Hz. Mehdi (a.s.), Hz. Hızır ve Hz. Zulkarneyn'e benzeyecektir

Ahmed b. İshak der ki: "İmam Askeri aleyhi’s-selâm'ın huzuruna gittim ... Hazret buyurdu ki:
... Ey Ahmed b. İshak! O (HZ. MEHDİ (A.S.) , BU ÜMMETTE "HIZIR" ALEYHİ’S-SELÂM VE "ZU'L -KARNEYN" GİBİDİR...

(Kemal-üd Din c. 2 s. 384)
(Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan,  Al-i Taha, s. 157)


Hadiste verilen bilgi, Kuran'daki Hz. Zulkarneyn ve Hz. Hızır kıssalarının bir yönüyle işari manada Hz. Mehdi (a.s.)'ye de baktığını göstermektedir.

Bu doğrultuda Hz. Mehdi (a.s.)’nin de Hz. Hızır gibi olacağı, onun ahlakını ve terbiyesini alacağı; onun gibi Ledün ilmini bileceği ve bu ilimle hareket edeceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca Kuran'daki Hz. Hızır kıssasında Hz. Musa’nın, Hz. Hızır’ın hareketlerinin hikmetini bilemeyerek tepki vermesi gibi, ahir zamanda da insanlar ledün ilmiyle hareket eden Hz. Mehdi (a.s.)'yi gereği gibi anlayıp takdir edemeyeceklerdir. Hz. Mehdi (a.s.) de insanlar tarafından çok yanlış anlaşılacak, bu yüzden de halk ona büyük tepki gösterecektir. Ancak gerçekte Hz. Mehdi (a.s.)'nin tüm hareketleri Allah'ın lütfuyla gizli ilim ve hikmetlerle dolu olacaktır.


Peygamberimiz (sav)'in diğer hadislerinde de, Kehf kıssasının da işari anlamda baştan sona, insanları Deccal'in fitnesinden kurtaracak olan Hz. Mehdi (a.s.)'ye baktığı bildirilmiştir. Yukarıda yer alan hadis ve Kehf kıssasının ahir zamana işaret ettiği ile ilgili aşağıda yer alan tüm bu hadisler Hz. Mehdi (a.s.)'nin, Kehf kıssasında anlatılan Hz. Zülkarneyn gibi tüm dünyaya hakim olacağını da göstermektedir:Sizden kim Deccal'e yetişirse KEHF SURESİNİN EVVELİNİ ONUN ÜZERİNE OKUSUN, bu surenin sonu Deccalin fitnesinden kurtuluşunuzdur.

(Sünen-i Ebu Davud, 5/121)
Maden b. Ebu Talha' dan rivayet edilmiştir: "KİM KEHF SURESİNİN EVVELİNDEN ON AYETİ EZBERLERSE DECCAL' İN FİTNESİNDEN EMİN OLUR."Ebu Davud dedi ki: "Düştu Vaide, Katade' den böyle nakletti, ancak o şöyle dedi: 'KİM KEHF SURESİNİN SONLARINDAN ON AYET EZBERLERSE', ŞUBE İSE KATADE' DEN RİVAYETİNDE, 'KEHF SURESİNİN AHİRİNDEN' DEDİ'.

(Sünen-i Ebu Davud, 5/122)Ebu Derda' dan rivayet edilmiştir. Peygamber buyurdu ki: "HER KİM KEHF SURESİNİN BAŞINDAN ÜÇ AYET OKURSA DECCAL FİTNESİNDEN KORUNMUŞ OLUR."

(Sünen-i Tirmizi, 5/30)Ebu Ümame el- Bahili' den rivayet edilmiştir: "... kim onun (Deccal' ın) cehenneminin belasına uğrarsa Allah' tan yardım dilesin ve KEHF SURESİNİN İLK AYETLERİNİ OKUSUN ki ateş İbrahim' e olduğu gibi bu ateş de o kimseye soğuk ve selamet olsun."

(Sünen-i İbni Mace, 10/332)... Her kim Deccal' in ateşi ile ibtila ve imtihan edilirse Allah' tan yardım istesin ve KEHF SURESİNİN BAŞ TARAFINDAKİ AYETLERİ OKUSUN. Bu suretle Deccal' in, ateşi ona karşı soğuk ve selamet olur.

(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 494)
2009-02-20 04:22:25

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top