Hz. Mehdi (a.s.)'nin İmam Rabbani'nin yaşadığı yüzyılda değil, içinde yaşadığımız hicri 1400'de zuhur ettiğinin bazı delilleri

İmam Rabbani Hazretleri Mektubat’ında Hz. Mehdi (a.s.)’nin kendi döneminde zuhur etmediğini bildirmiştir. Bunun kanıtı olarak da iki önemli delil sunmuştur.

•    Bu delillerden birincisi Hz. Mehdi (a.s.)’nin yüzyıl başında zuhur edecek olması şartıdır.

•    İkincisi ise bu zuhurun Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği alametlerin ardarda gelişiyle birlikte olmasıdır. 


İmam Rabbani Hazretleri’nin 381. Mektup’daki ifadesi:Halbuki bu doğuş, MEHDİ'NİN ZUHURU ZAMANINDA OLACAK ZUHUR DEĞİLDİR. Zira, ONUN ZUHURU, YÜZ BAŞLARINDA OLACAKTIR. ŞU ANDA DAHİ, YÜZ BAŞINI, ON SEKİZ SENE GEÇMİŞ VAZİYETTEDİR.

İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184


•    İmam Rabbani söz konusu sözünde Hz. Mehdi (a.s.)’nin hicri yüzyılın başında çıkacağını ifade ediyor.

•    Ancak Rabbani döneminde; hicri yüzyıl başından itibaren 18 yıl geçmiş olmasına rağmen, Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur ettiğini gösteren alametlerin hiçbiri gerçekleşmemiştir.

Bu da o dönemde Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkmayacağının en net göstergelerinin başında gelmektedir. Çünkü Hz. Mehdi (a.s.) zuhur ettiğinde hicri yüzyıl başından itibaren Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği ahir zaman alametlerinin ardı ardına meydana gelmeye başlaması gerekir.

•    Oysa bu alametler Rabbani’nin içinde yaşadığı hicri yüzyıl başından itibaren 18 yıl boyunca ve sonrasında hicri 1400’e kadar arka arkaya gerçekleşmemiştir. Ancak Hicri 1400’ün başlamasıyla birlikte bu alametler adeta kopan bir kolyenin boncuklarının düşmesi gibi arka arkaya gerçekleşmiştir.

HİCRİ 1400’DE ARKA ARKAYA GERÇEKLEŞEN AHİR ZAMAN ALAMETLERİNİN HİÇBİRİ RABBANİ HAZRETLERİ’NİN DÖNEMİNDE VUKUU BULMAMIŞTIR

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde geceyi aydınlatan büyük bir ateş 1  görülmemiştir.

Oysa 1979 yılının 15 Kasım sabahı İstanbul Boğazı’nda büyük bir Romen petrol tankeri infilak etmiştir. Büyük bir patlama meydana gelmiş, bu tanker ve içindeki yakıt günlerce yanmıştır. Bu sırada dev bir ateş, ışık, duman bulutu ve zaman zaman da patlamalar meydana gelmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde İran-Irak Savaşı 2  olmamıştır.

Oysa 1980 yılının Ekim ayında İran- Irak arasında bir savaş başlamıştır. Söz konusu bu savaş, Peygamberimiz (s.a.v.)’in günümüzden 1430 yıl önce Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur alametlerinden biri olarak bildirdiği bir savaştır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Doğu tarafından bir ateşin görünmesi 3  gibi bir olay vukuu bulmamıştır.

Oysa 1991 yılında Irak askerleri Saddam’ın emriyle Kuveyt’e ait petrol kuyularını ateşe vermiş ve bu saldırı sonucu Kuveyt ve Basra Körfezi’ni büyük bir ateş sarmıştır. Bu olayla Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alametlerinden biri olarak bildirdiği hadis Hicri 1400’ler itibariyle gerçekleşmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Fırat Nehri’nin suyu hiçbir surette kesilmemiştir. 4 


Oysa 1973 yılında Fırat Nehri’nin üzerine kurulan Keban Barajı’yla tarihinde ilk defa Fırat’ın suyu bir barajla engellenmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Fırat Nehri’nin suyunun kesilmesinin ardından bu bölgede büyük bir terör olmamış ve çok sayıda insan hayatını kaybetmemiştir. 5


Oysa  Fırat Nehri’nin üzerine baraj kurulmasının hemen ardından hicri 1400 itibariyle aynı bölgede PKK terörü baş göstermiş ve çok sayıda insan hayatını kaybetmiş, birçok askerimiz şehit olmuştur.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Fırat-Dicle arasında büyük bir savaş yapılmamıştır. 6


Oysa 1980 yılında başlayan ve 8 yıl süren İran-Irak Savaşı iki Müslüman ülke arasında hicri 1400’de yapılan ve bu hadisle birebir mutabık bir savaştır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Kabe’ye herhangi bir şekilde baskın düzenlenmemiş ve Kabe’de kan akıtılmamıştır. 7

Oysa hicri 1400’ün ilk günü olan 21 Kasım 1979 günü Kabe’ye kanlı bir baskın düzenlenmiş ve büyük bir katliam yapılmıştır. Yine  7 yıl sonra Hicri 1407’de Kabe’de çok daha kanlı bir olay gerçekleşmiş ve çok sayıda Hacı şehit olmuştur. Kabe’nin tarihinde bir kereye mahsus olarak meydana gelen bu terör nedeniyle Kabe’de tavaf durmuştur.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde İslam ümmeti halifesiz kalmamıştı.

Rabbani Hazretleri Miladi 1564-1624 yılları arasında yaşamıştır. Onun döneminde Kanuni Sultan Süleyman - 1. Mustafa’nın da dahil olduğu 8 Osmanlı Padişahı İslam ümmetinin halifeliğini yapmışlardır. Yani Rabbani Hazretleri’nin döneminde halifelik makamı ve bu manevi makama sahip kişiler bulunmaktaydı. Oysa Peygamberimiz (s.a.v.) rivayetlerde Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur ettiği zamanda İslam ümmetinin başında bir halife olmayacağını  bildirmiştir. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilmiş bir hadiste şöyle bildirilmektedir:


(Hz. Mehdi (a.s.)) Dünyada ismi geçecek bir halife kalmayıncaya kadar çıkmayacaktır.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 54)


•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde iki yıl üstüste Ramazan ayında Ay ve Güneş tutulmaları olmamıştır. 8

Oysa Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur edeceği ahir zamanda bu gök olaylarının gerçekleşeceğini bildirmektedir. Aynı Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği gibi Hicri 1400’ler içinde iki yıl üstüste Ramazan ayında 15 gün arayla Güneş ve Ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Bu tutulmalar 1981 ve 1982 yıllarında meydana gelmiştir.

*Bu tespitlere uygun olarak, 1981 yılında (Hicri 1401'de) Ramazan Ayı'nın 15. günü Ay, 29. günü de Güneş tutulmuştur.

*Yine "ikinci olarak", 1982 yılında (Hicri 1402'de) Ramazan Ayı'nın 14. günü Ay, 28. günü de Güneş tutulmuştur
.

 
•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Afganistan işgal edilmemiştir.

Oysa Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde; “Talikan’a (Afganistan’a) yazık oldu” 9 diye bildirerek Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur edeceği dönemde bu ülkenin işgal edileceğine dikkat çekmiştir. Gerçekten de Hicri 1400 (Miladi 1979) yılında Afganistan topraklarına Sovyet birliklerince bir işgal gerçekleştirilmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Azerbaycan işgal edilmemiştir.

Oysa Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zamanda “Azerbaycan’dan mutlaka bir ateş çıkacağını” 10 bildirmiştir. Gerçekten de 1990 yılında Dağlık Karabağ üzerinde hak iddia eden Ermenilerce Azerbaycan’a bir işgal gerçekleştirilmiş ve birçok Azeri Müslüman kardeşimiz şehit edilmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Lulin ve Halley kuyruklu yıldızları ard arda dünyanın yakınından geçmemişlerdir.


Halley kuyruklu yıldızı
11 1986 yılında dünyanın yakınından geçmiştir. Bu geçişi 76 yılda bir olan bir geçiştir. Kuyruklu yıldızın bu son geçişi tarih olarak hicri 1400’lere denk gelmiştir. 

Rabbani Hazretleri Mektubat’ında, Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadisinde haber verdiği ve ahir zamanda zuhur edecek olan iki başlı, Batıdan doğuya doğru (diğer kuyruklu yıldızların hareket yönünün tersi yönde hareket eden) bir kuyruklu yıldızdan bahsetmektedir.12 Bu yıldız 2009 yılında dünyanın yakınından geçmiş olan Lulin kuyruklu yıldızı’dır. Bilim adamları bu yıldızın bir daha ancak 1000 yıl sonra dünyanın yakınından geçebileceğini söylemektedirler.
•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Şam ve Mısır melikleri öldürülmemişlerdir.13 

Oysa tam hadislerde bildirildiği gibi Hicri 1400’ün hemen öncesinde Mısır ve Şam emirleri ardı ardına suikastler sonucu öldürülmüşlerdir. Bu olaylardan bazıları şöyledir:

  • 1920’de Suriye'nin eski Cumhurbaşkanı Salah Al-Deen Beetar,
  • 1921'de Suriye Başbakanı Droubi Paşa,
  • 1949'da Suriye Başbakanı Muhsin al-Barazi,
  • 1951'de Ürdün Kralı Abdullah
  • 1982'de bombalı suikaste uğrayan Lübnan'da Falanjist Lideri Beşir Cemayel

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Mısırlıların esir alınması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. 14 

Oysa 26 Ekim 1956 yılında İsrail Mısır’a saldırdı ve Sina Yarımadası’nı işgal etti. Ardından yine İsrail Mısır arasında 6 Gün Savaşı yapıldı. Bugün hala Batı Şeria, Golan Tepeleri ve Kudüs İsrail işgali altındadır. Bu savaşlar sırasında oldukça fazla sayıda Mısırlı İsrail askerleri tarafından esir alındı ya da şehit edildi.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde tozlu dumanlı karanlık bir fitne 15 gerçekleşmemiştir.


Oysa 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’nin New York ve Washington eyaletlerinde meydana gelen dünya tarihinin en büyük terör saldırısı bu hadisle büyük bir uyum göstermektedir. bu olayların ardından çok büyük bir toz ve duman bulutu çevreyi sarıp kuşatmıştır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde dünya çapında yaygın katliamlar yaşanmamıştır. 16


Oysa 20. yüzyılda sırf 1. ve 2. Dünya savaşlarında bile yaklaşık 250 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. 20. yüzyılda gelişen silah  teknolojisi ve buna bağlı olarak gelişen savaş stratejileri sonucu katliamlar, işgaller ve savaşlar büyük can kayıplarına neden olmuştur. Filistin’de, Ruanda’da, Bosna-Hersek’de, Çeçenistan’da, Doğu Türkistan’da Irak’da ve dünyanın başka birçok yerinde büyük kayıplar yaşanmıştır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Müslümanlarla Yahudiler savaşmamışlardır. 17

Oysa Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki anlaşmazlıklar 20. yüzyılın başlarından günümüze kadar çatışmalar ve savaşlar şeklinde devam edegelmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Dünyada Allah’ın açıkça inkar edilmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır. 18

Oysa haşa Allah'ı inkar etme sapkınlığı olan ateizm, 19. yüzyılın sonundan itibaren yaygınlaşmıştır. Materyalizm ve Darwinizm'in yaygınlaşmasıyla kendilerine felsefi ve sözde bilimsel dayanak buldukları yanılgısına kapılan ateistlerin sayısı 20. yüzyılda artmıştır. Hz. Mehdi (a.s.) döneminde ateizm, materyalizm, Darwinizm ve komünizm gibi sapkın inanç sistemleri fikren yok edilecek. Kuran ahlakı ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünneti seniyyesi tüm dünya insanları üzerinde hakim olacaktır. Rabbani Hazretleri döneminde ne böyle bir inkar sistemi dünyaya hakim oldu ne de Hz. Mehdi (a.s.) tarafından bu sistemlerin fikren yok edilip din ahlakının hakimiyeti gibi bir durum söz konusu oldu.
•   
İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Müslümanlar birbirleriyle savaşmamışlardır. 19

Oysa Hicri 1400’ün başlarından itibaren bazı müslüman ülkeler arasında savaşlar baş göstermiştir. İran-Irak Savaşı, Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi bu hadisin hicri 1400’den sonra tahakkuk ettiğini göstermektedir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde dünyada büyük bir anarşi ve kargaşa yaşanmamıştır. 20

Oysa Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur ettiği geçtiğimiz 20. yy, dünyada anarşi ve terörün atağa kalktığı büyük katliam ve savaşların yaşandığı, anarşi ve kargaşanın en yüksek noktaya ulaştığı bir yüzyıl olmuştur.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde “bir ordunun çölde kaybolması” 21  gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

Oysa 2003 yılında gerçekleşen Irak işgali sırasında Irak ordusunun 15.000 kişilik Fedailer adlı askeri birliği kaybolmuştur.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Iraklıların parasının bitmesi, para birimlerinin tedavülden kaldırılması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. 22

 
Oysa 2003 yılında gerçekleşen Irak işgali sırasında Irak dinarının tedavülden kaldırılması söz konusu olmuş, Irak Dinarı hızla değer kaybetmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Bağdat’ın alevler içinde kalması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. 23 

Oysa 2003 Irak işgali sırasında ilk günden itibaren Bağdat en yoğun bombardımana tutulan şehir olmuş ve hadis tezahür etmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Irak’ın yeniden yapılanması gibi bir durum olmamıştır. 24

Oysa 2003 işgali ardından harabeye dönen Irak, günümüzde büyük bir hızla yeniden yapılandırılmaya başlanmıştır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde yüksek binalar inşa edilmemiştir
25

Oysa içinde yaşadığımız hicri 1400’ler çok yüksek gökdelenlerin, binaların inşa edildiği bir yüzyıldır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde insanların kamçısının ucuyla konuşmamış yani  telefon henüz icat edilmemiştir. 26

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde çöller yeşertilmemiş, kurak topraklarda tarımsal islah çalışmaları henüz hayata geçirilmemiştir

Peygamberimiz (s.a.v.) hadisinde;


“Arabistan'da da nehirler ve bahçeler oluşmadıkça kıyamet kopmaz.”

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 17/22, hadis no: 8819)


şeklinde bildirerek çöl topraklarında tarımsal islah çalışmaları yapılacağını haber vermiştir. Oysa bugün Arabistan’ın çöl topraklarına suyun ulaştırılmasıyla en kurak topraklarda bile tarımsal üretim yapılmaktadır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde kişinin kendi sesi kendisiyle konuşmamış yani ses kayıt aletleri henüz icat edilmemiştir.
27

Bu teknolojik çalışmalarda özellikle 20. yy’da dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde büyük şehirlerin yok olmasına neden olan büyük olaylar, savaşlar meydana gelmemiştir. 28 

Ancak gerek 1. ve 2. Dünya Savaşları gerekse son yıllarda meydana gelen büyük depremlerle birçok mega şehir yerle bir olmuştur. Hiroşima ve Nagasaki şehirleri atılan atom bombalarıyla yaşanamaz bir hale gelmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadisinde bazı önemli detaylarıyla dikkat çektiği büyük bir olay meydana gelmemiştir.29

Oysa Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadiste verdiği bu detaylar hicri 1400’ün hemen öncesinde meydana gelen 1 Mayıs 1977 yılındaki 1 Mayıs Taksim olaylarıyla son derece  benzerlikler taşımaktadır.

http://hazretimehdi.com/makale.php?id=14417

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde kuraklığın ardından yoğun yağmurlar yağmamıştır.
30 

Oysa Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zamanda özellikle Lulin Kuyruklu yıldızının geçişinin ardından gerçekleşecek yoğun yağmurlara dikkat çekmiştir. Gerçekten de 24 Şubat 2009 tarihinde Lulin kuyruklu yıldızının geçişinin hemen ardından Mart ayı itibariyle özellikle Türkiye’de yoğun bir yağış söz konusu olmuştur. Türkiye toprakları için kuraklıktan ve yağış azlığından yakınılırken bazı kesimlerde halk yağışlar nedeniyle evlerinden tahliye edilmek zorunda kalmıştır. Örneğin Dim Barajı’nın kapakları aşırı yağış nedeniyle kırılmıştır.

Saydığımız tüm bu alametler Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından ahir zamanda zuhur edeceği bildirilen Hz. Mehdi (a.s.)’nin alametlerinin sadece bir kısmıdır. Ancak sırf bu alametler bile Hz. Mehdi (a.s.)’nin Rabbani Hazretleri döneminde kesinlikle zuhur etmediğinin bir göstergesidir. İmam Rabbani içinde yaşadığı hicri yüzyılın ilk 18 yılına kadar ve sonrasında tecelli etmeyen bu alametlerden dolayı Hz. Mehdi (a.s.)’nin kendi yüzyılında çıkmasının mümkün olmadığını ifade etmiştir. Oysa içinde yaşadığımız hicri 1400’ün ilk günü itibariyle bu alametler bir bir çıkmaya başlamıştır. Bu durum Hz. Mehdi (a.s.)’nin bu yüzyıl itibariyle zuhur ettiğinin Allah’ın izniyle kesin ve net bir göstergesidir.

(Doğrusunu Allah bilir.)
1 Hüseyin b. Ali (RA) dan şöyle rivayet olunmuştur:
"Gökyüzünde doğu cihetinden, geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit, işte o an, Hz. Mehdi (a.s.)’nin geliş vaktidir." mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar

2  Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak. (Kıyamet Alametleri,  s. 166)

3 Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. O ateş içinde müthiş azap olduğu halde insanları kaplar. O ateş insanları, malları yakıp bitirir. Sekiz gün içinde rüzgar ile bulut gibi uçarak dünyanın her tarafına yayılır. Geceki sıcağı gündüz ki hararetinden daha şiddetlidir. O ateş insanların başının üzerinden arşın altına kadar yaklaşarak yeryüzü ile gökyüzü arasında gökgürültüsü gibi korkunç gürültüsü olur, buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 461)

4 Fırat Nehri'nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın. ( Riyazü's Salihin, 3/332)

5 "Fırat nehri'nin suları çekilerek altından bir dağ ortaya çıkacak, İnsanlar bunu almak için vuruşacak ve HER YÜZ KİŞİDEN, sadece BİRİ hayatta kalacak. Bu zaman gelinceye kadar kıyamet kopmaz." (Müslim, Fiten, 29)

6 "Fırat ile Dicle arasında Zevra (Bağdat) denen bir şehir olacak. Orada büyük bir savaş olacak. Kadınlar esir edilecek, erkekler ise, koyun kesilir gibi boğazlanacak." 
(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, sf. 38, El Muttaki)

7 Şevval'de savaş naraları, Zilhicce'de harb ve kıtal (muharebe, kavga) olur, yine Zilhicce'de Hacı talana uğrar, hatta caddeler kandan geçilmez ve haramlar çiğnenir. Beyt-ül Muazzama'ın yanında büyük günahlar işlenir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)

8 Ramazan'ın birinci gecesi Ay, ortasında Güneş tutulacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 199)
Mehdi için 2 alamet vardır ki...Bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın ikincisi de ortasında Güneş'in tutulmasıdır.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
Ramazan'da iki defa Ay tutulması olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)
Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde Güneş iki defa tutulacaktır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)

8 Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. ''
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

9 ...Ebu Basîr der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Babam bana şöyle buyurdu: AZERBAYCAN'DAN MUTLAKA BİR ATEŞ ÇIKACAKTIR. VE HİÇBİR ŞEY ONUN KARŞISINDA DURAMAYACAK. BÖYLE BİR ŞEY OLUNCA EVİNİZDE OTURUN. Biz ne yaparsak siz de onu yapın. (Yani biz evde otururken siz de oturun). Ve bizim kıyam edenimiz (Hz. Mehdi (a.s.)) hareket ettiğinde süratle ve hiç durmadan ona doğru koşun...(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 311)

11 O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)

12 Mükerrer olarak, ŞARK CANİBİNDEN DOĞAN AMUD-U NURANİDEN (nurlu sütundan) sormaktasınız. Bilesin ki, Ashabın verdiği habere göre, Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Vaad edilen Mehdi (a.s.)'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ (1) MÜNEVVER (2) BİR BOYNUZ (3) ÇIKAR."

13  Ondan önce Şam ve Mısır melikleri (hükümdar, memleket sahibi) öldürülecektir...(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

14 "Şam ehli, Mısırlı kabileleri esir alacaklardır." (El Kavl-ul Muhtasar Fi Alamat-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

15 Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

16 Mehdi'den önce, yaygın katliamların vuku bulacağı büyük bir fitne görülecektir.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37

17 Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyamet kopmaz...
(Müslim, Tirmizi)

18 Allah apaçık inkar edilir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz. (Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 27)

19 İki büyük İslam ordusu birbirleriyle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. 
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454, no.831)
Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Müslümanlardan iki grup aralarında savaşmadıkça Kıyamet kopmaz. Bunlar aralarında büyük bir savaş yaparlar, fakat dâvaları birdir." (Buhari, Fiten: 24, Menakıb: 25, İstitabe: 8; Müslim, İman: 248, Fiten: 17)

20 Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır. (Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211)

21 Mehdi'nin beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha (çağrı, nara), Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. (Naim Bin Hammad)

22 "Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak." (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 45

23 Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir... 
(Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177)

24 ..Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır.(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 254)

25 Yüksek yüksek binalar inşa edilmedikçe. kıyamet kopmaz. 
(Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s. 468)
Binaların gökdelenler haline gelmesi... (Kıyamet Alametleri, s. 146)

26 Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça. kıyamet kopmaz. 
(Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s.471)

27 Kişiye (kendi) sesi konuşmadıkça. kıyamet kopmaz. 
(Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s.471)

28 "Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur." Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)

29 "Hz. Mehdi (as) çıkmadan önce medinede simsiyah taşların bile kan içinde kaybolacağı büyük bir vak'a olacaktır. Bu olayda bir kadının öldürülmesi bir kamçının sallanması kadar kolay olacaktır. Ve bu olay 2 km kadar yayılacaktır. "
(EI-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-iI Muntazar, 41

30 Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki, dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki, büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak.
(Murtaza Lakha, R &K Tyrell Basımevi, Londra, 1993)


2009-09-22 14:43:13

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top