Sayın Adnan Oktar'ın 30 Aralık 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 30 Aralık 2017

 

(“İnsan Allah’a verdiği sözü nasıl unutur?” izleyici sorusu)

Zer aleminde zemin beyaz, insanların kıyafeti beyaz, insanların yüzleri ürkütücü bir görünümde değil ama beyaz. Güzel bir beyazlık şeklinde beyaz. Şimdi Allah bir genç güzel, yakışıklı delikanlı şeklinde zuhur ediyor cennette olduğu gibi “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diyor “Ben sizin Rabbiniz miyim?” diyor “evet-bele” diyorlar “elestübiküm Rabbiküm” “bele-evet” diyorlar. İkinci bir ihtimal zaten olmaz. Diyemez adam belli her yerden anlaşılıyor. Çünkü Allah gücünü gösteriyor açık alenen yani aklın ihtiyarı kalkmış. Peygamberler peygamber olarak biliniyor açıkça. Hz. İbrahim (as), Hz. İshak (as), Hz. Musa (as) hepsi oradalar, ümmet insanlar da orada. Onu Allah kasten yapıyor onlara hatırlatmak için. Sonra dünyaya getirdiğinde tabii hafıza gittiği için tam anlamıyla unutturuluyor. Aslında beyninde var işin doğrusu hafızasında var ama hatırlayamıyor mesela o çok acayip. Bilgi olarak var. Ama ahirette hatırlıyor. Allah ona zaten onu delil olarak gösteriyor, bayağı rahat. Ama burada imtihan ortamı olduğu için, özel dertler belalar hastalıklar şu bu olduğu için devreye giren imtihan sistemi onun caymasına neden oluyor. Aynı sistem burada olsa zaten hiçbir sorun çıkmaz aynı şeyi yapar. Dolayısıyla caymanın nedeni imtihanın şartlarıdır ve aklının zayıflığıdır. Ve kendi kendine de şahit olmuş oluyor.

 

Sevginin Temel Noktası Şuur Açıklığı ve Samimiyettir. İnsanın Adi, Basit Komplekslerle Boğuşmamısı Lazım. Beynin Temizliğini, Keskinliğini Çok İyi Muhafaza Etmesi Lazım

Dünyadaki hayatta, sonsuz hayattaki tek amaçtır sevgi. Allah’ın tek istediği şey başka hiçbir şey yok. Cennetin amacı sevgi, cehennemin amacı sevgi, Allah korkusunun amacı sevgi, sabır sadakat, yapılan cihadın amacı sevgi. Hz. Muhammed (sav)’in gelmesinin amacı sevgi. Hz. İbrahim (as), Hz. İshak (as), Hz. Yakup (as) hepsi sevgi için gelmişler. Başka hiçbir amaç yok. Şu an deccaliyetin azmasının nedeni yine sevgi. Çünkü zulmü gösteriyor ki Allah, sevginin kıymeti bilinsin. Hepsinin amacı sevgi olmuş oluyor. Şuurun mutlaka açık olması lazım. Ve çok samimi olmak gerekiyor, alabildiğine samimi olmak gerekiyor. Adi basit komplekslerle insanın boğuşmaması lazım. Basit hiçbir şeye tenezzül etmemesi gerekir, uğraşmaması lazım. Beynin saflığını, temizliğini çok iyi muhafaza etmesi gerekiyor keskinliğini. Bir kere en başta bakar bakmaz Allah’ın varlığı hemen ortaya çıkıyor, görülüyor anlaşılıyor. Bu bir kere müthiş bir güvencedir çok büyük bir rahatlık. Allah’ın var olması müthiş bir sevinç vesilesi ve rahatlık. Sonsuz akla sahip bir varlığın kontrolündesin. Ve O seni seviyor ve sen ne istiyorsan da yapıyor. Muazzam bir olay yani çok şahane. Bir kere Allah’ın gücü senin için olmuş oluyor, Allah’ın bütün gücü senin için olmuş oluyor, çok büyük bir nimet. En başta sevginin doğrudan Allah’a yöneltilmesi önemlidir. Tamamının Allah’a yöneltilmesi önemlidir. Allah’a yönelttiğimizde Allah insan şeklinde karşımıza çıkıyor. Mesela bak, sizin benim karşıma çıkma nedeniniz Allah’ın benim O’na olan sevgimi ödüllendirmesidir. Yani benim sevgiyi Allah’a yöneltmemden dolayı Allah sizlerin şeklinde bana görünüyor şu an tecelli ediyor. Temiz ve bakımlı, güzel insanlar olarak tecelli ediyor. Ve size sevdiriyor Allah beni, beni size, sizi de bana sevdiriyor. Ama burada tabii dikkatin dağılmaması gerekiyor. Yani şirk mesela çok tehlikeli bir şey. Allah’ı unutup herhangi bir insan, cisim, çıkar, bir fikir akımı herhangi bir şeye kafanın gitmemesi gerekiyor. Dikkati sürekli Allah’ın üstünde tutmak lazım.

 

(“Hz. Süleyman (as) karıncaların dilini nasıl anlıyordu?” izleyici sorusu)

Karıncalar konuşuyor zaten kendi dilinde konuşuyorlar. Ama o anda cezbe halinde Hz. Süleyman (as) konuştuğunda. Etrafındaki insanlar duymaz onu. Yani vahiy boyutunda olduğu için duyuyor. Çünkü Allah karıncaya vahyeder, arıya vahyeder, canlılara vahyeder, vahyediyor Allah. Onlar da kendi aralarında konuşurlar, Allah’ın vahyini duyarlar. O, vahiy alma boyutuna geçtiği için duyuyor onları, vahiy alma boyutuna geçtiği için. Sık sık o hale gerdiği için. Biliyorsunuz vahiy alan bir peygamber. Birçok peygamberde vahiy alma özelliği vardır. Hz. İsa Mesih (as)’da da olacaktır onu da göreceksiniz vahiy alır. Mesela Hüdhüd’le konuşuyor, o da vahiy alma boyutunda konuşuyor Hüdhüd’le. Normalde olmaz öyle bir şey halk duymaz onu. Ama o boyutta konuşur görüşür. Mesela meleklerle görüşebilir. Eğer insan nur haline gelirse ki Peygamberimiz (sav)’de öyle oluyordu vahiy alacağı vakit nur haline geliyordu, Cebrail (as)’la rahat rahat görüşüyor. Görünüyor Cebrail (as) ona görüntü haline geliyor. Dağda da göründü mesela, ona sarılığında orada da nur haline gelmişti yani boyut değiştirmişti. Bütün ufka baktı böyle yüzlerce kilometrelik bir kanat bütün ufku kaplamış. Cebrail (as)’i gördü, baygınlık geçirdi acayip heyecanlandı. Yeniden ayılıyor bu sefer yaklaşmaya başlıyor ufukta ayette diyor ya “yaklaştı yaklaştı sonra sarktı” artık neredeyse yüz yüzeler. Sonra da sarılıyor hissetmesi için. “Oku” diyor “ben okuma bilmem” diyor. Bayağı kuvvetlice sıkıyor, yine “oku” diyor, ondan sonra ayet iniyor, ayetler inmeye başlıyor. Sonra biliyorsunuz koşarak o yüksek dağdan aşağı indi hanımının yanına, “beni örtün beni örtün” diye. Evde de baygınlık geçirdi çok şiddetli bir etkilenme gösterdi. Hz. Hatice (ra) annemiz üstünü örttü ama olayı anlattırdı, sonra müjdeledi onu. Peygamberimiz (sav) “ben peygamberim” demedi. Hz. Hatice (ra) peygamber olduğunu söyledi. “O gelen Cebrail (as), sana vahiy getirdi seni tebrik ediyorum” dedi. “Sen Allah’ın peygamberisin” dedi. Bak ilk kadın bunu söyleyen görüyor musunuz? Bak ilk iman eden kadın, vahyi ilk teşhis eden kadın, peygamberliği tasdik eden kadın, peygamberi yatıştıran kadın, üstünü örten kadın, şefkat gösteren kadın, ömrü boyunca onu destekleyen kadın, vefa ve sadakat gösteren kadın görüyor musunuz? Tabii. İşte kadının üstünlüğünü buradan anlayın. Allah onu bir nimet olarak, bir güzellik olarak yaratıyor. Peygamberimiz (sav)’i ikna etti, çok heyecanlandı Peygamberimiz (sav). Tam emin olamamıştı ilk başta, çünkü ne olduğunu anlayamadı o kadar çok sarsıldı. Sonra vahiy devam etti, bir ara kesildi, vahiy kesilince yine Peygamberimiz  (sav) çok tedirgin oldu, emin olamadı durumdan. Ama sonra “Rabbin seni terk etmedi” dedi Allah ayette. Ondan çok çekindi Allah’ı darılttığını, vahyin kesildiğini düşündü. İşte o da Allah’ın imtihanı halbuki kasten yapıyor Allah. Bakayım ne düşünecek, nasıl yapacak? Çok şiddetli imtihan olmuş Peygamberimiz (sav) aslında Hz. Muhammed (sav). Hz. Musa (as) ile ikisi çok şiddetli imtihanları. Hz. Musa (as) da öyle çok şiddetli benim gördüğüm, Hz. Muhammed (sav) de çok şiddetli. Hz. İsa (as) daha rahat benim gördüğüm. O, melekle insan karışımı gibi. Yani öyle bir zorlukla karşılaşmadı Hz. İsa (as), doğru değil anlattıkları. Tevekkülü ve imanı çok yüksek, sakin hayatı öyle bir şey yok. Normal havraları geziyor tebliğ yapıyor. Talebeleriyle birlikte geziyorlar. Ama talebelerinin imanlarının zayıf olduğunun farkında onu söylüyor zaten. O kolay bir şey değildir imanı zayıf insanlarla mücadele etmek zor bir şey. Ama ne dua etse duası oluyor bu çok acayip. Mesela o onun hayret edecek bir yönü. Fakat Peygamberimiz (sav)’in o çileye dayanması, Allah çok beğeniyor işte onu, onun için “Habibim” diyor. Çok çok seviyor Allah Peygamberimiz (sav)’i. Onun yaşadığı hayatı bize anlatmıyorlar.

 

(ABD’nin Chicago kentinde devam eden Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarının düzenlediği kongrede, görüntülü mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerikan ve İsrail yönetimlerini gerilimi daha da tırmandıracak yeni adımlardan özellikle kaçınmaya davet ediyorum” dedi. Ayrıca Müslümanlara verdiği mesajda “İslam alemi artık gerçek gücünün farkına varmalıdır. Peygamber Efendimiz (sav)’in buyurduğu gibi bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz zaman aşamayacağımız bir şey yoktur” dedi.)

Elinden geleni yapıyor, maşaAllah. Bak bu kaçıncı, sürekli İttihad-ı İslam. Dedim ya 313 kere söyle” dedim Tayyip Hocam’a, şimdi gidiyor sıradan bakalım onu 313’e tamamlayacak. Bak 314’ncüde göreceksin hakim olacak, birleşme olacak. Devam etsin, inşaAllah.

 

İslam Ahlakında Olan Velayet Sistemi Yaşandığında Herkes Birbirinin Sigortası Olur. Herkesin Herkesten Sorumlu Olduğu En Mükemmel Sigorta Sistemi Budur

Gelecek kaygısı bir tek Türkiye’de değil. Bütün dünyada yaşanan bu dehşeti anlatıyor çok önemli bir konu bu. İslam buna kökten çözüm buluyor bütün millet birbirini garantiliyor. Yani bütün millet birbirini sigortalıyor. Dünyanın en gelişmiş ve en mükemmel sigorta sistemini oluşturuyor İslam. Velayet sistemi, herkes herkesten sorumlu. Yani herkes herkesi anası babası gibi, kardeşi gibi korumakla mükellef. Bu hangi sigorta sisteminde olur? Hiçbir sistemde olmaz. Sigorta ancak para verebilir, belki hastaneye kaldırttırır o kadar. Ama bak sana bütün İslam ümmetini hizmetçi kılıyor Allah ve malını mülkünü de hizmetçi kılıyor. Bütün imkanlarını hizmetçi kılıyor. Onun için İttihad-ı İslam’ın oluşması Hz. Mehdi (as)’ın zuhuru kesin özümdür. Bunun dışında çözüm olmaz. Hangi sistem yapılırsa yapılsın insanlar dehşetli gelecek korkusu yaşarlar. Mesela genç kızlar “bir an önce evleneyim de” diyor “gelecek korkusu kaybolsun.” Zıpır bir adam geliyor tamam “evlenelim” diyor bayağı da neşeli. Gidiyor oynuyor falan eğleniyor, 15 gün sonra falan “biz hata yaptık herhalde boşansak mı acaba?” diyor hem de yılışarak böyle. Hakikaten eve gelmiyor boşuyor yani. Veyahut çocuk oluyor, kadının vücudu bozuluyor tabii çocuktan dolayı, diyor “çocuk sende kalsın istersen, istersen bende kalsın ama biz yeni bir hayata başlasak nasıl olur, sen de belki birini bulur evlenirsin” diyor bu kadar. Kafası bu. Çocuğu da belki bana bakar diye çocukla haşır neşir oluyor bazen. Çocuk da bazen züppe oluyor, babasının malını kaldırmaya çalışıyor, anasının malını kaldırmaya çalışıyor “bir an önce ölseler de malına mülküne konsam” diyor. Telefon ediyor annesi mesela “sen ölmedin mi moruk?” diyor “beni arama, rahatsız etme” diyor. “Ölüyorum, bitiyorum çocuğum” falan diyor. “Bana ne ne yapıyorsan yap, git devletin kurumları var onlar baksın sana” diyor. Allah korkusu yok çünkü, Allah’a sevgisi de yok, Darwinist eğitimden geçmiş, hayvan gibi görüyor annesini haşa. Dolayısıyla Allah korkusu, Allah sevgisiyle yetişmiş gençliğin oluşturacağı İttihad-ı İslam, Mehdiyet’in de başında bulunduğu İttihad-ı İslam dünyanın cenneti demektir. Gelecek kaygısı sıfır. Bakacak gayet gönlü rahat. Hangi eve gitse kendi evi, nereye gitse kendi evi, hangi hastaneye gitse kendi hastanesi, hangi doktora gitse kendi doktoru, arkadaşı. Her şey Allah rızası için.

 

Allah’ın Hoşnut Olduğu Tek Şey Sevgidir. Allah Kromozomları, Çiçekleri, Bitkileri Böcekleri, Gökyüzünü Her Şeyi Sadece Sevgi İçin Yaratmıştır

Allah’ın hoşnut olduğu tek şey sevgidir. Allah sevildi mi kulunu çok sever. Allah’ın tek istediği odur zaten. Her şeyin bak bütün bu kromozomlar, kofullar, hücreler, çiçekler, bitkiler, böcekler sadece sevgi için yaratılmıştır hepsi. Bu gökyüzünde böyle uçuyor olmamız. Dünyanın üstünde değil mi, magmanın üstünde gidiyoruz. Amaç sevgidir sadece sevgi. Allah sevildiğini görürse müthiş sever kulunu. Ama sevilmemek Allah’ın çok ağrına gider, çok öfkelendirir Allah’ı. Çünkü Allah haşa bütün iyiliğini, bütün güzelliğini gösterdiği halde haşa O’na karşı böyle lakayt, ilgisiz, soğuk hatta unutmaya çalışan bir tavırla karşılaşırsa Allah bunu beğenmez. Haklı olarak beğenmez öyle söyleyeyim.

 

(“İnsanlar zenginleştikçe neden gaddarlaşır?” izleyici sorusu)

Zenginleştikçe malı elinden gidecek diye korkuyor. Korktuğu için vahşileşiyor. Fakirlerden nefret eder bazı tipler. Hepsi için demeyeyim de, zenginlerin epey bir bölümü. Dikkat ederseniz zenginlerin evinin önünden kedi bile geçmez hakikaten kuş bile uçmaz oralardan böyle. Çok soğuktur orası herkes korkuyla bakar zengin evlerine büyük bölümü öyledir. Böyle bir korku filmi gibidir, oradan geçmeyi bile düşünemez insanlar. Yani sıcak bir ev değildir, sevgi dolu bir ev değildir. Nefret dolu bir bakış açısıyla fakirleri adam yerine koymayan, kendini büyük gören, kendine akıl almaz bir paye veren, hatta haşa kendini Allah’tan büyük gören bir zavallılık içindedir. Bütün malı mülkü mercimek kadar yerde aslında görüntü olarak sunulur ona. Bak mercimek kadar yerde, malı mülkü ona o şekilde gösterilir. Ama o dünyanın kendine ait olduğuna inanır. Halbuki bütün dünya mercimek kadar yerin içinde gösterilir ona. Aklı kafası çalışmadığı için malla delirir, mülkle delirir. Tabii bütün zenginler için demiyorum bir kısım zenginler için bunu söyleyebiliriz. Bu bir hastalık, aklı noksanlığıdır, muhakeme yargı noksanlığıdır. Şuurun kapalı olmasından kaynaklanır.

 

(“Allah’ı sorgulamak doğru mudur?” izleyici sorusu)

Sakın, çok büyük bir hata olur. Allah saf sevgidir. Hem çok çirkin hem çok vicdansızca olur, çok büyük bir zulüm olur. Bu kadar iyiliğe, bu kadar güzelliğe, bu kadar ilgiye, alakaya, nimete böyle üst perdeden bir şey çok büyük hata olur. Ama onu yaparken de tabii kaderinde olduğu için yapar onu da söyleyeyim. Kendi hür olarak bunu yapamaz. Ama müminler böyle bir şeyden çok tiksinirler, böyle bir kafadan, böyle bir mantıktan tiksinirler. Sorgulayan mantığı da tabii Allah yaratır. Münafıklarda olur o. Allah’ı sorgular, peygamberi sorgular. İmamı sorgular, Kuran’ı sorgular. Ama koyu dindar görünümünde. Allah’tan daha akıllı olduğunu iddia eder. Peygamberden daha akıllı, imamdan daha akıllı, daha vicdanlı, her şeyin doğrusunu bilen, İslam’a, Kuran’a sıkı sıkıya sarılan bir mücahit görünümü vermeye çalışır. Ama sahtekar mücahit havasında tabii. Ahmak olduğu için onun da fark edilmediğini zanneder. Kendince onu süslediğini düşünür. Münafığın aklını, mantığını tarif etmeye kalkarsak günler yetmez.

 

(Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasına şöyle devam etti: "Dün zalimin adı rejimdi, dün zalimin adı DEAŞ'tı, bugün zalimin adı YPG/PYD'dir. Biz DEAŞ'a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacak ve mutlaka sınırlarımızın ötesini güvenli hale getireceğiz. Bölgedeki herkes şu gerçeği artık kabullenmelidir. Biz bu terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte öyle veya böyle tepeleyeceğiz. Talebimiz, bu süreçte kimsenin ayağımıza dolaşmamasıdır. Bu nedenle Suriye'deki terör örgütlerine “bir gece ansızın gelebiliriz” diyoruz. Biz gelmeden siz pılınızı pırtınızı toplayın gidin. Makam mevki hepsi geçici. Düşünün ne olacak iki metreküplük bir yere bizi gömecekler. Ölümden kaçmak var mı? Birliğimizi beraberliğimizi bozdurmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devlet tanımıyoruz. Öyleyse ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." Sayın Erdoğan şöyle devam etti sözlerine: "Biz Suriye'de Rusya ve İran'la nasıl çalışıyorsak ABD ile de çalışmak isteriz. Bize bir adım atana biz misliyle mukabele etmekten çekinmeyiz. Aramızda çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.")

Çok güzel hep böyle pozitif, pozitif, pozitif çok güzel. Tayyip Hocam sevgiyi tırmandırsın. Sevgi sözcüğünü çok kullansın. Sevginin önderi olsun dünyada. Sürekli öyle yapsın. İttihad-ı İslam’ı da söylemeye sürekli devam etsin. Açık açık alenen söylesin. Müslümanlar birleşsin diye açık açık söylesin. Söylemeyenlere hiç ehemmiyet vermesin. Yani onu söylemeye devam etsin. O gerisine karışmasın. Sevgiyi de kelime olarak çok kullansın. Sık sık kullansın. Yani hemen hemen her konuşmasında kullansın. İyi gidiyor yani.

 

(“Evrim bitti mi?” izleyici sorusu)

Evrim aslında başlamadan bitmiş de insanlar bunun farkında değil. Diyor ki Darwin, “Bütün katmanları araştırdık” diyor. “Biz kendi vaktimizde zamanımızda. Kendi bulunduğumuz dönemde bütün yeryüzü katmanlarını. Her katmanda düzgün, doğru, biçimli, matematik oranla yaratılmış, amaçlı yaratılmış düzgün varlıklar bulduk” diyor. “Düzgün fosiller bulduk. Kendi düşündüğümüz gibi ara fosil tarzında böyle yamuk yumuk, bozuk, ezik büzük bir şey aradık. Bir tane bulamadık” diyor. “Bütün katmanları aradığımız halde neden bulamıyoruz?” diyor. “Şimdi ileriki yüzyılda bütün katmanlar arandığı halde yine bulunamıyorsa bu iş bitti” diyor adam. Daha ne desin? Aslında başlangıçta bitti demiş. Çünkü “aradık” diyor. Aramadık demiyor. Arayacağız demiyor. “Aradık bulamadık” diyor. “Yok” diyor. “Her şey yerli yerinde, düzgün, biçimli ve yaratılışa uygun” diyor. “Yani bizim dediğimiz gibi tesadüfler sonucu meydana gelmiş bir görüntü yok” diyor. “Eğer ileride de bulunamazsa bu konu bitti” diyor. Proteinleri de söyledik. “Neden” diyor “sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz?” Yok da onun için. Önce bir akıl atıyor ortaya. Sonra neden diyor. Önce bulursun o zaman konuşursun. Önce konuşuyorsun sonra bulmaya kalkıyorsun. Önce “ben güneşi bardağın içine koyarım limonata niyetine içerim” diyor. Sonra da diyor ki, “olmuyor bu” diyor “hayrettir denedim” falan diyor. “Bakıyorum gökyüzüne bir türlü limonataya dönüştüremedim” diyor. Sen ipsiz sapsız bir iddia ortaya atıyorsun. Ne diyor? “Tesadüfen kainat meydana geldi” diyor. Sonra diyorsun ki “nasıl bulamıyoruz ki bunun delilini? Hayrettir” diyorsun. Böyle abuk sabuk bir mantık olur mu? Koskoca adamlar saç baş beyazlaşmış artık. İnsan delil varsa bir düşünür. “Hiç delil yok” diyorsun. Darwin de “delil yok “diyor. Buna rağmen “böyle olması gerekir” diyorsun. Çocuk bile şunu demez. “Bir tane delil getiriyor musun?” diyorum. Yok diyor. Dawkins de diyor ki “çok fazla para verecek” diyor. “Ara fosil getirene.” 100 trilyon. Geliyor mu? Yok.  Göster. Yüzbinlerce üniversiteleriyle baş edemediler. Koyduk mu oturttuk. Saman çuvalı gibi aşağıya indiler. İşte böyle Allah, “şeytanın hilesi zayıftır” diyor. Bir vuruşta indirdik aşağıya.

 

(“İnsan cennete gitmek için mi iyilik yapar? izleyici sorusu)

Kainata baktığımızda Allah’ın gerçek sevgiyi istediğini görüyoruz. Allah candan sevilmeyi istiyor. Yani gerçekten ihlasla samimi sevilmeyi istiyor ve O da bizi sevginin o sonsuz boyutunun içine almak istiyor. Ama bunu hak ettiğimize bizi inandırmak istiyor, Allah. Yani cennetin, cehennemin hepsinin amacı odur. Cehennem cenneti sağlamak içindir. Yani cehennemi beğendiği için yaratmıyor Allah cehennemi. Söylüyor Allah, “Allah azabınızla ne yapsın?” (Nisa Suresi, 147) diyor. Fakat cennetin oluşması için ona gerek oluyor. Yani zaruri olduğu için Allah onu yaratıyor. Ama yine de lütfuyla, lütfu keremi ile oradaki insanları ölü yaratıyor. Mesela bu da çok büyük bir sır. Çok önemli bu ama genellikle İslam alimleri bunu hiç söylememiştir. Hep gizli kalmıştır yani. Söylenen bir söz olmamıştır. Şuuru açık bir insan normalde cehenneme gitmez. Yani samimi bir Müslüman, mümkün değil haramdır. İmkansız, tahayyülü bile olmaz. Allah’ı inkar etmek anlamına gelir. Öyle bir şey olmaz. Ama tabii mümin korkacak cehennemden. Allah’tan korkacak yani. O bir üstünlük, güzellik sağlıyor. Yani sevgi kapısını açıyor insanın. Öbür türlü bir lakaytlık geliyor. Daha pervasız, insan şımarmaya, egoistliğe, bencilliğe, gaddarlığa çok açık bir varlıktır. Egoist, bencil ruh çok güçlüdür insanda. Onun kırılması için böyle sistemler gerekiyor. İşte ölüm gerekiyor. Hastalıklar gerekiyor. Yaşlanma gerekiyor. Cehennem gerekiyor. Ucu ucuna dengeleniyor. İnsan aslında çok şedit bir varlık aynı zamanda. Yani o yönüyle biraz şeytana da benziyor. Ama şeytani yönü kırpıldığında gittiğinde de melekten üstün oluyor.

 

(“Masumların ölümündeki adaleti merak ediyorum.” izleyici sorusu)

Allah'ın bir kapama yöntemi var, o kapama yönteminden dolayı insanlar Allah'ın ledün ilmini göremiyorlar, batın ilmini göremiyorlar. Aslında ledün ilminin de açılmaması gerekir ama ahir zamanda belki mecbur olunduğu için, imansızlık çok yaygın olduğu için bazı sırları artık yavaş yavaş Allah'ın sırlarını açmak gerekiyor. Yani ki Allah açıyor. Normalde yüzyıllarca gizli kalmıştır Allah’ın sırları. Mesela görüntünün mercimek kadar yerde olduğunu Peygamberimiz (sav) çok az insana bildirmiştir. Yani Ebu Hureyre’ye, Hz. Ebu Bekir (ra)’e, Ömer (ra)’e, Ali'ye belli sahabelere bildirmiştir. Kimseye söylememişlerdir onlar da mesela “Ben söylemem” diyor bu bilgiyi. “Yani söylesem kafamı kesersiniz” diyor, gizli kalmıştır. Mesela cehennemin bağlılarının, cehennemin elemanlarının ruhsuz olduğu bilinen bir konu değil. Yani ölü oldukları bilinen bir konu değil. Mesela ruh sahibi ve şuur sahibi zannediliyor, değil. Yani şuuru kapalıdır, şuuru açık zaten hiçbir canlı dayanamaz oraya, mümkün değil. Dayanamaz, konuşamaz hiçbir şey yapamaz. Adamlar şımarık açık açık konuşuyorlar bayağı ferahlar. Şimdi beynimizin içinde gösterilen çocukların hangisinin canlı, hangisinin ölü olduğunu insan bilemez. Ben güzelime sadece bu kadarını söyleyeyim. Gördüğü insanların tahmininin çok çok üstündeki büyük bir bölümü ölüler. Yani o şekilde gösterilir ona, yani varmış gibi. O, kendine baksın sadece eğer şuur sahibiyse. Yani ona dayanamayacağı, rahatsız olacağı bir şey yapılmış mı hiç? Diyorlar ki “Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım” diyor, şuur sahibi olanlar. O zaman ondan gerisine sen kafanı yorma yani görüntüye kafanı takma sen. Yani görüntü senin zannettiğin gibi değil. Bak ben altmış üç yaşındayım hapishane, tımarhane hepsi var, emniyet şu bu falan. Ben o tip bir zorlukla hiç karşılaşmadım yani dendiği gibi olayın hiçbirini görmedim. Yani her türlü olayla karşılaştım ama hemen hemen her türlü olayla karşılaştım, fakat öyle yani insanın dayanamayacağı, acı çekeceği, takatin yetmeyeceği öyle bir konuyla ben hiç karşılaşmadım ve zaten karşılaşmam da mümkün değil ayete göre. Bu bir mucizedir aslında.

 

(İran’da son birkaç gündür devam eden hükümet ve rejim karşıtı protestoların ardından bu kez de başkent Tahran'da rejim destekçileri sokağa çıktı. Tahran'da yapılan gösteriye yaklaşık dört bin rejim destekçisinin katıldığı belirtildi. İran’daki ayaklanmanın başlatılmasının nedeni Türkiye- İran- Rusya ittifakını tehlike olarak görmeleri. Enflasyon, işsizlik, yüksek vergiler kullanışlı birer bahane.)

Yok, o her ülkede var. Öyle bahane mahane, böyle anırma manırma istemiyoruz. İran’la da gizli anlaşma yapsınlar. İran’ın içinde bu tip bir olay olduğunda dış bir ülkeden yardım etme talebi olsun. Kanunlaştırsınlar onu, sabitleştirsinler. Rusya bir yerden girer, Türkiye bir yerden girer, darmadağın ederiz. Densizlik, dangalaklık istemiyoruz. Bu FETÖ avaneleri yapıyordur bunu. Pers düşmanlığı var ya, olay bu. İşte Rus uçağını düşürdüler, Rus elçiyi vurdular falan, tam çakal işleri, FETÖ’nün çakal işleri. Zaten ışık da verdiler, dediler "Biz İran’da ayaklanma yapıp böleceğiz" falan. Siz bölecekseniz biz de ona göre karşılığını size sunarız. Yani bin kere pişman olurlar. Akıllarını başlarına alsınlar. Yani bunu düşündüklerine bile pişman ederiz. Densizlik istemiyoruz, İran bütün olarak sağlıklı, güzel bir ülke. Tertemiz insanlar, mümin insanların yaşadığı bir ülke. Biz bu ülkede kepazelik istemiyoruz. Müsaade etmeyiz, etmeyiz deyince de etmeyiz. Yani deneyip kafalarını ezmek onların ahmaklıkları. İngiliz derin devleti yapıyor o olayı. Çakallar geldiler önce şirinlik mirinlik yaptılar falan. Yani mesela her pislik yapacakları vakit böyle yaparlar, önce bir şirinlik yaparlar şöyle bir ortada dönerler. Türkiye’ye de gelip bir şirinlikler falan yaptılar. Yani özellikle riskli buldukları yerlere gelip şirinlik yaptılar. Ben anladım, bir ahlaksızlık yapacakları vakit her zaman böyle yapar bunlar. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'i, Suudi Arabistan'ı da kullanmak istiyorlar. Yok, bu selefiye tekvirci gruplar falan da sakın öyle bir densizlik yapmaya kalkmasınlar, dünyayı başlarına yıkarız. İran’da insanlar çok dürüst, efendi, tertemiz insanlar. Bereketli bir ülke, dürüst insanlar, oyun oynattırmayız.

 

(“İnsanlar cennette kaç yaşında olacaklardır?” izleyici sorusu)

Otuz üç yaş diyorlar ama öyle değil. Böyle klasik güzel, yakışıklı bir insan. Yani buna biz yaş tayini yapamayız ama yani çocuk değil, yaşlı da değil. Nasıl söyleyeyim, mesela buradaki genç kızlar nasıl o tarz. Yani zinde, normal bir insan. Ona yaş verilemez çünkü orada zaten yaş yok. Otuz üç yaş diyor ama mantığı yok. Nasıl otuz üç yaş sonsuz olmuş adam, nasıl otuz üç yaş oluyor yani? Değil mi, bir mantığı yok olayın yani. Bir de otuz üç yaşta bayağı çökenler var, öyle bir şey yok. Otuz üç yaşta tanınmayacak hale geliyor adam otuz üç yaşta. Yani o öyle bir mantık olmaz. Dinç, genç, sıhhatli bir görünüm. Cilt çok düzgün, güzeldir cennette. Aslında normal hayat var. Yani cennet, inşaAllah Allah nasip etsin göreceksiniz normal hayat. Bu hayat ilginç olan aslında. Bilgisayarlar var, bilmem ne alet, edevat her yer baksana mikrofon falan. Karmakarışık, incecik her şey. Toz var, bak her yerde bakıyorsun toz,  havada uçuyor toz. Bu mucizedir, tozun içine bir girsen aklını atarsın. Yani zeplin gibi havada gidiyor, uçuyor yani. Çok büyük mucizedir toz. Cennette bir tane toz yok. Makul olan budur zaten, toz olmamasıdır çünkü görüntüde niye toz olsun? Tek tek yaratılması lazım. Mesela burada ışık kaynağı kullanılıyor bu çok zordur ışık kaynağına göre gölge. Mesela ışık kaynağına göre gölge yaratıyor Allah, akıl almaz zor bir şey bu, çok büyük mucizedir. Ama cennette madde kendinden ışıklı zaten öyle bir konu yok doğal olan budur değil mi? Kendisinin Cenab-ı Allah’ın ifadesi.

2018-02-27 10:03:12

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."