Nur Suresi, 55. ayetin tefsiri

Kuran’da İslam ahlakının hakimiyetini anlatan her ayet Mehdiyeti anlatır. Allah ayetlerde İslam ahlakının hakim olacağını vaad etmiştir. Peygamberimiz (sav) de bu hakimiyetin Hz. Mehdi (as) vesilesiyle olacağını bildirmiş ve hakimiyet döneminde dünyaya hakim olacak barış, sevgi, zenginlik ve aydınlığı detaylarıyla anlatmıştır. Kuran’da İslam ahlakının hakimiyetinin ve Mehdiyetin müjdelendiği ayetlerden biri de Nur Suresi’nin 55. ayetidir.

Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir... (Nur Suresi, 55)

Vaadallâhullezîne âmenû minkum ve amilûs sâlihâti leyestahlifennehum fil ardı kemestahlefellezîne min kablihim, ve leyumekkinenne lehum dînehumullezîrtedâ lehum ve le yubeddilennehum min ba’di havfihim emnâ (emnen), ya’budûnenî lâ yuşrikûne bî şey’â (şey’en), ve men kefere ba’de zâlike fe ulâike humul fâsikûn (fâsikûne)

vaadallâhu (vaade allâhu): Allah vaad etti

Kuran'ın birçok ayetinde bildirildiği gibi Allah'ın vaadi haktır ve Allah vaadinden dönmeyendir.

fî el ardı: yeryüzünde

Tüm yeryüzüne, istisna olmadan her yere İslam ahlakının hakim olması.

  • Rasulullah (sav) buyurdu ki;

    "Muhakkak ki, bu iş (bu dinin hakimiyeti) gece ve gündüzün ulaştığı yerlere ulaşacaktır. Allah ne bir kerpiç ev ne de bir keçe çadır bırakmayacak; azizi aziz ederek, zelili zelil ederek, bu dini ona dahil edecektir. Allah'ın bu işte aziz edeceği İslâm'dır. Allah'ın bu işte zelil edeceği küfürdür." (Ahmet b. Hanbel - Taberani - İbni Hibban)

le yestahlifenne-hum: onları mutlaka halife tayin edecek

Halife kelimesinin sözlük anlamı: Allah'ı "Hakimiyet'in Mutlak ve Yegane Sahibi" kabul ederek, O'nun verdiği güç ve yetkiyi O'nun bildirdiği ahlaka uygunluk içinde kullanmak.

Ayette salih müminlerin hükümranlığı, üstünlüğü, galibiyeti ve hakimiyeti anlamında kullanılmaktadır. Yüce Allah'ın istediği güzel ahlak sistemini kursunlar, O'nun dilediği sevgi ve kardeşlik düzenini uygulasınlar ve yüce Allah'ın yarattığı günden itibaren kendilerine belirlediği olgunluk düzeyine insanlığı ulaştırsınlar diye onları da yeryüzüne egemen kılacağı söz vermiştir.

Onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak

 “Onları yeryüzünde işbaşına getireceğine” -yani, onların güç ve emniyet kazanmalarını sağlayıp böylece tüm dünyaya hakim duruma getireceğine...

ve leyumekkinenne lehum dînehumullezîrtedâ: Kendileri için seçtiği dinlerini sarsılmaz temellere oturtacağını vadetti.

Dinin yeryüzünde sağlam temellere oturması; kalplere yerleşmesi, herkesin bu güzel ahlakla davranmasıyla gerçekleşir. Şu halde yüce Allah onları yeryüzüne egemen kılmayı ve kendileri için seçtiği dinin hükümran olmasını vadetmiştir.

Görüldüğü gibi ayette detaylı olarak İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olacağı, insanların İslam ahlakının güzelliğiyle yaşayacağı bir dönemden bahsedilmektedir. İşte bu vaad, Mehdiyet devrinde yani bu yüzyılda gerçekleşecektir. Bu vaad gerçekleştiğinde Müslümanların manevi lideri, önderi konumundaki kişi de Hz. Mehdi (as) olacaktır. 

2014-05-24 18:34:07

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net