmuştu.

Sizce bu çok mantıksız değil mi? Bir arkadaşınız gelip size şöyle bir şey söylese: "Ben büyük bir kutunun içine biraz toprak, biraz taş, biraz su koymuştum. Sonra birkaç sene bekledim ve bu kutunun içinden bir bilgisayar çıktı." Siz onun bu sözüne inanır mısınız? Herhalde arkadaşınızın şaka yaptığını veya yalan söylediğini düşünürsünüz.

İşte evrimciler böyle açıkça yalan söylerler. Bir bilgisayar bile tesadüfler sonucunda kendi kendine oluşamaz. Önce biri bilgisayarın nasıl olacağını planlar, hangi parçaların kullanılacağını belirler. Sonra çok büyük fabrikalarda, yüzlerce işçi, mühendis, teknisyen bir araya gelirler. Çok büyük makinaları kullanarak bilgisayar yaparlar. Yani siz bir bilgisayar gördüğünüzde bunun kendi kendine orada belirmediğini bilirsiniz. Bilgisayarın akıllı birileri tarafından yapıldığı çok açıktır, değil mi?

Güneş, dünya ve diğer gezegenler bilgisayardan çok daha büyüklerdir. Öyle ise bilgisayarı yapan biri olduğuna göre, güneşi, dünyayı, ayı ve yıldızları da yaratan bir güç vardır.

DOĞRU CEVAP:

Doğru cevabın ne olduğunu anladınız mı? Güneşi, dünyayı, gezegenleri, yıldızları Allah yaratmıştır. Evrende her şey çok kusursuz ve düzenlidir. Çünkü tüm evreni Allah yaratmış, her şeyi olması gereken yere yerleştirmiştir.

Allah Evreni Nasıl Var Etti?

Bilim adamları son yıllarda çok önemli bir şey buldular. Bu önemli şey şuydu: evren var olmadan önce hiçbir şey yoktu. Ne yer, ne hava, ne su, ne yıldızlar, boşluk bile yoktu. Bu yokluk içinde ise küçücük bir nokta vardı. Ancak bu nokta gözle bile görülemeyecek kadar küçüktü. Bu noktanın içinde bir sürü madde sıkıştırılmıştı. Sonra bir anda bu nokta patladı. Nokta patlayınca içine sıkıştırılmış olan bütün maddeler fırladılar ve sonra bu fırlayan maddeler birleşerek önce atomları, sonra bu atomlar birleşerek yıldızları, güneşimizi, dünyamızı ve diğer gezegenleri oluşturdular. İşte bu patlamaya bilimadamları "Büyük Patlama" adını verdiler. Ve büyük patlama sonucunda evrendeki her şey oluştu.

evren

Şimdi burada çok önemli bir konuyu düşünmeniz gerekiyor. Diyelim ki siz bir balonun içine yap-boz oyununuzun bütün parçalarını dağınık olarak doldurdunuz. Sonra balonu şişirdiniz ve bir anda balonu patlattınız. Yani "Büyük Patlama" oldu. Peki balonun içine doldurduğunuz yap-boz parçaları ne olur? Odanın ortasında sizin bile yapamayacağınız güzellikte bahçeli bir ev veya havaalanı oluşturabilirler mi? Yoksa dağınık olarak odanın etrafına mı saçılırlar?

Tabi ki balon patlayınca içindeki yap-boz parçaları odanıza dağınık olarak saçılır. Yap-boz parçalarının bir ev veya bir havaalanı oluşturabilmesi için sizin onları düzenlemeniz gerekir.

İşte, "Büyük Patlama"yı yaratan, Büyük Patlama'dan sonra uzaya saçılan maddeleri düzenleyen, bu maddeleri bir araya getirerek güneşi, dünyayı, gezegenleri, yıldızları yaratan Allah'tır. Yani hiçbir şey yokken, Allah bir anda "Ol" emrini vermiş ve tüm gezegenleri, dünyamızı ve güneşi yaratmıştır. Tek bir gezegenin bile yaratılması çok zordur. Ancak Allah milyarlarca gezegen ve yıldızı bir kerede yaratmıştır. Çünkü Allah çok üstün ve güçlüdür. Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah bir şeyi istediği zaman, onu hemen yapabilir.

Allah, bizlere Kendisini ve yarattıklarını tanıttığı Kitabı olan Kuran'ı göndermiştir. Ve biz her şeyin en doğrusunu Kuran'a bakarak öğrenebiliriz. Örneğin "Allah her şeyi nasıl yaratmıştır" diye sorduğumuzda, Allah Kuran'da bize şöyle cevap verir:

"(Allah) Gökleri ve yeri yoktan yaratandır... O, her şeyi yaratmıştır. O, her şeyi bilendir." (Enam Suresi, 101)

Allah Dünyayı Bizim İçin Yarattı

Gördüğünüz gibi dünyamızı, güneşi, yıldızları ve ayı Allah yaratmıştır. Peki dünyamızın üzerinde canlılar nasıl oluşmuştur? Bir düşünün koskocaman bir gezegen var ama üstü bomboş. İnsan yok, hayvanlar yok, çiçekler ve böcekler de yok. 

Dünyamız üzerinde canlıların yaşayabilmesi için pek çok özellikle süslenmiştir. Bu özellikleri dünyaya veren de Allah'tır. Yoksa hiçbirimiz var olamazdık. Ne siz, ne anne babanız, ne de arkadaşlarınız burada olmazlardı.

Şimdi, dünyada canlıların yaşayabilmesi için Allah dünyayı nasıl yaratmış sırayla görelim:

1. Bir düşünün… Evrendeki her şey ne kadar düzenli. Güneş tam bizi ısıtacak, bize ışık verecek bir yere yerleştirilmiş. Eğer Güneş olmasaydı, dünyamızda hiçbir canlı olmazdı. Ne siz, ne hayvanlar, ne de diğer canlılar yaşayamazlardı.

2. Bir de Allah, Dünyamız'ın Güneş'e uzaklığını en iyi şekilde ayarlamış. Eğer Dünya Güneş'e biraz daha yakın olsaydı, Dünyamız sıcaktan kavrulurdu ve biz yine olamazdık. Eğer Dünya Güneş'e biraz daha uzak olsaydı, o zaman da dünyanın her yeri buz kaplı olurdu ve yine canlılar yaşayamazlardı. İşte bu yüzden diğer gezegenlerde hayat yoktur. Çünkü bu gezegenler ya güneşe çok yakındırlar ya da çok uzaktırlar.

3. Sizin de bildiğiniz gibi tüm canlıların yaşayabilmeleri için nefes almaları gerekir. Nefes alabilmek içinse havada oksijen olması gerekir. Havada insanların nefes alması için tam gereken miktarda oksijen vardır. Biraz daha az veya biraz daha fazla oksijen olsaydı, ne biz ne hayvanlar ne de bitkiler yaşayamazdık. Çünkü demin de dediğimiz gibi hepimiz yaşamak için nefes alıp vermek zorundayız. Ve bunun için de mutlaka oksijene ihtiyacımız var. 

4. Bizim yaşamamızı sağlayan en önemli şeylerden biri de sudur. Hiçbir canlı susuz yaşayamaz. Bu nedenle Allah dünyanın büyük bir kısmını su olarak yaratmıştır. Dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır. Oysa diğer gezegenlerin hiçbirinde ve geceleri gökyüzünde gördüğünüz Ay'da su yoktur. Sadece Dünya'da canlıların olması için gerekli her şey vardır.

manzaralar

Bizim dünyada yaşayabilmemizi sağlayan binlerce olay vardır. Bunlardan bir tanesi bile olmasa dünyada tek bir canlı kalmaz. Peki bu binlerce olay tesadüfen bir araya gelmiş ve böyle dünya gibi bir yeri oluşturmuş olabilir mi? Elbette ki hayır. Bunların hiçbiri tesadüfen gerçekleşemez. Allah dünyayı insanlar için yaratmıştır. Onun için de dünya bizim için en uygun yerdir.

Dünya ve tüm evren tesadüfen oluştu diyenlere şöyle bir soru sorabilirsiniz? Diyelim ki, kumsalda oyun oynuyorsunuz ve birdenbire büyük dalgalar gelmeye başladı ve siz hemen evinize döndünüz. Birkaç saat sonra dalgalar geçince tekrar kumsala döndüğünüzde ise çok şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştınız. Kumsalda harika bir kumdan şehir yapılmış. Evler, hastaneler, havaalanı, otobüsler bile unutulmamış. Hatta insan şekilleri bile konmuş. Yanınızdaki arkadaşınıza bunların burada nasıl oluştuklarını sordunuz. O da size "biraz önce gelen büyük dalgalar bu kumdan şehri yapmış olabilir" diye cevap verse ne düşünürsünüz? Arkadaşınızın hayal gördüğünden şüphe etmez misiniz?

kumdan kale

Kumsalda oyun oynuyordunuz ve birdenbire büyük dalgalar gelmeye başladı. Siz hemen evinize döndünüz...

SİZCE BU MÜMKÜN MÜ?

Birkaç saat sonra dalgalar gelince tekrar kumsala döndüğünüzde çok şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştınız. Kumsalda harika bir kumdan kale yapılmış. Biraz önce gelen büyük dalgalar bu kumdan kaleyi "tesadüfen" yapmış olamaz. Böyle güzel ve düzenli bir yapının tesadüfen oluşması İMKANSIZDIR! Tıpkı yeryüzündeki canlıların tesadüfen oluşmasının imkansız oluğu gibi...

İMKANSIZ!

Ya da şaka yaptığını düşünüp gülebilirsiniz. Çünkü bu kadar mükemmel bir kumdan şehri denizdeki dalgaların tesadüfen oluşturması imkansızdır. Belli ki bu işi iyi bilen biri gelip kumdan şehri yapıp gitmiştir.

Ama bazı insanlar, hem de bazıları profesör veya bilimadamı olmalarına rağmen bu kadar komik bir şeyi kabul ederler. Onlar, "kumdan şehri dalgalar oluşturdu" demezler ama, "güneşi, yıldızları, dünyayı bir araya gelen küçücük madde parçaları yani atomlar kendi kendilerine, tesadüflerle oluşturdu" derler. Çünkü bu insanlar her şeyi Allah'ın yarattığını söylemek istemezler. Doğru olana inanmayarak, yanlış olanı savunurlar. Size kitabın sonlarına doğru bu insanların kimler olduklarını daha detaylı olarak anlatacağız.

Dünyayı çepeçevre koruyan zırh: Atmosfer

atmosfer

Göktaşları, gezegen veya yıldızlardan kopan taşlardır. Uzayda dolaşan bu taşlar zaman zaman gezegenlerin yüzeyine düşer ve bu gezegenlere büyük zarar verirler. Ama Allah Dünyamız'ı koruyucu bir zırhla kapladığı için bize hiç zarar veremezler.

Atmosfer tüm Dünya'nın çevresini koruyucu bir zırh gibi kaplar. Atmosfer sayesinde birçok tehlikeden haberimiz bile olmadan korunuruz.

.

Dünyaya her gün pek çok göktaşı düştüğünü biliyor musunuz?

Göktaşları diğer gezegenlere düştüklerinde dev büyüklükte kraterler açarlar. Ancak dünyaya düştüklerinde dünyaya zarar gelmez.

Peki ama, neden göktaşları uzaydaki diğer gezegenlerin yüzeylerine büyük hasarlar veriyorlar da dünyaya hiçbir zarar veremiyorlar?

Bunun sebebi dünyamızı saran atmosferdir. Atmosfer tüm Dünya'nın çevresini koruyucu bir zırh gibi kaplar. Uzaydan atmosfere giren bir göktaşı yanarak küçülür. Göktaşı dünya yüzeyine iyice yaklaştığında artık epeyce küçülmüştür. Böylece göktaşı dünya yüzeyine vardığında çok çok küçülmüş, hatta bazen tamamen yok olmuş olduğundan bizlere zarar vermez.

Atmosfer sadece göktaşlarının zararlarını önlemekle kalmaz. Ayrıca Güneş'ten gelen zararlı ışınları da emer. Eğer bu zararlı ışınlar yeryüzüne ulaşsalardı, yine canlıların yaşaması mümkün olamazdı.

Burada bahsettiğimiz bu iki özellik bile bize atmosferin gelişigüzel oluşmadığını gösterir. Yeryüzündeki canlılara karşı çok şefkatli ve aynı zamanda da sonsuz gücü olan Allah, atmosferi yaratmıştır. Ve bizi bu atmosferle tehlikelerden korumaktadır.

Atomlar Düşünebilir mi?

Biraz önce size anlattığımız gibi,  Büyük Patlama'dan sonra, önce ATOMLAR ortaya çıktı. Peki siz atomun ne olduğunu biliyor musunuz?

İlk önce atomun nasıl bir şey olduğunu tarif edelim. Atomu sizin oynarken kullandığınız bilyelere benzetebiliriz. Ama şu ana kadar hiç görmediğiniz kadar ufak bilyelerdir bunlar.

Şimdi etrafınıza bir bakın! Gördüğünüz her şey aslında bu bilyelerin yani atomların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Şu an oturduğunuz koltuk, elinizdeki kitap, anneniz, okuldaki öğretmeniniz, seyrettiğiniz televizyon, mutfaktaki elmalar, karpuzlar, çikolatalar, köpeğiniz, su, bahçenizdeki çiçekler, oyuncaklarınız, hatta kendi vücudunuz da atomlardan yapılmıştır. Ayrıca size geçen bölümde anlattığımız evreni oluşturan yıldızlar, güneşler ve bu arada üzerinde yaşadığınız dünya da tıpkı sizin gibi atomlardan oluşmuştur. Gezdiğiniz her yerde, bulunduğunuz her köşede atomlar vardır.

atomlar

Ama siz bu atom dediğimiz küçük varlıkları göremezsiniz. Çünkü onlar sizin hayal dahi edemeyeceğiniz kadar küçüktürler. Öylesine küçüktürler ki en büyük mikroskoplarla bir tanesini dahi görmek mümkün değildir. Bir atomun ne kadar küçük olduğunu anlatmak için size şöyle bir örnek verelim:

Elinizde bir anahtar olduğunu düşünün. Kuşkusuz bu anahtarın içindeki atomları görebilmeniz mümkün değildir. "Atomları mutlaka görmek istiyorum" diyorsanız, elinizdeki anahtarı dünya kadar büyütmeniz gerekecektir. Elinizdeki anahtar dünya boyutunda büyürse, işte o zaman anahtarın içindeki her bir atom bir kiraz büyüklüğüne ulaşır ve siz de onları görebilirsiniz.

Peki acaba Büyük Patlama'dan sonra ortaya çıkan atomlar nasıl olup da bir araya gelmişlerdir? Yani atomlar cansızdır. Akılları, zekaları yoktur. Karar veremezler. Örneğin "haydi biz şimdi bir araya gelelim de bir yıldız oluşturalım" veya "hadi birbirimize yaklaşalım da dünyayı meydana getirelim" diyemezler. Bunu şöyle de örneklendirebiliriz: Daha önce bahsettiğimiz bir yap-boz oyunu vardı. Yap-boz oyununun parçaları cansızdır ve onlar da atomlar gibi karar veremezler. Onları etrafa dağıtacak olsanız, onlar da "haydi bir araya gelip bir kale resmi veya bir insan resmi ortaya çıkaralım" diye düşünemezler.

O halde yine soralım: Atomlardan oluşan bu yıldızlar, gezegenler, insanlar, hayvanlar nasıl ortaya çıkmıştır? Atomlar karar vermediyse, onları kim bir araya getirmiştir?

Elbette etrafınızdaki hiçbir şey bir rastlantı sonucu oluşamaz. Atomları bir araya getiren Allah'tır. Allah atomlardan tüm uzayı, gezegenleri, yıldızları, Dünya'yı, hayvanları, bitkileri, insanları yaratmıştır.

Atomlardan Nasıl İnsanlar Oluşur?

Atomlar bir araya gelip insanları oluştururlar dedik, ama mutlaka siz de bunun nasıl olduğunu merak etmişsinizdir. Önce atomlar bir araya gelip HÜCRE'leri oluştururlar. Yine yeni bir şey öğreniyoruz: Acaba hücre nedir?

Tüm canlıların bedenleri hücrelerden oluşur. Hücreler de atomlar kadar olmasa da çok küçüktürler ve gözle görülmezler. Bu küçüklüğü şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: On bin (10.000) tane hücreyi bir araya getirirsek sadece bir toplu iğnenin başı kadar yer kaplarlar. İşte bu yüzden siz onları göremezsiniz. Ama insanların, karıncaların, kedilerin, güllerin, ağaçların etrafınızda gördüğünüz CANLI olan her şeyin içinde hücreler vardır. Örneğin siz de trilyonlarca hücrenin bir araya gelmesiyle meydana geldiniz.

 

bebek evreleri

1. gün           1. hafta           1. ay             2. ay            3. ay              4. ay              6. ay             8. ay

 

Peki bu trilyonlarca hücre nereden geldi?

Küçük kardeşinize bir bakın. 2 sene önce ortada yoktu, sonra birdenbire var oldu ve yavaş yavaş büyüdü. Bu çok şaşırtıcı olay acaba nasıl gerçekleşti?

Küçük kardeşiniz ilk önce annenizin karnında tek bir hücre olarak meydana geldi. Ama bu tek hücre, içinde çok önemli bilgiler saklıyordu. Kardeşinizin şu an olduğu hale gelmesini sağlayacak bütün bilgiler bu hücrenin içinde vardı; göz rengi, saç rengi, boyunun uzunluğu…

 

bebekler

 

Sonra o hücre biraz büyüdü. Ve birden bölünmeye başladı. İlk önce ikiye bölündü. Ama burada çok şaşıracağınız bir şey oldu ve hücre ikiye bölündüğü halde içindeki bilgiler bölünmedi. Yani ortaya çıkan iki hücrede de aynı bilgiler oluştu. Bundan sonra her bölünen hücre için de aynı şey oldu ve sürekli aynı bilgilere hiç eksilmeden sahip olan bir sürü hücre meydana geldi. Sonra bunlar da bölündüler, sonra diğerleri de bölündüler… Bu böyle sürdü ve en sonunda milyonlarca hücre oldu.

Ama burada daha da şaşırtıcı, hiç ummayacağınız bir olay gerçekleşti!

bebek

Bu hücreler içlerinde aynı bilgi olmasına rağmen, farklı farklı görevler aldılar. Bir bölümü kardeşinizin derisini oluşturan hücreler oldular. Başka bir bölümü kasları, diğerleri iskeleti, diğerleri beyin sinirlerini meydana getirdiler.

Hücreler çoğaldıkça, bir top şeklinde olan hücre yığını da şekillendi, biçim aldı. Üstteki resimlerde görüldüğü gibi önce kardeşinizin başı, incecik kolları ve bacakları ortaya çıktı. Hücreler büyümeye ve bölünmeye devam ettiler ve 9 ay sonra tam bir bebek haline geldiler. İşte siz o aşamada kardeşinizle ilk kez tanıştınız.

Buraya kadar anlattıklarımız sizi çok şaşırtmıştır. Belki de hücreler neden farklı görevler aldılar, nasıl olup da böyle düzgün bir şekle girdiler diye düşünmüşsünüzdür. İşte tüm bunları yapan Allah'tır. Hücreler küçücük, gözle görülmeyen varlıklardır. Atomlar gibi onların da kendi başlarına karar almaları, bir araya gelip bir insan oluşturmaları mümkün değildir. Kardeşinizin ve diğer tüm insanların, hücrelerin tesadüfen bir araya gelmeleriyle oluştuğunu düşünmek kuşkusuz son derece saçmadır.

Her şeyin Yaratıcısı olan Allah tüm insanları kusursuzca yaratmıştır. Ve bize gönderdiği Kitap'ta insanların bu konuyu düşünmeleri gerektiğini şöyle haber vermiştir:

İnsan önceden, hiçbir şey değilken, gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu düşünmüyor mu? (Meryem Suresi, 67)

Kardeşiniz ve diğer tüm insanlar gibi siz de tek bir hücreyken büyüdünüz, büyüdünüz ve koskocaman bir insan haline geldiniz. Ve şu anda da dünyada güzel bir yaşam sürdürüyorsunuz. Bunların tümünü Allah'a borçlusunuz. Allah sizi çok seviyor ve size sürekli güzel nimetler veriyor. O halde sakın sizi yaratan Allah'a şükretmeyi unutmayın.

 

2 / total 19
Harun Yahya'nın Çocuklar Darwin Yalan Söyledi kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."