< <
11 / total: 13

Yurt Dışında
Harun Yahya’nın Eserlerinin Gördüğü İlgi - 5

Harun Yahya'nın Eserleri Kaynak Alınarak Hazırlanmış Bazı İnternet Siteleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuran mucizeleri

Çağdaş Bilim, Kuran'ın Yeni Bilgilerini Ortaya Çıkarıyor...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baş öğretmen atatürk

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.

 

 

 

 

Middle East News Online, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde gelişen olaylarla ilgili haberler sunmak üzere hazırlanmış bir haber sitesidir. Harun Yahya'nın bu sitede yayınlanan makalelerinden birisi, "Terörün Gerçek Kökeni: Materyalizm ve Darwinizm" başlığını taşımaktadır.

middle east

www.muslimforlife.de, İslami içerikli her türlü makalenin yer aldığı Almanca bir sitedir. Bu sitede Harun Yahya'nın çeşitli makalelerine ve kitaplarına geniş yer ayrılmaktadır.

muslim for life

www.islam.ru, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanmış İslami içerikli bir sitedir. Rusya'da yaşayan Müslümanlara ve Müslümanlığı yeni kabul eden kişilere İslami konularda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Sitede ayrıca Rusya'da ve tüm dünyada yaşanan son gelişmeler hakkında çeşitli bilgiler verilmekte, İslam dünyasında yaşananlar aktarılmaktadır.

islam ru islam ru 2

Sitenin Rusça olarak hazırlanan bölümünde "İslam ve Bilim" başlığı altında Harun Yahya'nın Evrenin Yaratılışı adlı eserinden çeşitli bölümlere ve makalelere yer verilmiştir.

Kavimlerin Helakı
kavimlerin helakı

http://perso.wanadoo.fr/islamnet/verite.htm Fransızca olarak hazırlanmış İslami bir sitedir. Bu sitede İslam dinini ve Kuran ahlakını anlatan çok detaylı bölümler bulunmaktadır. Sitede ünlü İslam alimlerinin makalelerine yer verilirken, Harun Yahya'nın Gerçeği Düşündünüz mü?adlı kitabının Fransızca baskısı için de bir bölüm hazırlanmıştır.

avez vous

www.arvo.net, İspanyolca bilim ve kültür sitesidir. Bu sitede Harun Yahya'nın "İslam Terörün Kaynağı Değil, Çözümüdür başlıklı makalesine yer verilmiştir.

avez

İtalyanca olarak hazırlanan www.islam-online.it sitesi, İslami konularda çok geniş içeriğe sahiptir. Sitenin ana sayfasında Harun Yahya'nın tüm dünyada tanınan Evrim Aldatmacası isimli eseri için resimli bir köşe hazırlanmıştır. Bu bölüme girildiğine ise, internet kullanıcılarının karşılarına İtalyanca baskısı yapılan Evrim Aldatmacası'nın tanıtıldığı çok kapsamlı bir site çıkmaktadır.

evrim, internet, harun yahya

İngiltere'nin en önemli internet sitelerinden olan www.muslimworld.co.uk isimli sitede daha sonradan Müslümanlığı kabul eden kişilerin, bu kararı nasıl aldıklarına dair bilgiler verilmektedir. Sitede "Doğaya Daha Yakından Bir Bakış" başlığı altında Harun Yahya'nın "Yağmur Mucizesi", "Sivrisinekteki Mucize" ve "Bal Mucizesi" gibi makalelerine yer verilmektedir.

müslüman dünyası

www.ifrance.com isimli Fransızca sitede Harun Yahya'nın eserleri ile ilgili özel bir bölüm hazırlanmıştır. Bu sayfadan Harun Yahya'nın İngilizce ve Türkçe sitelerine nasıl ulaşılacağı belirtilmekte, inanç, bilim, politika ve doğa başlıkları altında Harun Yahya'nın çeşitli kitap ve makalelerinden bölümlere yer verilmektedir.

fransa

www.ifrance.com, Quebec İslami Kültür Merkezi'nin resmi sitesidir. Site çok geniş bir içeriğe sahiptir. Sitede Kuran ayetleri, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisleri, Müslümanlığı sonradan kabul eden kişilerin yorumları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklar için hazırlanmış özel bir bölüme yer verilmiştir. Sitenin ana sayfasında Harun Yahya'nın 'Hayatın Kökeni' adlı makalesi yer almaktadır.

islam

www.islamfr.com, Fransızca olarak hazırlanmış İslami bir sitedir. Bu sitede Harun Yahya'nın eserlerine özel bir sayfa hazırlanmıştır. Bu sayfada yazarın çalışmaları hakkında detaylı bilgi verilmekte, yazarın İngilizce ve Türkçe internet sitelerine geçiş yapılmaktadır. Bunların dışında İnanç, Siyaset, Bilim ve Yaratılış isimli dört ayrı bölüm altında yazarın ilgili konulardaki makaleleri bulunmaktadır.

islamfr.com

www.jamiat.org.za, Güney Afrikalı Müslümanlar tarafından hazırlanan çok geniş içeriğe sahip İslami bir sitedir. Sitede Harun Yahya'nın eserleri ile ilgili özel bir bölüm yer almaktadır. Yukarıda gördüğünüz Harun Yahya makalesinde Darwin'in evrim teorisinin neden dinle çeliştiği anlatılmaktadır.

www.overgave.nl, İslam dünyası hakkında bilgiler veren Flemenkçe bir sitedir. Sitede Harun Yahya'nın eserlerine çok geniş yer verilmiştir.

www.evolution-schoepfung.de, isimli Almanca site, Harun Yahya'nın evrim teorisinin çöküşü konulu eserlerinden ve çeşitli makalelerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Sitenin hazırlanılış amacı günümüz bilimsel gelişmeleri karşısında evrim teorisinin uğradığı büyük hezimeti gözler önüne sermektir. Her kesimden insanın ilgi gösterdiği bu sitede, evrim teorisi ile ilgili çeşitli afişlerin yer aldığı bir sergi bölümü yer almaktadır.

evrim portekizce

Portekizce olarak hazırlanmış olan bu site Mozambik'ten yayın yapmaktadır ve Harun Yahya'nın makalelerine düzenli olarak yer vermektedir. Yanda www.macuo.com sitesinde yer alan Harun Yahya'nın "Bal Mucizesi" konulu makalesi görülmektedir.

macuamilagre

Bu sitede Fransızca konuşan Müslümanlara yönelik olarak hazırlanan, çeşitli siyasi ve imani makaleler yer almaktadır. Sıkça güncellenen ve çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilen sitede Harun Yahya'yı ve onun eserlerini tanıtan geniş bir yazıya da yer verilmiştir.

safirsafir2

Harun Yahya'nın Fransızca yayınlanan eserleri pek çok internet sitesinde yer almaktadır. Aşağıda bunun iki örneği görülüyor.

internet, harun yahya, fransızcaconseption

Dini toleransı ve herkesin dinini dilediği gibi yaşama hakkı olduğunu savunan bu internet sitesinin hazırlayıcıları, Harun Yahya'nın aşağıdaki makalesine sitelerinde yer vermişlerdir.

ontario religios

İslam Terörün Kaynağı Değil, Çözümüdür

Islamonline.net adlı internet sitesinin açılış amacı, ziyaretçilerin İslam ve İslam medeniyeti hakkında ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi bulabilmeleridir. Bu sitede Harun Yahya'nın başta bilimsel içerikliler olmak üzere çeşitli makaleleri yayınlanmaktadır.

Mucizevi Yolculuk

online fransa
National Geographic'ten Balina Masalları

national Geographic'ten balina masalları

The True.Origin isimli site, evrim savunucularının iddialarına karşı entelektüel ve dürüst cevaplar sunmak için kurulmuştur. Yaratılış gerçeği ve evrim sahtekarlıkları konusunda en bilinen referans kaynaklarından biri olarak kabul edilen bu internet sitesinde Harun Yahya'nın çalışmaları için şöyle yorum yapılmaktadır:

Harun Yahya'nın asıl üzerine yoğunlaştığı konu Darwinist ve materyalist düşüncenin yıkılmasıdır, ki bu iki düşünce Kuran'da ve İncil'de bildirilen doğruya yani yaratılış gerçeğine karşı öne sürülen günümüzün iki önemli akımıdır.

The Revival On-Line İngiltere'nin en büyük ve en ünlü haber sitesidir. The Revival genel olarak Müslüman gençleri ilgilendiren konuları ele almaktadır. Aşağıda görülen "İslam Terörün Kökeni Değil, Çözümüdür" başlıklı makale bu sitede yayınlanan Harun Yahya makalelerinden biridir. Bunun dışında da Harun Yahya'nın çeşitli makalelerine sitede yer verilmektedir.

internet, harun yahyainternet, harun yahya

Ummah.com internet sitesinin kuruluş amacı Müslüman dünyasına ilgi duyanların, İslam hakkında doğru bilgiye ulaşabilmelerini sağlamaktır. Sitenin alt bölümlerinden biri olarak faaliyet gösteren BICNews ise, tüm dünya ülkelerini ve siyasetini ilgilendiren haberlere yer vermektedir. Harun Yahya BICNews'ın sürekli yazarlarındandır.

internet, harun yahya, ummah.com
internet, harun yahya

IslamForToday.com özellikle İslam'a yönelen Batılılar ve Müslüman olmayanlar için hazırlanmış olan İslami bir internet sitesidir. Harun Yahya'nın İslam'ın barışçıl bir din olduğunu anlatan, "Masum İnsanların Din Adına Katledilmesi Kabul Edilemez" başlıklı makalesi bu sitede de yer almıştır.

internet, harun yahya, islam for today islam for today

www.chretiens-et-juifs.org isimli site, asıl olarak Hıristiyanlık ve Yahudilik arasında diyalog çalışmaları yürüten Belçika kökenli ve Fransızca yayın yapan bir sitedir. Site, Uluslararası Hıristiyanlar Birliği ve Erdemin Öğretilmesi için Çalışan Yahudiler grupları tarafından 1999'da açılmıştır. Burada yayınlanan Harun Yahya makalelerinden birinde, İslam'ın hiçbir şekilde terör ile bağdaştırılamayacağı anlatılmaktadır.

solition

Bosna'da yayın yapan www.bosnanskialim.com adlı internet sitesi, Bosnalı Müslümanların önemli başvuru kaynakları arasındadır. Harun Yahya'nın evrimin çöküşü ile ilgili hazırladığı yazılar, internet sitesinin kütüphanesinde yer almaktadır.

internet, harun yahya, bosnainternet, harun yahya, bosnanskialim.com

www.bosnjankinja.net adlı internet sitesi özellikle Bosnalı Müslüman kadınlara hitap eden bir sitedir. Bu sitede, Harun Yahya'nın pek çok makalesi site çalışanları tarafından gönüllü olarak Boşnakçaya tercüme edilip yayınlanmaktadır. Yukarıda Kavimlerin Helakı kitabından bir bölüm görülüyor.

internet, harun yahya internet, harun yahya

Islamzine.com sitesinin ana hedeflerinden biri İslam'ı hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayanlara tanıtabilmektir. Harun Yahya'nın, imani konuları ve yaratılış gerçeğini ele alan makaleleri, site içinde Harun Yahya'ya ayrılan özel bir bölümde yayınlanmaktadır.

internet, harun yahya internet, harun yahyainternet, harun yahyainternet, harun yahya
internet, harun yahya

Harun Yahya'nın Fransızcaya çevrilmiş olan makaleleri Fransızca yayın yapan pek çok internet sitesinde yer almaktadır. Bu sitelerden birinde yanda görüldüğü gibi, Harun Yahya'nın "İslam'ın Temel İlkeleri" başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

Hz İbrahiminternet, harun yahyainternet, harun yahya, fransa

Dieu-unique.com, temel İslami konuları ele alan Fransızca bir sitedir. Bu sitede Harun Yahya'nın kitaplarından yapılan alıntılara geniş yer ayrılmıştır. Yukarıda görülen sayfada, Harun Yahya'nın Allah Akılla Bilinir adlı kitabının Fransızca baskısından bir bölüm görülmektedir.

internet, harun yahya, Dieu-unique.cominternet, harun yahya, Dieu-unique.com internet, harun yahya, Dieu-unique.com

www.islam.at Avusturya'nın en önemli İslami sitelerindendir. Sitede saygın İslami yazarların ve akademisyenlerin makalelerine yer verilmektedir. Bu sitede, Harun Yahya'nın makaleleri için özel bir sayfa ayrılmıştır.

internet, harun yahya, islam.at internet, harun yahya, islam.at

Bu internet sitesinde de, Harun Yahya'nın biyografisinin yanı sıra, makalelerine de yer verilmektedir.

internet, harun yahya internet, harun yahyainternet, harun yahya

Oumma.com Fransızca olarak yayın yapan kapsamlı bir sitedir. Yukarıda görülen makale, Harun Yahya tarafından hazırlanmıştır. Makalede Müslümanlara Kuran'a göre yaşamaları ve vicdanlarını daima açık tutmaları hatırlatılmaktadır.

internet, harun yahya

www.aslim-taslam.com adlı internet sitesi de Fransızca yayın yapan bir başka sitedir. Sitenin, "Bilim" başlığı altında Harun Yahya'nın materyalizm ve evrimin çöküşü ile ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. Sitede aynı zamanda yazarla yapılan bir röportaj da bulunmaktadır.

aslim taslam
aslim taslam 1aslim taslam2

Islam-belgique.com Belçikalı Müslümanlar tarafından hazırlanan bir internet sitesidir. Bu sitede, Harun Yahya'nın "Materyalizmin Bilimsel Çöküşü" ve "Entropi ve Düzen" başlıklı makaleleri bulunmaktadır.

internet, harun yahyainternet, harun yahyainternet, harun yahyainternet, harun yahya

Islamicity.com günde yaklaşık 2.5 milyon insanın ziyaret ettiği en popüler İslami sitelerden birisidir. Bu sitede, "Kuran ve Bilim" başlığı altında Harun Yahya'nın makalelerine özel bir bölüm ayrılmıştır.

internet, harun yahyainternet, harun yahyainternet, harun yahyainternet, harun yahya

Eramuslim Endonezyalı Müslümanlar için hazırlanmış bir haber ve kültür servisidir. Bu internet sitesi, Harun Yahya'nın, Endonezyaca olarak da yayınlanan Evrim Aldatmacası isimli kitabına yer vermektedir.

internet, harun yahya

Islamicinterlink.com sitesinin hedefi, internette İslam'la ilgili bilgi arayanlara hizmet verebilmektir. Harun Yahya'nın eserleri, Modern Düşünürler bölümünde Müslüman Yazarlar Listesi başlığı altında yayınlanmaktadır.

internet, harun yahya, Islamicinterlink

 

11 / total 13
Harun Yahya'nın Harun Yahya'nın Eserleri Hakkında Dünyadan Yankılar 1.Cilt kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."