< <
2 / total: 13

1. Bölüm

Yurt Dışındaki Okuyucularından
Harun Yahya’ya Gelen Mektuplar - 1


Pakistan, Syed Irfan Ahmed

"HARUN YAHYA'NIN KİTAPLARI TEMELDE BİLİMSEL YÖNTEMLER ARACILIĞIYLA KURAN'DA BİLDİRİLEN MESAJI İLETMEYİ AMAÇLIYOR.”

irfan ahmed

Günümüz toplumunun durumu, merhametli ve duyarlı her insan tarafından hissedilmektedir. Bu ahlaki yozlaşma nedeniyle sosyal barış zedelenmiş ve bu da sosyal denge üzerinde doğrudan bir etki meydana getirmiştir. Akıl sahibi her insan bu durum üzerinde düşünür ve mevcut durumu iyileştirmeye çalışır.

Harun Yahya'nın okuduğum kitapları (Düşünen İnsanlar İçin, Kavimlerin Helakı, Dünya Hayatının Gerçeği, Evrim Aldatmacası), kendisinin, ülkesi için sevgi besleyen bir insan olduğunu ortaya koyuyor. Harun Yahya'nın kitapları temelde bilimsel metotlar aracılığıyla Kuran'da bildirilen mesajı iletmeyi amaçlıyor.

İslam kelimesi, barış anlamına gelen "salama"dan türemiştir ve Kuran aracılığıyla tüm insanlığa barış eğitimi verilmektedir. Harun Yahya'nın kitaplarının konusu bu temel ilkeler çerçevesinde hazırlanmıştır. Kanımca Harun Yahya'nın kitapları toplumdaki ahlakı ve öz yapıyı iyileştirmenin bir yoludur ve barışın kaynağıdır.

Herhangi bir toplumda insanların ahlakını ve öz yapısını geliştirmek her sorumluluk sahibi vatandaşın görevidir. Harun Yahya'nın kitapları ülke ve milletin hizmetinde önemli bir adımdır. Bir gazeteci olarak bunlar Harun Yahya'nın kitapları hakkındaki yorumlarımdan bazıları...

SYED İRFAN AHMED AYLIK SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ HAMHARD-E SEHAT'IN YARDIMCI EDİTÖRÜ

nahl suresi

Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan), kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz. (Nahl Suresi, 90)

Denizi de sizin emrinize veren O'dur, ondan taze et yemektesiniz ve giyiminizde ondan süs eşyaları çıkarmaktasınız. Gemilerin onda (suları) yara yara akıp gittiğini görüyorsun. (Bütün bunlar) O'nun fazlından aramanız ve şükretmeniz içindir. (Nahl Suresi, 14)

ABD, Dr. Ahmad H. Sakr

"HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNDEN BAZILARINI ABD'DEKİ BİRÇOK PROFESÖRE VE ÖĞRENCİYE GÖSTERDİM; HEPSİ ÇOK ETKİLENDİ."

ahmed h sakrBir biyoloji profesörü ve başta Beyrut Amerikan Üniversitesi ve daha sonra ABD Illinois Üniversitesi olmak üzere tüm hayatım boyunca eğitim görmüş bir araştırmacı olarak, Harun Yahya'nın eserleri karşısında büyülendim ve çok etkilendim. Yazdığı ve tercüme edilen kitaplarının, videolarının ve kasetlerinin sayısı bir insanın tahayyül edebileceğinin çok ötesinde.

Türkiye'yi ve Türk insanlarını Harun Yahya gibi bir araştırmacıya sahip oldukları için tebrik etmek istiyorum. Ayrıca Türk hükümetini de bu özelliklere sahip bir yazara sahip olduğu için tebrik etmek isterim.

Eğer Türkiye uluslararası alanda tanınmak istiyorsa, Harun Yahya'nın ismi Kral Faysal Ödülü ve Nobel Ödülü komitesine sunulmalıdır. Biyoloji bilimine olan katkılarından dolayı kendisi takdir edilmeye hak kazanmıştır. Böyle bir girişimle Türkiye, uluslararası alanda ön saflarda ismi duyulan bilim adamlarına sahip ülkelerden birisi olacaktır.

Ben, 52 kitap ve kitapçığı yayınlanmış bir Amerikan vatandaşı olarak yazarın eserlerinden çok etkilendim. Ayrıca kendisinin eserlerinden bazılarını ABD'deki birçok profesöre ve öğrenciye de gösterdim. Hepsi de çok etkilendi ve yazarın tüm eserlerinin dünya çapında yayınlanmasını istiyorlar. Allah Türkiye'yi ve herkesi korusun.

SAYGILARIMLA, DR. AHMAD H. SAKR İSLAMİ BİLGİ VAKFI BAŞKANI

Hindistan, Saniyasnain Khan

"HARUN YAHYA BİZLERİ GÖKLERDE VE YERDE GÖRÜLEN AYETLER ARASINDA MUHTEŞEM BİR YOLCULUĞA ÇIKARMAKTADIR."

Saniyasnain Khan

Harun Yahya'nın okuduğum Düşünen İnsanlar İçin, Allah Akılla Bilinir ve Dünya Hayatının Gerçeği adlı kitapları Allah'ın evrendeki delillerinin güçlü birer anlatımı niteliğini taşımaktadır. Harun Yahya'nın ilmi, eserlerinde büyüleyici bir şekilde karşımıza çıkıyor, kullandığı üslup ise bu kitapların son derece rahatlıkla okunmasını sağlıyor. Kitaplarının çok derin bir etkiye yol açmasının sebebi, büyük beğeni toplayan açık anlatımı ve mantıklarıdır.

Kuran'dan alıntılar yaparak, Bertrand Russell ve Lenin gibi çok farklı kaynaklardan faydalanarak Harun Yahya bizleri göklerde ve yerde görülen ayetler arasında muhteşem bir yolculuğa çıkarmaktadır. Yazarın Kuran'da tarif edilen akla yaklaşımı bilimsel bir nitelik taşımaktadır. Yazılarının önemli özelliklerinden bir tanesi, Kuran öğretilerini doğanın bilimsel olarak kanıtlanabilir gerçeklerinden örneklerle anlatmasıdır.

Allah akılla bilinir

Harun Yahya'nın insanları Allah'ın varlığının delilleri üzerinde düşünmeye yönelten kitaplarından biri olan Allah Akılla Bilinir adlı kitabı

İnsan doğduğu andan itibaren doğayı gözlemler, fakat ne gariptir ki gördüklerini düşünüp hayranlık duymaz. Doğadaki en küçük bir örnek bile Allah'ın büyüklüğünün delili iken, insanlar bu gerçeğe karşı kayıtsız kalmaktadırlar. Harun Yahya'nın Karınca Mucizesi ve Örümcekteki Mucize gibi kitapları bu gerçeği mükemmel, kolay anlaşılır ve ikna edici bir şekilde sunmakla hem dine hem de bu yönlerden bilgi eksikliği bulunan kişilere büyük bir hizmet vermektedir.

Yazar, en büyük ve ana hedefin Allah'ın hem evrende hem insanın nefsinde yarattığı sayısız delili kavramak olduğunun görülmesi için deliller sunmaktadır.

Sunduğu düşüncenin zihinde canlanması ve okuyucuda iz bırakması için çok etkili bir yöntem kullanmakta, metinleri güzel resimlerle süslemektedir. Okuyucu, doğanın gizli gerçekleri üzerine düşünmeye teşvik edilirken imanı da artmaktadır. Yaptığı güzel çalışmalardan dolayı Allah'ın kendisini ödüllendirmesi, kendisine sağlık ve uzun bir hayat bahşetmesi için Allah'a dua ediyoruz. Allah'ın izniyle kalemi hiç elinden düşmesin.

SANIYASNAIN KHAN AL-RİSALA İSLAM MERKEZİ GENEL DİREKTÖRÜ

Arjantin, Abu Dharr Manzolillo

"EVRİM ALDATMACASI KİTABI CHARLES DARWIN'İN EVRİM TEORİSİNE BİLİMSEL, ENTELEKTÜEL VE AKADEMİK YÖNDEN BİR DARBEDİR."

abu dharrHarun Yahya'nın Evrim Aldatmacası kitabı, fizik, kimya, genetik ve diğer alanlardaki bilimsel yaklaşımlarla büyük oranda itibardan düşürülmüş bir teori olan Charles Darwin'in evrim teorisine bilimsel, entelektüel ve akademik yönden bir darbedir. Bu kitap detaylı bir araştırma ürünüdür ve bilimselliği sağlamdır.

Harun Yahya'nın da açıkladığı üzere, evrim teorisi kendisini biyoloji bilimiyle kısıtlamaz; hayatın tüm alanlarında sosyo-politik, ekonomik, dini, bilimsel, etik yankıları ve etkileri görülmektedir. Yazar, evrimci ideolojinin amacının materyalist ateistlerin gündemine paralel olarak Allah'a, Yaratıcımıza olan inancı yok etmek olduğunu ifade etmektedir.

evrimin çöküşü

Evrim Aldatmacası, evrim ideolojisinin materyalist bir dogma olduğunu kanıtlarla ortaya koyan bir kitaptır ve pek çok dile çevrilmiştir.

Evrim Aldatmacası, evrimcilerin gizli planlarını ortaya koyması açısından özellikle önemlidir. Bir tez, bir felsefe ve hepsinden önce bir ideoloji olarak evrim teorisinin özünde kötülük yatmaktadır. Evrim Aldatmacası kitabı yayınlanana dek, evrim teorisine teolojik spekülasyonlara dayalı ahlaki, etik ve dini zeminde sık sık karşı çıkılıyordu. Bu da evrimciliğin "dini mitler"in çok üstünde olan "bilimsel bir gerçek" olduğu izleniminin artmasına neden oldu. Ancak Harun Yahya'nın çalışması, evrim ideolojisinin bilimsel düzeydeki sahtekarlığını ortaya koyarak evrim teorisine bir darbe indirmektedir. Ve evrimciliğin herhangi bir bilimsel dayanaktan yoksun olan ateist bir dogmadan öte bir şey olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Harun Yahya'nın geniş araştırmaları sonucu evrim miti tam anlamıyla iflas ederek paramparça olmaktadır.

Yazar, evrimciliği itibardan düşürmek için kullandığı aynı tartışılmaz bilimsel yöntemle herşeye gücü yeten Allah'ın, var olan herşeyi yarattığını ortaya koymaktadır.

Yazar evrim iddialarını, antropoloji, hayvan ve insan anatomisi dahil olmak üzere teknolojide devrim yaratan gelişmeleri kullanarak, bilimde yapılmış en son buluşları temel alarak, didaktik ve derin bir üslupla yok etmektedir.

Harun Yahya'nın çalışmalarının yayılmasını sağlamak tüm inananların görevidir.

ABU DHARR MANZOLİLLO SERBEST GAZETECİ VE EDİTÖR

Kanada, Meer Sahib

"KİTAP KARMAŞIK OLMAYAN, RAHATLATICI VE DOYURUCU BİR DİLDE YAZILMIŞ, İNSANI HAYRETE DÜŞÜREN GERÇEKLERLE DOLU."

Meer SahibHarun Yahya ismini uzun bir süre önce duydum, ancak bu olağanüstü yazarın büyüklüğünün ve değerinin farkına varmam birkaç ay öncesine dayanır. İslam Merkezi'nin imamı Hamid Abu Malek Slimi, Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası kitabını bana hediye olarak verdi ve "Bu kitabı okumaya başladığında tamamen bitirene dek elinden bırakamayacaksın" diyerek kitaba olan ilgimi daha da artırdı. İmamın Harun Yahya'nın eserlerinin şevkli bir okuyucusu olduğunu ve bu kitapların Batı'da yetişmekte olan Müslüman gençliği Müslüman olmaktan gurur duyar hale getireceğini vurguladığını daha sonradan öğrendim.

Kitabı okumayı bitirdikten sonra, şüphe duyarak geçirdiğim gençlik günlerimi oldukça üzüntüyle andım. Cevabı diğer dinlerde ve özellikle Hıristiyanlık, Hinduizm ve Budizm'de aramıştım, ancak bu yolculuk bir gün Japonya'da Kyoto Üniversitesi'nde matematik dersinde tesadüfler teorisi bana açıklanana dek beni hiçbir yere vardırmamıştı. İşte o an beynimde bir şimşek çakmıştı...

darwinizmin sonu

Allah'ın varlığının delillerinin ortaya konduğu ve evrim teorisinin açmazlarının etkili bir biçimde anlatıldığı bir başka Harun Yahya eseri

Meraklı okuyucuların kitabın özünü kendilerinin özümsemelerini tavsiye ederim. Çünkü bu kitap, sorgulayan bir zihne Allah'ın var olduğunu, bilimsel ve mantıksal terimlerle en ufak bir şüpheye yer vermeksizin, benim anlatabileceğimden çok daha etkili bir şekilde anlatmakta. Artık kimsenin karmaşık sorulara mantıklı, bilimsel bir cevap bulmak için benim yaşadığım ızdırap dolu dönemi yaşaması gerekmiyor.

Kitap karmaşık olmayan, rahatlatıcı ve doyurucu bir dilde yazılmış, mantıklı açıklamalar, etkileyici resimler ve insanı hayrete düşüren gerçeklerle dolu. Dahası, Yahya'nın kaleminden çıkan daha başka birçok şaheser, Müslümanların modern bilgilerini zenginleştirmekte ve genç beyinleri bilim, İslam ve daha birçok konuda eşsiz bir bilgi hazinesiyle doldurmaktadır.

MEER SAHİB, KANADA İTTİFAK PARTİSİ DİREKTÖRÜ,LONDRA MÜSLÜMAN CAMİİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI

ABD, Lezia Hill-Harris

"HARUN YAHYA'NIN KİTAPLARI İNSANLARI ALLAH'IN KELİMELERİ ÜZERİNDE DÜŞÜNMEYE YÖNELTMEKTEDİR."

Lezia Hill-Harrisİnananlara Allah Kuran'da, insanları akıl ve doğruluk üzere İslam'a çağırmayı, Kendisine ibadet etmeyi ve şirk koşmamaya davet etmeyi öğretmektedir. Harun Yahya'nın kitapları da bunu açıkça öğretmektedir. Allah Kuran'ı ve bilimi kişilerin idraklerine ulaşmak, bu konuları tefekkür ettirmek ve Kuran ayetleri üzerinde düşündürmek için göndermiştir. Bu anlamda, hem kalbe hem de akla hitap edebilen sadece bir, iki kitap ile karşılaştım. Sadece kelimelerle değil, görsel anlamda da.

Çoğumuz okuruz, ama okuduğumuz şeyi zihnimizde canlandıramayız. Halbuki kelimelere resimler de eklenince yazılanlar sadece akla değil, kalbe de hitap eder. Allah insana birçok ayette Güneş'e, Ay'a, Dünya'ya, hayvanlara ve kendisine bakmasını öğütler. Çünkü düşünebilenler için bunların her birinde ayetler vardır. Öyleyse, Harun Yahya da açıkça Allah'ın emrini yerine getirmektedir.

Bence, Harun Yahya'nın kitapları insanları Allah'ın kelimeleri üzerinde düşünmeye yöneltmektedir. O'nun büyüklüğü ve mutlak kudreti üzerinde düşünmeye... Bilimin getirdiği açıklamalarla, Harun Yahya, yaratılan herşeyde görülen Allah'ın ilmine ve aklına işaret etmektedir. O ki herşeyi bilen, üstün akıl sahibi, çok güçlü olan, herşeyi gören, duyan ve yaratan Rabbimizdir.

Allah Harun Yahya'yı korusun ve çalışmalarının devamlılığını sağlasın. Kendisine, hem bu dünyada hem kabirde hem de ahirette Allah herşeyin en güzelini versin. O, insanları samimiyetle Allah'a ibadet etmeye çağıran bir kişidir.

SAYGILARIMLA, LEZIA HİLL-HARRİS KNOWING THE CREATOR YAYINCILIK

insan mucizesi ve doğadaki tasarım

Harun Yahya'nın kitapları, Allah'ın emri doğrultusunda, tüm insanları, evrendeki en küçük maddeden kendi vücudumuzdaki mükemmel sistemlere kadar her türlü yaratılış mucizesi üzerinde düşünmeye yöneltmektedir.

Arnavutluk, Ramiz Zekaj

"HARUN YAHYA'NIN ESERLERİ AIITC KÜTÜPHANESİNDE."

(Albanian Institute of Islamic Though and Civilisation - Arnavutluk İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü)

ramiz zekajSon zamanlarda AIITC (Arnavutluk İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü) kütüphanesini zenginleştiren kitaplar arasına hayatın değişik alanlarını ve bilimi konu alan ünlü yazar Harun Yahya'nın çok değerli Türkçe ve İngilizce eserleri de katıldı. Bu kitaplarda İslami konular bilimsel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Okuyucular, yazarın bakış açısının, her bir alanda uzun yıllara yayılmış özel araştırma, deney ve analizler üzerine kurulduğunu göreceklerdir.

1999 ve 2000 yıllarında basılmış olan bu kitapların pek çok resimle desteklenmiş olması, kitaplarda değinilen konuların iyi anlaşılmasını sağlamış ve fonksiyonel işlevini pekiştirmiştir.

Derin Düşünmek, Karınca Mucizesi, Kavimlerin Helakı, Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin gibi pek çok kitap Arnavut okurların ilgisini fazlasıyla çekmiş ve Harun Yahya'nın bilime dayalı yorumlarını okurlar ciddiyetle değerlendirmişlerdir.

AIITC, yeni milenyuma İslam kütüphanesine katılan bu modern-bilimsel kitaplardan oluşan değerli hazine ile girmiş olmaktan dolayı müteşekkirdir. AIITC adına bunu gerçekleştiren herkese teşekkür eder, yazara uzun bir hayat ve bilimsel çalışmalarında başarılarının devamını dilerim.

DR. RAMIZ ZEKAJ ARNAVUTLUK İSLAMİ DÜŞÜNCE VE MEDENİYET ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRÜ

 
derin düşünmek sakın anlamazlıktan gelmeyin

Derin Düşünmek                                          Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin

karınca mucizesiatom mucizesi

Karınca Mucizesi                                          Atom Mucizesi

Kanada, Khalid S. Jan

"HARUN YAHYA, BİLİM VE TEKNOLOJİYİ BİR ARAÇ OLARAK KULLANARAK ALLAH'IN TEK GERÇEK İLAH OLDUĞU MESAJINI KORKUSUZCA ANLATMAKTADIR."

khalid s janZamanın başlangıcından bu yana, halkının içine düştüğü dejenarasyon üzerinde düşünüp ruhları ve bedenleri canlandırmak için kalemine sarılan ve onu tek silahı yapan kişiler olmuştur. Ne insanların korkusu, ne de maddi varlıklarına gelecek zarar onları bu yollarından hiçbir şekilde alıkoymamıştır. Bu kişiler, halklarına ve insanlığa, bizi bir amaç üzerine yaratan Allah'ın birliğini ve ölümle birlikte canlarımız alındığında bu dünyada yaptığımız amellerden sorgulanacağımızı ve bunun sonucunda cennete veya cehenneme gideceğimizi anlatmayı yegane görevleri bilmişlerdir.

Tarih boyunca bu özlü mesaj çok az kişi tarafından kabul edilmiş ve çoğunluk tarafından inkar edilmiştir. Bilim ve teknoloji çağı olan asrımızda, belli çevreler ulaşılan bilgileri insanların bu özlü mesajı, yani Allah'ın tek olduğunu ve herşeyi O'nun yarattığı gerçeğini inkar etmeleri için kullanmaktadırlar. Gerçeğin doğası gereği, karşı güç ve fikirler ne kadar güçlü olursa olsun, gerçek her zaman parlayarak ortaya çıkacaktır.

Bu yüzyılda bilim ve teknolojiyi bir araç olarak kullanan ve Allah'tan başka ilah olmadığı mesajını korkusuzca anlatan kişi Harun Yahya'dan başkası değildir.

Sayın Yahya'nın anlatımları dinamik, insanı düşünmeye sevk eden ve ruhunu canlandıran özelliklere sahiptir. Düşüncelerini yoğun olarak kullandığı Kuran ayetleri ile desteklemektedir. Kitaplarında ele aldığı temel konular Allah'ın birliği, hayatın amacı, kıyamet günü, ahiretteki yaşam, cennet ve cehennemdir. Ayrıca insan ve evrenin yaratılışı konusunda öne sürülen sözde bilimsel teorilere dikkat çekerek bunları Kuran ve bilimin ışığında çarpıcı bir şekilde çürütmektedir.

Sonuç olarak, Müslüman ve gayrimüslim yazar, akademisyen ve bilim adamlarına Harun Yahya'nın yazılarını inceleyerek bu çalışmaların iyi yönlerini ve eserler hakkındaki yorumları ortaya koyan objektif ve özlü bir çalışma yapmalarını öneriyorum.

KHALID S. JAN İSLAM EĞİTİMCİSİ

kıyamet günü ölüm, kıyamet,cehennem

Her insanın bir gün mutlaka öleceği, Allah'ın huzurunda hesap vereceği ve bu hesabın sonucuna göre cennete ya da cehenneme gideceği üstteki kitaplarda Kuran ayetleri ışığında çarpıcı bir şekilde anlatılmaktadır.

"O Allah, O'ndan başka ilah yoktur, büyük Arşın Rabbidir."(Neml Suresi, 26)

bakara suresi

Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (Bakara Suresi, 164)

Kanada, Qasem Mahmud

"SN. YAHYA, KURAN AYETLERİNDEN ALINTILAR YAPMIŞ VE ALLAH'IN MESAJI OLAN İSLAM'IN DOĞRULUĞUNU KANITLAMAK İÇİN OKUYUCUSUNUN DİKKATİNİ BU AYETLERDEKİ GERÇEKLERE ÇEKMİŞTİR."

Harun Yahya'nın şu kitaplarını okudum: Evrim Aldatmacası, Kavimlerin Helakı, Dünya Hayatının Gerçeği, Gerçeği Düşündünüz mü?, Kuran'da Temel Kavramlar. Bu kitapları İslam öğretisiyle bağdaşır buluyorum. Sn. Yahya, Kuran ayetlerinden alıntılar yapmış ve Allah'ın mesajı olan İslam'ın doğruluğunu kanıtlamak için okuyucusunun dikkatini bu ayetlerdeki gerçeklere çekmiştir.

Bu yazarın güzel çalışmaları nedeniyle Türkler tarafından takdir edilmesini ve onurlandırılmasını beklemekteyim. Bu yazardan dolayı gurur duymalısınız. Kanadalı Müslümanlar gurur duyuyor.

SAYGILARIMLA, QASEM MAHMUD ONTARİO İSLAMİ OKULLAR FEDERASYONU BAŞKANI

Polonya, Farhat Khan

"ÖLÜM, KIYAMET VE CEHENNEM KONULARINDA YAZILMIŞ EN İYİ İSLAMİ ÇALIŞMA HARUN YAHYA'NIN KALEMİNDEN."

farhat khanPolonya, Orta ve Doğu Avrupa'nın merkezinde, en büyük Katolik nüfusa sahip ülkelerden biridir. Aynı zamanda sınırları dahilinde en eski Müslüman azınlığı barındıran ülkedir. Ne var ki, Müslüman ve gayrimüslim bu iki topluluğun 600 yıla dayanan birlikteliği iki dinin birbirini tanımasını sağlamamıştır. İnsanlar İslam'ı tanımadıkları gibi, toplumda gördükleri tek tip modelden ötürü Müslümanlara karşı bir korku duymaktadırlar. Bu nedenle 1990 yılında biz Polonya Müslümanları, farklı din ve kültüre mensup bu iki toplumun birbirlerinin değer ve düşüncelerini daha iyi anlamaları ve aralarında huzur ve barış ortamı kurmak için bir dernek kurduk. Bizler barışın korunması için bilginin çok önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Bu anlamda, zamanımızda Harun Yahya'nın çalışmaları çok saygın bir yer elde etmiştir.

Bu mektubu Polonya Müslüman topluluğu adına yazıyorum. Son 5 yıldır farklı İslami konularda halka açık konferanslar düzenliyoruz. Bu çalışmalarımız sırasında insanların en merak ettikleri konunun ölüm, kıyamet ve cehennem olduğunu fark ettik.

ölüm kıyamet cehennem kitabı

Ölüm, kıyamet ve cehennem konularını tüm açıklığıyla ele alan Ölüm Kıyamet Cehennem kitabının Lehçe baskısı.

Bu konuda yazılmış en iyi İslami çalışmanın hangisi olabileceğini araştırırken internette Harun Yahya'nın Ölüm Kıyamet Cehennem adlı kitabına rastladık. Değişik yazar ve kitapları da inceledikten sonra Harun Yahya'nın kitabını Lehçeye çevirmenin en iyi seçim olduğuna karar verdik.

Bu kitabı ölüm, kıyamet ve cehennem konusuna getirilen en iyi İslami yorum olarak görüyoruz. Kitabın içeriğinin sağlamlığı ve metninin açık ve net üslubu yazarın İslami konulardaki diğer kitaplarını da Lehçeye çevirmeye karar veren birçok Polonyalı aydın tarafından da takdir edilmiştir.

Bir gün yazarın Polonya'yı ziyaret edip burada yaşayan kişilerle tanışmasını umut ediyoruz. Kendisine hem bu dünyada hem de ahirette güzellikler diliyor, Allah'a, kendisini her türlü fitneden koruması için dua ediyoruz.

FARHAT KHAN POLONYA MÜSLÜMAN TOPLULUĞU GENEL SEKRETERİ

ABD, Nabil Elibiary

"BU KİTAPLARI, ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKULLARDAKİ AMERİKALILARI İSLAM DİNİNE DAVET ETMEK AMACIYLA KULLANIYORUM."

nabil elibiaryDallas / Fort Worth metropolündeki okullarda ve kiliselerde sık sık İslam hakkında konuşmalar yapmak üzere davet alırım. Genellikle evrim, yaratılış, kadın, ahlak, evlilik ve diğer bazı konularda görüşlerimi almak üzere sorularla karşılaşırım. Konuları daha iyi anlatabilmek için yazılı cevap isteyenler hariç, soruları en iyi şekilde cevaplamak için elimden geleni yaparım.

Uzun süre internette iyi kitaplar aradım ve sonunda Harun Yahya'nın kitaplarını buldum. Bu kitaplar tam olarak yeni nesillerin ilgi alanlarına yönelmiş. Analizler mantık temeline dayandırılmış ve bol bilimsel delillerle desteklenmiş. O zamandan beri, en zekice soruları soran öğrencilerime Harun Yahya'nın kitaplarını hediye ediyorum.

Aşağıda Harun Yahya tarafından yazılmış kitaplar hakkındaki değerlendirmelerimi bulacaksınız. Bu kitapları üniversite ve yüksek okullardaki Amerikalıları İslam dinine davet etmek amacıyla kullanıyorum.

dünya hayatının gerçeği

Asıl yurdun sonsuz ahiret hayatı olduğunun ve dünya hayatının geçiciliğinin somut örneklerle açıklandığı Dünya Hayatının Gerçeği kitabının İngilizcesi.

1. Kitaplar en karmaşık kavramları basit ve anlaşılması kolay bir şekilde açıklayan önemli bilimsel analizlerdir.

2. Kitaplar yüksek kalitede baskı, renk, grafik ve resimlerle sunulmaktadır. Etkileyici ve cazip oldukları bir gerçektir.

3. Kitaplardaki ana temalar şöyledir:

    a. Allah'ın varlığı ve birliği

    b. Yaratılış delilleri ve metafizik konular

 c. İnananların Kuran ayetlerine uygun olarak ahlaki yükümlülükleri

Şu ana dek okuduğum kitaplar:

1. Kavimlerin Helakı

2. Dünya Hayatının Gerçeği

3. Evrim Aldatmacası

NABIL ELİBİAR CARROLLTON İSLAM BIRLİĞİ RUHANİ LİDERİ

Portekiz, Yioussuf Mohamed Adamgy

"YAZAR KİTAPLARINDA, ALLAH'IN KURAN'DA DÜNYADAKİ TÜM MÜSLÜMANLARA YÜKLEDİĞİ BİR SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEKTEDİR."

Yioussuf Mohamed AdamgyHarun Yahya'nın aşağıdaki kitaplarının dini ve bilimsel değeri üzerine rapor:

İsimlerinin de açıkça ortaya koyduğu gibi, yazarın dinsizlik, dinin akılcı olmayan bir tarzda değerlendirilmesi ve dünyada genel olarak yaşanan ahlaki dejenerasyon karşısında topluma karşı hissettiği sorumluluk duygusu ile kaleme aldığı bu kitaplar büyük bir entelektüel değer taşıyor. Ayrıca benim görüşüme göre bu kitaplarda, İslami anlayışa aykırı hiçbir yön bulunmamaktadır. Tam tersine yazar bu kitaplarında, Kuran'ın dünyadaki tüm Müslümanlara yüklediği bir sorumluluğu yerine getirmektedir.

Son olarak, Portekiz'de Harun Yahya'nın Kavimlerin Helakı kitabını Portekizce olarak yayınladığımı belirtmek isterim.

YIOUSSUF MOHAMED ADAMGY AL-FURQAN VAKFI DİREKTÖRÜ VE ALFURQAN DERGİSİ EDİTÖRÜ PORTEKİZ İSLAMİ EĞİTİM DERNEĞİ (AEIP) DARUL ULOOM İSLAM TARİHİ PROFESÖRÜ

İngiltere, Owen Alik Shahadah

"KAVİMLERİN HELAKI BUGÜNÜN TOPLUMLARINA HİÇ AKILDAN ÇIKMAYAN MÜKEMMEL BİR TARİH DERSİ VERMEKTEDİR."

ShahadahKavimlerin Helakı bugünün toplumlarına hiç akıldan çıkmayan mükemmel bir tarih dersi vermektedir. Bu çalışma, ahlaki ve dini dejenerasyonun yaşandığı, Allah'a inanmayan toplumların içine sürüklendiği çöküşü ve yine bu toplumların her zaman aynı olan sonunu delilleri ile ortaya koymaktadır. İyi bir araştırmanın ürünü olan Harun Yahya'nın bu kitabı Halaqah Media tarafından yine oldukça başarılı bir ses kasetine dönüştürülmektedir. Sayın Harun Yahya'nın yetenekli kalemi ve Halaqah Media'nın çabaları Kavimlerin Helakı kitabını yeni boyutlara taşımaktadır.

OWEN ALİK SHAHADAH, HALAQAH MEDYA

 

Avustralya, Moussa Chahine

"YAZARIN ESERLERİ HAYATIN KÖKENİNİ ARAŞTIRANLARA KALICI BİR UFUK AÇMIŞTIR."

Moussa ChahineAdnan Oktar (Harun Yahya)'nın yazmış olduğu mükemmel kitaplar hakkındaki görüşlerimi belirtmek isterim.

Şimdiye kadar internet üzerinden okuduğum kitap ve makaleler, gerçeği arayanlar için çok değerli bir hazine niteliği taşımaktadır. Evrim konusunda sunduğu engin bilgi Darwin'in teorisinin tamamen kabul edilemez ve geçersiz olduğunu hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde ve ikna edici bir üslupla ortaya koymaktadır.

Yazarın Kuran mucizeleri ve evrenin harikaları hakkında derlediği araştırma, kafalarında oluşan soru işaretlerine cevap arayanlar için çok etkileyici ve onları Allah'a yaklaştırıcı nitelikte.

Kuran mucizeleri

Harun Yahya'nın bu kitabında, bilimin ulaştığı son noktada elde edilen sonuçlara, 1400 yıl önce indirilmiş olan Kuran ayetlerinde dikkat çekildiği anlatılmaktadır.

Allah hem bu dünyada hem de ahirette yüce dinimiz İslam'a verdiğiniz bu büyük hizmetten dolayı başarı versin. Allah'a, Harun Yahya'nın tüm eserlerinin İngilizce'ye çevrilmesi için samimiyetle dua ediyorum, çünkü eserlerinde kullandığı metodoloji okuyucu açısından cazip ve Müslümanlar için olduğu kadar Müslüman olmayanlar açısından da çok yararlı.

Batı toplumlarında yaşayan kişilerle görüşmelerimden bizzat edindiğim tecrübelere dayanarak söylüyorum ki, yazarın değerli eserleri insanların düşünce yöntemini değiştirmiş ve hayatın kökenini araştıranlara kalıcı bir ufuk açmıştır.

Sonuç olarak gerçeği yaymada yaptığınız mücadelede size başarı ihsan etmesi için Allah'a dua ediyorum.

SAYGILARIMLA. MOUSSA CHAHINE AL ZAHRA MÜSLÜMAN BİRLİĞİ

 
"Onlar Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile." (Saff Suresi, 8)

"De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur."(İsra Suresi, 81)

ABD, Abdul Hadi Bazurto

"HARUN YAHYA'NIN EVRİM KONUSUNA YAKLAŞIMI, EVRİM ALDATMACASI ADLI ESERİNİ BİR KAYNAK KİTAP HALİNE GETİRMEKTEDİR."

evrim aldatmacası

Yayınlandığı her ülkede büyük yankılar uyandıran Evrim Aldatmacası kitabının İspanyolcası.

Harun Yahya, birçok kitabı vasıtasıyla İslam'ın ilerlemesine büyük bir katkıda bulunmuştur.

Evrim Aldatmacası (El Engano Del Evolucionismo) kitabı İspanyolca olarak eşsiz bir kitaptır.

Harun Yahya'nın evrim konusuna yaklaşımı, kitabı çok değerli bir kaynak haline getirmektedir.

İnsanlığın yaratılışı ile ilgili olarak, eski ateist kavramları tartışmak ve yıkmak üzere bilimi ve grafiği kullanması toplum olarak bizim için çok önemlidir. Biz Latin toplumu sosyal, ahlaki, politik, ekonomik veya dini olsun tüm sorunlarımıza çözümü İslam'da ve İslami dünya görüşünde ararız.

abdul hadiBu kitap içeriği ve yapısı nedeniyle akademisyenlerden halkın içinden bireylere kadar Latin toplumunda geniş bir kitlenin ilgisini çekebilir.

Allah'ın Harun Yahya'ya uzun ve verimli bir hayat vermesini dileriz, ki böylece kendisi eşsiz edebi eserler üretmeye devam edebilsin ve biz de her birinin tercümesini okuyalım.

İslami bilgiye ümitsizce aç olan dünyanın bu bölgesinde, Amerika kıtasında, İslam'ın gelişmesi için bu üretken yazarın eserlerinin dağıtımcısı olmayı ümit ediyoruz.

SAYGILARIMLA, ABDUL HADİ BAZURTO LATİN AMERİKALI MÜSLÜMANLAR BİRLİĞİ (LAMU) BAŞKANI

İngiltere, Mona Abdul Haq

"HARUN YAHYA'NIN KİTAPLARI OKUYUCUYA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI KAZANDIRMAKTADIR."

mona abdul KONU: Harun Yahya'nın aşağıdaki eserleri hakkında görüş.

Kavimlerin Helakı
Evrim Aldatmacası
Dünya Hayatının Gerçeği
Düşünen İnsanlar İçin

Harun Yahya'nın ilk kitabı İngiltere'de yayınlandığında okuyucuların çok büyük beğenisini kazanmış ve yazarın Taha Yayıncılık tarafından basılacak diğer eserleri heyecanla beklenir olmuştu.

Eserlerin bu kadar büyük beğeni toplamasının başlıca sebebi, çalışmaların İslami çerçevede birçok konuyu ele almasıdır. Arkeoloji, biyoloji, doğa tarihi, paleontoloji ve sosyoloji, eserlerde ele alınan konulardan sadece birkaçı. Yazar, eserlerinde modern dini tanımlamaların dışına çıkmayı akıllıca başardığı için kitapları okuyucuya yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Diğer bir deyişle, yazar kitaplarında İslam'ın aslında hem bu dünyaya hem de imani konulara yönelik çok geniş bir perspektife sahip olduğunu göstermektedir.

Geçmişte, İslam dünyası bu anlayış çerçevesinde gelişmiş, bilimsel gelişmeler, tıp, astronomi, mühendislik vs. dallarında çok büyük ilerlemeler kaydetmişti. Tüm bu ilerlemeler dini inanç üzerinde yükselmiş ve dinin ilme verdiği önem nedeniyle başarıya ulaşmıştır.

Harun Yahya, Yaratıcımıza duyulan sevgiyi ve Allah'ın yarattığı dünyayı bilimsel zemine oturtmayı başarmış bir yazardır ki, bu bakış açısı tüm alanlardaki çalışmalar için bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yazarın kitapları bilgi arayışına yönelik çalışmalara yeni bir ivme kazandırmakta ve tüm bilim dallarını 21. yüzyıla taşımaktadır.

Bu sadece bir gurur kaynağı olmakla kalmayıp aynı zamanda yeni nesiller için bir teşvik unsurudur.

Samimiyetle söylemeliyim ki, bu kitaplarda kışkırtıcı veya toplumun yararına olmayan hiçbir unsur bulunmamaktadır. Dünya tarihinde hiç hatasız olan tek kitap vardır, ki o da Kuran'dır. Harun Yahya'nın kitaplarına gelince, yazarın açıkça ortaya koyduğu niyet, yaratılıştaki üstün akıl ve Kuran'da verilen tavsiyeler ve üzerinde tartışılmaz olan Allah'ın varlığı, yaratılanların gerçeği, hayat ve ölüm, geçmişten alınacak dersler ve doğadaki mekanizmalardır.

Yeni bir eserin yayınlanması konusunda kendilerini açık fikirli, esnek, başkalarının fikirlerini ve görüşlerini dikkate alan kişiler olarak tanıdım.

MONA ABDUL HAQ, SARACEN YAYINEVİ DİREKTÖRÜ

ABD, M. A. M. Chida

"HARUN YAHYA'NIN KİTAPLARI SADECE MÜSLÜMANLARIN DEĞİL, TÜM DÜNYANIN REFAHI İÇİN ÖNEMLİ BİR KATKIDIR."

halalcoFirmamız, İslamiyet ve Müslüman dünyası konularındaki kitapların posta aracılığıyla ve mağazalarda toptan ve perakende olarak satışını yapan Amerika'daki en büyük şirketlerden biridir. Türk yazar Harun Yahya'nın kitaplarını kitap evimizde satıyoruz. Bu kitaplar, buradaki Müslümanlar kadar gayrimüslimler tarafından da büyük talep görüyor.

Yazar, bu dünyanın geçici olduğunu canlı ve net resimlerle vurgulamış ve okuyucularının dikkatini ahlak kurallarına uygun bir yaşama yöneltmiştir. Kitapları bilimsel gerçekler ve Kuran'da tarif edilen değerlerin özüne odaklanmaktadır. Yazarın kitapları sadece Müslümanların değil, tüm dünyanın refahı için önemli bir katkıdır. Türk insanları böyle bir yazara sahip oldukları için çok şanslılar.

SAYGILARIMLA M. A. M. CHIDA HALALCO KİTAPLARI

 
bakara suresi

İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler; şüphesiz onların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara Suresi, 277)

ABD, Dr. Muzammil H. Siddiqi

"KİTABI TÜM ENTELEKTÜEL ÇEVRELERE TAVSİYE ETMEKTEN GURUR DUYUYORUM."

muzammil siddiqiOkur Yayıncılık tarafından 1999 yılında basılan Harun Yahya'ya ait Evrim Aldatmacası: Darwinizm'in Bilimsel Çöküşü ve İdeolojinin Arka Planı adlı kitabı okudum. Yazar evrim teorisindeki bilimsel hataları çok büyük bir ustalıkla göstermiş. Kitap çok açık ve ufuk genişletici bir niteliğe sahip. Tutkulu, ancak akademik bir üslupla kaleme alınmış bir eser.

Bu kitap sadece İslam'ın evrim teorisine bakış açısını mükemmel bir şekilde ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda Müslümanlarla yaratılış konusunda aynı bakış açısına sahip her türlü inançtan insan için çok yararlı bir kaynak olma özelliğini taşıyor.

Bu kitabın içeriğinin yanı sıra basımından da çok etkilendim. Kitabı tüm entelektüel çevrelere tavsiye etmekten mutluluk duyuyorum.

SAYGILARIMLA,
DOÇ. DR. MUZAMMİL H. SIDDIQİ,
KUZEY AMERİKA İSLAM TOPLUMU (İSNA) BAŞKANI CALİFORNİA DEVLET ÜNIVERSİTESİ,
İSLAMİ ETÜDLER VE DÜNYA DİNLERİ KÜRSÜSÜ FULLERTON,ABD

george bush

Dr. Muzammil H. Siddiqi, ABD'nin iki büyük şehrine yönelik olarak gerçekleştirilen terörist saldırıların ardından, 11 Kasım 2001'de düzenlenen Ulusal Dua Günü'nde ABD Başkanı George W. Bush ile birlikte görülüyor.

Avustralya, Murat Selek

"BU KİTAPLARIN, İSLAM'I GAYRİMÜSLİMLERE ANLATMA KONUSUNDA EN FAYDALI ESERLER OLDUKLARI DOĞRULANMIŞTIR"

murat selekAvustralyalı Müslümanlar Harun Yahya'nın kitaplarından çok büyük ölçüde istifade etmektedirler. Kendisinin kitapları çok iyi araştırılmış ve akademik açıdan sağlıklı incelemeleri ve Darwin teorisini çürütücü tezleri ortaya koyarken İslam'ı gayrimüslimlere anlatma konusundaki çabalarımızda çok faydalı olmaktadır.

Kendisinin eserlerinden istifade etmiş tüm Müslümanlar adına İslam'a olan etkileyici katkılarının ve yanlış ideolojileri ne şekilde çürüttüğünün göz önünde bulundurulmasını talep ederiz.

SAYGILARIMIZLA, MURAT SELEK
AVUSTRALYA İSLAMİ BİLGİ VE HİZMETLERİ AĞI

 
rad suresi, 3

Ve O, yeri yayıp uzatan, onda sarsılmaz-dağlar ve ırmaklar kılandır. Orada ürünlerin her birinden ikişer çift yaratmıştır; geceyi gündüze bürümektedir. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.(Rad Suresi, 3)

İngiltere, Shamshad M. Khan

"HARUN YAHYA'NIN KİTAPLARININ ÇOĞU YAYINCILIK ÖDÜLÜNE LAYIK."

yayıncılık ödülüGerçekler ve sunumlar renkli illüstrasyonlarla yapılmış. Eski sorunları Müslümanlara olduğu kadar şuuru açık gayrimüslimlere de inandırıcı gelen modern bilimsel bir yaklaşımla ortaya koyuyor.

İşte bu Harun Yahya.

Çoğu yayıncılık ödülüne layık olan bu kitaplar gençlik tarafından şevk ve istekle kabul görmektedir.

Allah onu korusun ve İslam adına yaptığı hizmetlerinden dolayı onu en güzel şekilde ödüllendirsin.

SHAMSHAD M. KHAN
IPCI – ULUSLARARASI İSLAMİ TANITIM MERKEZİ

Yugoslavya, Miroljub Petrovic

"HARUN YAHYA'NIN KİTAPLARINI VE VİDEO KASETLERİNİ GÖRDÜKTEN SONRA SADECE ONUN ESERLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA KARAR VERDİM."

center for natural studiesHarun Yahya'nın kitapları ve videoları hakkında kısaca düşüncelerim: Yıllardır Yugoslavya'da, yaratılış kavramını doğrulama alanında en tanınmış bilimsel kuruluşlarla birlikte çalıştım, onların kitaplarını bastım ve video kasetlerini hazırladım. Ancak Harun Yahya'nın kitaplarını ve video kasetlerini gördükten sonra sadece onun eserleri üzerinde çalışmaya karar verdim. Bu eserler o kadar hayranlık uyandırıcı ki, herhangi birine onların muhteşemliğini anlatmak imkansız. O kişinin benim hissettiklerimi anlayabilmesi için mutlaka kitapları ve videoları görmesi gerekiyor.

MİROLJUB PETROVİC
JEOLOG DOĞAL ETÜDLER MERKEZİ BAŞKANI

evrenin yaratılışı ve evrim teorisinin çöküşü kitabı

Evrenin Yaratılışı - Evrim Teorisinin Çöküşü.

maddenin ardındaki sır

Yaratılış Gerçeği - Maddenin Ardındaki Sır

 

2 / total 13
Harun Yahya'nın Harun Yahya'nın Eserleri Hakkında Dünyadan Yankılar 1.Cilt kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."