Darwinistler Artık Ümitlerini Amerikalı İthal Pagan Rahiplerine Bağladılar

Darwinistler Türkiye`de yenilince Amerika`dan ithal Darwinist pagan rahiplerini getirtiyorlar. Darwinist hurafeleri kapalı salonlarda tek yanlı anlatarak, karşıt izahlara imkan vermiyorlar. Eski Mısır efsanelerini bu ithal pagan rahiplerine anlattırıp, ``bir şeyler yapıyorlar, boş durmuyorlar`` görünümü vermeye çalışıyorlar.

Oysa ki, Darwinizm`in dehşetli yenilgisinin önüne geçemezler. Çünkü;

 • Yeraltından 250 bin ayrı türe ait 100 milyondan fazla fosil çıkarılmıştır. Bunların BİR TANESİ BİLE ARA FOSİL DEĞİLDİR.
 • Çıkarılan 100 milyon fosilin tamamı, tam, mükemmel, eksiksiz ve kusursuz canlılara aittir. Bunların büyük bir bölümü günümüzde varlığını sürdüren canlılara ait YAŞAYAN FOSİLLERDİR. 100 milyon fosilin tümü YARATILIŞ GERÇEĞİNİ İSPAT EDER.^

 • Tek bir proteinin dahi tesadüfen meydana gelmesinin İMKANSIZ olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.

 • Mutasyonların hiçbir evrimleştirici gücü olmadığı, canlı organizmaya -etkisiz kaldığı istisnalar hariç- MUTLAKA ZARAR VERDİĞİ bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
 • DNA`DAKİ OLAĞANÜSTÜ BİLGİ, canlı bedeninde tesadüfe yer olmadığını kesin ve çürütülemez delillerle ortaya koymuştur.
 • Tüm canlı çeşitliliğinin, mükemmel örneklerle yaklaşık 540 milyon yıl önce aniden ortaya çıktığı KAMBRİYEN PATLAMASI, Darwinizm`i yerle bir etmiştir.
 • Canlı bedenindeki İNDİRGENEMEZ KOMPLEKSLİKTEKİ organ ve yapılar, Darwinistleri açıklamasız bırakmıştır.
 • Tek bir tane bile ara fosil olmamasından dolayı DARWINİSTLERİN SAHTEKARLIKLARA BAŞVURDUKLARI, sahte fosilleri yıllarca müzelerde sergiledikleri ortaya çıkmıştır.
 • İnsanın hayali evrimini kanıtlamak için Darwinistlerin öne sürdüğü KAFATASLARININ TÜMÜNÜN GEÇERSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞ ve tümü bilim literatüründen çıkarılmıştır.
 • Yaratılış gerçeğini ispat eden fosiller YILLARCA DARWINİSTLER TARAFINDAN SAKLANMIŞTIR.
 • Maddenin YALNIZCA GÖRÜNTÜSÜ ile muhatap olduğumuz gerçeği Darwinist felsefeyi ortadan kaldırmıştır.


Gerçekler böyleyken ve herkes bunun farkındayken, bu şaman rahiplerini boş yere para verip getirtiyorsunuz. Bunların anlattıkları Sümer efsanelerini ve eski Mısır efsanelerini kapalı salonlarda dinleyerek pineklemek, boş yere masraf ve vakit kaybından başka bir şey değil. Pagan rahiplerini getirterek bir çözüm olmaz. Bu pagan rahiplerine sorun, ``TEK BİR ARA FOSİL VAR MI?`` diye. Eğer varsa kendilerinden bunu geti-rip göstermelerini isteyin. Eğer gösterebilirlerse kendilerine 10 trilyon TL verile-ceğini söyleyin. Eğer getiremezlerse yalan söylüyorlar demektir, onlara inanmayın. Bu ki-şilere, ele geçmiş olan ``100 milyon fosilin tamamının tam ve mükemmel canlılara ait olup olmadığını`` sorun. Onlara ``atın evriminin doğru olup olmadığını`` sorun. Fosilleri, Yaratılış gerçeğini ispat ettikleri için ``yıllarca saklayıp saklamadıklarını`` sorun. ``Bir proteinin tesadüfen meydana gelmesinin imkansız olup olmadığını`` ve ``bunun farkında olup olmadıklarını`` sorun.

Eğer bunların hiçbirine cevap veremezlerse, işte o zaman buraya uyutma seanslarına gelmişler demektir.

Hatırlanacağı gibi Douglas Futuyma ``tek bir ara fosil var mı?`` sorusu karşısında Vatikan`da kürsüden kaçmıştı. Burada kapalı salonlarda milleti bunaltarak pagan ayini gibi hurafelerini anlatıp milleti boş yere sıkmaya devam ediyor. Futuyma`nın anlattığı dersler uykudan once dersi gibi insanların uykularını getiriyor. Zaten Andrew Berry oluşturdukları ortamın son derece sıkıcı olduğunu bir gazete röportajında da itiraf etti.

BU ZAVALLI, GARİBAN DİRENİŞ daha ne kadar devam edecek? Açık bilimsel gerçeklere apaçık hakikatlere karşı bu bağnaz direniş, yüzyılın utancıdır. Bu kadar açık, sarih ve net olan gerçekleri görmezden gelmek, kürsülere çıkıp sahte iddialarla insan-ları aldatmak, ``atamız solucan``, ``atamız mikrop``, ``kayıp halka bulundu`` id-dialarını hala insanlara inandırmaya çalışmak, yüzyılın en dehşetli aldatmacasıdır.

Bu, kendi kendini kandırmaktır, güya akıllcılığa direnmektir. Makul insan düşüncesine karşı yapılmış UTANÇ VERİCİ BİR EYLEMDİR. Artık gerçekleri görmek gerekmektedir. Bu zavallı ilkel düşünce, 150 yıldır süren utançtır. Bilimsellikten çok uzak eski Mezopotamya hurafelerinin sırf bir inat uğruna ayakta tutulmaya çalışılması, bunlara inanılıyormuş gibi gösterilmeye çalışılması utanç vericidir. Bu eylemin bir an önce durdu-rulması gerekmektedir.

47 milyon yıl öncesine ait fosil Ida (İda isimli resimdeki fosil), soyu tükenmiş lemur türlerinden biridir. Hiçbir ara form özelliği taşımamaktadır. Tam, mükemmel ve kusursuz bir canlıdır. Bu, Darwinizm'e delil değildir. Tam tersine Yaratılış gerçeğinin büyük bir delilidir.

Harun Yahya Külliyatı, Evrim Teorisinin Çöküşünü Ortaya Koymakta, Yaratılış Gerçe-ği`nin Delillerini Sergilemektedir

Yazarın bugüne kadar kaleme aldığı kitaplarının sayısı yaklaşık 300`dür. Bu kitaplar 48.000 sayfa ve 35.500 resimden oluşmaktadır. Bunların 7.000 sayfa ve 6.000 resimlik bölümü Evrim Teorisinin çöküşünü konu almaktadır.

Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismi ile kaleme aldığı kitaplara ve bunlardan yararlanılarak hazırlanan belgesellere, harun-yahya.com, harunyahya.net, harunyahya.com, harunyahya.tv adreslerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. 2009-06-09 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top