< <
5 / total: 13

2. Bölüm

Harun Yahya’nın Yurt Dışında Çeşitli Gazete Ve Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri - 1


İtalya - Marco Polo

Marco Polo, İtalya Venedik'te yayınlanan bir uluslararası siyaset dergisidir. TRACECA (Transport Corridor Europe Causasus Asia - A Programme of the European Commission External Relations Directorate-General) adlı bir kurum tarafından yayınlanmaktadır. Bu kurum, Avrupa ülkeleri ile Orta Asya arasındaki ticari ve kültürel iliskileri düzenleyen bir Avrupa Komisyonu platformudur. Dergi, Aralık 2001 sayısında Harun Yahya'nın terör konulu yazısını yayınlamıştır.

marco polo

İslam Terörizmin Kaynağı Değil, Çözümüdür.

manzara

Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip-iletir.(Yunus Suresi, 25)

İngiltere - The Middle Path

The Middle Path, bilimsel, imani ve siyasi konularda yayın yapan bir dergidir. İngiltere'de her ay yayınlanan bu dergide, Harun Yahya'nın çeşitli konulardaki makalelerine yer verilmektedir. Dergi, Aralık 2000 tarihli sayısının kapağında "Harun Yahya on Islam and Science" (Bilim ve İslam'da Harun Yahya) başlığıyla Harun Yahya'yı tanıtmıştır. Aynı sayıda Harun Yahya'nın "In Every Age There Existed An Ignorant Society" (Her Dönemde Bir Cahiliye Toplumu Var Olmuştur) başlıklı makalesine de yer verilmiştir. Bu makalede İslam ahlakından uzak yaşayan cahiliye toplumunun Kuran ayetleri ışığında analizi yapılmaktadır.

Her Dönemde Bir Cahiliye Toplumu Var Olmuştur

Aralık 2000

Aynı sayıda yayınlanan "The Expansion of the Universe" (Evrenin Genişlemesi) başlıklı makalede, evrenin bir başlangıcı olduğu ve sürekli genişlediği bilimsel delilleriyle anlatılmaktadır. Harun Yahya'nın Evrenin Yaratılışı adlı kitabında, bu makalede anlatılan konular detaylarıyla incelenmekte ve dünya üzerindeki yaşamın Allah'ın kusursuz yaratışıyla ortaya çıktığı ve herşeyin Rabbimizin kontrolünde olduğu gözler önüne serilmektedir.

Harun Yahya'nın The Middle Path'in Ekim 2000 tarihli sayısında yayınlanan "From Caterpillar to Butterfly" (Tırtıldan Kelebeğe) başlıklı makalesinde, küçük bir tırtılın kusursuz görünümlü bir kelebeğe dönüşümünün mucizevi aşamaları anlatılmaktadır. Makalede ayrıca kelebeğin tül görünümlü kanatlarındaki kusursuz yaratılış delillerinden ve rengi, simetrisi ve şekliyle her biri birer sanat eseri olan kanatlarından bahsedilmektedir.

Tırtıldan Kelebeğe                                Evrenin Genişlemesi

"İstanbul'dan yazan Harun Yahya, Allah'ın mükemmel yaratışı, evrim teorisi, politik konular ve İslam üzerine pek çok kitap ve makale yazmış, çok iyi tanınan bir yazardır. Makaleleri sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de yayınlanmaktadır. Eserlerinin amacı, insanlara Kuran'ın tebliğini ulaştırmak ve onları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret üzerinde düşünmeye sevk etmektir." (The Middle Path, Ekim 2000)

İngiltere - Impact International

Impact International, Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya, Kuveyt, Pakistan, Hindistan, Mauritus ve Sri Lanka başta olmak üzere toplam 18 ülkede yayınlanan bağımsız bir dergidir. 100 binin üstünde okuyucusu bulunan dergi, Mayıs 2001 tarihli sayısında Harun Yahya'nın "Kosova-Serbia-Macedonia Triangle" (Kosova-Sırbistan-Makedonya Üçgeni) başlıklı makalesini yayınlamıştır. Bu makalede Balkanlar'da yaşanan son gelişmeler analiz edilmektedir.

Harun Yahya'nın, bu derginin Ağustos 2000 tarihli sayısında yayınlanan "Common Material, Design and Designer" (Tasarım ve Yaratılış) başlıklı makalesinde ise Genom Projesi konusunda yaşanan son gelişmelere yer verilmiştir. Yazıda şu önemli bölümler yer almaktadır:

kosova, sırbistan, makedonyaKosova, Sırbistan, Makedonya Üçgeni

Kosova, Sırbistan, Makedonya Üçgeni - Mayıs 2001

"Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz günlerde İnsan Genomu Projesi çerçevesinde insanlığın gen haritasının çıkarılması önemli bir bilimsel gelişme olmuştur. Ancak bu projenin bazı sonuçları bazı evrimci yayınlarda çarpıtılmaktadır. Şempanzelerin genlerinin insan genleri ile %98 benzerlik gösterdiği iddia edilmekte ve bunun maymunların insana yakın olduğunun ve dolayısıyla evrim teorisinin bir delili olduğu ileri sürülmektedir. Gerçekte bu, evrimcilerin, toplumun bu konulardaki bilgisizliğinden faydalanarak ortaya attıkları "sahte" bir delildir... Öncelikle belirtmek gerekir ki, evrimcilerin insan ve şempanze DNA'ları hakkında sık sık ileri sürdükleri %98 benzerlik kavramı aldatıcıdır. İnsanla şempanzenin genetik yapısının %98 birbirine benzer olduğunu iddia etmek için şu anda insanınkinin olduğu gibi şempanzenin de genetik haritasının çıkarılması, ikisinin karşılaştırılması ve bu karşılaştırma sonucunun elde edilmiş olması gerekir. Oysa elde böyle bir sonuç yoktur. Çünkü şu ana kadar yalnızca insanın genetik haritası çıkartılmıştır. Şempanze içinse henüz böyle bir çalışma yapılmamıştır. Gerçekte, zaman zaman gündeme gelen insan ve maymun genlerinin % 98 benzerliği yıllar önce kasıtlı üretilmiş propaganda amaçlı bir slogandır..."

impact dergisi impact

Adnan Oktar, Harun Yahya müstear ismini kullanarak yazılar yazmaktadır. Türkçe olarak 100'e yakın kitabı basılmıştır. Bunlardan bazıları İngilizceye ve diğer dillere çevrilmiştir. (Impact International, Ağustos 2000) Ağustos 2000

Ekim 2000

Pakistan - The Daily Jang

Allah akılla bilinir daily jang

Allah Akılla Bilinir kitabının Urduca kapağı

   2Nisan 2001

daily jang londra

28 Mart 2001

Pakistan'ın büyük yayın gruplarından birine bağlı olan The Daily Jang gazetesinin Londra baskısında, Harun Yahya'nın Allah Akılla Bilinir adlı eseri, yazı dizisi halinde Urduca olarak yayınlandı.

daily jung

1) 12 Nisan 2001,
2) 10 Nisan 2001,
3) 11 Nisan 2001,
4) 18 Nisan 2001

Harun Yahya'nın The Daily Jang gazetesinin farklı sayılarında yayınlanan makalelerinden örnekler

Amerika - Getting Back to Qur'an & The Sunnah

Amerika'da aylık olarak yayınlanan Getting Back To Qur'an & The Sunnah adlı dergide Harun Yahya'nın çeşitli makalelerine yer verilmektedir. Derginin, 4. sayısında yayınlanan "The World & The Hereafter" (Dünya ve Ahiret) başlıklı makalede Allah'ın dünyayı müminlerin denenmesi için geçici bir yurt olarak yarattığından bahsedilmiştir. 8. sayısında yayınlanan "Solution: Morals Of The Quran" (Çözüm: Kuran Ahlakı) başlıklı makalede ise, Kuran'da insanların cinsiyetine, maddi durumuna göre bir değerlendirme olmadığı, üstünlüğün Allah'a yakınlıkla, yani takvayla orantılı olduğu üzerinde durulmuştur. Aynı derginin, bir başka sayısında Harun Yahya'nın "Moral Values of Quran" (Kuran Ahlakı) başlıklı makalesi yayınlanmıştır. Bu makalede ise, Kuran'da yer alan ve iman eden her insanın yapması gereken ibadet ve davranışlara değinilmiştir.

Dünya ve Ahiret                Çözüm Kuran Ahlakı

harun yahya makaleleri

Kuran Ahlakı                        Derin Düşünmek

Amerika - Aftab

New York Üniversitesi öğrenci birliğinin dergisi Aftab, Harun Yahya'nın çeşitli makalelerini yayınlamaktadır. Bu dergi, Mart 2001 tarihli sayısında Harun Yahya'nın, evreni Allah'ın yoktan var ettiği gerçeğini, bilimsel delil ve gözlemlerle destekleyerek anlattığı "The Expansion of the Universe" (Evrenin Genişlemesi) başlıklı makalesini okuyucularına iletmiştir. Derginin Ocak 2001 tarihli sayısında ise, Harun Yahya'nın "The Signs in the Heaven and the Earth" (Göklerdeki ve Yerdeki Deliller) başlıklı makalesi yayınlanmıştır. Bu makalede, maddenin en küçük parçasından milyonlarca yıldız içeren uzaydaki dev galaksilere kadar herşeyin bir düzen içinde işlediği ve bu kusursuz düzenin Allah'ın kontrolünde olduğu anlatılmaktadır.

evrenin genişlemesi

Evrenin Genişlemesi                                          Göklerdeki ve Yerdeki Deliller

Yazar Harun Yahya, Allah'ın varlığını açık bir şekilde kanıtlayan, materyalist ve ateist ideolojilere karşı Allah'ın olağanüstü yaratışını ve tabii ki onların en randımanlı ve önemli görüşleri olan evrim teorisini konu alan pek çok kitap ve kitapçık yayınlamıştır. Harun Yahya dünyaca tanınmış bir yazardır ve bizim İslam merkezimize kitaplarla olduğu gibi makaleleriyle de katkıda bulunmaktadır. (Aftab, Ocak 2001)

Almanya - Kaaba

kaaba dergisi, almanya kaaba dergisi

Kaaba, Ekim 2000 tarihli sayısını evrim teorisine ayırmış ve okuyucularına bu sayısı ile birlikte Evrim Aldatmacası kitabının Türkçe ve İngilizce baskısını hediye etmiştir.

Kaaba, Almanya'da üniversite öğrencileri tarafından takip edilen bir dergidir. Tüm Almanya'ya, özellikle Almanya'daki tüm üniversitelere dağıtılmaktadır. Harun Yahya'nın makalelerine yer veren dergi bunun yanı sıra yazarın eserlerinden yararlanılarak hazırladığı makaleleri de okuyucularına sunmaktadır.

Derginin Nisan 2001 tarihli sayısında, Harun Yahya’nın "İslam Barıştır" başlıklı makalesi yer almıştır. Bu yazıda İslam’da savaş ve cihad kavramları ele alınmakta, barbarlığın, şiddetin, haksız saldırganlığın her türlüsünün İslam’da kesin olarak yasaklanmış olduğu vurgulanmaktadır. Aynı sayıda yayınlanan ve "Terörün Gerçek Kökeni: Darwinizm ve Materyalizm" başlıklı yazıda ise, Darwinizm’in insanlığa getirdiği belalar anlatılmakta ve bu ideolojilerin günümüzün en önemli sorunlarından biri olan terör ile bağlantıları ele alınmaktadır.

Darwin'in Sihirli Kutusu

darwin'in sihirli kutusu

HARUN YAHYA KİMDİR?
Harun Yahya müstear adıyla kitapları yayınlanan Sayın Adnan Oktar, tüm hayatını Allah'ın varlığı ve birliğinin, Kuran ahlakının güzelliğinin anlatılmasına adayan bir dava insanıdır. (Kaaba, Ekim 2000)

kaabe ausgabe
                       
İslam Barıştır

Avustralya - Salam

salam dergisiSalam, iki ayda bir yayınlanan ve kendisini İslam'ı anlatmaya adamış Avustralya'nın en büyük dergilerinden birisidir.

Harun Yahya'nın makaleleri, uluslararası alanda dağıtımı yapılan bu derginin hemen her sayısında yayınlanmaktadır. Harun Yahya'nın bu dergide yer alan makalerinden bazıları şöyledir:

Kasım-Aralık 1999 tarihli sayısında Harun Yahya'nın, varlığının apaçık olan delillerini çok yakından gördükleri halde Allah'ı inkar eden bilim adamlarını konu alan "Philosophies That Made the Mistake of Denying Allah" (Allah'ı İnkar Etme Yanılgısına Düşen Felsefeler) başlıklı makalesini;

Mayıs-Haziran 2000 sayısında, din hakkındaki bazı ön yargıların ele alındığı, dinin sadece yaşlı insanları değil, tüm toplumu ilgilendirdiği gerçeğinin anlatıldığı, insanın kendisini yaratan Allah'ı tanıdığında, dinden uzak durmak gerektiği şeklindeki batıl inançtan da kurtulacağını ele alan, "A New World" (Yeni Bir Dünya) başlıklı makalesini;

Temmuz-Ağustos 2000 sayısında, "Pondering on the Quran" (Kuran Üzerinde Düşünmek) başlıklı makalesini;

Eylül-Ekim 2000 sayısında, Harun Yahya'nın, insanların maymunlardan evrimleşmediklerini ve insanı Allah'ın yarattığını açıkça gözler önüne seren "Darwinists are distorting the results of the Human Genome Project THE APE-MAN SIMILARITY IS A TALE!" (Darwinistler İnsan Genomu Projesi'nin sonuçlarını çarpıtmaktadırlar; MAYMUN-İNSAN BENZERLİĞİ BİR MASAL) başlıklı makalesini;

harun yahya makaleleri

Ocak-Şubat 2001 sayısında, Allah'ın dünyayı insanın en rahat şekilde yaşayabileceği gibi yarattığının anlatıldığı ve Allah'ın yaratışındaki kusursuz dengelerin gözler önüne serildiği "A Living Planet: The Earth" (Yaşayan Gezegen: Dünya) başlıklı makalesini; Mart-Nisan 2001 sayısında, Harun Yahya'nın "Why Does Darwin's Theory Of Evolution Contradict With Religion?" (Darwin'in Evrim Teorisi Niçin Dinle Çelişir?) ve Eylül-Ekim 2001 sayısında ise, "The Real Ideological Root of Terrorism: Darwinism and Materialism" (Terörün Gerçek İdeolojik Kökeni: Darwinizm ve Materyalizm) başlıklı makalelerini yayınlamıştır. Aşağıda, Harun Yahya'nın bu dergide yer alan makalelelerinden örnekler görülmektedir.

darwinin evrim teorisi
Darwin'in Evrim Teorisi Niçin Dinle Çelişir?

Portekiz - Al Furqan

Portekiz'in başkenti Lizbon'da faaliyet gösteren Al Furqan adlı vakfa ait yine aynı isimli Portekizce dergi, Harun Yahya'nın Kavimlerin Helakı kitabını yazı dizisi olarak yayınlamıştır. Ayrıca yazarın eserlerini yakından takip edip evrimle ilgili makalelerine de dergilerinde sıkça yer vermektedirler.

harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar

Yukarıda kapak resmi bulunan Portekizce Kavimlerin Helakı kitabının Türkiye'de Türkçe olarak 6 baskısı yapılmıştır. İngiltere'de yayınlanan İngilizce baskısı ise kısa bir süre içerisinde 5 kez basılmıştır. Kitabın Almanca, İspanyolca, Rusça ve Fransızca baskıları da yayınlandıkları ülkelerde büyük ilgi görmektedir.

Hindistan - Islamic Voice

Islamic Voice, Hindistan'da aylık olarak yayınlanan bir dergidir. Bu derginin Eylül 2000 tarihli sayısının "Kuran ve Bilim" bölümünde "The Obvious Signs in the Lake of Lut" (Lut Gölü'ndeki Apaçık Deliller) başlığı altında bir Harun Yahya makalesi yayınlanmıştır. Bu makalede Lut kavminin nasıl helak olduğu arkeolojik delilleriyle birlikte incelenmiştir. Temmuz 2001 sayısında yine Harun Yahya'nın "Miracles in the Eye" (Gözdeki Mucize) başlıklı makalesine yer verilmiştir. Dergide yazarın makaleleri düzenli olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

Lut Gölü'ndeki Apaçık Ayetler                                            Gözdeki Mucize

Pakistan – Renaissance

Pakistan'da İngilizce olarak yayınlanan Renaissance adlı dergi Harun Yahya'nın "Pondering On The Quran" (Kuran Üzerinde Düşünmek)başlıklı makalesini Eylül 2000 sayısında yayınlamıştır. Aşağıda bu makaleden bir bölüm bulunmaktadır:

"O halde, öncelikle Kuran'a yönelik olan yanlış bakış açısı düzeltilmelidir. Kuran bazılarının sandığı gibi sadece Peygamber Efendimize hitap eden bir kitap değildir. "Müslümanım" diyen herkes Kuran'a yönelmelidir. Kısacası dinini, eş-dosttan, mahallenin büyüklerinden değil, öncelikli olarak Kuran'dan öğrenmelidir. Bu yapılmadığı için, her toplumda İslam farklı farklı anlaşılmış, Kuran dışı ananeler, efsaneler ve hurafeler dinin içine sokulmuştur. Nitekim insan Kuran'ı hiçbir telkinin etkisi altında kalmadan vicdanlı ve akılcı bir şekilde okuduğunda bahsettiğimiz bu gerçeği açık biçimde görecektir.

Kimileri de Kuran'ın, VII. yüzyıldaki Müslümanlardan başkasına hitap etmediğini ya da çok az bir kısmının günümüz insanına hitap ettiğini sanır. Böyle bir zihniyetin sahibi, -en iyi ihtimalle- Kuran'ı "okumak"la yetinir, böylece üstüne düşen görevi yaptığını düşünür. Halbuki "Kuran okumak" başlı başına bir ibadet olsa bile, asıl yapılması gereken okunanları uygulamak, günlük hayata geçirmektir."

Kuran Üzerinde Düşünmek

Kuran üzerinde düşünmek

 

Pakistan - Albalagh

Pakistan'da aylık olarak yayınlanan Albalagh isimli dergi Ağustos 1999 sayısında "Hell" (Cehennem) başlıklı bir Harun Yahya makalesi yayınlamıştır. Makaleden bir paragraf şöyledir:

Cehennem

"Cennet ne kadar güzellik ve nimet doluysa, cehennem de o kadar çirkinlik ve azapla doludur. Müminlerle inkar edenler arasında henüz dünyadayken oluşmuş olan uçurum, ahirette en yüksek noktaya ulaşır. Kendisini yaratan, yaşatan ve dinini ulaştıran Allah'ı inkar etmiş ya da O'na boyun eğmemiş olanlar ebedi azapla cezalandırılır."

Mart 2000'de ise, Harun Yahya'nın "The Expansion of The Universe" (Evrenin Genişlemesi) başlıklı makalesini yayınlamıştır.

Nisan 2000 sayısında da, Harun Yahya'nın yeryüzüne yağan yağmurun her yıl aynı miktarda olduğunu, yağmurun oluşum aşamalarını bilimsel bulgular ve konu ile ilgili Kuran ayetleri ile anlattığı "About The Rain" (Yağmur Hakkında) başlıklı makalesini okuyucularına sunmuştur.

Mayıs 2000 ve Haziran 2000 sayılarında, Harun Yahya'nın Allah'ı inkar ederek ya da O'na ortak koşarak yaşayan toplumların uğradıkları helak olaylarının bir kısmını anlattığı "Past Civilisations" (Geçmişte Yaşamış Uygarlıklar) başlıklı makalelerine yer vermiştir.

Ağustos 2000 sayısında, inanan insanların salih amellerde bulunmaları gerektiğinin Kuran ayetlerine dayandırılarak anlatıldığı "Righteous Deeds" (Salih Ameller) başlıklı bir Harun Yahya makalesini yayınlamıştır.

Eylül 2000 sayısında, Harun Yahya'nın okuyanları çeşitli iman hakikatlerinin üzerinde düşünmeye yönelten "Pondering" (Düşünmek) başlıklı makalesini;

Şubat 2001 sayısında ise, insanın yaratılışının anlatıldığı "The Mechanisms In Our Body" (Vücudumuzdaki Mekanizmalar) başlıklı makalesini okurlarına sunmuştur.

Harun Yahya müstear ismini kullanan Sayın Adnan Oktar, İstanbul'da yaşayan ünlü bir yazardır. Modern bilimin ışığında Kuran'ın mesajını ileten birçok kitap yazmıştır. Evrim Aldatmacası , Kavimlerin Helakı ve Allah Akılla Bilinir adlı kitapları materyalist teorilere karşı reddedilemez belgelerdir. Harun Yahya'nın bilimsel, kolay anlaşılır ve açık sözlü bir yaklaşımı vardır. (Albalagh, Nisan 2000)

Malezya - Magazine Fitrah

Persatuan Darul Fitrah isimli vakfın yayınladığı aylık bir dergi olan Magazine Fitrah, Malezya'da İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Bu dergi Aralık 1999 tarihli sayısında Harun Yahya'nın "The Migration of Birds, A Sign From God" (Kuşların Göçleri, Allah'tan Bir Delil) başlıklı makalesini yayınlamıştır.

Makalenin yazarı Harun Yahya, Türkiye'nin İstanbul ilinde yaşayan tanı nmış ve topluma yararlı bir yazardır. İmani, bilimsel ve politik konularda 90'dan fazla kitabı vardır. Ayrıca evrim teorisinin çöküşü ve masonluk karşıtı olan kitapları bulunmaktadır. (Magazine Fitrah, Aralık 1999)

kuşların göçleri

Güney Afrika - Al Haadi

Güney Afrika'da dört ayda bir yayınlanan bu dergide, Harun Yahya'nın "Evrim Yanılgısı" başlıklı bir makalesi yer almıştır. Makaleden bir bölüm şöyledir:

Allah, ilk insan olarak Hz. Adem'i topraktan yaratmıştır. Bu, insanlığın başlangıcıydı. Kuran'ın birçok yerinde bu bildirilmiştir. Fakat, Batılı bilim adamları halen atalarının maymun olduğunu kanıtlama çabası içindedirler. Diğer insanları evrim yalanına inandırarak kandırmak için en aldatıcı yalanlara başvururlar.

Evrim Yanılgısı Mart 2001
Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası isimli kitabından alınmıştır.

Yunanistan - Hür Hakka Davet

yunanistan, hür hakka davetHür Hakka Davet, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde Türkçe olarak yayınlanan bir fikir dergisidir. Şubat 2001 sayısında Harun Yahya'nın "Dünyanın Korunmuş Tavanı:Atmosfer" başlıklı makalesini okuyucularına iletmiştir. Temmuz 2001 sayısında da, "Din Bilimi Teşvik Eder" başlıklı bir Harun Yahya makalesine yer vermiştir. Bu makalede, bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin insanlara yaratılışın sırlarını, Allah'ın sonsuz ilmini, aklını ve gücünü tanıttığı anlatılmış ve bilim adamlarının önemli bir bölümünün Allah'a inanan dindar kimseler olduğuna değinilmiştir.

 

Hollanda - Platform

Hollanda'da Türkçe olarak yayınlanan Platform dergisi Harun Yahya'nın makalelerine her ay geniş yer vermektedir.

15 Mart 2001
15 Mayıs 2001
15 Eylül 2000

Harun Yahya'nın bilimsel konulardaki makaleleri Platform dergisinde düzenli olarak yayınlanmaktadır.

13 Nisan 2001
harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar
 

15 Haziran 2001

Kenya - Iqra Islamic Journal

 

 

Temmuz - Ekim 2001

Kenya'da dört ayda bir yayınlanan Iqra Islamic Journal adlı dergi, Haziran-Ekim 2001 tarihli sayısında, Harun Yahya'nın "A Living Planet: The Earth" (Yaşayan Gezegen: Dünya) başlıklı makalesini okuyucularına sunmuştur. Aşağıda bu makaleden bir bölüm yer almaktadır:

"Atmosferde bulunan %77 oranında nitrojen, %21 oranında oksijen, %1 oranında karbondioksid ve diğer gazlar, dünyada yaşamın olabilmesi için tam gerekli miktardır. Yaşam için şart olan oksijen, yiyeceklerin yakılmasına ve enerjiye dönüşmesine yardımcı olur.

Eğer atmosferdeki oksijen oranı %21'den fazla olursa, vücudumuzdaki hücreler büyük hasar görmeye başlarlardı. Bununla birlikte yaşam için gerekli olan bitki ve hidrokarbon molekülleri de yok olurdu. Bu oran daha az olsaydı, solunum yapmakta zorlanırdık ve yediğimiz yiyecekler enerjiye dönüşemezdi. Dolayısıyla, atmosferde bulunan %21'lik oksijen oranı hayatın devam edebilmesi için en ideal orandır."

Derginin Kasım 2001-Şubat 2002 tarihli sayısında ise, Harun Yahya'nın Evrenin Yaratılışı kitabı ile ilgili bir değerlendirme yazısı yayınlanmıştır. Bu yazıda şu tespitlerde bulunulmuştur:

"Eski değerlerin ve inançların hızla yok olmaya yüz tuttuğu günümüzün moden bilim dünyasında, Harun Yahya'nın kitapları bir ders kitabı gibi. Dünyanın her köşesinde gerçek bilgiyi arayan ve bu esnada Allah'ın varlığını inkar eden bir bilim dünyası içine giren tüm gençlerin bu kitapları okuması şarttır."

Yaşayan Gezegen: Dünya

Evrenin Yaratılışı kitabıyla ilgili bir değerlendirme yazısı

Singapur - The Muslims' Digest

singapur, the muslims digestThe Muslims' Digest, Müslümanları ilgilendiren sosyal ve hukuki konularda yayın yapan aylık bir dergidir. İngilizce olarak hazırlanan bu dergi, Harun Yahya'nın bilimsel ve imani konulardaki makalelerine yer vererek okuyucularının imani konularda derinleşmelerini ve bilimsel konulardaki bilgilerini artırmalarını sağlamaktadır.

Dergi, Mayıs 2000 tarihli sayısında, Harun Yahya'nın "Never Plead Ignorance" (Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin) başlıklı makalesini yayınlamıştır. Bu makalede, insanın dünya üzerinde gözünü çevirdiğinde, gördüğü her detayda Allah'ı bulduğu, Allah'ın herşeyi kontrolünde tuttuğu, herşeyden haberdar olduğu ve varlığını bu kusursuzlukla insanlara tanıttığı konu edilmiştir.

The Muslims' Digest bir başka sayısında (yanda), Harun Yahya'nın Allah'a karşı büyüklendikleri için çeşitli şekillerde helak olan toplumları konu alan "Cities Turned Upside Down" (Altı Üstüne Gelen Şehirler) başlıklı makalesini yayınlamıştır.

Dergide ayrıca, suyun insan yaşamı için özel olarak yaratıldığının anlatıldığı "The Design In Water" (Sudaki Tasarım), MS 79 yılında İtalya'nın Pompei şehrindeki yıkımın anlatıldığı "The Disaster of Pompeii" (Pompei Faciası), Allah'ın varlığının apaçık delillerini çok yakından görerek iman eden bilim adamlarının konu alındığı "Scientists Confirm The Signs Of Allah" (İman Eden Bilim Adamları) başlıklı Harun Yahya makaleleri de yayınlanmıştır.

Altı Üstüne Gelen Şehirler
Ağustos 1999

Eylül 2000                              Ağustos 2000

never plead

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin          Sudaki Tasarım
Mayıs 1999                                    Eylül 1999

pompei faciası

Pompei Faciası                      İman Eden Bilim Adamları

Polonya - The Muslim World Review

Dergi, Nisan 1999 tarihinde yayınladığı sayısında, bitkiler ve hayvanlar arasındaki ortak yaşamı konu alan bir makaleyi "Co-operation Between Ants and Plants" (Karıncalar ve bitkiler arasındaki işbirliği) başlığıyla yayınlamıştır. Makaleden bir bölüm şöyledir:

"Doğu Hindistan'da yaşayan sürahi bitkisi Nepenthes bicalcaratadır. Kendi ağaç gövdesi içinde karınca kolonilerini barındırmaktadır. Bu bitki tıpkı bir sürahi şeklindedir ve üzerine konan böcekleri yakalayarak içine alıp sindirir. Ama karıncalar bu etobur bitki üzerinde, böcekleri ve diğer yiyecek maddelerini toplayarak gezmekte serbesttir. Çünkü karıncalar ve bitki, ortak faydaları için bir alış verişte bulunmaktadırlar. Karıncalar, bitki tarafından yenme tehlikesi altındadır, ama buna karşılık bir ev kazanmışlardır. Bitkiler ise, karıncalara bazı doku ve böcek kalıntılarını bırakırlar ve buna karşılık kendi düşmanlarına karşı karıncalardan koruma elde ederler. Bu örnek, bitkiler ve karıncalar arasındaki ortak yaşamın ana hatlarını tarif etmektedir. Karıncalar ve bunların ev sahipliğini yapan bitkilerin anatomileri ve fizyolojik yapıları, aralarındaki karşılıklı ilişkiyi sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Her ne kadar evrim savunucuları bu topluluklar arasındaki ilişkilerin milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş yaygınlaştığını söyleseler de, zeka sahibi olmayan bu iki yaratığın birbirleriyle anlaşarak böyle bir "karşılıklı fayda" sistemi düzenleyebilmiş olduklarını iddia etmenin mantıksızlığı ortadadır."

Dergi, bir başka sayısında da Harun Yahya müstear isimli Sayın Adnan Oktar'ı tanıtan bir yazı yayınlamıştır.
harun yahya eserleri, dünyadan yankılarharun yahya eserleri, dünyadan yankılar
Karıncalar ve Bitkiler Arasındaki İşbirliği

Endonezya - Dialog Jumat

Dialog Jumat, Endonezya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Republika'nın cuma günleri yayınlanan ekidir. 1999 yılının Haziran ayı içinde Harun Yahya'nın bitkiler ile karıncaların ortak yaşamını konu alan makalelerini okuyucularına iletmiştir.

dialog

İngiltere - Discourse

Aylık olarak İngiltere'de yayınlanan Discourse dergisi, Nisan 2001 sayısında bir Harun Yahya makalesini "Science and Religion Friends or Foes?" (Bilim ve Din Dost mu Düşman mı?) başlığı altında kapak konusu yapmıştır. Makalede, Allah'ın evreni yoktan yaratması, bilimsel bir bulgu olan Big Bang ve Kuran ayetleri ışığında ele alınmıştır. Yazıda ayrıca din ve bilimin paralelliği üzerinde durulmuştur. Dergide yazarın makaleleri düzenli olarak yayınlanmaktadır.

harun yahya eserleri, dünyadan yankılarharun yahya eserleri, dünyadan yankılar
Bilim ve Din Dost mu Düşman mı?                                Evrim Teorisi Din İle Çelişir
harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar

Ahlaki Dejenerasyonun Tek Çözümü: Kuran Ahlakı

Hollanda - Euro Huzur

huzurEuro Huzur Hollanda'da Türkçe olarak hazırlanan aylık sosyal, haber ve kültür dergisidir. Hollanda'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de dağıtılmaktadır. Harun Yahya'nın "Yaratılış Mucizesi" adlı makalesini Mart 2001 sayısında yayınlamıştır. Dergi, yazarın makalelerini düzenli olarak yayınlamayı sürdürmektedir.

Mayıs 2000

Abd - Muslim Observer

ABD'de haftalık olarak yayınlanan Muslim Observer isimli dergide Harun Yahya'nın çeşitli makaleleri yer almaktadır. "Superiority Comes From Character, Not Blood" (Üstünlük Soya Değil, Ahlaka Göredir) başlıklı makale bunlardan yalnızca bir tanesidir.

Allah Evreni Yoktan Yaratmıştır, 22 Haziran 2001          Üstünlük Soya Değil, Ahlaka Göredir,18 Haziran 2001
harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar
harun yahya eserleri, dünyadan yankılar

Sabra ve Şatilla Katliamından Ariel Sharon Sorumludur
21 - 27 Eylül 2001

 

5 / total 13
Harun Yahya'nın Harun Yahya'nın Eserleri Hakkında Dünyadan Yankılar 1.Cilt kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."